iPad mini RF Exposure Information

iPad test edilmiştir ve radyo frekansına (RF) maruz kalmaya yönelik geçerli limitlerini karşılamaktadır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR), bedenin RF enerjisini soğurma oranıdır. Limitin 1 gram doku üzerinde ortalama değere göre belirlendiği ülkelerde SAR limiti kilogram başına 1,6 watt, 10 gram doku üzerinde ortalama değere göre belirlendiği ülkelerde ise kilogram başına 2,0 watt'tır. Testler sırasında iPad radyoları en yüksek iletim düzeyine ayarlanmış ve beden üzerinde kullanım simüle edilerek yerleştirilmiştir.

Metal parçaları bulunan kılıflar, aygıtın RF'ye maruz kalma talimatlarına uygunluğu da dahil RF performansını test edilmemiş veya sertifikalandırılmamış bir biçimde değiştirebilir.

Bu aygıt her çalışma bandında SAR değerini belirlemek üzere test edilmiştir ancak bazı bantlar her ülkede bulunmaz. Bantlar servis sağlayıcınızın kablosuz ve dolaşım ağlarına bağımlıdır.

En yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Model A1454

1,6 W/kg (1 gr üzeri) SAR Limiti
Gövde: 1,19

2,0 W/kg (10 gr üzeri) SAR Limiti
Gövde: 1,00