iPad (3 Gen) RF Exposure Information

iPad został pomyślnie przetestowany pod kątem wymogów dotyczących emisji fal radiowych (ang. RF, Radio Frequency).

Współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate) odnosi się do tempa pochłaniania przez ciało ludzkie energii fal radiowych. Limit wartości SAR to 1,6 wata na kilogram masy ciała w krajach, które stosują limit uśredniony na 1 g tkanki lub 2 W/kg w krajach, które stosują limit uśredniony na 10 g tkanki. W czasie testów emitery fal radiowych iPadów zostały ustawione na maksymalny poziom emisji i umieszczone przy ciele w miejscach symulujących korzystanie z urządzenia.

Obudowy z metalowymi elementami mogą zmieniać wydajność emiterów fal radiowych, w tym wpływać na zgodność urządzenia z wytycznymi dotyczącymi emisji fal radiowych. Zmiany te nie zostały przetestowane ani nie są potwierdzone certyfikatami.

Urządzenie zostało przetestowane w celu określenia współczynnika SAR dla każdego z używanych pasm, nie wszystkie pasma są jednak dostępne we wszystkich regionach. Dostępność pasm zależy od sieci bezprzewodowej i roamingowej danego operatora.

Najwyższe wartości współczynnika SAR to:

Model A1430

Limit wartości SAR 1,6 W/kg (na 1 g tkanki)
Ciało: 1,19

Limit wartości SAR 2,0 W/kg (na 10 g tkanki)
Ciało: 0,96