Legal

iPad (3 Gen) RF Exposure Information

iPad ได้รับการทดสอบแล้วและสอดคล้องกับขีดจำกัดของการได้รับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่เหมาะสม

อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) หมายถึงอัตราที่ร่างกายดูดกลืนคลื่นความถี่วิทยุ ขีดจำกัดของ SAR อยู่ที่ 1.6 วัตต์ต่อกิโลกรัมในประเทศที่กำหนดขีดจำกัดเฉลี่ยโดยเทียบกับเนื้อเยื่อ 1 กรัม และ 2.0 วัตต์ต่อกิโลกรัมในประเทศที่กำหนดขีดจำกัดเฉลี่ยโดยเทียบกับเนื้อเยื่อ 10 กรัม ระหว่างการทดสอบ วิทยุ iPad ได้รับการตั้งค่าให้ใช้ระดับการส่งสัญญาณที่สูงที่สุด และจัดวางในตำแหน่งที่เป็นการจำลองการใช้งานกับร่างกาย

เคสที่มีชิ้นส่วนโลหะอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการส่ง RF ของอุปกรณ์ และทำให้การปฏิบัติตามแนวทางการรับ RF เปลี่ยนแปลงไปด้วย ในลักษณะที่ยังไม่ได้รับการทดสอบหรือรับรอง

แม้ว่าอุปกรณ์นี้จะได้รับการทดสอบเพื่อระบุ SAR ในแต่ละแถบความถี่ที่ใช้งาน แต่แถบความถี่บางแถบก็อาจไม่มีระบุในบางพื้นที่ แถบความถี่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายโรมมิ่งของผู้ให้บริการของคุณ

ขีดจำกัด SAR ร่างกาย ศีรษะ ขีดจำกัด SAR ร่างกาย ศีรษะ
1.6 วัตต์/กก. (เทียบกับ 1 กรัม) 1.19 N/A 2.0 วัตต์/กก. (เทียบกับ 10 กรัม) 0.96 N/A