Legal

iPad (4 Gen) RF Exposure Information

iPad byl testován a vyhovuje platným omezením týkajícím se vystavování vysokofrekvenčnímu (VF) záření.

Měrný absorbovaný výkon (SAR) uvádí, v jaké míře tělo pohlcuje energii VF záření. Limit SAR je 1,6 W/kg v zemích, které mají limit určen v průměru na 1 g tkáně, a 2,0 W/kg v zemích, které mají limit určen v průměru na 10 g tkáně. Během testování jsou antény iPadů nastaveny na maximální přenosový výkon a umístěny do poloh simulujících používání v kontaktu s tělem.

Kryty s kovovými částmi mohou výkon VF záření vydávaného zařízením změnit, včetně jeho souladu se směrnicemi pro vystavení VF záření, způsobem, jaký nebyl testován ani certifikován.

Ačkoli bylo toto zařízení testováno za účelem zjištění hodnoty SAR v každém pásmu provozu, ne všechna pásma jsou dostupná ve všech oblastech. Pásma závisí na bezdrátových sítích vašeho poskytovatele služeb a jeho roamingových partnerů.

Limit SAR Tělo Hlava Limit SAR Tělo Hlava
1,6 W/kg (průměr na 1 g) 1,19 Není k dispozici 2,0 W/kg (průměr na 10 g) 1,00 Není k dispozici