iPad (4 Gen) RF Exposure Information

iPad har blitt testet og funnet å overholde de gjeldende grensene for radiofrekvent stråling (RF-stråling).

SAR (Specific Absorption Rate) refererer til hvor raskt kroppen absorberer radiofrekvent energi. SAR-grensen er 1,6 watt per kilo i land som fastsetter grensen som en gjennomsnittsverdi over 1 gram kroppsvev, og 2 watt per kilogram i land som fastsetter grensen som en gjennomsnittsverdi over 10 gram kroppsvev. Når iPads radiosendere testes, settes de til sitt høyeste overføringsnivå og plasseres i posisjoner som simulerer bruk mot kroppen.

Etuier med metalldeler kan endre enhetens RF-egenskaper, inkludert dens overholdelse av retningslinjene for radiofrekvent stråling, på en måte som ikke har blitt testet eller sertifisert.

Selv om denne enheten har blitt testet for å fastsette SAR-verdien i hvert bånd den benytter, er ikke alle bånd tilgjengelige overalt. De tilgjengelige båndene avhenger av tjenesteleverandørens trådløse nettverk og roaming-nettverk.

Høyeste SAR-verdier er som følger:

Model A1459

SAR-grense for 1,6 W/kg (over 1 g)
Kropp: 1,19

SAR-grense for 2,0 W/kg (over 10 g)
Kropp: 1,00