Information om exponering för radiovågor för iPad (4 Gen)

iPad har testats och uppfyller gällande gränsvärden för exponering för radiovågor (RF).

Specifik absorptionsnivå (SAR) hänvisar till den takt med vilken kroppen absorberar radiovågor. SAR-gränsen är 1,6 watt per kg i länder som sätter den genomsnittliga gränsen över 1 gram vävnad och 2,0 watt per kg i länder som sätter den genomsnittliga gränsen över 10 gram vävnad. Under testning är iPad-radio inställt på sina högsta överföringsnivåer och placeras i läge som simulerar användning mot kroppen.

Fodral med metalldelar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjerna för RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats.

Även om denna enhet har testats med avseende på SAR i varje använt frekvensband är inte alla band tillgängliga i alla områden. Banden beror på din operatörs roaming- och trådlösa nät.

De högsta SAR-värdena är enligt följande:

Modell A1459

1,6 W/kg (över 1 g) SAR-gräns
Kropp: 1,19

2,0 W/kg (över 10 g) SAR-gräns
Kropp: 1,00