iPad (4 Gen) RF Exposure Information

L’iPad s’ha sotmès a proves que confirmen que compleix els límits aplicables d’exposició a radiofreqüències (RF).

El coeficient d’absorció específica (o SAR, segons les seves sigles angleses) fa referència a la taxa d’absorció de radiofreqüències del cos. Els valors màxims de SAR són d’1,6 watts per quilogram per als països amb un límit de mitjana superior a 1 gram de teixit i de 2,0 watts per quilogram per als països amb un límit de mitjana superior a 10 grams de teixit. Durant les proves, les radiofreqüències de l’iPad es fixen als seus nivells màxims de transmissió i el dispositiu es col·loca en posicions que en simulen l’ús habitual en relació amb el cos.

Les fundes amb components metàl·lics poden modificar el comportament de les radiofreqüències del dispositiu, així com el compliment de les directrius d’exposició a radiofreqüències. L’ús del dispositiu en contacte amb components metàl·lics no s’ha comprovat ni certificat.

Malgrat que aquest dispositiu s’ha sotmès a proves per determinar el SAR a cada banda de freqüències operativa, no totes les bandes estan disponibles a totes les regions. Les bandes depenen de les xarxes sense fil i d’itinerància del vostre proveïdor de serveis.

Els valors màxims del coeficient d'absorció específica (SAR, per les seves sigles en anglès) son els següents:

Model A1460

Límit SAR de 1,6 W/kg (més d'1 g)
Cos: 1,19

Límit SAR de 2,0 W/kg (més d'10 g)
Cos: 1,00