iPad (4 Gen) RF Exposure Information

iPad er blevet testet og opfylder kravene til de gældende grænseværdier for radiofrekvensstråling (RF-stråling).

Specifik absorptionshastighed (SAR) er den hastighed, hvormed kroppen absorberer RF-stråling. SAR-grænseværdierne er fastsat til 1,6 watt pr. kg i lande, hvor gennemsnittet beregnes på basis af 1 g væv, og 2,0 watt pr. kg i lande, hvor gennemsnittet beregnes på basis af 10 g væv. Når iPad-radioer testes, indstilles de til at sende på det højst mulige transmissionsniveau, og enheden holdes i positioner, der simulerer brug tæt ved kroppen.

Etuier med metaldele kan påvirke enhedens RF-stråling og have indflydelse på, om den overholder retningslinjerne for RF-stråling, på en måde, der ikke er blevet testet eller certificeret.

Selvom denne enhed er blevet testet for at bestemme SAR-værdien i hvert frekvensbånd, er alle bånd ikke tilgængelige i alle områder. Bånd afhænger af tjenesteudbyderens trådløse netværk og roamingnetværk.

De højeste SAR-værdier er som følger:

Model A1460

SAR-grænseværdi på 1,6 W/kg (over 1 g)
Krop: 1,19

SAR-grænseværdi på 2,0 W/kg (over 10 g)
Krop: 1,00