Legal

iPhone 3GS RF Exposure Information

iPhone byl testován a vyhovuje platným omezením týkajícím se vystavování vysokofrekvenčnímu (VF) záření.

Měrný absorbovaný výkon (SAR) uvádí, v jaké míře tělo pohlcuje energii VF záření. Limit SAR je 1,6 W/kg v zemích, které mají limit určen v průměru na 1 g tkáně, a 2,0 W/kg v zemích, které mají limit určen v průměru na 10 g tkáně. Během testování jsou antény iPhonů nastaveny na maximální přenosový výkon a umístěny do poloh simulujících používání v kontaktu s hlavou bez mezery a v blízkosti těla s mezerou 15 mm.

V závislosti na rozměrech zařízení, mohou platit další omezení SAR.

Chcete-li omezit vystavení VF záření, používejte prvky handsfree, například integrovaný reproduktor, dodávaná sluchátka a podobné příslušenství. Noste iPhone alespoň 15 mm od těla, aby úroveň vystavení záření nepřekročila hodnoty zjištěné testováním. Kryty s kovovými částmi mohou výkon VF záření vydávaného zařízením změnit, včetně jeho souladu se směrnicemi pro vystavení VF záření, způsobem, jaký nebyl testován ani certifikován.

Ačkoli bylo toto zařízení testováno za účelem zjištění hodnoty SAR v každém pásmu provozu, ne všechna pásma jsou dostupná ve všech oblastech. Pásma závisí na bezdrátových sítích vašeho poskytovatele služeb a jeho roamingových partnerů.

Limit SAR Tělo Hlava Limit SAR Tělo Hlava
1,6 W/kg (průměr na 1 g) 0,67 1,19 2,0 W/kg (průměr na 10 g) 0,45 1,1