iPhone 3GS RF Exposure Information

התקן ה-iPhone נבדק ועומד בגבולות הרלוונטיים לחשיפה לתדר רדיו (RF).

שיעור הספיגה הספציפי (SAR) מוגדר כשיעור שבו הגוף סופג אנרגיית RF. גבול SAR הוא 1.6 וואט לקילוגרם במדינות שמגדירות את הגבול לפי ממוצע של מעל גרם אחד של רקמה, ו-2.0 וואט לקילוגרם במדינות שמגדירות את הגבול לפי ממוצע של מעל 10 גרם של רקמה. במהלך הבדיקות, רכיבי הרדיו ב-iPhone מוגדרים לרמות השידור הגבוהות ביותר ומוצבים במיקומים המדמים שימוש צמוד לראש, ללא הפרדה, וקרוב לגוף, בהפרדה של 15 מ''מ.

בהתאם לממדי ההתקן, ייתכן שיחולו מגבלות SAR נוספות.

כדי לצמצם את החשיפה לאנרגיית RF, השתמש באפשרות שאינה דורשת אחיזה ביד, כגון הרמקול המובנה, האוזניות המצורפות או אביזרים דומים אחרים. אחוז ב-iPhone במרחק של 15 ממ מהגוף לכל הפחות כדי להבטיח שרמות החשיפה יישארו ברמה שנבדקה ומטה. מארזים הכוללים חלקי מתכת עשויים לשנות את ביצועי ה-RF של ההתקן, כולל התאימות שלו להנחיות חשיפה ל-RF, באופן שלא נבדק ולא אושר.

אף שההתקן נבדק לקביעת ערך SAR בכל תחום תדרים שבו הוא פועל, לא כל התחומים זמינים בכל האזורים. תחומי התדרים תלויים ברשתות האלחוטיות וברשתות הנדידה של ספק השירות שלך.

ערכי ה-SAR הגבוהים ביותר הם:

דגם A1325, A1303

מגבלת SAR של 1.6 וואט/ק""ג (מעל 1 ג')
ראש: 1.19
גוף: 0.67

מגבלת SAR של 2.0 וואט/ק""ג (מעל 10 ג')
ראש: 0.40
גוף: 0.45