iPhone 3GS RF Exposure Information

iPhone został pomyślnie przetestowany pod kątem wymogów dotyczących emisji fal radiowych (ang. RF, Radio Frequency).

Współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate) odnosi się do tempa pochłaniania przez ciało ludzkie energii fal radiowych. Limit wartości SAR to 1,6 wata na kilogram masy ciała w krajach, które stosują limit uśredniony na 1 g tkanki lub 2 W/kg w krajach, które stosują limit uśredniony na 10 g tkanki. W czasie testów emitery fal radiowych iPhone'ów zostały ustawione na maksymalny poziom emisji i umieszczone przy ciele w miejscach symulujących korzystanie z urządzenia: przy głowie (w bezpośrednim kontakcie) oraz przy ciele (w odległości 15 mm).

W zależności od wymiarów urządzenia zastosowanie mogą mieć dodatkowe limity wartości SAR.

Aby obniżyć pochłanianą energię fal radiowych, należy unikać trzymania urządzenia w ręku, np. korzystając z wbudowanego głośnika, dołączonych słuchawek lub podobnych akcesoriów. Aby poziomy pochłanianej energii nie przekraczały wartości uzyskanych podczas testów, iPhone'a należy nosić co najmniej 15 mm od ciała. Obudowy z metalowymi elementami mogą zmieniać wydajność emiterów fal radiowych, w tym wpływać na zgodność urządzenia z wytycznymi dotyczącymi emisji fal radiowych. Zmiany te nie zostały przetestowane ani nie są potwierdzone certyfikatami.

Urządzenie zostało przetestowane w celu określenia współczynnika SAR dla każdego z używanych pasm, nie wszystkie pasma są jednak dostępne we wszystkich regionach. Dostępność pasm zależy od sieci bezprzewodowej i roamingowej danego operatora.

Najwyższe wartości współczynnika SAR to:

Model A1325, A1303

Limit wartości SAR 1,6 W/kg (na 1 g tkanki)
Głowa: 1,19
Ciało: 0,67

Limit wartości SAR 2,0 W/kg (na 10 g tkanki)
Głowa: 0,40
Ciało: 0,45