Legal

iPhone 3GS RF Exposure Information

iPhone test edilmiştir ve radyo frekansına (RF) maruz kalmaya yönelik geçerli limitlerini karşılamaktadır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR), bedenin RF enerjisini soğurma oranıdır. Limitin 1 gram doku üzerinde ortalama değere göre belirlendiği ülkelerde SAR limiti kilogram başına 1,6 watt, 10 gram doku üzerinde ortalama değere göre belirlendiği ülkelerde ise kilogram başına 2,0 watt'tır. Testler sırasında iPhone radyoları en yüksek iletim düzeyine ayarlanmış, baş bölgesine temas ederek ve gövdeye 15 mm mesafeden kullanımlar simüle edilerek yerleştirilmiştir.

Aygıtın boyutlarına bağlı olarak, ek SAR limitleri geçerli olabilir.

Maruz kalınan RF enerjisini azaltmak için dahili hoparlör, birlikte verilen kulaklık veya benzer aksesuarlar gibi bir eller serbest seçeneğini kullanın. Maruz kalma seviyelerinin test seviyeleriyle aynı ya da bu seviyelerin altında kaldığından emin olmak için iPhone'u gövdenizden en az 15 mm uzakta taşıyın. Metal parçaları bulunan kılıflar, aygıtın RF'ye maruz kalma talimatlarına uygunluğu da dahil RF performansını test edilmemiş veya sertifikalandırılmamış bir biçimde değiştirebilir.

Bu aygıt her çalışma bandında SAR değerini belirlemek üzere test edilmiştir ancak bazı bantlar her ülkede bulunmaz. Bantlar servis sağlayıcınızın kablosuz ve dolaşım ağlarına bağımlıdır.

SAR Limiti Gövde Baş bölgesi SAR Limiti Gövde Baş bölgesi
1,6 W/kg (1 gr üzeri) 0,67 1,19 2,0 W/kg (10 gr üzeri) 0,45 0,40