iPhone 4 RF Exposure Information

iPhone đã được kiểm định và đáp ứng các giới hạn hiện hành về phơi nhiễm tần số vô tuyến (RF).

Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR) đề cập đến tỷ lệ mà cơ thể hấp thụ năng lượng RF. Giới hạn SAR là 1,6 oát trên mỗi kilôgam tại những quốc gia quy định mức giới hạn tính trung bình trên 1 gam mô và 2,0 oát trên mỗi kilôgam tại những quốc gia quy định mức giới hạn tính trung bình trên 10 gam mô. Trong quá trình kiểm định, sóng vô tuyến của iPhone được đặt đến mức truyền dẫn cao nhất và được đặt ở các vị trí mô phỏng việc sử dụng ảnh hưởng đến đầu, ở khoảng cách bằng 0 và gần cơ thể với khoảng cách 10mm.

Tùy thuộc vào kích thước của thiết bị, giới hạn SAR bổ sung có thể áp dụng.

Để giảm phơi nhiễm năng lượng RF, hãy sử dụng tùy chọn rảnh tay, như loa ngoài tích hợp, tai nghe đi kèm hoặc các phụ kiện tương tự khác. Mang iPhone cách cơ thể ít nhất 10 mm để đảm bảo mức độ phơi nhiễm giữ ở mức hoặc dưới mức như đã được kiểm định. Vỏ có bộ phận kim loại có thể thay đổi hiệu suất RF của thiết bị, bao gồm việc tuân thủ nguyên tắc phơi nhiễm RF của thiết bị, theo cách chưa được kiểm định hoặc chứng nhận.

Mặc dù thiết bị này đã được kiểm định để xác định SAR ở từng dải tần hoạt động, nhưng không phải tất cả các dải tần đều có sẵn ở mọi khu vực. Các dải tần phụ thuộc vào mạng không dây và mạng chuyển vùng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Giá trị Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR) cao nhất như sau:

Model A1332

1,6 W/kg (trên 1 g) Giới hạn SAR
Đầu: 1,17
Cơ thể: 1,11

2,0 W/kg (trên 10 g) Giới hạn SAR
Đầu: 0,93
Cơ thể: 0,74