iPhone 4s RF Exposure Information

iPhone er blevet testet og opfylder kravene til de gældende grænseværdier for radiofrekvensstråling (RF-stråling).

Specifik absorptionshastighed (SAR) er den hastighed, hvormed kroppen absorberer RF-stråling. SAR-grænseværdierne er fastsat til 1,6 watt pr. kg i lande, hvor gennemsnittet beregnes på basis af 1 g væv, og 2,0 watt pr. kg i lande, hvor gennemsnittet beregnes på basis af 10 g væv. Når iPhone-radioer testes, indstilles de til at sende på det højst mulige transmissionsniveau, og enheden holdes i positioner, der simulerer brug direkte mod hovedet og 10 mm fra kroppen.

Yderligere SAR-grænseværdier kan være gældende, afhængigt af enhedens dimensioner.

Hvis du vil reducere eksponeringen af RF-stråling, kan du bruge enheden på en håndfri måde, f.eks. med den indbyggede højtaler, de medfølgende hovedtelefoner eller lignende tilbehør. Hold iPhone mindst 10 mm fra kroppen for at sikre, at eksponeringsniveauet holder sig på eller under de testede niveauer. Etuier med metaldele kan påvirke enhedens RF-stråling og have indflydelse på, om den overholder retningslinjerne for RF-stråling, på en måde, der ikke er blevet testet eller certificeret.

Selvom denne enhed er blevet testet for at bestemme SAR-værdien i hvert frekvensbånd, er alle bånd ikke tilgængelige i alle områder. Bånd afhænger af tjenesteudbyderens trådløse netværk og roamingnetværk.

De højeste SAR-værdier er som følger:

Model A1431, A1387

SAR-grænseværdi på 1,6 W/kg (over 1 g)
Hoved: 1,18
Krop: 1,19

SAR-grænseværdi på 2,0 W/kg (over 10 g)
Hoved: 0,99
Krop: 0,99