iPhone 4s RF Exposure Information

iPhone je testiran i zadovoljava primjenjiva ograničenja za izloženost radiofrekventnom zračenju (RF).

Specifična stopa apsorpcije (SAR) označava postotak u kojem tijelo apsorbira RF zračenje. Ograničenje za SAR iznosi 1,6 W po kilogramu u zemljama u kojima se prosječno izlaganje izračunava po gramu tkiva, odnosno 2,0 W po kilogramu u zemljama u kojima se prosječno izlaganje izračunava po 10 grama tkiva. Tijekom testiranja snaga odašiljanja iPhone radiouređaja postavljena je na najvišu razinu, a uređaji u položaj koji simulira upotrebu pored glave, bez odmaka, te pored tijela uz odmak od 10 mm.

Ovisno o dimenzijama uređaja možda se primjenjuju dodatna ograničenja za SAR.

Kako bi se smanjila izloženost RF zračenju, služite se mogućnošću korištenja bez ruku, primjerice, ugrađenim zvučnikom, priloženim slušalicama ili sličnim priborom. Nosite iPhone najmanje 10 mm udaljen od tijela kako biste bili sigurni da izloženost ne premašuje testirane razine. Kućišta s metalnim dijelovima mogu izmijeniti izvedbu uređaja, uključujući njegovu usklađenost sa smjernicama za izloženost RF zračenju, na način koji nije testiran ili certificiran.

Iako je uređaj testiran kako bi se utvrdila vrijednost SAR-a u svim frekvencijskim pojasevima, nisu svi frekvencijski pojasevi dostupni na svim područjima. Frekvencijski pojas ovisi o bežičnoj ili roaming mreži vašeg davatelja usluge.

Najviše vrijednosti SAR-a sljedeća su:

Model A1431, A1387

1,6 W/kg (po 1 g) Ograničenja za SAR
Glava: 1,18
Tijelo: 1,19

2,0 W/kg (po 10 g) Ograničenja za SAR
Glava: 0,99
Tijelo: 0,99