iPhone 4s RF Exposure Information

iPhone har blitt testet og funnet å overholde de gjeldende grensene for radiofrekvent stråling (RF-stråling).

SAR (Specific Absorption Rate) refererer til hvor raskt kroppen absorberer radiofrekvent energi. SAR-grensen er 1,6 watt per kilo i land som fastsetter grensen som en gjennomsnittsverdi over 1 gram kroppsvev, og 2 watt per kilogram i land som fastsetter grensen som en gjennomsnittsverdi over 10 gram kroppsvev. Når iPhones radiosendere testes, settes de til sitt høyeste overføringsnivå og plasseres i posisjoner som simulerer bruk helt inntil hodet og 10 mm fra kroppen.

Avhengig av enhetens størrelse kan ytterligere SAR-grenser gjelde.

For å redusere den radiofrekvente strålingen kan du bruke enheten håndfritt, for eksempel ved hjelp av den innebygde høyttaleren, de medfølgende hodetelefonene eller annet lignende tilbehør. Hold iPhone minst 10 mm unna kroppen for å forsikre deg om at strålingsnivået ikke overstiger de testede nivåene. Etuier med metalldeler kan endre enhetens RF-egenskaper, inkludert dens overholdelse av retningslinjene for radiofrekvent stråling, på en måte som ikke har blitt testet eller sertifisert.

Selv om denne enheten har blitt testet for å fastsette SAR-verdien i hvert bånd den benytter, er ikke alle bånd tilgjengelige overalt. De tilgjengelige båndene avhenger av tjenesteleverandørens trådløse nettverk og roaming-nettverk.

Høyeste SAR-verdier er som følger:

Model A1431, A1387

SAR-grense for 1,6 W/kg (over 1 g)
Hode: 1,18
Kropp: 1,19

SAR-grense for 2,0 W/kg (over 10 g)
Hode: 0,99
Kropp: 0,99