iPhone 4s RF Exposure Information

iPhone test edilmiştir ve radyo frekansına (RF) maruz kalmaya yönelik geçerli limitlerini karşılamaktadır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR), bedenin RF enerjisini soğurma oranıdır. Limitin 1 gram doku üzerinde ortalama değere göre belirlendiği ülkelerde SAR limiti kilogram başına 1,6 watt, 10 gram doku üzerinde ortalama değere göre belirlendiği ülkelerde ise kilogram başına 2,0 watt'tır. Testler sırasında iPhone radyoları en yüksek iletim düzeyine ayarlanmış, baş bölgesine temas ederek ve gövdeye 10 mm mesafeden kullanımlar simüle edilerek yerleştirilmiştir.

Aygıtın boyutlarına bağlı olarak, ek SAR limitleri geçerli olabilir.

Maruz kalınan RF enerjisini azaltmak için dahili hoparlör, birlikte verilen kulaklık veya benzer aksesuarlar gibi bir eller serbest seçeneği kullanın. Maruz kalma seviyelerinin test seviyeleriyle aynı ya da bu seviyelerin altında kaldığından emin olmak için iPhone'u gövdenizden en az 10 mm uzakta taşıyın. Metal parçaları bulunan kılıflar, aygıtın RF'ye maruz kalma talimatlarına uygunluğu da dahil RF performansını test edilmemiş veya sertifikalandırılmamış bir biçimde değiştirebilir.

Bu aygıt her çalışma bandında SAR değerini belirlemek üzere test edilmiştir ancak bazı bantlar her ülkede bulunmaz. Bantlar servis sağlayıcınızın kablosuz ve dolaşım ağlarına bağımlıdır.

En yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Model A1431, A1387

1,6 W/kg (1 gr üzeri) SAR Limiti
Baş bölgesi: 1,18
Gövde: 1,19

2,0 W/kg (10 gr üzeri) SAR Limiti
Baş bölgesi: 0,99
Gövde: 0,99