Informació d'exposició a radiofreqüències (RF) de l'iPhone 5

L’iPhone ha estat dissenyat i fabricat per complir amb els límits d’exposició a radiofreqüències (RF) aplicables.

El «coeficient d’absorció específica» (o SAR en les seves sigles angleses: «Specific Absorption Rate») fa referència a la taxa d’absorció de radiofreqüències del cos. El valor màxim de SAR és de 1,6 watts per quilogram als països que estableixen com a límit la mitjana sobre 1 gram de teixit i de 2,0 watts per quilogram als països que es guien pel límit mitjà de 10 grams de teixit. Durant les proves, les radiofreqüències de l’iPhone es fixen als seus nivells màxims de transmissió i el dispositiu es col·loca a llocs que en simulen els usos habituals en relació amb el cap (sense separació) i quan es porta contra el tronc del cos, amb 10 mm de separació.

Per reduir l’exposició a la energia de les RF, fes servir alguna opció de mans lliures, ja sigui l’altaveu de mans lliures incorporat, els auriculars subministrats o d’altres accessoris similars. Les fundes amb components metàl·lics poden modificar el rendiment de la RF del dispositiu de modes no comprovats ni certificats, incloent-hi el seu compliment amb les directrius d’exposició a RF.

Malgrat que aquest dispositiu ha estat provat per determinar el coeficient SAR a cada banda de freqüències operativa, no totes les bandes estan disponibles a totes les regions. Les bandes de freqüències depenen de les xarxes sense fil i d’itinerància del teu proveïdor de serveis.

Els valors màxims del coeficient d'absorció específica (SAR, per les seves sigles en anglès) son els següents:

Model A1428, A1429

Límit SAR de 1,6 W/kg (més d'1 g)
Cap: 1,25
Cos: 1,18

Límit SAR de 2,0 W/kg (més d'10 g)
Cap: 0,90
Cos: 0,95