Informace o vystavení vysokofrekvenènímu záøení z tabletu iPhone 5

iPhone byl testován a vyhovuje limitům expozice elektromagnetickému poli ve frekvenčním intervalu rádiových vln.

Měrný absorbovaný výkon (SAR) udává míru absorpce energie rádiových vln lidským organismem. Limity SAR jsou 1,6 W/kg v zemích, které stanovují limity průměrem na 1 g tkáně, a 2,0 W/kg v zemích, které stanovují limity průměrem na 10 g tkáně. Při testech SAR je iPhone držený těsně u hlavy a uchycený nebo nesený 10 mm od těla a výkon rádiového přenosu je nastavený na maximální možnou úroveň.

Chcete‑li expozici elektromagnetickému poli omezit, používejte hands‑free příslušenství, například vestavěný hlasitý telefon, přiložená sluchátka nebo jiné podobné příslušenství. Pouzdra s kovovými součástmi mohou rádiový výkon zařízení změnit a mohou postihnout dodržení limitů expozice elektromagnetickému poli způsobem, který nebyl testován ani certifikován.

I když bylo toto zařízení testováno za účelem změření SAR ve všech provozních pásmech, některá pásma nejsou v některých oblastech dostupná. Využití pásem závisí na bezdrátových a roamingových sítích vašeho poskytovatele.

Ačkoli bylo zařízení testováno za účelem zjištění hodnoty SAR ve všech provozních pásmech, některá pásma nejsou ve všech oblastech dostupná. Pásma jsou určena bezdrátovými a roamingovými sítěmi vašeho operátora.

Zaøízení dosahuje následujících nejvyšších hodnot SAR:

Model A1428, A1429

Limit hodnoty SAR 1,6 W/kg (prùmìr na 1 g)
Hlava: 1,25
Tělo: 1,18

Limit hodnoty SAR 2,0 W/kg (prùmìr na 10 g)
Hlava: 0,90
Tělo: 0,95