iPhone 5 in radiotaajuusaltistumiseen liittyvät tiedot

iPhone on testattu ja täyttää rajat, joita sovelletaan radiotaajuiselle säteilylle (RF) altistumiseen.

Ominaisabsorptionopeus (SAR) viittaa nopeuteen, jolla keho absorboi radiotaajuusenergiaa. SAR-raja on 1,6 wattia per kilogramma maissa, jotka asettavat rajan yhdellä kudosgrammalla mitattuna, ja 2,0 wattia maissa, jotka asettavat rajan kymmenellä kudosgrammalla mitattuna. Testaamisen aikana iPhone-radiot on asetettu niiden suurimpiin lähetystasoihinsa ja sijoitettu niin, että ne simuloivat käyttöä päätä vasten sekä kehoa vasten tai pidettäessä kehon lähellä 10 mm:n päässä kehosta.

Vähennä radiotaajuusenergialle altistumista käyttämällä handsfree-laitetta, kuten puhelimen kaiutintoimintoa, mukana tulleita kuulokkeita tai muita vastaavia lisälaitteita. Metalliosia sisältävät kotelot saattavat muuttaa laitteen radiotaajuista säteilyä, mukaan lukien laitteen radiotaajuisen säteilyn altistumisen vaatimustenmukaisuuksia, tavalla, jota ei ole testattu tai todistettu.

Vaikka tämä laite on testattu SAR-arvojen määrittämiseksi jokaisella käytettävällä taajuusalueella, kaikki taajuusalueet eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla. Taajuusalueet riippuvat palveluntarjoajan langattomista ja roaming-verkoista.

Suurimmat ominaisabsorptionopeuden arvot ovat seuraavat:

Malli A1428, A1429

1,6 W/kg (yli 1 g) Ominaisabsorptionopeuden raja
Pää: 1,25
Keho: 1,18

2,0 W/kg (yli 10 g) Ominaisabsorptionopeuden raja
Pää: 0,90
Keho: 0,95