Podaci o izloženosti radiofrekvencijskom zraèenju iPhone 5

iPhone je testiran i zadovoljava važeća ograničenja za radiofrekvencijsko (RF) zračenje.

Specifična stopa apsorpcije (SAR) označava stopu kojom tijelo apsorbira RF energiju. SAR ograničenje je 1,6 vata po kilogramu u zemljama koje određuju ograničenje po prosječno 1 gramu tkiva i 2 vata po kilogramu u zemljama koje određuju ograničenje prosječno po 10 grama tkiva. Tijekom testiranja, iPhone radio uređaji su podešeni na svoje najviše razine prijenosa i stavljeni na mjesta koja simuliraju korištenje uz glavu bez razmaka i držanje ili nošenje pored trupa tijela uz 10 mm razmaka.

Kako biste smanjili izlaganje RF energiji, koristite hands-free opciju poput ugrađenog spikerfona, isporučenih slušalica ili drugog sličnog pribora. Kućišta s metalnim dijelovima mogu promijeniti RF performanse uređaja, uključujući i njegovu usklađenost sa smjernicama o RF zračenju, na način koji nije testiran ili certificiran.

Iako je ovaj uređaj ispitan kako bi se utvrdile SAR razine pri radu u svakom valnom pojasu, nisu svi valni pojasi dostupni u svim područjima. Valni pojasi ovise o bežičnim i roaming mrežama vašeg operatera.

Najviše vrijednosti SAR-a sljedeća su:

Model A1428, A1429

1,6 W/kg (po 1 g) Ograničenja za SAR
Glava: 1,25
Tijelo: 1,18

2,0 W/kg (po 10 g) Ograničenja za SAR
Glava: 0,90
Tijelo: 0,95