Informasjon om radiostråling (RF) for iPhone 5

iPhone er testet og faller innenfor grensene for eksponering av radiofrekvent stråling.

SAR, eller «spesifikk absorpsjonsrate», er måletall for hvordan kroppen absorberer radiofrekvent stråling. SAR-grensen er 1,6 watt per kilo i land der grensen er over gjennomsnittlig 1 gram vevsmasse, og 2,0 watt per kilo i land der grensen er over gjennomsnittlig 10 gram vevsmasse. Under testing er iPhone-radioer stilt inn til sending ved høyeste styrke, og enhetene holdes i normale bruksstillinger, både tett inn mot hodet og nær overkroppen (10 mm avstand).

Du kan redusere eksponeringen for radiofrekvent stråling ved å bruke håndfrialternativer som den innebygde høyttaleren, eller lignende tilbehør. Deksler med metalldeler kan påvirke enhetens strålingskarakteristikker, herunder overholdelse av retningslinjer for eksponering av radiofrekvent stråling, på en måte som ikke er testet eller sertifisert.

Selv om denne enheten er testet for å avgjøre SAR-nivået for alle frekvensbånd, er ikke alle bånd tilgjengelige alle steder. Frekvensbånd avhenger av tjenesteleverandørens trådløse nettverk og roamingnettverk.

Høyeste SAR-verdier er som følger:

Model A1428, A1429

SAR-grense for 1,6 W/kg (over 1 g)
Hode: 1,25
Kropp: 1,18

SAR-grense for 2,0 W/kg (over 10 g)
Hode: 0,90
Kropp: 0,95