iPhone 5: informacje o emisji fal radiowych

iPhone został pomyślnie przetestowany pod kątem wymogów dotyczących emisji fal radiowych (ang. RF, Radio Frequency).

Współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate) odnosi się do tempa pochłaniania przez ciało ludzkie energii fal radiowych. Limit wartości SAR to 1,6 wata na kilogram (w krajach stosujących uśrednianie wyniku dla próbek zwierających 1 gram tkanki) lub 2,0 wata na kilogram (w krajach stosujących uśrednianie wyniku dla próbek zwierających 10 gram tkanki). W czasie testów emitery fal radiowych iPhone'ów zostały ustawione na maksymalny poziom emisji i umieszczone przy ciele w miejscach symulujących rzeczywiste użytkowanie urządzenia przy głowie (w bezpośrednim kontakcie) oraz noszenie przy ciele (w odległości 10 mm).

Aby obniżyć pochłanianą energię fal radiowych, należy unikać trzymania urządzenia w ręku, np. korzystając z wbudowanego głośnika, dołączonych słuchawek lub podobnych akcesoriów. Obudowy z metalowymi elementami mogą zmieniać wydajność emiterów fal radiowych, w tym zgodność urządzenia z wytycznymi dotyczącymi emisji fal radiowych. Zmiany te nie zostały przetestowane ani nie są potwierdzone certyfikatami.

Mimo, że urządzenie zostało przetestowane w celu określenia współczynnika SAR dla każdego z używanych pasm, nie wszystkie pasma są dostępne we wszystkich regionach. Dostępność pasm zależy od sieci bezprzewodowej i roamingowej danego operatora.

Najwyższe wartości współczynnika SAR to:

Model A1428, A1429

Limit wartości SAR 1,6 W/kg (na 1 g tkanki)
Głowa: 1,25
Ciało: 1,18

Limit wartości SAR 2,0 W/kg (na 10 g tkanki)
Głowa: 0,90
Ciało: 0,95