Informácie o vystavení vysokofrekvenènému žiareniu z tabletu iPhone 5

iPhone bol testovaný a spĺňa príslušné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF).

Špecifická hodnota absorpcie (SAR) označuje mieru, akou ľudské telo absorbuje RF energiu. V krajinách, ktoré sa riadia limitom spriemerovaným na 1 g tkaniva je limit SAR 1,6 wattu na kilogram a v krajinách, ktoré sa riadia limitom spriemerovaným na 10 g tkaniva je to 2,0 wattu na kilogram. Počas testovania sú vysielače iPhonu nastavené na najvyššiu intenzitu vysielania a umiestnené tak, aby simulovali používanie tesne pri hlave bez odstupu a počas nosenia v blízkosti tela s odstupom 10 mm.

Ak chcete znížiť vystavenie RF energii, používajte alternatívu, ktorá nevyžaduje držanie telefónu pri uchu, ako napríklad vstavaný reproduktor, slúchadlá dodané so zariadením alebo iné podobné príslušenstvo. Puzdrá s kovovými súčasťami môžu zmeniť RF výkon zariadenia vrátane jeho súladu s pravidlami vystavenia RF signálu a to spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný.

Hoci boli na tomto zariadení testované hodnoty SAR v každom jeho prevádzkovom pásme, nie všetky pásma sú dostupné vo všetkých oblastiach. Frekvenčné pásma závisia od bezdrôtových a roamingových sietí vášho poskytovateľa služieb.

Zariadenie dosahuje nasledujúce najvyššie hodnoty SAR:

Model A1428, A1429

Prípustná miera SAR 1,6 W/kg (na 1 g tkaniva):
Hlava: 1,25
Telo: 1,18

Prípustná miera SAR 2,0 W/kg (na 10 g tkaniva)
Hlava: 0,90
Telo: 0,95