Information om exponering för radiovågor för iPhone 5

iPhone har testats och uppfyller riktlinjerna för radiofrekvensexponering.

SAR (Specific Absorption Rate) mäter i vilken grad kroppen absorberar radiofrekvensenergi. SAR-gränserna är 1,6 W/kg i länder som sätter gränsen till genomsnittet i 1 gram vävnad och 2,0 W/kg i länder som sätter gränsen till genomsnittet i 10 gram vävnad. Vid testning ställs iPhone-radion till dess högsta sändningsnivå och placeras som vid användning nära huvudet, utan mellanrum, och nära kroppen, med 10 mm mellanrum.

Du kan reducera radiofrekvensexponering genom att använda ett handsfree-alternativ, t.ex. den inbyggda högtalartelefonen, de medföljande hörlurarna eller andra tillbehör. Fodral som helt eller delvis består av metall kan ändra enhetens radiofrekvens, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjer för radiofrekvensexponering, på ett sätt som inte har testats eller certifierats.

Trots att enheten har testats för att fastställa SAR i alla använda band finns inte alla band tillgängliga i alla områden. Vilka band som används beror på operatörens trådlösa och gemensamma nätverk.

De högsta SAR-värdena är enligt följande:

Modell A1428, A1429

1,6 W/kg (över 1 g) SAR-gräns
Huvud: 1,25
Kropp: 1,18

2,0 W/kg (över 10 g) SAR-gräns
Huvud: 0,90
Kropp: 0,95