ข้อมูลการสัมผัสกับ RF ของ iPhone 5

iPhone ได้รับการทดสอบและผ่านขีดจำกัดการสัมผัสคลื่นวิทยุ (RF) ที่บังคับใช้

อัตราการดูดซึมเฉพาะ (SAR) หมายถึงอัตราที่ร่างกายดูดซึมพลังงานคลื่นวิทยุ (RF) ขีดจำกัด SAR คือ 1.6 วัตต์ต่อกิโลกรัมในประเทศที่ตั้งขีดจำกัดเฉลี่ยสูงกว่า 1 กรัมของเนื้อเยื่อ และ 2.0 วัตต์ต่อกิโลกรัมในประเทศที่ตั้งขีดจำกัดเฉลี่ยสูงกว่า 10 ของเนื้อเยื่อ ในระหว่างทดสอบ คลื่นวิทยุของ iPhone ถูกตั้งไว้ที่ระดับการรับส่งสูงสุดและวางไว้ในตำแหน่งที่จำลองการใช้งานโดยสัมผัสกับศีรษะโดยไม่มีการเว้นระยะ และเมื่อสวมใส่หรือถือใกล้กับร่างกายโดยมีการเว้นระยะ 10 มม.

เพื่อลดการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุ (RF) ให้ใช้ตัวเลือกแฮนด์ฟรี เช่น ลำโพงในตัวเครื่อง หูฟังที่ให้มาด้วย หรืออุปกรณ์เสริมที่คล้ายกัน เคสใส่ที่มีบางส่วนเป็นโลหะอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพคลื่นวิทยุ (RF) ของอุปกรณ์ รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางการสัมผัสกับคลื่นวิทยุ (RF) ของอุปกรณ์ ในลักษณะที่ไม่เคยได้รับทดสอบหรือผ่านการรับรอง

ถึงแม้ว่าอุปกรณ์นี้จะได้รับการทดสอบเพื่อกำหนด SAR ในแต่ละแถบสัญญาณการดำเนินการแล้วก็ตาม แต่ในบางพื้นที่ก็อาจมีแถบสัญญาณให้ใช้งานไม่ครบ แถบสัญญาณจะขึ้นอยู่กับเครือข่ายไร้สายและการโรมมิ่งของผู้ให้บริการของคุณ

ค่า SAR สูงสุดมีดังนี้

รุ่น A1428, A1429

SAR สูงสุด: 1.6 วัตต์/กก.(เกิน 1 ก.)
ศีรษะ: 1.25
ร่างกาย: 1.18

SAR สูงสุด: 2.0 วัตต์/กก. (เกิน 10 ก.)
ศีรษะ: 0.90
ร่างกาย: 0.95