Thông tin Phơi nhiễm Tần số vô tuyến (RF) của iPhone 5

iPhone đã được thử nghiệm và đáp ứng giới hạn áp dụng cho tiếp xúc tần số vô tuyến (RF).

Tỷ lệ hấp thu riêng (SAR) biểu thị tỷ lệ năng lượng RF mà cơ thể hấp thu. Giới hạn SAR là 1,6 watt/kilôgam tại các quốc gia sử dụng giới hạn được tính trung bình trên 1 gam mô và là 2,0 watt/kilôgam tại các quốc gia sử dụng giới hạn được tính trung bình trên 10 gam mô. Trong khi thử nghiệm, sóng vô tuyến của iPhone được đặt ở công suất truyền cao nhất và đặt ở vị trí mô phỏng khi thiết bị được sử dụng hướng vào đầu, không có ngăn cách và khi được đeo hoặc mang theo gần với thân mình, cách 10 mm.

Để giảm mức tiếp xúc năng lượng RF, hãy sử dụng tùy chọn rảnh tay, như loa ngoài tích hợp, tai nghe kèm theo hoặc các phụ kiện tương tự khác. Các loại vỏ có bộ phận kim loại có thể thay đổi hiệu năng RF của thiết bị, bao gồm việc tuân thủ hướng dẫn về tiếp xúc RF, theo cách chưa được thử nghiệm hoặc chứng nhận.

Mặc dù thiết bị này đã được thử nghiệm để xác định SAR tại mỗi dải tần hoạt động, nhưng không phải tất cả các dải tần đều có sẵn ở mọi khu vực. Các dải tần phụ thuộc vào mạng không dây và chuyển vùng của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Giá trị Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR) cao nhất như sau:

Model A1428, A1429

1,6 W/kg (trên 1 g) Giới hạn SAR
Đầu: 1,25
Cơ thể: 1,18

2,0 W/kg (trên 10 g) Giới hạn SAR
Đầu: 0,90
Cơ thể: 0,95