Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) για το iPhone 5S

Το iPhone έχει ελεγχθεί και πληροί τα εφαρμόσιμα όρια για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) αναφέρεται στον ρυθμό με τον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός απορροφά ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Το όριο SAR είναι 1,6 Watt ανά κιλό σε χώρες που έχουν ορίσει το όριο σε όγκο που περιέχει κατά μέσο όρο 1 γραμμάριο ιστού, και 2,0 Watt ανά κιλό σε χώρες που έχουν ορίσει το όριο σε όγκο που περιέχει κατά μέσο όρο 10 γραμμάρια ιστού. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι πομποί του iPhone ρυθμίζονται στα υψηλότερα επίπεδα μετάδοσης και τοποθετούνται σε θέσεις που προσομοιώνουν τη χρήση όπως όταν κρατάτε τη συσκευή στο αυτί, χωρίς να υπάρχει απόσταση μεταξύ της συσκευής και του κεφαλιού, και όταν φοράτε ή κρατάτε τη συσκευή κοντά στον κορμό του σώματος, με απόσταση 5 χιλιοστά ενδιάμεσα.

Για μείωση της έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, να χρησιμοποιείτε μια επιλογή ανοικτής ακρόασης (hands-free), όπως π.χ. το ενσωματωμένο μικρόφωνο, τα παρεχόμενα ακουστικά ή άλλα παρόμοια εξαρτήματα. Οι θήκες με μεταλλικά μέρη μπορεί να αλλάξουν την απόδοση ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής της με τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, με τρόπο που δεν έχει ελεγχθεί ή πιστοποιηθεί.

Παρόλο που η παρούσα συσκευή έχει ελεγχθεί για τον προσδιορισμό του ρυθμού SAR σε κάθε ζώνη λειτουργίας, δεν διατίθενται όλες οι ζώνες σε όλες τις περιοχές. Οι ζώνες εξαρτώνται από τα ασύρματα δίκτυα και τα δίκτυα περιαγωγής του παρόχου υπηρεσιών σας.

Οι υψηλότερες τιμές SAR είναι οι εξής:

Μοντέλο A1528, A1457, A1518, A1530

1,6 W/κιλό (ανά 1 γρ.) Οριακή τιμή SAR
Κεφάλι: 1,18
Σώμα: 1,12

2,0 W/κιλό (ανά 10 γρ.) Οριακή τιμή SAR
Κεφάλι: 0,98
Σώμα: 0,97