Garanţia hardware

Garanţie limitată pentru 1 (un) an Apple
exclusiv pentru produse marca Apple

LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Garanţia limitată pentru un an Apple este o garanţie oferită voluntar de producător. Aceasta acordă drepturi separate de drepturile acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor, incluzând dar fără a se limita la acele drepturi referitoare la bunuri necorespunzătoare.

Prin urmare, avantajele Garanţiei limitate pentru un an Apple sunt suplimentare şi nu înlocuiesc drepturile acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor.

Consumatorii au dreptul de a alege să solicite reparaţii în baza drepturilor acordate de Garanţia limitată pentru un an Apple sau a celor acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor.

Important: Termenii şi condiţiile Garanţiei limitate pentru un an Apple nu se aplică pentru solicitările în baza legislaţiei privind protecţia consumatorilor.

Pentru informaţii suplimentare despre legislaţia privind protecţia consumatorilor, accesaţi site-ul web Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) sau contactaţi organismul local pentru protecţia consumatorilor.

CE ACOPERĂ ACEASTĂ GARANŢIE?

Apple Distribution International din Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republica Irlanda (sau succesorul său în drepturi) ("Apple") oferă garanţie pentru produsele şi accesoriile marca Apple incluse în ambalajul original ("Produsul Apple") cu privire la defectele legate de materiale sau de manoperă atunci când sunt utilizate în conformitate cu manualele de utilizare şi specificaţiile tehnice Apple şi cu alte instrucţiuni publicate ale Produsului Apple pe o perioadă de 1 (UN) AN de la data cumpărării iniţiale cu amănuntul de către cumpărătorul utilizator final ("Perioada de garanţie"). Veţi putea primi despăgubirile disponibile în cadrul Garanţiei limitate pentru un an pentru produsul dumneavoastră Apple prin intermediul unităţilor de întreţinere Apple locale în cele mai multe locaţii din lume (consultaţi secţiunea "Obţinerea serviciilor de garanţie"). În caz de constatare a unui defect legat de materiale sau de manoperă, veţi putea transmite reclamaţiile dumneavoastră companiei Apple, chiar şi în cazul în care aţi achiziţionat Produsul Apple de la o terţă parte.

Reţineţi: Toate solicitările formulate în baza Garanţiei limitate pentru un an vor fi reglementate potrivit condiţiilor stabilite în prezentul document de garanţie.

În plus, Apple vă va asigura accesul la asistenţă tehnică telefonică pentru o perioadă de 90 (nouăzeci) de zile de la livrarea produselor Apple.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANŢIE?

Prezenta garanţie nu se aplică pentru produsele non-Apple, hardware sau software (inclusiv produsele software non-Apple ambalate sau vândute împreună cu hardware Apple).

Produsele non-Apple pot beneficia de garanţia unui producător, care asigură avantaje în plus faţă de drepturile acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor. Pentru detalii, consultaţi cutia şi documentaţia produsului.

Consultaţi acordul de licenţă care însoţeşte software-ul pentru detalii despre drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte utilizarea software-ului.

Opţiunile de service pot fi limitate dacă solicitaţi întreţinerea într-o altă ţară decât ţara din care aţi achiziţionat Produsul Apple. În cazul în care service-ul nu este disponibil pentru Produsul Apple în ţara respectivă, Apple vă va înştiinţa în legătură cu orice taxe suplimentare pentru expediere şi manipulare care s-ar putea aplica, înainte de efectuarea serviciilor de întreţinere.

Atunci când contactaţi Apple prin telefon, în funcţie de locaţia dumneavoastră, se pot percepe taxe telefonice. Contactaţi operatorul de reţea pentru detalii.

Prezenta garanţie nu se aplică: (a) pentru piesele consumabile, cum ar fi bateriile sau pentru straturile de protecţie, care sunt proiectate pentru a diminua în timp, cu excepţia cazului în care defecţiunea a avut loc din cauza unor defecte legate de materiale sau de manoperă; (b) pentru daune cosmetice, incluzând dar fără a se limita la zgârieturi, îndoituri şi plastic crăpat pe porturi; (c) pentru daune cauzate de utilizarea împreună cu un alt produs; (d) pentru daune cauzate de accidente, utilizare abuzivă sau greşită, contactul cu lichide, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (e) pentru daune produse în urma utilizării Produsului Apple fără a respecta manualul, specificaţiile tehnice sau alte instrucţiuni publicate privind Produsul Apple; (f) pentru daune cauzate de reparaţii (inclusiv upgrade-uri sau extinderi) efectuate de persoane care nu sunt reprezentanţi Apple sau Furnizori de servicii autorizaţi Apple ("AASP"); (g) pentru un Produs Apple care a fost modificat pentru schimbarea funcţionalităţii sau a capacităţii fără obţinerea permisiunii scrise a companiei Apple; (h) pentru defecţiuni cauzate de uzura normală sau determinate în alt fel de învechirea normală a Produsului Apple; sau (i) dacă un număr de serie a fost îndepărtat sau şters de pe Produsul Apple sau (j) dacă produsul este furat sau Apple consideră, în mod rezonabil, că produsul este furat, în baza informaţiilor furnizate de autorităţi.

RESTRICŢIE IMPORTANTĂ PENTRU ÎNTREŢINEREA DISPOZITIVELOR iPHONE ŞI iPAD.

Apple poate restricționa acest serviciu pentru iPad și iPhone pentru a Spaţiul Economic European (SEE) sau în Elveția. Întreţinerea produselor iPhone sau iPad trebuie asigurată exclusiv de către Apple sau de către un AASP.

RESPONSABILITĂŢILE DUMNEAVOASTRĂ

DACĂ PRODUSUL APPLE POATE STOCA PROGRAME SOFTWARE, DATE ŞI ALTE INFORMAŢII, TREBUIE SĂ EFECTUAŢI PERIODIC COPII DE REZERVĂ ALE INFORMAŢIILOR AFLATE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE PENTRU A PROTEJA CONŢINUTUL ŞI CA MĂSURĂ DE PRECAUŢIE ÎMPOTRIVA EVENTUALELOR DEFECŢIUNI OPERAŢIONALE.

Înainte de a transmite Produsul Apple pentru servicii de garanţie, trebuie să realizaţi copii de rezervă separate a conţinutului de pe suportul de stocare al acestuia, să eliminaţi toate informaţiile personale şi să dezactivaţi toate parolele de securitate. Conţinutul de pe suportul de stocare al Produsului Apple ar putea fi şters, înlocuit şi/sau reformatat în timpul reparaţiei.

După prestarea serviciului de garanţie, veţi primi înapoi Produsul Apple sau un produs înlocuitor având aceeaşi configuraţie pe care a avut-o Produsul Apple la momentul vânzării iniţiale, cu excepţia actualizărilor aplicabile. Apple poate instala actualizări ale software-ului de sistem ca parte a serviciului de garanţie, care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune mai veche a software-ului de sistem. În urma actualizării software-ului de sistem este posibil ca aplicaţiile de la terţi instalate pe Produsul Apple să nu mai fie compatibile sau să nu funcţioneze împreună cu Produsul Apple. Vă asumaţi răspunderea pentru reinstalarea oricăror alte programe software, date şi informaţii. Această garanţie nu acoperă recuperarea şi reinstalarea altor programe software, date şi informaţii.

În cazul în care solicitaţi reparaţia într-o altă ţară decât ţara de achiziţie, trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările privind importul şi exportul şi să vă asumaţi răspunderea pentru toate taxele vamale, T.V.A. şi alte taxe şi cheltuieli asociate.

Important: Nu desfaceţi Produsul Apple decât în cazul în care Manualul de utilizare descrie modul în care acesta este proiectat pentru desfacere. Desfacerea Produsului Apple poate provoca daune care nu sunt acoperite de această garanţie.

CUM VA PROCEDA APPLE ÎN CAZUL UNEI SOLICITĂRI DE GARANŢIE?

Dacă transmiteţi o solicitare valabilă în cadrul prezentei garanţii, Apple poate alege:

(i) să repare Produsul Apple folosind piese noi sau utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce priveşte performanţa şi fiabilitatea sau

(ii) să înlocuiască Produsul Apple cu un produs care este cel puţin echivalent din punct funcţional cu Produsul Apple şi compus din piese noi şi/sau din piese utilizate anterior, echivalente cu unele noi în ceea ce priveşte performanţa şi fiabilitatea sau

(iii) să vă ramburseze preţul de achiziţie în locul returnării Produsului Apple.

Atunci când se înlocuieşte un produs sau o piesă sau se asigură rambursarea, orice element înlocuitor devine proprietatea dumneavoastră, iar elementul înlocuit sau rambursat devine proprietatea Apple.

O piesă sau un produs de schimb sau un Produs Apple reparat primeşte garanţia rămasă a Produsului Apple iniţial sau 90 (nouăzeci) de zile de la data înlocuirii sau reparaţiei, oricare dintre acestea asigură o acoperire mai mare pentru dumneavoastră.

Pentru reparaţii solicitate într-o altă ţară decât ţara de achiziţie a Produsului Apple, Apple poate repara sau înlocui produse şi piese cu alte produse şi piese comparabile, în conformitate cu standardele locale.

OBŢINEREA SERVICIILOR DE GARANŢIE

Accesaţi şi consultaţi următoarele resurse de ajutor online înainte de a solicita serviciul de garanţie:

Dacă nu aveţi acces la internet sau în continuare Produsul Apple nu funcţionează corect, după utilizarea acestor resurse, contactaţi un reprezentant Apple sau, dacă este cazul, un magazin retail deţinut de Apple ("Magazinul Apple") sau un AASP. Reprezentanţii vă vor ajuta să stabiliţi dacă Produsul Apple necesită reparaţii, caz în care vi se va indica, din lista de mai jos, opţiunea de serviciu de garanţie conform căreia Apple va asigura reparaţia.

Înainte de a beneficia de serviciul de garanţie, Apple sau agenţii săi vă pot solicita să prezentaţi dovada detaliilor de achiziţie, să răspundeţi la întrebări concepute pentru a ajuta la diagnosticarea potenţialelor probleme şi să urmaţi procedurile Apple pentru a obţine serviciul de garanţie, cum ar fi urmarea instrucţiunilor pentru ambalarea şi expedierea Produselor Apple atunci când beneficiaţi de serviciul de expediere a produsului la magazin, conform descrierii de mai jos.

OPŢIUNI DE SERVICII DE GARANŢIE

În funcţie de circumstanţele individuale (în special tipul de Produs Apple) şi la discreţia sa, Apple va asigura servicii de garanţie prin intermediul uneia sau mai multora dintre opţiunile următoare:

(i) Serviciu de asistenţă în magazin. Apple vă poate solicita să returnaţi Produsul Apple la un Magazin Apple sau la o locaţie AASP care oferă serviciul de asistenţă în magazin. Produsul dumneavoastră Apple poate fi trimis la o locaţie ARS (Serviciu de reparaţii Apple) pentru reparaţie. După ce primiţi înştiinţarea că reparaţia este finalizată, veţi recupera imediat Produsul Apple de la Magazinul Apple sau locaţia AASP sau Produsul Apple va fi trimis direct la locaţia dumneavoastră de la locaţia ARS.

(ii) Serviciu de expediere a produsului la magazin. Dacă Apple alege să asigure reparaţia prin intermediul serviciului de expediere a produsului la magazin, Apple vă va trimite foi de expediţie preplătite şi, dacă este necesar, materiale de ambalare pentru expedierea Produsului Apple către o locaţie ARS sau AASP în conformitate cu instrucţiunile Apple. La terminarea reparaţiei, locaţia ARS sau AASP vă va returna Produsul Apple. Apple va achita transportul până la şi de la locaţia dumneavoastră, dacă sunt urmate toate instrucţiunile.

(iii) Serviciul pentru depanare de către client ("DIY"). În cadrul serviciului DIY, Apple vă va oferi un produs înlocuitor sau piese sau accesorii uşor de înlocuit ale unui produs, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, care pot fi schimbate fără a utiliza unelte. Notă: Compania Apple nu este responsabilă pentru eventuale cheltuieli de manoperă legate de serviciul DIY. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară pentru înlocuire, contactaţi Apple la numărul de telefon afişat mai jos sau vizitaţi un Magazin Apple sau o locaţie AASP. Dacă Apple alege să asigure reparaţia prin serviciul DIY, se va aplica următorul proces:

(a) Reparaţie în cazul în care Apple solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple poate solicita o autorizare prin cardul de credit ca măsură de siguranţă pentru preţul cu amănuntul al produsului, piesei sau accesoriului înlocuitor şi pentru cheltuielile de expediere aplicabile. Apple vă va expedia un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucţiunile de înlocuire, dacă este cazul, şi eventualele cerinţe pentru returnarea produsului sau piesei înlocuite. Dacă urmaţi instrucţiunile, Apple va revoca autorizarea prin cardul de credit şi nu veţi fi taxat pentru produs sau piesă şi pentru livrarea până la şi de la locaţia dumneavoastră. Dacă nu returnaţi produsul, piesa sau accesoriul înlocuit conform instrucţiunilor sau returnaţi un produs înlocuit, o piesă sau un accesoriu necalificat pentru reparaţie, Apple va retrage de pe cardul de credit suma autorizată. Dacă nu puteţi asigura autorizarea printr-un card de credit, serviciul poate să nu fie disponibil pentru dumneavoastră şi Apple vă poate oferi o metodă alternativă pentru reparaţie.

(b) Reparaţie în cazul în care Apple nu solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple vă va expedia gratuit un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi eventualele cerinţe pentru eliminarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

(i) Întregul acord:

În afară de drepturile acordate de legislaţia privind protecţia consumatorilor, de care beneficiaţi, aşa cum este prezentat la începutul prezentului document, toate garanţiile, condiţiile şi alţi termeni care nu sunt stabiliţi în prezentul document de garanţie se exclud din Garanţia limitată pentru un an Apple. Anumite ţări nu permit limitări asupra duratei acestor garanţii, condiţii şi/sau termeni impliciţi, prin urmare, este posibil ca limitarea descrisă mai sus să nu se aplice pentru dumneavoastră.

(ii) Declinarea răspunderii în legătură cu datele:

Apple nu garantează, nu declară şi nu se obligă că va putea repara sau înlocui orice Produs Apple în cadrul prezentei garanţii fără riscuri pentru şi/sau fără pierderea informaţiilor şi/sau a datelor stocate pe Produsul Apple.

(iii) Limitarea răspunderii:

În niciun caz Apple nu va fi răspunzătoare pentru:

  1. pierderi care nu au fost cauzate de încălcarea de către Apple a prezentului document de garanţie;
  2. pierderi sau daune care, la momentul achiziţiei produsului, nu au constituit consecinţe previzibile în mod rezonabil ale încălcării de către Apple a prezentului document de garanţie; sau
  3. pierderi asociate cu orice activităţi comerciale ale dumneavoastră, profituri nerealizate, pierdere de date sau oportunităţi de afaceri nematerializate.

Prevederile prezentului document de garanţie nu se aplică în caz de (i) deces sau vătămare personală, (ii) fraudă sau culpă gravă; sau (iii) denaturare frauduloasă; sau (iv) orice altă răspundere care, conform legii, nu poate fi limitată sau exclusă.

CONFIDENŢIALITATE

Apple va păstra şi utiliza informaţiile clienţilor în conformitate cu Politica Apple privind confidenţialitatea clienţilor, disponibilă la www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ASPECTE GENERALE

Niciun revânzător, agent sau angajat Apple nu este autorizat să modifice, să extindă sau să suplimenteze prezenta garanţie.

Dacă vreo condiţie este declarată ilegală sau inaplicabilă, aceasta va fi separată de prezenta garanţie, iar legalitatea sau aplicabilitatea condiţiilor rămase nu va fi afectată.

Prezenta garanţie este guvernată de şi interpretată în conformitate cu legislaţia ţării în care a avut loc achiziţia Produsului Apple.

Garanţia hardware

Garanţie limitată Apple pentru un (1) an - iOS
Exclusiv pentru Produsele Marca Apple

RELAŢIA DINTRE LEGISLAȚIA PRIVIND CONSUMATORII ŞI PREZENTA GARANŢIE

PREZENTA GARANŢIE VĂ CONFERĂ DREPTURI JURIDICE SPECIFICE, ÎN TIMP CE DVS. PUTEŢI BENEFICIA DE ALTE DREPTURI, CARE DIFERĂ DE LA UN STAT LA ALTUL (SAU DE LA O ŢARĂ SAU PROVINCIE LA ALTA). ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, APPLE NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ŞI NU SUSPENDĂ NICIUN ALT DREPT DE CARE PUTEŢI BENEFICIA, INCLUSIV CELE CARE SE POT NAŞTE DIN NECONFORMITATEA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE. PENTRU O ÎNŢELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILOR DVS., VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI LEGISLAŢIA DIN ŢARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS.

LIMITELE GARANŢIEI SUB REZERVA LEGISLAŢIEI PRIVIND CONSUMATORII

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, PREZENTA GARANŢIE ŞI DESPĂGUBIRILE PREZENTATE SUNT EXCLUSIVE ŞI ÎNLOCUIESC TOATE CELELALTE GARANŢII, DESPĂGUBIRI SAU REMEDII, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SUNT EXPRIMATE ÎN FORMĂ VERBALĂ, SCRISĂ, STATUTARĂ, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ. APPLE EXCLUDE TOATE GARANŢIILE STATUTARE ŞI IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI GARANŢIILE PRIVIND VICII ASCUNSE SAU LATENTE, ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE GARANŢII NU POT FI EXCLUSE, APPLE LIMITEAZĂ DURATA ŞI DESPĂGUBIRILE AFERENTE RESPECTIVELOR GARANŢII LA DURATA PREZENTEI GARANŢII EXPRESE ŞI, LA ALEGEREA APPLE, LA SERVICIILE DE REPARAŢII SAU ÎNLOCUIRE DESCRISE MAI JOS. ANUMITE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT LIMITĂRI A PERIOADEI ÎN CARE SE APLICĂ O GARANŢIE (SAU CONDIŢIE) IMPLICITĂ, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA MENŢIONATĂ MAI SUS AR PUTEA SA NU VĂ FIE APLICABILĂ.

CE ACOPERĂ PREZENTA GARANŢIE?

Apple garantează produsele şi accesoriile iPhone, iPad si iPod purtând marca Apple conținute în ambalajul original („Produsul Apple") pentru toate defectele ce ţin de materiale şi manoperă, pentru folosinţa obişnuită în conformitate cu principiile directoare publicate de Apple pe o perioadă de UN (1) AN de la data cumpărării produsului original de către cumpărătorul utilizator final („Perioada Garanţiei "). Principiile directoare publicate de Apple includ, dar nu se limitează la informaţiile cuprinse în specificaţiile tehnice, manualele utilizatorului şi comunicările de servicii.

Notă: Toate pretenţiile formulate conform Garanţiei Limitate Apple pentru Un An vor fi guvernate de termenii prevăzuţi în prezenta garanţie.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANŢIE?

Prezenta garanţie nu se aplică niciunui produs hardware sau software care nu poartă marca Apple, chiar dacă este ambalat sau vândut împreună cu produsul hardware Apple. Producătorii, furnizorii sau editorii, diferiţi de Apple, vă pot furniza propriile garanţii- vă rugăm să contactaţi respectivii producători, furnizori sau editori pentru informaţii suplimentare. Produsele software distribuite de Apple, cu sau fără marca Apple (inclusiv, dar fără a se limita la sistemul software) nu intră sub incidenţa prezentei garanţii. Pentru detalii cu privire la drepturile Dvs. în legătură cu folosirea acestora, vă rugăm să consultaţi contractul de licenţă ce însoţeşte produsul software. Apple nu garantează că funcţionarea Produsului Apple va fi neîntreruptă sau fără erori. Apple nu este responsabilă de daunele produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor privind utilizarea Produsului Apple.

Prezenta garanţie nu se aplică: (a) consumabilelor, cum ar fi acumulatorii sau carcasele de protecţie ce sunt proiectate să se consume/uzeze în timp, cu excepţia cazului în care defecţiunea a apărut ca urmare a unui viciu la materiale sau manoperă; (b) deteriorărilor estetice, inclusiv, dar fără a se limita la, zgârieturi, ciobiri şi spărturi ale plasticului din dreptul orificiilor; (c) defecţiunilor produse ca urmare a utilizării împreună cu un alt produs; (d) defecţiunilor apărute în urma unor accidente, abuzuri, utilizare necorespunzătoare, contactului cu lichide, foc, cutremur sau a unei alte cauze exterioare; (e) defecţiunilor produse prin utilizarea Produsului Apple cu încălcarea principiilor directoare publicate de Apple; (f) defecţiunilor apărute drept consecinţă a unor operaţiuni de service (inclusiv upgrade şi extindere) realizate de alte persoane decât de reprezentanţii Apple sau a unui Furnizor Service Autorizat de Apple („FSAA”); (g) unui Produs Apple care a fost modificat în vederea schimbării funcţionalității sau capabilității sale fără acordul scris al Apple; (h) defectelor apărute din uzura normală sau în alt fel, ca o consecinţă a perimării normale a Produsului Apple, sau (i) în cazul în care vreun număr de serie a fost îndepărtat sau şters de pe Produsul Apple.

RESTRICŢIE IMPORTANTĂ PRIVIND SERVICIUL DE GARANŢIE PENTRU iPHONE Şi iPAD

Apple poate limita serviciul de garanţie pentru iPhone şi iPad la ţara în care Apple sau Distribuitorii săi Autorizaţi au vândut iniţial Produsul Apple.

RESPONSABILITĂŢILE DVS.

ESTE RECOMANDABIL SĂ FACEŢI PERIODIC COPII DE REZERVĂ A INFORMAŢIILOR CONŢINUTE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE ÎN VEDEREA PROTEJĂRII CONŢINUTULUI ŞI CA O MĂSURĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA UNOR POSIBILE DEFECŢIUNI ÎN FUNCŢIONARE.

Înainte de a beneficia de service în garanţie, Apple sau agenţii săi vă pot solicita să prezentaţi dovada privind detaliile de achiziţionare, să răspundeţi la întrebările menite să ajute în diagnosticarea potenţialelor probleme şi să respectaţi procedurile Apple pentru obţinerea de service în garanţie. Înainte de a preda Produsul Apple pentru service în garanţie, este recomandabil să faceţi o copie separată de rezervă a conţinutului suportului de stocare, să ştergeţi toate informaţiile cu caracter personal pe care doriţi să le protejaţi şi să dezactivaţi toate parolele de securitate.

ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE SERVICE ÎN GARANŢIE, CONŢINUTUL MEDIULUI DE STOCARE VA FI ŞTERS ŞI REFORMATAT. APPLE ŞI AGENŢII SĂI NU RĂSPUND PENTRU PIERDEREA NICIUNUI PROGRAM ŞI A NICIUNEI DATE SOFTWARE, SAU A ALTOR INFORMAŢII CONŢINUTE DE MEDIUL DE STOCARE SAU PE ORICE ALTĂ PIESĂ A PRODUSULUI APPLE CARE SE AFLĂ ÎN SERVICE.

După operaţiunea de service în garanţie, Produsul Dvs. Apple sau un produs înlocuitor vă va fi returnat având setările cu care era configurat Produsul Dvs. Apple la momentul achiziţionării iniţiale, cu actualizările aplicabile. Apple poate instala actualizări de software la sistem în cadrul operaţiunii de service în garanţie care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune anterioară a software-ului de sistem. Este posibil ca aplicaţii ale terţilor instalate pe Produsul Apple să nu fie compatibile cu sau să nu funcţioneze pe Produsul Apple, drept consecinţă a actualizării software-ului de sistem. Reinstalarea tuturor programelor, datelor şi informaţiilor software intră în responsabilitatea Dvs. Recuperarea şi reinstalarea altor programe, date şi informaţii software nu intră sub incidenţa prezentei garanţii.

Important: Nu demontați Produsul Apple. Demontarea Produsului Apple poate produce daune ce nu sunt acoperite prin prezenta garanţie. Operațiuni de service asupra acestui Produs Apple ar trebui efectuate numai de Apple sau de un FSAA.

CE VA FACE APPLE ÎN SITUAŢIA ÎNCĂLCĂRII GARANŢIEI?

În cazul în care, în Perioada de Garanţie, transmiteţi o solicitare valabilă către Apple sau un FSAA, Apple, la libera sa alegere, (i) va repara Produsul Apple folosind piese noi sau folosite care sunt echivalente, din punct de vedere al performanţei şi fiabilităţii, celor noi, (ii) va înlocui Produsul Apple cu un produs cu funcţionare cel puţin echivalentă celei a Produsului Apple şi care este alcătuit din piese noi şi/sau folosite care sunt echivalente, din punct de vedere al performanţei şi fiabilităţii, celor noi, sau (iii) vă va rambursa, în schimbul Produsului Apple, preţul pe care l-aţi achitat la achiziţionare.

Apple vă poate solicita să înlocuiţi anumite piese sau produse instalate de utilizator. O piesă sau un produs înlocuitor, inclusiv o piesă care a fost instalată de utilizator în conformitate cu instrucţiunile Apple, beneficiază de restul de garanţie al Produsului Apple sau de nouăzeci (90) de zile de la data înlocuirii sau reparaţiei, oricare dintre acestea vă asigură o acoperire mai îndelungată. În cazul în care este înlocuit(ă) un produs sau o piesă sau se efectuează rambursarea, orice element înlocuitor devine proprietatea Dvs., iar elementul înlocuit sau a cărui contravaloare vi s-a rambursat devine proprietatea Apple.

CUM PUTEŢI OBŢINE SERVICE ÎN GARANŢIE?

Vă rugăm să vizitaţi şi să consultaţi resursele de asistenţă online descrise mai jos înainte de a apela la operaţiunile de service în garanţie. În cazul în care în continuare Produsul Apple nu funcţionează corespunzător după utilizarea acestor resurse, vă rugăm să contactaţi un reprezentant Apple sau, după caz, un magazin de desfacere al Apple („Magazin de Desfacere Apple”) sau un FSAA, cu ajutorul informaţiilor prezentate mai jos. Un reprezentant Apple sau un FSAA vă va ajuta să stabiliţi dacă Produsul Dvs. Apple necesită asistenţă service şi, dacă da, vă va informa în legătură cu modul în care aceasta va fi asigurată de Apple. În cazul în care contactaţi Apple telefonic, se pot aplica alte taxe, în funcţie de locaţia Dvs.

În continuare, sunt prezentate informaţii online detaliate cu privire la obţinerea asistenţei service în garanţie.

OPŢIUNI DE SERVICE ÎN GARANŢIE

Apple va asigura service în garanţie prin una sau mai multe dintre următoarele opţiuni:

(i) Service în magazin (carry-in). Puteţi returna Produsul Dvs. Apple la un Magazin de Desfacere Apple sau un FSAA ce asigură asistenţă service în magazin. Asistenţa service va fi asigurată în magazin, sau Magazinul de Desfacere Apple sau FSAA pot trimite Produsul Dvs. Apple la un Centru Service de Reparaţii Apple („CSRA”), unde vor fi efectuate operaţiunile de service. Când sunteţi anunţat că operaţiunile de service au fost finalizate, veţi ridica imediat Produsul Apple de la Magazinul de Desfacere Apple sau de la FSAA, sau Produsul Apple vă va fi trimis direct la adresa Dvs. de la

(ii) Service prin poştă (mail-in). În cazul în care Apple consideră că Produsul Dvs. Apple se califică pentru service prin poştă, Apple vă va transmite foi de expediţie pre-plătite şi, dacă este cazul, materiale de ambalare, pentru a putea expedia Produsul Dvs. Apple către un CSRA sau FSAA conform instrucţiunilor Apple. La finalizarea operaţiunilor de service, CSRA sau FSAA vă va returna Produsul Apple. În cazul în care respectaţi instrucţiunile, Apple va suporta cheltuielile de transport către şi de la adresa Dvs.

(iii) Service piese descurcă-te singur (Do-it-yourself - DIY). Operaţiunile de service DIY pentru piese vă permite să efectuaţi personal operaţiunile de service necesare Produslui Dvs. Apple. În cazul în care sunt disponibile operaţiuni de service DIY pentru piese, se va aplica următorul proces.

(a) Service pentru care Apple solicită returnarea produsului sau a piesei înlocuite. Apple poate solicita o autorizare cu card de credit cu titlu de garanţie pentru preţul de desfacere al produsului sau piesei înlocuitoare şi pentru cheltuielile de expediere aferente. În cazul în care nu puteţi furniza o autorizare cu card de credit, este posibil să nu beneficiaţi de operaţiunile de service DIY pentru piese, iar Apple vă va oferi alte alternative pentru service. Apple vă va trimite un produs sau o piesă înlocuitoare, împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi orice solicitare de returnare a produsului sau piesei înlocuite. În cazul în care respectaţi instrucţiunile, Apple va anula autorizarea cu card de credit, astfel încât nu veţi plăti pentru produs sau piesă şi pentru transportul către şi de la adresa Dvs. În cazul în care nu returnaţi produsul sau piesa înlocuită conform instrucţiunilor sau returnaţi un produs sau o piesă nepotrivite pentru service, Apple va debita cardul Dvs. de credit în contul sumei autorizate.

(b) Service pentru care Apple nu solicită returnarea produsului sau a piesei înlocuite. Apple vă va trimite gratuit un produs sau o piesă înlocuitoare împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi orice cerinte pentru eliminarea produsului sau piesei înlocuite.

(c) Apple nu este responsabilă de niciun cost de manoperă pe care îl puteţi efectua în legătură cu operaţiunile de service DIY pentru piese. În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm contactaţi Apple la numerele de telefon enumerate mai jos.

Apple îşi rezervă dreptul de a schimba metoda prin care Apple vă poate asigura operaţiuni de service în garanţie şi calificarea Produsului Dvs. Apple de a beneficia de o anumită metodă de service. Operaţiunile de service se vor limita la opţiunile disponibile în ţara în care se solicită service. Opţiunile de service, disponibilitatea pieselor şi timpii de răspuns pot varia în funcţie de ţară. Există posibilitatea să suportaţi personal taxele de transport şi manipulare în cazul în care Produsul Apple nu poate fi procesat în ţara în care se găseşte. În cazul în care solicitaţi service într-o ţară alta decât ţara în care a fost cumpărat produsul, vă veţi conforma tuturor legilor şi regulamentelor de import-export aplicabile şi veţi suporta toate costurile vamale, TVA şi orice alte taxe şi speze aferente. În cazul în care există service internaţional, Apple poate repara sau înlocui produse sau piese cu produse sau piese comparabile care îndeplinesc standardele locale.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

CU EXCEPŢIA DISPOZIŢIILOR PREZENTEI GARANŢII ŞI ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, APPLE NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU DAUNELE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE SAU CORELATIVE APĂRUTE CA URMARE A VREUNEI ÎNCĂLCĂRI A GARANŢIEI SAU A VREUNEI CONDIŢII, SAU ÎN BAZA ORICĂREI ALTE TEORII JURIDICE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA FOLOSINŢEI; PIERDEREA VENITURILOR; PIERDEREA PROFITURILOR EFECTIVE SAU ANTICIPATE (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR DIN CONTRACTE); PIERDEREA FOLOSINȚEI BANILOR; PIERDEREA ECONOMIILOR ANTICIPATE; PIERDEREA AFACERII; PIERDEREA OPORTUNITĂŢILOR; PIERDEREA FONDULUI DE COMERŢ; PIERDEREA REPUTAŢIEI; PIERDEREA, DETERIORAREA, COMPROMITEREA SAU CORUPEREA DATELOR; SAU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ INDIRECTĂ SAU CORELATIVĂ PROVOCATĂ ÎN ORICE FEL, INCLUSIV PRIN ÎNLOCUIREA ECHIPAMENTELOR ŞI PROPRIETĂŢII, ORICE COSTURI DE RECUPERARE, PROGRAMARE, SAU REPRODUCERE A ORICĂRUI PROGRAM SAU A ORICĂROR DATE STOCATE ÎN SAU UTILIZATE CU PRODUSUL APPLE SAU ÎN ORICE CAZ DE NERESPECTARE A CONFIDENŢIALITĂŢII INFORMAŢIILOR STOCATE PE PRODUSUL APPLE.

LIMITAREA DE MAI SUS NU SE VA APLICA PRETENŢIILOR ÎN CAZ DE DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ, SAU CU PRIVIRE LA ORICE RASPUNDERE STATUTARĂ PENTRU ACTE DE NEGLIJENŢĂ ŞI/SAU OMISIUNI INTENŢIONATE GRAVE. APPLE EXCLUDE ORICE DECLARAŢIE ÎN SENSUL CĂ VA PUTEA REPARA ORICE PRODUS APPLE ÎN BAZA PREZENTEI GARANŢII SAU ÎNLOCUI PRODUSUL APPLE FĂRĂ A EXISTA RISCURI DE PIERDERE A INFORMAŢIILOR STOCATE ÎN PRODUSUL APPLE.

ANUMITE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INDIRECTE SAU CORELATIVE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN SITUAŢIA DVS.

CONFIDENŢIALITATE

Apple va păstra şi folosi informaţiile clienţilor în conformitate cu Politica de Confidenţialitate in Relaţia cu Clienţii Apple, disponibilă la adresa www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

GENERALITĂŢI

Niciun distribuitor, intermediar sau angajat Apple nu este autorizat să facă nicio modificare, extindere sau completare a prezentei garanţii. În cazul în care se constată că orice prevedere este ilegală sau inaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată sau prejudiciată. Prezenta garanţie este guvernată de şi interpretată în conformitate cu legile ţării în care a avut loc achiziţionarea Produsului Apple. Apple este identificată, la finalul prezentului document, în funcţie de ţara sau regiunea în care a avut loc achiziţionarea Produsului Apple. Apple sau succesorul său autorizat deţine calitatea de garant în temeiul prezentei garanţii.

INFORMAŢII ONLINE

Mai multe informaţii cu privire la cele de mai jos sunt disponibile online:

DEBITORUL GARANŢIEI PENTRU REGIUNEA SAU ŢARA DE ACHIZIŢIE

Regiunea/Ţara de achiziţie Apple Adresa
Europa, Orientul Mijlociu şi Africa
Toate ţările Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Garanţia hardware

Garanţie limitată Apple pentru un (1) an - iPhone
Exclusiv pentru Produsele Marca Apple

RELAŢIA DINTRE LEGISLAȚIA PRIVIND CONSUMATORII ŞI PREZENTA GARANŢIE

PREZENTA GARANŢIE VĂ CONFERĂ DREPTURI JURIDICE SPECIFICE, ÎN TIMP CE DVS. PUTEŢI BENEFICIA DE ALTE DREPTURI, CARE DIFERĂ DE LA UN STAT LA ALTUL (SAU DE LA O ŢARĂ SAU PROVINCIE LA ALTA). ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, APPLE NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ŞI NU SUSPENDĂ NICIUN ALT DREPT DE CARE PUTEŢI BENEFICIA, INCLUSIV CELE CARE SE POT NAŞTE DIN NECONFORMITATEA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE. PENTRU O ÎNŢELEGERE DEPLINĂ A DREPTURILOR DVS., VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI LEGISLAŢIA DIN ŢARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS.

LIMITELE GARANŢIEI CARE POT AFECTA LEGISLAȚIA PRIVIND CONSUMATORII

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, PREZENTA GARANŢIE ŞI DESPĂGUBIRILE PREZENTATE SUNT EXCLUSIVE ŞI ÎNLOCUIESC TOATE CELELALTE GARANŢII, DESPĂGUBIRI SAU REMEDII, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SUNT EXPRIMATE ÎN FORMĂ VERBALĂ, SCRISĂ, STATUTARĂ, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ. APPLE EXCLUDE TOATE GARANŢIILE STATUTARE ŞI IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI GARANŢIILE PRIVIND VICII ASCUNSE SAU LATENTE, ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGE. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE GARANŢII NU POT FI EXCLUSE, APPLE LIMITEAZĂ DURATA ŞI DESPĂGUBIRILE AFERENTE RESPECTIVELOR GARANŢII LA DURATA PREZENTEI GARANŢII EXPRESE ŞI, LA ALEGEREA APPLE, LA SERVICIILE DE REPARAŢII SAU ÎNLOCUIRE DESCRISE MAI JOS. ANUMITE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT LIMITĂRI A PERIOADEI ÎN CARE SE APLICĂ O GARANŢIE (SAU CONDIŢIE) IMPLICITĂ, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA MENŢIONATĂ MAI SUS AR PUTEA SA NU VĂ FIE APLICABILĂ.

CE ACOPERĂ PREZENTA GARANŢIE?

Apple garantează produsele şi accesoriile purtând marca Apple conținute în ambalajul original ("Produsul Apple") pentru toate defectele ce ţin de materiale şi manoperă, pentru folosinţa obişnuită în conformitate cu principiile directoare publicate de Apple pe o perioadă de UN (1) AN de la data cumpărării produsului original de către cumpărătorul utilizator final ("Perioada Garanţiei "). Principiile directoare publicate de Apple includ, dar nu se limitează la informaţiile cuprinse în specificaţiile tehnice, manualele utilizatorului şi comunicările de servicii.

CE NU ACOPERĂ PREZENTA GARANŢIE?

Prezenta garanţie nu se aplică niciunui produs hardware sau software care nu poartă marca Apple, chiar dacă este ambalat sau vândut împreună cu produsul hardware Apple. Producătorii, furnizorii sau editorii, diferiţi de Apple, vă pot furniza propriile garanţii, dar Apple, în măsura permisă de lege, furnizează produsele "AȘA CUM SUNT". Produsele software distribuite de Apple, cu sau fără marca Apple (inclusiv, dar fără a se limita la sistemul software) nu intră sub incidenţa prezentei garanţii. Pentru detalii cu privire la drepturile Dvs. în legătură cu folosirea acestora, vă rugăm să consultaţi contractul de licenţă ce însoţeşte produsul software. Apple nu garantează că funcţionarea Produsului Apple va fi neîntreruptă sau fără erori. Apple nu este responsabilă de daunele produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor privind utilizarea Produsului Apple.

Prezenta garanţie nu se aplică: (a) consumabilelor, cum ar fi acumulatorii sau carcasele de protecţie ce sunt proiectate să se consume/uzeze în timp, cu excepţia cazului în care defecţiunea a apărut ca urmare a unui viciu la materiale sau manoperă; (b) deteriorărilor estetice, inclusiv, dar fără a se limita la, zgârieturi, ciobiri şi spărturi ale plasticului din dreptul orificiilor; (c) defecţiunilor produse ca urmare a utilizării împreună cu un alt produs; (d) defecţiunilor apărute în urma unor accidente, abuzuri, utilizare necorespunzătoare, contactului cu lichide, foc, cutremur sau a unei alte cauze exterioare; (e) defecţiunilor produse prin utilizarea Produsului Apple cu încălcarea principiilor directoare publicate de Apple; (f) defecţiunilor apărute drept consecinţă a unor operaţiuni de service (inclusiv upgrade şi extindere) realizate de alte persoane decât de reprezentanţii Apple sau a unui Furnizor Service Autorizat de Apple ("FSAA"); (g) unui Produs Apple care a fost modificat în vederea schimbării funcţionalității sau capabilității sale fără acordul scris al Apple; (h) defectelor apărute din uzura normală sau în alt fel, ca o consecinţă a perimării normale a Produsului Apple, sau (i) în cazul în care vreun număr de serie a fost îndepărtat sau şters de pe Produsul Apple.

RESTRICŢIE IMPORTANTĂ

Apple poate limita serviciul de garanţie la ţara în care Apple sau Distribuitorii săi Autorizaţi au vândut iniţial Produsul Apple.

RESPONSABILITĂŢILE DVS.

ESTE RECOMANDABIL SĂ FACEŢI PERIODIC COPII DE REZERVĂ A INFORMAŢIILOR CONŢINUTE PE SUPORTUL DE STOCARE AL PRODUSULUI APPLE ÎN VEDEREA PROTEJĂRII CONŢINUTULUI ŞI CA O MĂSURĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA UNOR POSIBILE DEFECŢIUNI ÎN FUNCŢIONARE.

Înainte de a beneficia de service în garanţie, Apple sau agenţii săi vă pot solicita să prezentaţi dovada privind detaliile de achiziţionare, să răspundeţi la întrebările menite să ajute în diagnosticarea potenţialelor probleme şi să respectaţi procedurile Apple pentru obţinerea de service în garanţie. Înainte de a preda Produsul Apple pentru service în garanţie, este recomandabil să faceţi o copie separată de rezervă a conţinutului suportului de stocare, să ştergeţi toate informaţiile cu caracter personal pe care doriţi să le protejaţi şi să dezactivaţi toate parolele de securitate.

ÎN TIMPUL OPERAŢIUNII DE SERVICE ÎN GARANŢIE, CONŢINUTUL MEDIULUI DE STOCARE VA FI ŞTERS ŞI REFORMATAT. APPLE ŞI AGENŢII SĂI NU RĂSPUND PENTRU PIERDEREA NICIUNUI PROGRAM ŞI A NICIUNEI DATE SOFTWARE, SAU A ALTOR INFORMAŢII CONŢINUTE DE MEDIUL DE STOCARE SAU PE ORICE ALTĂ PIESĂ A PRODUSULUI APPLE CARE SE AFLĂ ÎN SERVICE.

După operaţiunea de service în garanţie, Produsul Dvs. Apple sau un produs înlocuitor vă va fi returnat având setările cu care era configurat Produsul Dvs. Apple la momentul achiziţionării iniţiale, cu actualizările aplicabile. Apple poate instala actualizări de software la sistem în cadrul operaţiunii de service în garanţie care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune anterioară a software-ului de sistem. Este posibil ca aplicaţii ale terţilor instalate pe Produsul Apple să nu fie compatibile cu sau să nu funcţioneze pe Produsul Apple, drept consecinţă a actualizării software-ului de sistem. Reinstalarea tuturor programelor, datelor şi informaţiilor software intră în responsabilitatea Dvs. Recuperarea şi reinstalarea altor programe, date şi informaţii software nu intră sub incidenţa prezentei garanţii.

Important: Nu demontați Produsul Apple. Demontarea Produsului Apple poate produce daune ce nu sunt acoperite prin prezenta garanţie. Operațiuni de service asupra acestui Produs Apple ar trebui efectuate numai de Apple sau de un FSAA.

CE VA FACE APPLE ÎN SITUAŢIA ÎNCĂLCĂRII GARANŢIEI?

În cazul în care, în Perioada de Garanţie, transmiteţi o solicitare valabilă către Apple sau un FSAA, Apple, la libera sa alegere, (i) va repara Produsul Apple folosind piese noi sau folosite care sunt echivalente, din punct de vedere al performanţei şi fiabilităţii, celor noi, (ii) va înlocui Produsul Apple cu un produs cu funcţionare cel puţin echivalentă celei a Produsului Apple şi care este alcătuit din piese noi şi/sau folosite care sunt echivalente, din punct de vedere al performanţei şi fiabilităţii, celor noi, sau (iii) vă va rambursa, în schimbul Produsului Apple, preţul pe care l-aţi achitat la achiziţionare.

Apple vă poate solicita să înlocuiţi anumite piese sau produse instalate de utilizator. O piesă sau un produs înlocuitor, inclusiv o piesă care a fost instalată de utilizator în conformitate cu instrucţiunile Apple, beneficiază de restul de garanţie al Produsului Apple sau de nouăzeci (90) de zile de la data înlocuirii sau reparaţiei, oricare dintre acestea vă asigură o acoperire mai îndelungată. În cazul în care este înlocuit(ă) un produs sau o piesă sau se efectuează rambursarea, orice element înlocuitor devine proprietatea Dvs., iar elementul înlocuit sau a cărui contravaloare vi s-a rambursat devine proprietatea Apple.

CUM PUTEŢI OBŢINE SERVICE ÎN GARANŢIE?

Vă rugăm să vizitaţi şi să consultaţi resursele de asistenţă online descrise mai jos înainte de a apela la operaţiunile de service în garanţie. În cazul în care în continuare Produsul Apple nu funcţionează corespunzător după utilizarea acestor resurse, vă rugăm să contactaţi un reprezentant Apple sau, după caz, un magazin de desfacere al Apple ("Magazin de Desfacere Apple") sau un FSAA, cu ajutorul informaţiilor prezentate mai jos. Un reprezentant Apple sau un FSAA vă va ajuta să stabiliţi dacă Produsul Dvs. Apple necesită asistenţă service şi, dacă da, vă va informa în legătură cu modul în care aceasta va fi asigurată de Apple. În cazul în care contactaţi Apple telefonic, se pot aplica alte taxe, în funcţie de locaţia Dvs.

În continuare, sunt prezentate informaţii online detaliate cu privire la obţinerea asistenţei service în garanţie.

OPŢIUNI DE SERVICE ÎN GARANŢIE

Apple va asigura service în garanţie prin una sau mai multe dintre următoarele opţiuni:

(i) Service în magazin (carry-in). Puteţi returna Produsul Dvs. Apple la un Magazin de Desfacere Apple sau un FSAA ce asigură asistenţă service în magazin. Asistenţa service va fi asigurată în magazin, sau Magazinul de Desfacere Apple sau FSAA pot trimite Produsul Dvs. Apple la un Centru Service de Reparaţii Apple ("CSRA"), unde vor fi efectuate operaţiunile de service. Când sunteţi anunţat că operaţiunile de service au fost finalizate, veţi ridica imediat Produsul Apple de la Magazinul de Desfacere Apple sau de la FSAA, sau Produsul Apple vă va fi trimis direct la adresa Dvs. de la sediul CSRA.

(ii) Service prin poştă (mail-in). În cazul în care Apple consideră că Produsul Dvs. Apple se califică pentru service prin poştă, Apple vă va transmite foi de expediţie pre-plătite şi, dacă este cazul, materiale de ambalare, pentru a putea expedia Produsul Dvs. Apple către un CSRA sau FSAA conform instrucţiunilor Apple. La finalizarea operaţiunilor de service, CSRA sau FSAA vă va returna Produsul Apple. În cazul în care respectaţi instrucţiunile, Apple va suporta cheltuielile de transport către şi de la adresa Dvs.

(iii) Service piese descurcă-te singur (Do-it-yourself - DIY). Operaţiunile de service DIY pentru piese vă permite să efectuaţi personal operaţiunile de service necesare Produslui Dvs. Apple. În cazul în care sunt disponibile operaţiuni de service DIY pentru piese, se va aplica următorul proces.

(a) Service pentru care Apple solicită returnarea produsului sau a piesei înlocuite. Apple poate solicita o autorizare cu card de credit cu titlu de garanţie pentru preţul de desfacere al produsului sau piesei înlocuitoare şi pentru cheltuielile de expediere aferente. În cazul în care nu puteţi furniza o autorizare cu card de credit, este posibil să nu beneficiaţi de operaţiunile de service DIY pentru piese, iar Apple vă va oferi alte alternative pentru service. Apple vă va trimite un produs sau o piesă înlocuitoare, împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi orice solicitare de returnare a produsului sau piesei înlocuite. În cazul în care respectaţi instrucţiunile, Apple va anula autorizarea cu card de credit, astfel încât nu veţi plăti pentru produs sau piesă şi pentru transportul către şi de la adresa Dvs. În cazul în care nu returnaţi produsul sau piesa înlocuită conform instrucţiunilor sau returnaţi un produs sau o piesă nepotrivite pentru service, Apple va debita cardul Dvs. de credit în contul sumei autorizate.

(b) Service pentru care Apple nu solicită returnarea produsului sau a piesei înlocuite. Apple vă va trimite gratuit un produs sau o piesă înlocuitoare împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi orice cerinte pentru eliminarea produsului sau piesei înlocuite.

(c) Apple nu este responsabilă de niciun cost de manoperă pe care îl puteţi efectua în legătură cu operaţiunile de service DIY pentru piese. În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm contactaţi Apple la numerele de telefon enumerate mai jos.

Apple îşi rezervă dreptul de a schimba metoda prin care Apple vă poate asigura operaţiuni de service în garanţie şi calificarea Produsului Dvs. Apple de a beneficia de o anumită metodă de service. Operaţiunile de service se vor limita la opţiunile disponibile în ţara în care se solicită service. Opţiunile de service, disponibilitatea pieselor şi timpii de răspuns pot varia în funcţie de ţară. Există posibilitatea să suportaţi personal taxele de transport şi manipulare în cazul în care Produsul Apple nu poate fi procesat în ţara în care se găseşte. În cazul în care solicitaţi service într-o ţară alta decât ţara în care a fost cumpărat produsul, vă veţi conforma tuturor legilor şi regulamentelor de import-export aplicabile şi veţi suporta toate costurile vamale, TVA şi orice alte taxe şi speze aferente. În cazul în care există service internaţional, Apple poate repara sau înlocui produse sau piese cu produse sau piese comparabile care îndeplinesc standardele locale.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

CU EXCEPŢIA DISPOZIŢIILOR PREZENTEI GARANŢII ŞI ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, APPLE NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU DAUNELE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE SAU CORELATIVE APĂRUTE CA URMARE A VREUNEI ÎNCĂLCĂRI A GARANŢIEI SAU A VREUNEI CONDIŢII, SAU ÎN BAZA ORICĂREI ALTE TEORII JURIDICE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA FOLOSINŢEI; PIERDEREA VENITURILOR; PIERDEREA PROFITURILOR EFECTIVE SAU ANTICIPATE (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR DIN CONTRACTE); PIERDEREA FOLOSINȚEI BANILOR; PIERDEREA ECONOMIILOR ANTICIPATE; PIERDEREA AFACERII; PIERDEREA OPORTUNITĂŢILOR; PIERDEREA FONDULUI DE COMERŢ; PIERDEREA REPUTAŢIEI; PIERDEREA, DETERIORAREA, COMPROMITEREA SAU CORUPEREA DATELOR; SAU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ INDIRECTĂ SAU CORELATIVĂ PROVOCATĂ ÎN ORICE FEL, INCLUSIV PRIN ÎNLOCUIREA ECHIPAMENTELOR ŞI PROPRIETĂŢII, ORICE COSTURI DE RECUPERARE, PROGRAMARE, SAU REPRODUCERE A ORICĂRUI PROGRAM SAU A ORICĂROR DATE STOCATE ÎN SAU UTILIZATE CU PRODUSUL APPLE SAU ÎN ORICE CAZ DE NERESPECTARE A CONFIDENŢIALITĂŢII INFORMAŢIILOR STOCATE PE PRODUSUL APPLE.

LIMITAREA DE MAI SUS NU SE VA APLICA PRETENŢIILOR ÎN CAZ DE DECES SAU VĂTĂMARE CORPORALĂ, SAU CU PRIVIRE LA ORICE RASPUNDERE STATUTARĂ PENTRU ACTE DE NEGLIJENŢĂ ŞI/SAU OMISIUNI INTENŢIONATE GRAVE. APPLE EXCLUDE ORICE DECLARAŢIE ÎN SENSUL CĂ VA PUTEA REPARA ORICE PRODUS APPLE ÎN BAZA PREZENTEI GARANŢII SAU ÎNLOCUI PRODUSUL APPLE FĂRĂ A EXISTA RISCURI DE PIERDERE A INFORMAŢIILOR STOCATE ÎN PRODUSUL APPLE.

ANUMITE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR INDIRECTE SAU CORELATIVE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN SITUAŢIA DVS.

CONFIDENŢIALITATE

Apple va păstra şi folosi informaţiile clienţilor în conformitate cu Politica de Confidenţialitate in Relaţia cu Clienţii Apple, disponibilă la adresa www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

GENERALITĂŢI

Niciun distribuitor, intermediar sau angajat Apple nu este autorizat să facă nicio modificare, extindere sau completare a prezentei garanţii. În cazul în care se constată că orice prevedere este ilegală sau inaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată sau prejudiciată. Prezenta garanţie este guvernată de şi interpretată în conformitate cu legile ţării în care a avut loc achiziţionarea Produsului Apple. Apple este identificată, la finalul prezentului document, în funcţie de ţara sau regiunea în care a avut loc achiziţionarea Produsului Apple. Apple sau succesorul său autorizat deţine calitatea de garant în temeiul prezentei garanţii.

INFORMAŢII ONLINE

Mai multe informaţii cu privire la cele de mai jos sunt disponibile online:

DEBITORUL GARANŢIEI PENTRU REGIUNEA SAU ŢARA DE ACHIZIŢIE

Regiunea/Ţara de achiziţie Apple Adresa
America
Brazilia Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexic Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Statele Unite şi alte ţări din America Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europa, Orientul Mijlociu şi Africa
Toate ţările Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; Noua Zeelandă; Fiji, Papua Noua Guinee; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japonia Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Coreea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Guam, Indonezia, Laos, Singapore, Malaezia, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Republica Populară Chineză Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Tailanda Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Alte ţări din Asia Pacific Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Garanţia hardware

Garanţie Limitată de un (1) an de la Apple
Numai pentru produsele marca Apple

DREPTURILE ŞI RESTRICŢIILE CONSUMATORULUI.

PENTRU CONSUMATORII CARE BENEFICIAZĂ DE LEGI SAU REGLEMENTĂRI PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN ŢARA UNDE A AVUT LOC ACHIZIŢIA SAU, ÎN CAZUL ÎN CARE DIFERĂ, ÎN ŢARA LOR DE REŞEDINŢĂ, BENEFICIILE CONFERITE DE PREZENTA GARANŢIE SE ADAUGĂ TUTUROR DREPTURILOR ŞI REMEDIILOR PREVĂZUTE DE ACESTE LEGI ŞI REGLEMENTĂRI PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORULUI. ACEASTĂ GARANŢIE NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ŞI NU SUSPENDĂ NICIUNUL DINTRE DREPTURILE CONSUMATORULUI DECURGÂND DIN LIPSA DE CONFORMITATE CU CONTRACTUL DE VÂNZARE. CU TOATE ACESTEA, CONFORM CELOR DESCRISE MAI JOS, APPLE REPUDIAZĂ ORICE GARANŢII STATUTARE ŞI IMPLICITE ÎN LIMITELE PERMISE PRIN LEGE ŞI, DACĂ NU POT FI REPUDIATE ASTFEL DE GARANŢII, ACESTEA VOR FI, ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGE, RESTRÂNSE LA DURATA GARANŢIEI EXPLICITE DESCRISE MAI JOS ŞI LA SERVICIILE DE REMEDIERE ŞI ÎNLOCUIRE STABILITE DE APPLE LA UNICA SA DISCREŢIE. UNELE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT LIMITĂRI CU PRIVIRE LA DURATA UNEI GARANŢII SAU CONDIŢII IMPLICITE, PRIN URMARE, ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DESCRISE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. ACEASTĂ GARANŢIE VĂ CONFERĂ DREPTURI LEGALE SPECIFICE, ŞI ESTE POSIBIL SĂ BENEFICIAŢI ŞI DE ALTE DREPTURI CARE VARIAZĂ DE LA UN STAT LA ALTUL (SAU ÎN FUNCŢIE DE ŢARĂ SAU PROVINCIE). ACEASTĂ GARANŢIE LIMITATĂ ESTE GUVERNATĂ ŞI INTERPRETATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAŢIA ŢĂRII ÎN CARE A AVUT LOC ACHIZIŢIA PRODUSULUI. APPLE, GARANTUL ACESTEI GARANŢII LIMITATE, ESTE IDENTIFICAT LA FINALUL PREZENTULUI DOCUMENT ÎN FUNCŢIE DE ŢARA SAU REGIUNEA UNDE A AVUT LOC ACHIZIŢIA PRODUSULUI.

GARANŢIE.

Obligaţiile de garanţie ale Apple pentru acest produs hardware se limitează la dispoziţiile specificate aici:

Apple, aşa cum este definit în tabelul de mai jos, garantează acest produs hardware marca Apple împotriva defectelor de fabricaţie (materiale şi manoperă) în condiţii de utilizare normală pentru o perioadă de UN (1) AN de la data cumpărării cu amănuntul de către utilizatorul final iniţial ("Perioadă de garanţie"). Dacă în Perioada de garanţie apare un defect hardware şi este recepţionată o reclamaţie validă, Apple, la alegerea sa şi în măsura permisă de lege, fie (1) va repara defectul hardware gratuit, utilizând piese noi sau piese recondiţionate echivalente unora noi din punct de vedere al performanţelor şi fiabilităţii, (2) va înlocui produsul cu un produs care este nou sau recondiţionat, echivalent unuia nou din punct de vedere al performanţelor şi fiabilităţii şi cel puţin echivalent din punct de vedere al funcţionalităţilor cu produsul original, sau (3) va rambursa preţul de achiziţie al produsului. Apple vă poate solicita să înlocuiţi piesele defecte cu piese instalabile de către utilizator, noi sau recondiţionate, pe care Apple le furnizează pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de garanţie. Un produs de schimb sau o piesă de schimb, inclusiv o piesă instalabilă de către utilizator care a fost instalată în concordanţă cu instrucţiunile furnizate Apple, va fi garantată pentru restul perioadei de garanţie a produsului original sau nouăzeci (90) de zile de la data înlocuirii sau reparării, oricare dintre aceste perioade este mai lungă. Atunci când un produs sau o piesă este înlocuită, orice articol de schimb devine proprietatea dvs. şi articolul schimbat devine proprietatea lui Apple. Piesele furnizate de Apple pentru îndeplinirea obligaţiilor de garanţie trebuie utilizate în produsele pentru care serviciul de garanţie a fost reclamat. Atunci când se acordă un ramburs, produsul pentru care este furnizat rambursul trebuie returnat la Apple si devine proprietatea lui Apple.

EXCLUDERI ŞI LIMITĂRI.

ÎN MĂSURA PERMISĂ PRIN LEGE, PREZENTA GARANŢIE ŞI REMEDIILE MENŢIONATE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ŞI SE SUBSTITUIE ORICĂROR ALTE GARANŢII, REMEDII ŞI CONDIŢII, VERBALE, SCRISE, STATUTARE, EXPLICITE SAU IMPLICITE. ÎN LIMITELE PERMISE PRIN LEGISLAŢIA APLICABILĂ, APPLE REPUDIAZĂ ÎN MOD SPECIFIC ORICE GARANŢII STATUTARE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI GARANŢIILE CONTRA DEFECTELOR ASCUNSE SAU LATENTE. DACĂ APPLE NU POATE REPUDIA DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL GARANŢIILE STATUTARE SAU IMPLICITE, ACESTEA VOR FI, ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGE, RESTRÂNSE LA DURATA GARANŢIEI EXPLICITE DESCRISE MAI JOS ŞI LA SERVICIILE DE REMEDIERE SAU ÎNLOCUIRE STABILITE DE APPLE LA UNICA SA DISCREŢIE. UNELE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT LIMITĂRI CU PRIVIRE LA DURATA UNEI GARANŢII SAU CONDIŢII IMPLICITE, PRIN URMARE, ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DESCRISE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. Niciun un distribuitor, agent sau angajat Apple nu are dreptul de a efectua niciun fel de modificări, prelungiri sau adăugiri cu privire la prezenta garanţie. Dacă oricare dintre prevederile prezentei sunt identificate drept ilegale sau inaplicabile, legitimitatea sau aplicabilitatea prevederilor rămase nu va fi afectată sau obstrucţionată.

Prezenta Garanţie Limitată se aplică doar produselor hardware fabricate de sau pentru Apple care pot fi identificate prin marca comercială, numele comercial sau logo-ul "Apple" ce îi sunt aplicate. Garanţia Limitată nu se aplică niciunui produs hardware non-Apple şi nici unui software, chiar dacă acestea sunt ambalate sau vândute împreună cu hardware-ul Apple. Fabricanţii, furnizorii sau producătorii de software, alţii decât Apple, pot furniza cumpărătorului utilizator final propriile garanţii, dar Apple, în măsura permisă de lege, furnizează produsele lor "ca atare". Software-ul distribuit de Apple cu sau fără marca Apple (inclusiv, dar fără limitare la, software-ul de sistem) nu este acoperit prin prezenta Garanţie Limitată. Consultaţi contractul de licenţă care însoţeşte software-ul pentru detalii asupra drepturilor dvs. cu privire la utilizarea sa.

Apple nu garantează că operarea produsului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori. Apple nu este responsabil pentru daunele rezultate din nerespectarea instrucţiunilor de utilizare a produsului.

Această garanţie nu se aplică: (a) pieselor consumabile, precum bateriile sau straturile de protecţie, la care uzura în timp se prevede din concepţie, cu excepţia cazurilor în care deficienţele au survenit ca urmare a unui defect de fabricaţie (de materiale sau de manoperă); (b) daunelor cosmetice, inclusiv, dar fără limitare la zgârieturi, adâncituri şi materiale plastice sparte în zona porturilor; (c) daunelor cauzate de utilizarea cu produse non-Apple; (d) daunelor cauzate prin accident, abuz, utilizare greşită, contactul cu lichide, incendiu, cutremur sau alte cauze externe; (e) daunelor cauzate de operarea produsului în afara utilizărilor permise sau prevăzute descrise de Apple; (f) daunelor cauzate de intervenţii (inclusiv îmbunătăţiri şi extinderi) realizate de oricine în afara unui reprezentant Apple sau a unui Furnizor de Servicii Autorizat Apple ("AASP"); (g) unui produs sau unei piese care a fost modificată într-o manieră care îi alterează funcţionalităţile sau capacităţile fără permisiunea în scris din partea Apple; (h) defectelor rezultate în urma uzurii fireşti, suprasolicitării sau celor de orice altă natură survenite în timp sau (i) dacă orice număr de serie Apple a fost înlăturat sau şters.

Important: Nu deschideţi produsul hardware. Deschiderea produsului hardware poate cauza daune care nu sunt acoperite de prezenta garanţie. Doar Apple sau un AASP poate realiza servicii de depanare pentru acest produs hardware.

CU EXCEPŢIA CELOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTA GARANŢIE ŞI ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGE, APPLE NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU DAUNELE DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE REZULTATE DIN ORICE ÎNCĂLCARE A GARANŢIEI SAU A UNEI CONDIŢII, SAU ACOPERITE DE ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA DE UTILIZARE; PIERDEREA DE VENIT; PIERDEREA DE PROFITURI REALE SAU ANTICIPATE (INCLUSIV PIERDEREA DE PROFITURI LEGATE DE CONTRACTE); PIERDEREA DISPONIBILITĂŢII FINANCIARE; PIERDEREA ECONOMIILOR PREVĂZUTE; PIERDEREA DE ACTIVITĂŢI; PIERDEREA OPORTUNITĂŢII; PIERDEREA CLIENTELEI; PIERDEREA REPUTAŢIEI; PIERDEREA, DETERIORAREA, COMPROMITEREA SAU CORUPEREA DATELOR; SAU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ INDIRECTĂ SAU CONSECUTIVĂ INDIFERENT DE CAUZĂ, INCLUSIV ÎNLOCUIREA ECHIPAMENTULUI ŞI A BUNURILOR, ORICE COSTURI DE RECUPERARE, PROGRAMARE SAU REPRODUCERE A ORICĂRUI PROGRAM SAU DATE STOCATE PE, SAU UTILIZATE CU, PRODUSUL APPLE, ŞI ORICE EŞEC ÎN MENŢINEREA CONFIDENŢIALITĂŢII DATELOR STOCATE PE PRODUS. PREZENTELE LIMITĂRI NU SE APLICĂ RECLAMAŢIILOR ÎN CAZ DE DECES SAU VĂTĂMARE PERSONALĂ, SAU PENTRU ORICE RĂSPUNDERI LEGALE PENTRU ACTE ŞI/SAU OMISIUNI INTENŢIONATE ŞI NEGLIJENŢE GRAVE. APPLE REPUDIAZĂ ORICE ASIGURARE CĂ VA PUTEA SĂ REPARE ORICE PRODUS ACOPERIT DE PREZENTA GARANŢIE SAU SĂ ÎNLOCUIASCĂ UN PRODUS FĂRĂ RISCURI PENTRU PROGRAME SAU DATE, SAU FĂRĂ PIERDEREA PROGRAMELOR SAU DATELOR. UNELE STATE (ŢĂRI ŞI PROVINCII) NU PERMIT LIMITĂRI CU PRIVIRE LA DURATA UNEI GARANŢII SAU CONDIŢII IMPLICITE, PRIN URMARE, ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DESCRISE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

OBŢINEREA UNUI SERVICIU DE GARANŢIE

Vă rugăm să accesaţi şi să examinaţi resursele de asistenţă online descrise mai jos înainte de a solicita un serviciu de garanţie. Dacă produsul nu funcţionează corespunzător în continuare după utilizarea acestor resurse, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii Apple sau, după caz, un magazin de vânzare cu amănuntul deţinut de Apple ("Apple Retail") sau un AASP folosind informaţiile de mai jos. La contactarea Apple prin telefon, este posibil să suportaţi costuri suplimentare în funcţie de localizarea dvs. geografică. Prin telefon, un reprezentant Apple sau un AASP vă va ajuta să determinaţi dacă produsul dvs. necesită un serviciu şi, în acest caz, vă va informa asupra modului în care Apple va furniza acest serviciu. Trebuie să asistaţi în acţiunile de diagnosticare ale produsului dvs. şi să urmaţi procedurile de garanţie Apple.

Apple poate restricţiona acest serviciu la ţara unde Apple sau Distribuitorii săi Autorizaţi au vândut iniţial produsul hardware. Apple va furniza servicii de garanţie fie (i) la sediul unui Apple Retail sau AASP, unde serviciul poate fi realizat la faţa locului sau prin expedierea produsului Apple la un centru de servicii de reparare Apple de către Apple Retail sau AASP, (ii) făcând să vă parvină un document de transport preplătit (şi, dacă nu mai dispuneţi de ambalajul original, Apple vă poate trimite material de ambalare) pentru a vă permite să expediaţi produsul către centrul de servicii de reparare Apple, sau (iii) făcând să vă parvină produse sau piese de schimb, noi sau recondiţionate instalabile de către utilizator pentru a vă permite să realizaţi pe cont propriu serviciul sau înlocuirea produsului propriu ("Serviciu DIY"). După primirea produsului sau piesei de schimb, produsul sau piesa originală devin proprietatea lui Apple şi sunteţi de acord să respectaţi instrucţiunile, inclusiv, dacă e necesar, organizarea returnării produsului sau piesei originale către Apple într-un anumit interval de timp. În cazul furnizării Serviciului DIY necesitând returnarea produsului sau piesei originale, Apple vă poate solicita o autorizare de card de credit ca garanţie pentru preţul cu amănuntul al produsului sau al piesei de schimb şi a costurilor de transport aplicabile. Dacă respectaţi instrucţiunile, Apple va anula autorizarea de card de credit, astfel încât nu veţi plăti pentru produs sau piesă sau costuri de transport. Dacă nu veţi returna produsul sau piesa înlocuită conform instrucţiunilor sau dacă produsul sau piesa nu este eligibilă pentru furnizarea de servicii în garanţie, Apple va debita cardul de credit cu suma autorizată.

Opţiunile serviciului, disponibilitatea pieselor şi timpul de răspuns pot varia în funcţie de ţara unde serviciul este solicitat. Opţiunile serviciului pot fi modificate în orice moment. Este posibil să fiţi responsabil de achitarea taxelor de expediere şi manipulare în cazul în care produsul nu poate fi reparat în ţara unde serviciul este solicitat. Dacă doriţi să beneficiaţi de un serviciu de garanţie într-o ţară diferită de ţara achiziţiei iniţiale, vă veţi conforma tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile în privinţa importului şi exportului şi veţi fi responsabil pentru toate taxele vamale, TVA şi toate celelalte taxe şi costuri asociate. Acolo unde este disponibil un serviciu internaţional, Apple poate repara sau înlocui produsele şi piesele defecte cu produse şi piese comparabile care sunt în conformitate cu standardele locale. Conform legislaţiei aplicabile, Apple vă poate cere să furnizaţi o dovadă a detaliilor achiziţiei şi/sau să vă conformaţi cerinţelor de înregistrare înainte de a beneficia de serviciul de garanţie. Mai jos, sunt furnizate informaţii online cu detalii suplimentare referitoare la obţinerea de servicii în garanţie.

CONFIDENŢIALITATE.

Apple va păstra şi va utiliza informaţiile consumatorilor în conformitate cu Politica de Confidenţialitate Apple de pe www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

COPIE DE REZERVĂ A DATELOR.

Dacă produsul dvs. este capabil să stocheze programe software, date şi alte informaţii, dvs. trebuie să îi protejaţi conţinutul împotriva posibilelor disfuncţionalităţi de operare. Înainte de a trimite produsul dvs. pentru servicii de garanţie este responsabilitatea dvs. de a păstra o copie de siguranţă separată a conţinutului, de a îndepărta toate informaţiile şi datele personale pe care doriţi să le protejaţi şi de a dezactiva orice parole de securitate. CONŢINUTUL PRODUSULUI DVS. VA FI ŞTERS ŞI SUPORTUL DE STOCARE VA FI REFORMATAT ÎN CURSUL SERVICIULUI DE GARANŢIE. Produsul dvs. sau cel înlocuitor vă va fi returnat configurat aşa cum era la momentul achiziţiei iniţiale, putând face subiectul unor eventuale actualizări. Este posibil ca Apple să instaleze o formă actualizată a software-ului de sistem pentru a preveni apariţia necesităţii revenirii software-ului de sistem la versiunile anterioare. Ca urmare a actualizării software-ului de sistem, aplicaţiile instalate de terţe părţi pe hardware ar putea deveni nefuncţionale şi incompatibile cu hardware-ul. Dvs. veţi fi responsabil pentru reinstalarea tuturor celorlalte programe software, date şi parole. Recuperarea şi reinstalarea programelor software şi ale datelor utilizatorului nu sunt acoperite de prezenta Garanţie Limitată.

INFORMAŢII ONLINE.

Informaţii suplimentare referitoare la următoarele sunt disponibile online:

GARANŢIA CUMPĂRĂTORULUI PENTRU ŢARA SAU REGIUNEA ACHIZIŢIEI

Regiunea/Ţara de achiziţie Apple Adresa
America
Brazilia Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexic Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Statele Unite şi alte ţări din America Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europa, Orientul Mijlociu şi Africa
Toate ţările Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; Noua Zeelandă; Fiji, Papua Noua Guinee; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japonia Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Coreea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Guam, Indonezia, Laos, Singapore, Malaezia, Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Republica Populară Chineză Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Tailanda Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Alte ţări din Asia Pacific Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Informaţii garanţie

Drepturi legale suplimentare pentru consumatori

Pentru consumatorii care beneficiază de legislaţia sau reglementările privind protecţia consumatorilor din ţara în care s-a efectuat achiziţia sau, dacă diferă, ţara de rezidenţă, beneficiile acordate de către garanţia Apple limitată la o perioadă de 1 an, vin în completarea tuturor drepturilor şi compensaţiilor oferite de respectivele legi şi reglementări privind protecţia consumatorilor, inclusiv, dar fără a fi limitate la aceste drepturi suplimentare.

Beneficiile acordate prin garanţia producătorului vin în completarea drepturilor oferite prin legislaţia cu privire la protecţia consumatorilor. Pentru detalii, fă clic aici.

Produse care nu aparţin mărcii Apple / Produse terţe

Garanţia limitată la o perioadă de 1 an nu se aplică produselor care nu aparţin mărcii Apple, chiar dacă sunt ambalate sau comercializate împreună cu produse Apple. Este posibil ca produsele care nu aparţin mărcii Apple să beneficieze de garanţia oferită de către producător - verificaţi cutia produsului şi materialele informative pentru detalii.

Responsabil pentru garanţie pentru regiunea sau ţara de achiziţie

Lista internaţională a companiilor responsabile pentru garanţia limitată Apple Află mai multe