Ограничена Apple гаранција од једне (1) године само за производе Apple бренда

ЗАКОН О ПОТРОШАЧИМА

Ограничена Apple гаранција од једне године је добровољна гаранција произвођача. Права која су њом предвиђена су независна од права загарантованих законом о потрошачима, укључујући, без ограничења, она која се односе на несаобразну робу која не испуњава критеријуме.

У том смислу, погодности ограничене Apple гаранције од једне године представљају додатак, а не замену за права загарантована законом о потрошачима.

Потрошачи имају право да одаберу да ли ће тражити сервис у складу са Ограниченом гаранцијом компаније Apple у трајању од једне године или са правима закона о потрошачима.

Важно: Услови и одредбе Ограничене Apple гаранције од једне године не важе за захтеве на основу закона о потрошачима.

Више информација о закону о потрошачима потражите на веб локацији компаније Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) или контактирајте локалну организацију потрошача.

ШТА ОВА ГАРАНЦИЈА ПОКРИВА?

Компанија Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (или њен правни наследник) („Apple“) даје гаранцију на хардверски производ и додатну опрему Apple бренда који се налазе у оригиналном паковању („Apple производ“) у погледу грешака у материјалу и изради, под условом да се користи у складу са корисничким приручницима компаније Apple, техничким спецификацијама и другим објављеним смерницама за Apple производе у року од ЈЕДНЕ (1) ГОДИНЕ од датума првобитне куповине у малопродаји од стране крајњег корисника-купца („Гарантни рок“). У највећем броју земаља широм света ћете за свој Apple производ моћи да примите обештећења обухваћена ограниченом гаранцијом од једне године у локалним објектима за сервисирање компаније Apple (погледајте одељак „Како реализовати гарантни сервис“). У случају било каквих грешака у материјалу и изради, моћи ћете да упућујете захтеве компанији Apple, чак и ако сте Apple производ купили од треће стране.

Имајте у виду следеће: На све захтеве поднете по Ограниченој Apple гаранцији од једне године примењују се одредбе наведене у овом гарантном документу.

Поред тога, компанија Apple ће Вам омогућити приступ техничкој подршци преко телефона у периоду од деведесет (90) дана од испоруке Apple производа.

ШТА ОВА ГАРАНЦИЈА НЕ ПОКРИВА?

Ова гаранција се не примењује на било које хардверске производе ни на било који софтвер који нису Apple бренда, чак ни ако се добија у паковању или продаје са Apple хардвером.

Производи који нису Apple бренда могу да имају гаранцију произвођача, која пружа додатне предности у односу на права загарантована законом о потрошачима – детаље проверите на кутији и у литератури производа.

Више информација о правима у вези са коришћењем софтвера потражите у уговору о лиценци који сте добили уз софтвер.

Опције сервисирања могу да буду ограничене ако се сервис тражи у земљи у којој није купљен Apple производ. У случају да сервисирање Apple производа није могуће у датој земљи, Apple ће Вас пре пружања услуге обавестити о евентуалним додатним трошковима испоруке и руковања који могу да буду урачунати.

Када компанију Apple контактирате телефоном, може бити урачуната цена телефонског позива, у зависности од ваше локације. Више детаља можете да добијете ако контактирате свог мрежног оператера.

Ова гаранција не важи: (а) за потрошне делове, као што су батерије или заштитне фолије који су направљени тако да се временом троше, осим ако је до квара дошло због грешке у материјалу или изради; (б) за естетска оштећења, укључујући, без ограничења, огреботине, удубљења и поломљену пластику на портовима; (в) за оштећења изазвана коришћењем са другим производом; (г) за оштећења изазвана случајно, злоупотребом, погрешном употребом, у контакту са течношћу, ватром, у земљотресу или због других спољних фактора; (д) за оштећења изазвана руковањем Apple производом које није у складу са корисничким приручницима компаније Apple, техничким спецификацијама или другим објављеним смерницама за Apple производе; (ђ) за оштећења изазвана сервисирањем (укључујући надоградње и проширења) које је вршило било које лице које није представник компаније Apple ни Apple овлашћени сервисер („AASP“); (е) за Apple производ чије су функције или могућности мењани без писане дозволе компаније Apple; (ж) за кварове изазване редовним хабањем или на други начин услед редовног старења Apple производа; (з) у случају уклањања или брисања било ког серијског броја са Apple производа, нити (и) ако је производ украден или компанија Apple има разлога да верује да је украден на основу информација које добије од надлежних правосудних органа.

ВАЖНО ОГРАНИЧЕЊЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ПРОИЗВОДА iPHONE И iPAD.

Компанија Apple може да ограничи гарантни сервис за iPhone и iPad на земљу у којој су она или њени овлашћени дистрибутери првобитно продали Apple производ. Само Apple и AASP могу да сервисирају iPhone и iPad производе.

ВАШЕ ОДГОВОРНОСТИ

АКО НА APPLE ПРОИЗВОДУ МОЖЕТЕ ДА СКЛАДИШТИТЕ СОФТВЕРСКЕ ПРОГРАМЕ, ПОДАТКЕ И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ПОВРЕМЕНО ПРАВИТЕ РЕЗЕРВНЕ КОПИЈЕ ИНФОРМАЦИЈА САДРЖАНИХ НА МЕМОРИЈСКОМ МЕДИЈУ APPLE ПРОИЗВОДА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ САДРЖАЈА И КАО МЕРУ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ У СЛУЧАЈУ МОГУЋИХ ГРЕШАКА У РАДУ.

Пре слања Apple производа на гарантни сервис, требало би да направите засебну резервну копију садржаја са меморијских медија, да уклоните све личне информације и онемогућите све сигурносне лозинке. Приликом сервисирања, садржај меморијских медија Apple производа може да буде избрисан, замењен и/или поново форматиран.

Након гарантног сервиса, ваш Apple производ или заменски производ биће Вам враћен у складу са тим како је Apple производ био конфигурисан када је првобитно купљен, са одговарајућим ажурирањима. У склопу гарантног сервиса, компанија Apple може да инсталира исправке системског софтвера, чиме се спречава враћање Apple производа на старију верзију системског софтвера. Услед ажурирања системског софтвера, апликације треће стране инсталиране на Apple производу можда неће радити или бити компатибилне са Apple производом. Ви ћете бити одговорни да поново инсталирате све друге софтверске програме, податке и информације. Ова гаранција не покрива спасавање и поновно инсталирање других софтверских програма, података и информација.

У случају да тражите сервис у земљи која није земља куповине, дужни сте да се придржавате свих важећих закона и прописа везаних за увоз и извоз и бићете одговорни за плаћање свих царинских обавеза, ПДВ-а и других повезаних пореза и трошкова.

Важно: Не отварајте Apple производ, осим ако у корисничком приручнику није описано како се отвара. Отварање Apple производа може да изазове оштећења која нису покривена овом гаранцијом.

ШТА ЋЕ КОМПАНИЈА APPLE ПРЕДУЗЕТИ У СЛУЧАЈУ ЗАХТЕВА НА ОСНОВУ ГАРАНЦИЈЕ?

Ако поднесете законит захтев на основу ове гаранције, компанија Apple ће Вам, по сопственом избору:

(i) поправити Apple производ користећи нове или коришћене делове једнаке новима у погледу перформанси и поузданости или

(ii) заменити Apple производ производом који је по функцијама најмање једнак Apple производу и који је израђен од нових и/или коришћених делова једнаких новима у погледу перформанси и поузданости или

(iii) вратити новац у висини куповне цене и задржати Ваш Apple производ.

Када се производ или неки део замене или се врати новац, сваки заменски део постаје Ваше власништво, а замењени или исплаћени део постаје власништво компаније Apple.

На заменски део или производ, односно поправљени Apple производ примењује се преостала гаранција оригиналног Apple производа или у трајању од деведесет (90) дана од датума замене или поправке, у зависности од тога која опција Вам пружа дужу гаранцију.

Када се тражи сервис у земљи у којој није купљен Apple производ, компанија Apple може да поправи или замени производе и делове сличним производима и деловима који су у складу са локалним стандардима.

КАКО РЕАЛИЗОВАТИ ГАРАНТНИ СЕРВИС??

Пре него што затражите гарантни сервис, молимо Вас да приступите следећим ресурсима помоћи на мрежи и да их прочитате:

Информације о међународној подршци

https://www.apple.com/support/country

Apple овлашћени сервисери, Apple овлашћени продавци и Apple продавнице

http://support.apple.com/kb/HT1434

Apple подршка и сервисирање

https://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Додатна подршка компаније Apple

https://www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ако немате приступ интернету или Apple производ не функционише исправно ни након примене ових ресурса, контактирајте представника компаније Apple или, ако је применљиво, Apple продавницу („Apple малопродаја“) или Apple овлашћеног сервисера, и они ће вам помоћи да утврдите да ли ваш Apple производ треба да се сервисира и, ако треба, обавестиће вас коју од доленаведених опција сервисирања под гаранцијом ће вам компанија Apple пружити.

Пре сервисирања покривеног гаранцијом, компанија Apple или њени агенти могу да траже од вас да доставите доказ о детаљима куповине, одговорите на питања чија сврха је да помогну у дијагностиковању могућих проблема и пратите процедуре компаније Apple за добијање сервисирања које покрива гаранција, нпр. тако што ћете следити упутства за паковање и испоруку Apple производа када примите услугу слања производа на поправку поштом, као што је описано у наставку.

ОПЦИЈЕ ГАРАНТНОГ СЕРВИСА

Компанија Apple ће, по свом избору који зависи од специфичних околности, а нарочито од типа Apple производа, обезбедити гарантни сервис користећи једну или више следећих опција:

(i) Услуга поправке донетог производа. Компанија Apple може да затражи од вас да вратите Apple производ на локацију Apple малопродаје или Apple овлашћеног сервисера који нуде услугу поправке донетог производа. Apple производ може да буде послат на локацију Apple сервиса за поправке („ARS“) ради сервисирања. Након што будете обавештени да је сервисирање завршено, у кратком року ћете преузети Apple производ са локације Apple малопродаје или Apple овлашћеног сервисера или ће Apple производ бити послат директно на вашу локацију са локације Apple сервиса за поправке.

(ii) Услуга слања производа на поправку поштом. Ако компанија Apple одлучи да пружи сервисирање преко услуге слања производа на поправку поштом, послаће вам унапред плаћене товарне листове и, ако је применљиво, материјал за паковање, како бисте могли да пошаљете Apple производ на локацију Apple сервиса за поправке или Apple овлашћеног сервисера, у складу са упутствима компаније Apple. По завршетку сервисирања, Apple производ ће вам бити враћен са локације Apple сервиса за поправке или Apple овлашћеног сервисера. Компанија Apple ће платити испоруку до и са ваше локације ако будете пратили сва упутства.

(iii) Самостално сервисирање („DIY“). У случају самосталног сервисирања, компанија Apple ће вам обезбедити производ за замену или лако заменљиве делове или додатну опрему производа, попут миша или тастатуре, који могу да се замене без употребе било каквих алатки. Напомена: Компанија Apple није дужна да сноси било какве трошкове за рад приликом самосталног сервисирања. Уколико вам затреба додатна помоћ у вези са заменом, контактирајте компанију Apple на доленаведени број телефона или посетите локацију Apple малопродаје или Apple овлашћеног сервисера. Ако компанија Apple одлучи да пружи услугу преко самосталног сервисирања, примењиваће се следећи процес:

(a) Сервисирање у склопу ког компанија Apple тражи враћање замењеног производа, дела или додатне опреме: Apple може да тражи овлашћење за кредитну картицу као гаранцију за малопродајну цену производа, дела или додатне опреме за замену и одговарајуће трошкове испоруке. Apple ће вам испоручити производ, део или додатну опрему за замену са упутствима за замену, ако је применљиво, као и са свим условима за враћање замењеног производа или дела. Ако будете пратили упутства, Apple ће отказати овлашћење за кредитну картицу како вам не би било наплаћено за производ или део и испоруку на вашу локацију и са ње. Ако не будете вратили замењени производ, део или додатну опрему у складу са упутствима или вратите замењени производ, део или додатну опрему који нису подесни за сервисирање, Apple ће задужити вашу кредитну картицу у висини овлашћеног износа. Ако не будете доставили овлашћење за кредитну картицу, нећете имати право на сервисирање и Apple ће вам понудити алтернативне опције.

(b) Сервисирање у склопу ког компанија Apple не тражи враћање замењеног производа, дела или додатне опреме: Apple ће вам бесплатно испоручити производ, део или додатну опрему за замену са упутствима за инсталирање, ако је применљиво, као и са свим условима за одлагање замењеног производа, дела или додатне опреме.

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ

(i) Целовитост уговора:

Са изузетком права загарантованих законом за потрошаче која вам се одобравају као што је наведено на почетку овог документа, све гаранције, услови и друге одредбе који нису наведени у овом документу са гаранцијом, изузимају се из ограничене Apple гаранције од једне године. Неке земље не дозвољавају ограничења у погледу трајања таквих гаранција, услова и/или подразумеваних одредби, па се горенаведено ограничење можда не односи на вас.

(ii) Одрицање одговорности у вези са подацима:

Apple не гарантује, не изјављује нити се обавезује да ће моћи да поправи или замени било који Apple производ покривен овом гаранцијом без ризика за и/или губитка информација и/или података ускладиштених на Apple производу.

(iii) Ограничење одговорности:

Компанија Apple неће ни у ком случају бити одговорна:

ни за какве губитке који нису изазвани нашим кршењем овог документа са гаранцијом;

ни за какве губитке и оштећења који нису, у време куповине производа, били предвидљива последица кршења овог документа са гаранцијом од стране компаније Apple; те

ни за какве губитке у вези са вашим пословањем, губитак профита, података или добре прилике.

Одредбе овог документа са гаранцијом се неће односити на (i) смртне случајеве ни телесне повреде, (ii) превару ни велики немар; као ни на (iii) лажно представљање; нити на (iv) било које друге одговорности које не могу законски да се ограниче нити изузму.

ЧУВАЊЕ ПРИВАТНОСТИ

Apple ће чувати и користити информације о клијентима у складу са Apple политиком приватности корисника доступном на адреси www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ОПШТИ ДЕО

Ниједан Apple продавац, агент ни запослени нема овлашћење за унос било каквих измена, продужетака ни додатака у ову гаранцију.

Ако се за било коју одредбу испостави да је незаконита или неприменљива, она ће бити изузета из ове гаранције и то неће утицати на законитост и применљивост преосталих одредби.

Ова гаранција подлеже и састављена је у складу са законима земље у којој је Apple производ купљен.

© 2013 Apple Inc. Сва права задржана. Apple и Apple логотип су жигови корпорације Apple Inc., регистровани у САД и другим земљама.

120513 EMEA Universal Warranty Serbian v1

Garancija za hardver

Ograničena garancija kompanije Apple u trajanju od jedne (1) godine – IOS
Samo za Apple proizvode

KAKO JE ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA POVEZAN SA OVOM GARANCIJOM

OVA GARANCIJA VAM PRUŽA SPECIFIČNA ZAKONSKA PRAVA, UZ KOJA MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE (ILI U RAZNIM ZEMLJAMA ILI POKRAJINAMA). OSIM KAKO ZAKON DOZVOLJAVA, APPLE NE ISKLJUČUJE, NE OGRANIČAVA I NE UKIDA DRUGA PRAVA KOJA MOŽETE IMATI, UKLJUČUJUĆI ONA KOJA MOGU NASTATI IZ NEUSAGLAŠENOSTI KUPOPRODAJNOG UGOVORA SA ZAKONOM. ZA POTPUNO RAZUMEVANJE PRAVA KOJA VAM PRIPADAJU, KONSULTUJTE ZAKONE SVOJE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

OGRANIČENJA GARANCIJE PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

POD USLOVOM DA JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, OVA GARANCIJA I PREDVIĐENA PRAVNA SREDSTVA SU ISKLJUČIVI I ZAMENJUJU SVE DRUGE GARANCIJE, PRAVNA SREDSTVA I USLOVE, USMENE, PISANE, PROPISANE ZAKONOM, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE. APPLE ODRIČE ODGOVORNOST ZA SVE ZAKONSKE ILI IMPLICITNE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJU MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, I GARANCIJU VEZANU ZA PRIKRIVENE ILI SKRIVENE NEDOSTATKE, POD USLOVOM DA JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM. U SLUČAJU DA ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA TE GARANCIJE NIJE MOGUĆE, APPLE OGRANIČAVA TRAJANJE TIH GARANCIJA I PRAVNIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U NJIMA NA TRAJANJE EKPLICITNE GARANCIJE I, PO ODLUCI KOMPANIJE APPLE, NA USLUGE POPRAVKE ILI ZAMENE KOJE SU DOLE OPISANE. NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE TRAJANJA IMPLICITNE GARANCIJE (ILI USLOVA), PA SE STOGA OGRANIČENJA KOJA SU GORE NAVEDENA MOŽDA NE MOGU PRIMENJIVATI NA VAS.

ŠTA POKRIVA OVA GARANCIJA?

Apple garantuje za iPhone, iPad ili iPod hardverski proizvod i dodatnu opremu proizvedene od strane kompanije Apple, koji se nalaze u originalnom pakovanju ("Apple proizvod), u pogledu grešaka u materijalu i izradi pri normalnom korišćenju u skladu sa smernicama koje je objavila kompanija Apple, u trajanju od JEDNE (1) GODINE od datuma kada ga je krajnji korisnik kupio u maloprodaji ("Garantni rok"). Objavljene smernice kompanije Apple uključuju, ali se ne ograničavaju na informacije sadržane u tehničkim specifikacijama, korisničkim uputstvima i servisnoj komunikaciji.

Napomena: Na sve zahteve podnete na osnovu Ograničene garancije kompanije Apple u trajanju od jedne godine, primjenjivaće se uslovi navedeni u ovoj garanciji.

ŠTA NE POKRIVA OVA GARANCIJA?

Ova garancija se ne primenjuje na bilo koje hardverske proizvode ili softver koje nije proizvela kompanija Apple, čak i ako je taj softver upakovan ili ako se prodaje zajedno sa Apple-ovim hardverom. Proizvođači, dobavljači ili izdavači koji nisu kompanija Apple, mogu Vam dati svoje garancije,- molimo Vas da ih kontaktirate za dodatne informacije.. Softver koji distribuira Apple, sa ili bez Apple-ovog fabričkog znaka (uključujući ali ne ograničavajući se na sistemski softver) nije pokriven ovom garancijom. Za detalje o Vašim pravima vezanim za upotrebu softvera pogledajte ugovor o licenci koji ide uz softver. Apple ne garantuje da će Apple-ovi proizvod raditi bez prekida i grešaka. Kompanija Apple nije odgovorna za štetu koja nastane kao rezultat nepoštovanja uputstava vezanih za upotrebu Apple proizvoda.

Ova garancija se ne primenjuje: (a) na potrošne delove, kao što su baterije ili zaštitne folije, koje su napravljene tako da se vremenom istroše, osim ako je kvar nastao zbog greške u materijalu ili izradi; (b) na estetska oštećenja uključujući ali ne ograničavajući se na ogrebotine, ulubljenja i polomljenu plastiku na portovima; (c) na štetu izazvanu korišćenjem sa drugim proizvodom; (d) na štetu izazvanu slučajno, pogrešnom upotrebom i primenom, u kontaktu sa tečnošću, vatrom, u zemljotresu ili zbog drugih spoljnih faktora; (e) na štetu nastalu korišćenjem Apple proizvoda izvan smernica koje je kompanija Apple objavila; (f) na štetu nastalu servisiranjem (uključujući nadogradnju i proširenja) koje je vršilo bilo koje lice osim predstavnika kompanije Apple ili Ovlašćenog servisera kompanije Apple ("OSKA"); (g) na Apple proizvod koji je menjan u cilju izmene funkcionalnosti ili mogućnosti bez pisanog odobrenja kompanije Apple; (h) na greške nastale redovnim habanjem ili na drugi način usled redovnog starenja Apple proizvoda, ili (i) ako je serijski broj uklonjen ili izbrisan sa Apple proizvoda.

VAŽNO OGRANIČENJE ZA SERVISIRANJE iPHONE-A i iPAD-A

Apple može ograničiti garanciju za iPhone i iPad na zemlju gde su kompanija Apple ili njeni Ovlašćeni distrubuteri originalno prodali Apple proizvod.

VAŠE ODGOVORNOSTI

TREBALO BI DA POVREMENO NAPRAVITE REZERVNE KOPIJE INFORMACIJA KOJE SE ČUVAJU U MEMORIJSKIM MEDIJIMA APPLE PROIZVODA, KAKO BISTE SAČUVALI SADRŽAJ I RADI PREDOSTROŽNOSTI OD MOGUĆIH OTKAZIVANJA U RADU.

Pre nego što prihvate izvršenje garantnog servisa, kompanija Aple ili njeni agenti mogu od Vas zatražiti da dostavite dokaz o detaljima kupovine, da odgovorite na pitanja koja za cilj imaju da pomognu u dijagnostikovanju potencijalnih problema i da se ispuni procedura kompanije Apple za realizovanje garantnog servisa. Pre nego što dostavite svoj Apple proizvod na garantni servis, potrebno je da napravite zasebnu rezervnu kopiju sadržaja koji se čuva u njegovim memorijskim medijima, da uklonite sve lične informacije koje želite da zaštitite, i da onemogućite sve sigurnosne lozinke.

U TOKU GARANTNOG SERVISA, SADRŽAJ MEMORIJSKIH MEDIJA BIĆE OBRISAN I REFORMATIRAN. KOMPANIJA APPLE I NJENI AGENTI NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KOJI GUBITAK SOFTVERSKIH PROGRAMA, PODATAKA ILI DRUGIH INFORMACIJA SADRŽANIH U MEMORIJSKIM MEDIJIMA ILI U BILO KOM DRUGOM DELU APPLE PROIZVODA KOJI SE SERVISIRA.

Nakon garantnog servisa, Vaš Apple proizvod ili zamenski proizvod biće Vam vraćen kako je Vaš Apple proizvod bio konfigurisan kada je originalno kupljen, uz odgovarajuća ažuriranja. Apple može da instalira ažuriranja sistemskog softvera kao deo garantnog servisa koji će sprečiti da se Apple proizvod vrati na raniju verziju sistemskog softvera. Moguće je da aplikacije trećih strana koje su instalirane na Apple proizvodu možda neće raditi ili biti kompatibilni sa Apple proizvodom zahvaljujući ažuriranju sistemskog softvera. Vaša odgovornost je reinstaliranje svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Povraćaj i ponovna instalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu pokriveni ovom garancijom.

Važno: Ne otvarajte Apple proizvod. Otvaranje Apple proizvoda može izazvati štetu koja nije pokrivena ovom garancijom. Servis na ovom Apple proizvodu može vršiti isključivo kompanija Apple ili AASP.

ŠTA ĆE KOMPANIJA APPLE UČINITI U SLUČAJU POVREDE OVE GARANCIJE?

U slučaju da u toku Garantnog roka podnesete važeći zahtev kompaniji Apple ili AASP, Apple će po svojoj odluci, (i) zameniti Apple proizvod upotrebom novih ili korišćenih delova koji su u smislu rada i pouzdanosti jednaki novima, (ii) zameniti Apple proizvod proizvodom koji je najmanje jednake funkcionalnosti kao Apple proizvod, i koji je sastavljen od novih i/ili korišćenih delova koji su u smislu rada i pouzdanosti jednaki novima, ili (iii) zadržati Apple proizvod i vratiti vam iznos kupovne cene.

Apple može zatražiti da zamenite određene delove ili proizvode koje može instalirati korisnik. Na zamenski deo ili proizvod, uključujući deo koji može instalirati korisnik, instaliran u skladu sa uputstvima kompanije Apple, primenjuje se preostala garancija Apple proizvoda ili devedeset (90) dana od datuma zamene ili popravke, zavisno od toga šta će Vam pružiti dužu garanciju. Kada se proizvod ili neki deo zamene ili kada se vrati novac, svaki zamenski deo postaje Vaša svojina, a zamenjeni ili isplaćeni deo postaje svojina kompanije Apple.

KAKO REALIZOVATI GARANTNI SERVIS?

Molimo Vas da, pre neto što zatražite garantni servis, pristupite dole opisanim resursima na mreži sa uputstvima, i da ih pročitate. Ako Apple proizvod i dalje ne radi ispravno nakon što ste konsultovali ove resurse, molimo Vas da kontaktirate predstavnika kompanije Apple ili, ako je to primenjivo, maloprodajni objekat kompanije Apple ("Apple prodavnica") ili AASP, pomoću dole navedenih informacija. Predstavnik kompanije Apple ili AASP će ustanoviti da li je Vašem Apple proizvodu potreban servis i, ako jeste, obavestiće Vas kako će ga Apple obezbediti. Kada kontaktirate kompaniju Apple telefonom, mogući su drugi troškovi, zavisno od Vaše lokacije.

U produžetku dajemo informacije na mreži sa detaljima vezanim za realizaciju garantnog servisa.

OPCIJE GARANTNOG SERVISA

Apple će obezbediti garantni servis putem jedne ili više sledećih opcija:

(i) donošenje na servis. Svoj Apple proizvod možete vratiti u Apple prodavnicu ili OSKA koji nude servis za donete proizvode. Servis će biti izvršen na toj lokaciji, ili Apple prodavnica ili OSKA mogu poslati Vaš Apple proizvod u Apple servis za popravke ("ASP") Kada budete obavešteni da je servis završen, odmah ćete preuzeti Apple proizvod sa lokacije Apple prodavnice ili od OSKA, ili će Apple proizvod biti direktno poslat na Vašu lokaciju sa lokacije ASP.

(ii) slanje na servis Ako kompanija Apple ustanovi da je Vaš Apple proizvod podoban za slanje na servis, Apple će Vam poslati unapred plaćene teretne listove i ako je primenjivo, materijal za pakovanje, da biste mogli da pošaljete svoj Apple proizvod na lokaciju ASP ili OSKA u skladu sa upustvima kompanije Apple. Nakon što se servis završi, lokacija ASP ili OSKA će Vam vratiti Apple proizvod. Kompanija Apple će snositi troškove slanja sa Vaše lokacije i na Vašu lokaciju u slučaju da su poštovana sva uputstva.

(iii) servis "Uradi sam" Servis "Uradi sam" Vam omogućava da servisirate svoj Apple proizvod. Ako je servis "Uradi sam" na raspolaganju pod datim okolnositma, primenjivaće se sledeći postupak.

(a) Servis gde Apple zahteva vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Apple može zahtevati ovlašćenje za kreditnu karticu kao obezbeđenje za maloprodajnu cenu zamenskog proizvoda ili dela i odgovarajućih troškova slanja. Ako niste u mogućnosti da date ovlašćenje za kreditnu karticu, servis "Uradi sam" možda Vam neće biti na raspolaganju, i Apple će ponuditi alternativne aranžmane za servisiranje. Apple će Vam poslati zamenski proizvod ili deo sa uputstvima za instalaciju, ako je primenjivo, i sve zahteve vezane za vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Ako pratite uputstva, Apple će poništiti ovlašćenje za kreditnu karticu, tako da Vam proizvod ili deo, i troškovi prevoza na Vašu lokaciju i sa Vaše lokacije neće biti naplaćeni. Ako ne vratite zamenjeni proizvod ili deo u skladu sa uputstvima, ili vratite zamenjeni proizvod ili deo koji nije pogodan za servis, Apple će zadužiti Vašu kreditnu karticu za odobreni iznos.

(b) Servis gde Apple ne zahteva vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Apple će Vam besplatno poslati zamenski proizvod ili deo sa uputstvima za instalaciju, ako je primenjivo, i sve zahteve vezane za odlaganje zamenjenog proizvoda ili dela.

(c) Apple ne odgovara za bilo koje troškove radnika kojima se izložite u vezi sa servisom "Uradi sam". U slučaju da Vam je potrebna dodatna pomoć, možete kontaktirati Apple na dole navedene brojeve telefona.

Apple zadržava pravo da izmeni način na koji Vam Apple pruža garantne usluge, i podobnost Apple proizvoda za određeni način servisiranja. Servis će biti ograničen na opcije koje su na raspolaganju u zemlji gde se zahteva servisiranje. Opcije servisa, raspoloživost delova i vreme odziva mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. U slučaju da se Apple proizvod ne može servisirati u zemlji u kojoj se nalazi, možda ćete biti dužni da platite troškove prevoza i rukovanja. Ako tražite servis u zemlji koja nije originalna zemlja kupovine, dužni ste da postupate u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima vezanim za uvoz i izvoz i odgovorni ste za plaćanje carine, PDV i drugih povezanih poreza i drugih iznosa za naplatu. Ukoliko je međunarodni servis na raspolaganju, Apple može popraviti ili zameniti proizvode uporedivim proizvodima i delovima koji odgovaraju lokalnim standardima.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

OSIM U SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM U OVOJ GARANCIJI, I U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, APPLE NEĆE ODGOVARATI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIŠNU ŠTETU KOJA NASTANE KAO REZULTAT POVREDE GARANCIJE ILI BILO KOG USLOVA ILI PO BILO KAKVOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK NASTAO ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA; GUBITAK PRIHODA; GUBITAK STVARNOG ILI OČEKIVANOG PROFITA (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA PO UGOVORIMA); GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA NOVCA; GUBITAK OČEKIVANE UŠTEDE; GUBITAK POSLOVANJA; GUBITAK MOGUĆNOSTI; GUBITAK GOODWILL-A; GUBITAK REPUTACIJE; GUBITAK, ŠTETU, DOVOĐENJE U PITANJE ILI UNIŠTENJE PODATAKA; ILI BILO KAKAV INDIREKTNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU BEZ OBZIRA KAKO SU IZAZVANI, UKLJUČUJUĆI ZAMENU OPREME I IMOVINE, TROŠKOVE POVRAĆAJA, PROGRAMIRANJA ILI REPRODUKCIJE BILO KOG PROGRAMA ILI PODATAKA KOJI SE ČUVAJU ILI KORISTE SA APLLE PROIZVODOM ILI BILO KOJU NEMOGUĆNOST OČUVANJA POVERLJIVOSTI INFORMACIJA KOJE SE ČUVAJU NA APPLE PROIZVODU.

GORE NAVEDENO OGRANIČENJE SE NE PRIMJENJUJE NA ZAHTEVE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG SMRTNOG SLUČAJA ILI FIZIČKIH POVREDA, ILI BILO KAKVU ZAKONSKU ODGOVORNOST ZA NAMERNE POSTUPKE I/ILI PROPUSTE, KAO I ONE KOJI NASTANU KAO POSLEDICA KRAJNJEG NEMARA. APPLE NE DAJE BILO KAKVE GARANCIJE DA ĆE MOĆI DA POPRAVI BILO KOJI APPLE PROIZVOD PO OVOJ GARANCIJI, ILI DA ZAMENI APPLE PROIZVOD BEZ RIZIKA PO INFORMACIJE KOJE SE ČUVAJU NA APPLE PROIZVODU, ILI RIZIKA OD GUBITKA ISTIH.

NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJA SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE NE MOGU PRIMENITI NA VAS.

ČUVANJE PRIVATNOSTI

Apple će čuvati i koristiti informacije o korisnicima u skladu sa Pravilima privatnosti koja se primenjuju u kompaniji Apple, i koja se mogu naći na adresi www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

OPŠTI DEO

Nijedan preprodavac, agent ili zaposleni kompanije Apple nije ovlašćen da vrši bilo kakve izmene, produženja ili dodatke u vezi sa ovom garancijom. U slučaju da se ustanovi da je bilo koja odredba nezakonita ili neizvršiva, to neće umanjiti ili uticati na zakonitost ili izvršivost preostalih odredaba. Na ovu garanciju se primenjuje i ista se tumači u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je kupljen Apple proizvod. Apple je na kraju ovog dokumenta identifikovan u skladu sa zemljom ili regionom u kojem je kupljen Apple proizvod. Apple ili njegov naslednik u vlasništvu predstavljaju davaoca garancije u ovoj garanciji.

INFORMACIJE NA MREŽI

Više informacijama o navedenim temama može se naći na mreži:

SERVISI PO REGIONIMA ILI ZEMLJAMA GDE JE IZVRŠENA KUPOVINA

Region/zemlja gde je izvršena kupovina Apple Adresa
Evropa, Bliski Istok i Afrika
Sve zemlje Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Garancija za hardver

Ograničena garancija kompanije Apple u trajanju od jedne (1) godine – IOS
Samo za Apple proizvode

KAKO JE ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA POVEZAN SA OVOM GARANCIJOM

OVA GARANCIJA VAM PRUŽA SPECIFIČNA ZAKONSKA PRAVA, UZ KOJA MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE (ILI U RAZNIM ZEMLJAMA ILI POKRAJINAMA). OSIM KAKO ZAKON DOZVOLJAVA, APPLE NE ISKLJUČUJE, NE OGRANIČAVA I NE UKIDA DRUGA PRAVA KOJA MOŽETE IMATI, UKLJUČUJUĆI ONA KOJA MOGU NASTATI IZ NEUSAGLAŠENOSTI KUPOPRODAJNOG UGOVORA SA ZAKONOM. ZA POTPUNO RAZUMEVANJE PRAVA KOJA VAM PRIPADAJU, KONSULTUJTE ZAKONE SVOJE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

OGRANIČENJA GARANCIJE PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

POD USLOVOM DA JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, OVA GARANCIJA I PREDVIĐENA PRAVNA SREDSTVA SU ISKLJUČIVI I ZAMENJUJU SVE DRUGE GARANCIJE, PRAVNA SREDSTVA I USLOVE, USMENE, PISANE, PROPISANE ZAKONOM, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE. APPLE ODRIČE ODGOVORNOST ZA SVE ZAKONSKE ILI IMPLICITNE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJU MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, I GARANCIJU VEZANU ZA PRIKRIVENE ILI SKRIVENE NEDOSTATKE, POD USLOVOM DA JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM. U SLUČAJU DA ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA TE GARANCIJE NIJE MOGUĆE, APPLE OGRANIČAVA TRAJANJE TIH GARANCIJA I PRAVNIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U NJIMA NA TRAJANJE EKPLICITNE GARANCIJE I, PO ODLUCI KOMPANIJE APPLE, NA USLUGE POPRAVKE ILI ZAMENE KOJE SU DOLE OPISANE. NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE TRAJANJA IMPLICITNE GARANCIJE (ILI USLOVA), PA SE STOGA OGRANIČENJA KOJA SU GORE NAVEDENA MOŽDA NE MOGU PRIMENJIVATI NA VAS.

ŠTA POKRIVA OVA GARANCIJA?

Apple garantuje za iPhone, iPad ili iPod hardverski proizvod i dodatnu opremu proizvedene od strane kompanije Apple, koji se nalaze u originalnom pakovanju ("Apple proizvod), u pogledu grešaka u materijalu i izradi pri normalnom korišćenju u skladu sa smernicama koje je objavila kompanija Apple, u trajanju od JEDNE (1) GODINE od datuma kada ga je krajnji korisnik kupio u maloprodaji ("Garantni rok"). Objavljene smernice kompanije Apple uključuju, ali se ne ograničavaju na informacije sadržane u tehničkim specifikacijama, korisničkim uputstvima i servisnoj komunikaciji.

Napomena: Na sve zahteve podnete na osnovu Ograničene garancije kompanije Apple u trajanju od jedne godine, primjenjivaće se uslovi navedeni u ovoj garanciji.

ŠTA NE POKRIVA OVA GARANCIJA?

Ova garancija se ne primenjuje na bilo koje hardverske proizvode ili softver koje nije proizvela kompanija Apple, čak i ako je taj softver upakovan ili ako se prodaje zajedno sa Apple-ovim hardverom. Proizvođači, dobavljači ili izdavači koji nisu kompanija Apple, mogu Vam dati svoje garancije,- molimo Vas da ih kontaktirate za dodatne informacije.. Softver koji distribuira Apple, sa ili bez Apple-ovog fabričkog znaka (uključujući ali ne ograničavajući se na sistemski softver) nije pokriven ovom garancijom. Za detalje o Vašim pravima vezanim za upotrebu softvera pogledajte ugovor o licenci koji ide uz softver. Apple ne garantuje da će Apple-ovi proizvod raditi bez prekida i grešaka. Kompanija Apple nije odgovorna za štetu koja nastane kao rezultat nepoštovanja uputstava vezanih za upotrebu Apple proizvoda.

Ova garancija se ne primenjuje: (a) na potrošne delove, kao što su baterije ili zaštitne folije, koje su napravljene tako da se vremenom istroše, osim ako je kvar nastao zbog greške u materijalu ili izradi; (b) na estetska oštećenja uključujući ali ne ograničavajući se na ogrebotine, ulubljenja i polomljenu plastiku na portovima; (c) na štetu izazvanu korišćenjem sa drugim proizvodom; (d) na štetu izazvanu slučajno, pogrešnom upotrebom i primenom, u kontaktu sa tečnošću, vatrom, u zemljotresu ili zbog drugih spoljnih faktora; (e) na štetu nastalu korišćenjem Apple proizvoda izvan smernica koje je kompanija Apple objavila; (f) na štetu nastalu servisiranjem (uključujući nadogradnju i proširenja) koje je vršilo bilo koje lice osim predstavnika kompanije Apple ili Ovlašćenog servisera kompanije Apple ("OSKA"); (g) na Apple proizvod koji je menjan u cilju izmene funkcionalnosti ili mogućnosti bez pisanog odobrenja kompanije Apple; (h) na greške nastale redovnim habanjem ili na drugi način usled redovnog starenja Apple proizvoda, ili (i) ako je serijski broj uklonjen ili izbrisan sa Apple proizvoda.

VAŽNO OGRANIČENJE ZA SERVISIRANJE iPHONE-A i iPAD-A

Apple može ograničiti garanciju za iPhone i iPad na zemlju gde su kompanija Apple ili njeni Ovlašćeni distrubuteri originalno prodali Apple proizvod.

VAŠE ODGOVORNOSTI

TREBALO BI DA POVREMENO NAPRAVITE REZERVNE KOPIJE INFORMACIJA KOJE SE ČUVAJU U MEMORIJSKIM MEDIJIMA APPLE PROIZVODA, KAKO BISTE SAČUVALI SADRŽAJ I RADI PREDOSTROŽNOSTI OD MOGUĆIH OTKAZIVANJA U RADU.

Pre nego što prihvate izvršenje garantnog servisa, kompanija Aple ili njeni agenti mogu od Vas zatražiti da dostavite dokaz o detaljima kupovine, da odgovorite na pitanja koja za cilj imaju da pomognu u dijagnostikovanju potencijalnih problema i da se ispuni procedura kompanije Apple za realizovanje garantnog servisa. Pre nego što dostavite svoj Apple proizvod na garantni servis, potrebno je da napravite zasebnu rezervnu kopiju sadržaja koji se čuva u njegovim memorijskim medijima, da uklonite sve lične informacije koje želite da zaštitite, i da onemogućite sve sigurnosne lozinke.

U TOKU GARANTNOG SERVISA, SADRŽAJ MEMORIJSKIH MEDIJA BIĆE OBRISAN I REFORMATIRAN. KOMPANIJA APPLE I NJENI AGENTI NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KOJI GUBITAK SOFTVERSKIH PROGRAMA, PODATAKA ILI DRUGIH INFORMACIJA SADRŽANIH U MEMORIJSKIM MEDIJIMA ILI U BILO KOM DRUGOM DELU APPLE PROIZVODA KOJI SE SERVISIRA.

Nakon garantnog servisa, Vaš Apple proizvod ili zamenski proizvod biće Vam vraćen kako je Vaš Apple proizvod bio konfigurisan kada je originalno kupljen, uz odgovarajuća ažuriranja. Apple može da instalira ažuriranja sistemskog softvera kao deo garantnog servisa koji će sprečiti da se Apple proizvod vrati na raniju verziju sistemskog softvera. Moguće je da aplikacije trećih strana koje su instalirane na Apple proizvodu možda neće raditi ili biti kompatibilni sa Apple proizvodom zahvaljujući ažuriranju sistemskog softvera. Vaša odgovornost je reinstaliranje svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Povraćaj i ponovna instalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu pokriveni ovom garancijom.

Važno: Ne otvarajte Apple proizvod. Otvaranje Apple proizvoda može izazvati štetu koja nije pokrivena ovom garancijom. Servis na ovom Apple proizvodu može vršiti isključivo kompanija Apple ili AASP.

ŠTA ĆE KOMPANIJA APPLE UČINITI U SLUČAJU POVREDE OVE GARANCIJE?

U slučaju da u toku Garantnog roka podnesete važeći zahtev kompaniji Apple ili AASP, Apple će po svojoj odluci, (i) zameniti Apple proizvod upotrebom novih ili korišćenih delova koji su u smislu rada i pouzdanosti jednaki novima, (ii) zameniti Apple proizvod proizvodom koji je najmanje jednake funkcionalnosti kao Apple proizvod, i koji je sastavljen od novih i/ili korišćenih delova koji su u smislu rada i pouzdanosti jednaki novima, ili (iii) zadržati Apple proizvod i vratiti vam iznos kupovne cene.

Apple može zatražiti da zamenite određene delove ili proizvode koje može instalirati korisnik. Na zamenski deo ili proizvod, uključujući deo koji može instalirati korisnik, instaliran u skladu sa uputstvima kompanije Apple, primenjuje se preostala garancija Apple proizvoda ili devedeset (90) dana od datuma zamene ili popravke, zavisno od toga šta će Vam pružiti dužu garanciju. Kada se proizvod ili neki deo zamene ili kada se vrati novac, svaki zamenski deo postaje Vaša svojina, a zamenjeni ili isplaćeni deo postaje svojina kompanije Apple.

KAKO REALIZOVATI GARANTNI SERVIS?

Molimo Vas da, pre neto što zatražite garantni servis, pristupite dole opisanim resursima na mreži sa uputstvima, i da ih pročitate. Ako Apple proizvod i dalje ne radi ispravno nakon što ste konsultovali ove resurse, molimo Vas da kontaktirate predstavnika kompanije Apple ili, ako je to primenjivo, maloprodajni objekat kompanije Apple ("Apple prodavnica") ili AASP, pomoću dole navedenih informacija. Predstavnik kompanije Apple ili AASP će ustanoviti da li je Vašem Apple proizvodu potreban servis i, ako jeste, obavestiće Vas kako će ga Apple obezbediti. Kada kontaktirate kompaniju Apple telefonom, mogući su drugi troškovi, zavisno od Vaše lokacije.

U produžetku dajemo informacije na mreži sa detaljima vezanim za realizaciju garantnog servisa.

OPCIJE GARANTNOG SERVISA

Apple će obezbediti garantni servis putem jedne ili više sledećih opcija:

(i) donošenje na servis. Svoj Apple proizvod možete vratiti u Apple prodavnicu ili OSKA koji nude servis za donete proizvode. Servis će biti izvršen na toj lokaciji, ili Apple prodavnica ili OSKA mogu poslati Vaš Apple proizvod u Apple servis za popravke ("ASP") Kada budete obavešteni da je servis završen, odmah ćete preuzeti Apple proizvod sa lokacije Apple prodavnice ili od OSKA, ili će Apple proizvod biti direktno poslat na Vašu lokaciju sa lokacije ASP.

(ii) slanje na servis Ako kompanija Apple ustanovi da je Vaš Apple proizvod podoban za slanje na servis, Apple će Vam poslati unapred plaćene teretne listove i ako je primenjivo, materijal za pakovanje, da biste mogli da pošaljete svoj Apple proizvod na lokaciju ASP ili OSKA u skladu sa upustvima kompanije Apple. Nakon što se servis završi, lokacija ASP ili OSKA će Vam vratiti Apple proizvod. Kompanija Apple će snositi troškove slanja sa Vaše lokacije i na Vašu lokaciju u slučaju da su poštovana sva uputstva.

(iii) servis "Uradi sam" Servis "Uradi sam" Vam omogućava da servisirate svoj Apple proizvod. Ako je servis "Uradi sam" na raspolaganju pod datim okolnositma, primenjivaće se sledeći postupak.

(a) Servis gde Apple zahteva vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Apple može zahtevati ovlašćenje za kreditnu karticu kao obezbeđenje za maloprodajnu cenu zamenskog proizvoda ili dela i odgovarajućih troškova slanja. Ako niste u mogućnosti da date ovlašćenje za kreditnu karticu, servis "Uradi sam" možda Vam neće biti na raspolaganju, i Apple će ponuditi alternativne aranžmane za servisiranje. Apple će Vam poslati zamenski proizvod ili deo sa uputstvima za instalaciju, ako je primenjivo, i sve zahteve vezane za vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Ako pratite uputstva, Apple će poništiti ovlašćenje za kreditnu karticu, tako da Vam proizvod ili deo, i troškovi prevoza na Vašu lokaciju i sa Vaše lokacije neće biti naplaćeni. Ako ne vratite zamenjeni proizvod ili deo u skladu sa uputstvima, ili vratite zamenjeni proizvod ili deo koji nije pogodan za servis, Apple će zadužiti Vašu kreditnu karticu za odobreni iznos.

(b) Servis gde Apple ne zahteva vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Apple će Vam besplatno poslati zamenski proizvod ili deo sa uputstvima za instalaciju, ako je primenjivo, i sve zahteve vezane za odlaganje zamenjenog proizvoda ili dela.

(c) Apple ne odgovara za bilo koje troškove radnika kojima se izložite u vezi sa servisom "Uradi sam". U slučaju da Vam je potrebna dodatna pomoć, možete kontaktirati Apple na dole navedene brojeve telefona.

Apple zadržava pravo da izmeni način na koji Vam Apple pruža garantne usluge, i podobnost Apple proizvoda za određeni način servisiranja. Servis će biti ograničen na opcije koje su na raspolaganju u zemlji gde se zahteva servisiranje. Opcije servisa, raspoloživost delova i vreme odziva mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. U slučaju da se Apple proizvod ne može servisirati u zemlji u kojoj se nalazi, možda ćete biti dužni da platite troškove prevoza i rukovanja. Ako tražite servis u zemlji koja nije originalna zemlja kupovine, dužni ste da postupate u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima vezanim za uvoz i izvoz i odgovorni ste za plaćanje carine, PDV i drugih povezanih poreza i drugih iznosa za naplatu. Ukoliko je međunarodni servis na raspolaganju, Apple može popraviti ili zameniti proizvode uporedivim proizvodima i delovima koji odgovaraju lokalnim standardima.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

OSIM U SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM U OVOJ GARANCIJI, I U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, APPLE NEĆE ODGOVARATI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIŠNU ŠTETU KOJA NASTANE KAO REZULTAT POVREDE GARANCIJE ILI BILO KOG USLOVA ILI PO BILO KAKVOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK NASTAO ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA; GUBITAK PRIHODA; GUBITAK STVARNOG ILI OČEKIVANOG PROFITA (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA PO UGOVORIMA); GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA NOVCA; GUBITAK OČEKIVANE UŠTEDE; GUBITAK POSLOVANJA; GUBITAK MOGUĆNOSTI; GUBITAK GOODWILL-A; GUBITAK REPUTACIJE; GUBITAK, ŠTETU, DOVOĐENJE U PITANJE ILI UNIŠTENJE PODATAKA; ILI BILO KAKAV INDIREKTNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU BEZ OBZIRA KAKO SU IZAZVANI, UKLJUČUJUĆI ZAMENU OPREME I IMOVINE, TROŠKOVE POVRAĆAJA, PROGRAMIRANJA ILI REPRODUKCIJE BILO KOG PROGRAMA ILI PODATAKA KOJI SE ČUVAJU ILI KORISTE SA APLLE PROIZVODOM ILI BILO KOJU NEMOGUĆNOST OČUVANJA POVERLJIVOSTI INFORMACIJA KOJE SE ČUVAJU NA APPLE PROIZVODU.

GORE NAVEDENO OGRANIČENJE SE NE PRIMJENJUJE NA ZAHTEVE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG SMRTNOG SLUČAJA ILI FIZIČKIH POVREDA, ILI BILO KAKVU ZAKONSKU ODGOVORNOST ZA NAMERNE POSTUPKE I/ILI PROPUSTE, KAO I ONE KOJI NASTANU KAO POSLEDICA KRAJNJEG NEMARA. APPLE NE DAJE BILO KAKVE GARANCIJE DA ĆE MOĆI DA POPRAVI BILO KOJI APPLE PROIZVOD PO OVOJ GARANCIJI, ILI DA ZAMENI APPLE PROIZVOD BEZ RIZIKA PO INFORMACIJE KOJE SE ČUVAJU NA APPLE PROIZVODU, ILI RIZIKA OD GUBITKA ISTIH.

NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJA SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE NE MOGU PRIMENITI NA VAS.

ČUVANJE PRIVATNOSTI

Apple će čuvati i koristiti informacije o korisnicima u skladu sa Pravilima privatnosti koja se primenjuju u kompaniji Apple, i koja se mogu naći na adresi www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

OPŠTI DEO

Nijedan preprodavac, agent ili zaposleni kompanije Apple nije ovlašćen da vrši bilo kakve izmene, produženja ili dodatke u vezi sa ovom garancijom. U slučaju da se ustanovi da je bilo koja odredba nezakonita ili neizvršiva, to neće umanjiti ili uticati na zakonitost ili izvršivost preostalih odredaba. Na ovu garanciju se primenjuje i ista se tumači u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je kupljen Apple proizvod. Apple je na kraju ovog dokumenta identifikovan u skladu sa zemljom ili regionom u kojem je kupljen Apple proizvod. Apple ili njegov naslednik u vlasništvu predstavljaju davaoca garancije u ovoj garanciji.

INFORMACIJE NA MREŽI

Više informacijama o navedenim temama može se naći na mreži:

SERVISI PO REGIONIMA ILI ZEMLJAMA GDE JE IZVRŠENA KUPOVINA

Region/zemlja gde je izvršena kupovina Apple Adresa
Evropa, Bliski Istok i Afrika
Sve zemlje Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Garancija za hardver

Ograničena garancija kompanije Apple u trajanju od jedne (1) godine - iPhone
Samo za Apple proizvode

KAKO JE ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA POVEZAN SA OVOM GARANCIJOM

OVA GARANCIJA VAM PRUŽA SPECIFIČNA ZAKONSKA PRAVA, UZ KOJA MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE (ILI U RAZNIM ZEMLJAMA ILI POKRAJINAMA). OSIM KAKO ZAKON DOZVOLJAVA, APPLE NE ISKLJUČUJE, NE OGRANIČAVA I NE UKIDA DRUGA PRAVA KOJA MOŽETE IMATI, UKLJUČUJUĆI ONA KOJA MOGU NASTATI IZ NEUSAGLAŠENOSTI KUPOPRODAJNOG UGOVORA SA ZAKONOM. ZA POTPUNO RAZUMEVANJE PRAVA KOJA VAM PRIPADAJU, KONSULTUJTE ZAKONE SVOJE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

OGRANIČENJA GARANCIJE KOJA SU U SUKOBU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA

POD USLOVOM DA JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, OVA GARANCIJA I PREDVIĐENA PRAVNA SREDSTVA SU ISKLJUČIVI I ZAMENJUJU SVE DRUGE GARANCIJE, PRAVNA SREDSTVA I USLOVE, USMENE, PISANE, PROPISANE ZAKONOM, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE. APPLE ODRIČE ODGOVORNOST ZA SVE ZAKONSKE ILI IMPLICITNE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJU MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, I GARANCIJU VEZANU ZA PRIKRIVENE ILI SKRIVENE NEDOSTATKE, POD USLOVOM DA JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM. U SLUČAJU DA ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA TE GARANCIJE NIJE MOGUĆE, APPLE OGRANIČAVA TRAJANJE TIH GARANCIJA I PRAVNIH SREDSTAVA PREDVIĐENIH U NJIMA NA TRAJANJE EKPLICITNE GARANCIJE I, PO ODLUCI KOMPANIJE APPLE, NA USLUGE POPRAVKE ILI ZAMENE KOJE SU DOLE OPISANE. NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE TRAJANJA IMPLICITNE GARANCIJE (ILI USLOVA), PA SE STOGA OGRANIČENJA KOJA SU GORE NAVEDENA MOŽDA NE MOGU PRIMENJIVATI NA VAS.

ŠTA POKRIVA OVA GARANCIJA?

Apple garantuje za hardverski proizvod i dodatnu opremu proizvedene od strane kompanije Apple, koji se nalaze u originalnom pakovanju ("Apple proizvod), u pogledu grešaka u materijalu i izradi pri normalnom korišćenju u skladu sa smernicama koje je objavila kompanija Apple, u trajanju od JEDNE (1) GODINE od datuma kada ga je krajnji korisnik kupio u maloprodaji ("Garantni rok"). Objavljene smernice kompanije Apple uključuju, ali se ne ograničavaju na informacije sadržane u tehničkim specifikacijama, korisničkim uputstvima i servisnoj komunikaciji.

ŠTA NE POKRIVA OVA GARANCIJA?

Ova garancija se ne primenjuje na bilo koje hardverske proizvode ili softver koje nije proizvela kompanija Apple, čak i ako je taj softver upakovan ili ako se prodaje zajedno sa Apple-ovim hardverom. Proizvođači, dobavljači ili izdavači koji nisu kompanija Apple, mogu Vam dati svoje garancije, ali Apple, ako je to dozvoljeno zakonom, nudi svoje proizvode "KAKVI JESU". Softver koji distribuira Apple, sa ili bez Apple-ovog fabričkog znaka (uključujući ali ne ograničavajući se na sistemski softver) nije pokriven ovom garancijom. Za detalje o Vašim pravima vezanim za upotrebu softvera pogledajte ugovor o licenci koji ide uz softver. Apple ne garantuje da će Apple-ovi proizvod raditi bez prekida i grešaka. Kompanija Apple nije odgovorna za štetu koja nastane kao rezultat nepoštovanja uputstava vezanih za upotrebu Apple proizvoda.

Ova garancija se ne primenjuje: (a) na potrošne delove, kao što su baterije ili zaštitne folije, koje su napravljene tako da se vremenom istroše, osim ako je kvar nastao zbog greške u materijalu ili izradi; (b) na estetska oštećenja uključujući ali ne ograničavajući se na ogrebotine, ulubljenja i polomljenu plastiku na portovima; (c) na štetu izazvanu korišćenjem sa drugim proizvodom; (d) na štetu izazvanu slučajno, pogrešnom upotrebom i primenom, u kontaktu sa tečnošću, vatrom, u zemljotresu ili zbog drugih spoljnih faktora; (e) na štetu nastalu korišćenjem Apple proizvoda izvan smernica koje je kompanija Apple objavila; (f) na štetu nastalu servisiranjem (uključujući nadogradnju i proširenja) koje je vršilo bilo koje lice osim predstavnika kompanije Apple ili Ovlašćenog servisera kompanije Apple ("OSKA"); (g) na Apple proizvod koji je menjan u cilju izmene funkcionalnosti ili mogućnosti bez pisanog odobrenja kompanije Apple; (h) na greške nastale redovnim habanjem ili na drugi način usled redovnog starenja Apple proizvoda, ili (i) ako je serijski broj uklonjen ili izbrisan sa Apple proizvoda.

VAŽNO OGRANIČENJE

Apple može ograničiti garanciju na zemlju gde su kompanija Apple ili njeni Ovlašćeni distrubuteri originalno prodali Apple proizvod.

VAŠE ODGOVORNOSTI

TREBALO BI DA POVREMENO NAPRAVITE REZERVNE KOPIJE INFORMACIJA KOJE SE ČUVAJU U MEMORIJSKIM MEDIJIMA APPLE PROIZVODA, KAKO BISTE SAČUVALI SADRŽAJ I RADI PREDOSTROŽNOSTI OD MOGUĆIH OTKAZIVANJA U RADU.

Pre nego što prihvate izvršenje garantnog servisa, kompanija Aple ili njeni agenti mogu od Vas zatražiti da dostavite dokaz o detaljima kupovine, da odgovorite na pitanja koja za cilj imaju da pomognu u dijagnostikovanju potencijalnih problema i da se ispuni procedura kompanije Apple za realizovanje garantnog servisa. Pre nego što dostavite svoj Apple proizvod na garantni servis, potrebno je da napravite zasebnu rezervnu kopiju sadržaja koji se čuva u njegovim memorijskim medijima, da uklonite sve lične informacije koje želite da zaštitite, i da onemogućite sve sigurnosne lozinke.

U TOKU GARANTNOG SERVISA, SADRŽAJ MEMORIJSKIH MEDIJA BIĆE OBRISAN I REFORMATIRAN. KOMPANIJA APPLE I NJENI AGENTI NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KOJI GUBITAK SOFTVERSKIH PROGRAMA, PODATAKA ILI DRUGIH INFORMACIJA SADRŽANIH U MEMORIJSKIM MEDIJIMA ILI U BILO KOM DRUGOM DELU APPLE PROIZVODA KOJI SE SERVISIRA.

Nakon garantnog servisa, Vaš Apple proizvod ili zamenski proizvod biće Vam vraćen kako je Vaš Apple proizvod bio konfigurisan kada je originalno kupljen, uz odgovarajuća ažuriranja. Apple može da instalira ažuriranja sistemskog softvera kao deo garantnog servisa koji će sprečiti da se Apple proizvod vrati na raniju verziju sistemskog softvera. Moguće je da aplikacije trećih strana koje su instalirane na Apple proizvodu možda neće raditi ili biti kompatibilni sa Apple proizvodom zahvaljujući ažuriranju sistemskog softvera. Vaša odgovornost je reinstaliranje svih drugih softverskih programa, podataka i informacija. Povraćaj i ponovna instalacija drugih softverskih programa, podataka i informacija nisu pokriveni ovom garancijom.

Važno: Ne otvarajte Apple proizvod. Otvaranje Apple proizvoda može izazvati štetu koja nije pokrivena ovom garancijom. Servis na ovom Apple proizvodu može vršiti isključivo kompanija Apple ili AASP.

ŠTA ĆE KOMPANIJA APPLE UČINITI U SLUČAJU POVREDE OVE GARANCIJE?

U slučaju da u toku Garantnog roka podnesete važeći zahtev kompaniji Apple ili AASP, Apple će po svojoj odluci, (i) zameniti Apple proizvod upotrebom novih ili korišćenih delova koji su u smislu rada i pouzdanosti jednaki novima, (ii) zameniti Apple proizvod proizvodom koji je najmanje jednake funkcionalnosti kao Apple proizvod, i koji je sastavljen od novih i/ili korišćenih delova koji su u smislu rada i pouzdanosti jednaki novima, ili (iii) zadržati Apple proizvod i vratiti vam iznos kupovne cene.

Apple može zatražiti da zamenite određene delove ili proizvode koje može instalirati korisnik. Na zamenski deo ili proizvod, uključujući deo koji može instalirati korisnik, instaliran u skladu sa uputstvima kompanije Apple, primenjuje se preostala garancija Apple proizvoda ili devedeset (90) dana od datuma zamene ili popravke, zavisno od toga šta će Vam pružiti dužu garanciju. Kada se proizvod ili neki deo zamene ili kada se vrati novac, svaki zamenski deo postaje Vaša svojina, a zamenjeni ili isplaćeni deo postaje svojina kompanije Apple.

KAKO REALIZOVATI GARANTNI SERVIS?

Molimo Vas da, pre neto što zatražite garantni servis, pristupite dole opisanim resursima na mreži sa uputstvima, i da ih pročitate. Ako Apple proizvod i dalje ne radi ispravno nakon što ste konsultovali ove resurse, molimo Vas da kontaktirate predstavnika kompanije Apple ili, ako je to primenjivo, maloprodajni objekat kompanije Apple ("Apple prodavnica") ili AASP, pomoću dole navedenih informacija. Predstavnik kompanije Apple ili AASP će ustanoviti da li je Vašem Apple proizvodu potreban servis i, ako jeste, obavestiće Vas kako će ga Apple obezbediti. Kada kontaktirate kompaniju Apple telefonom, mogući su drugi troškovi, zavisno od Vaše lokacije.

U produžetku dajemo informacije na mreži sa detaljima vezanim za realizaciju garantnog servisa.

OPCIJE GARANTNOG SERVISA

Apple će obezbediti garantni servis putem jedne ili više sledećih opcija:

(i) donošenje na servis. Svoj Apple proizvod možete vratiti u Apple prodavnicu ili OSKA koji nude servis za donete proizvode. Servis će biti izvršen na toj lokaciji, ili Apple prodavnica ili OSKA mogu poslati Vaš Apple proizvod u Apple servis za popravke ("ASP") Kada budete obavešteni da je servis završen, odmah ćete preuzeti Apple proizvod sa lokacije Apple prodavnice ili od OSKA, ili će Apple proizvod biti direktno poslat na Vašu lokaciju sa lokacije ASP.

(ii) slanje na servis Ako kompanija Apple ustanovi da je Vaš Apple proizvod podoban za slanje na servis, Apple će Vam poslati unapred plaćene teretne listove i ako je primenjivo, materijal za pakovanje, da biste mogli da pošaljete svoj Apple proizvod na lokaciju ASP ili OSKA u skladu sa upustvima kompanije Apple. Nakon što se servis završi, lokacija ASP ili OSKA će Vam vratiti Apple proizvod. Kompanija Apple će snositi troškove slanja sa Vaše lokacije i na Vašu lokaciju u slučaju da su poštovana sva uputstva.

(iii) servis "Uradi sam" Servis "Uradi sam" Vam omogućava da servisirate svoj Apple proizvod. Ako je servis "Uradi sam" na raspolaganju pod datim okolnositma, primenjivaće se sledeći postupak.

(a) Servis gde Apple zahteva vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Apple može zahtevati ovlašćenje za kreditnu karticu kao obezbeđenje za maloprodajnu cenu zamenskog proizvoda ili dela i odgovarajućih troškova slanja. Ako niste u mogućnosti da date ovlašćenje za kreditnu karticu, servis "Uradi sam" možda Vam neće biti na raspolaganju, i Apple će ponuditi alternativne aranžmane za servisiranje. Apple će Vam poslati zamenski proizvod ili deo sa uputstvima za instalaciju, ako je primenjivo, i sve zahteve vezane za vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Ako pratite uputstva, Apple će poništiti ovlašćenje za kreditnu karticu, tako da Vam proizvod ili deo, i troškovi prevoza na Vašu lokaciju i sa Vaše lokacije neće biti naplaćeni. Ako ne vratite zamenjeni proizvod ili deo u skladu sa uputstvima, ili vratite zamenjeni proizvod ili deo koji nije pogodan za servis, Apple će zadužiti Vašu kreditnu karticu za odobreni iznos.

(a) Servis gde Apple ne zahteva vraćanje zamenjenog proizvoda ili dela. Apple će Vam besplatno poslati zamenski proizvod ili deo sa uputstvima za instalaciju, ako je primenjivo, i sve zahteve vezane za odlaganje zamenjenog proizvoda ili dela.

(c) Apple ne odgovara za bilo koje troškove radnika kojima se izložite u vezi sa servisom "Uradi sam". U slučaju da Vam je potrebna dodatna pomoć, možete kontaktirati Apple na dole navedene brojeve telefona.

Apple zadržava pravo da izmeni način na koji Vam Apple pruža garantne usluge, i podobnost Apple proizvoda za određeni način servisiranja. Servis će biti ograničen na opcije koje su na raspolaganju u zemlji gde se zahteva servisiranje. Opcije servisa, raspoloživost delova i vreme odziva mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. U slučaju da se Apple proizvod ne može servisirati u zemlji u kojoj se nalazi, možda ćete biti dužni da platite troškove prevoza i rukovanja. Ako tražite servis u zemlji koja nije originalna zemlja kupovine, dužni ste da postupate u skladu sa svim primenjivim zakonima i propisima vezanim za uvoz i izvoz i odgovorni ste za plaćanje carine, PDV i drugih povezanih poreza i drugih iznosa za naplatu. Ukoliko je međunarodni servis na raspolaganju, Apple može popraviti ili zameniti proizvode uporedivim proizvodima i delovima koji odgovaraju lokalnim standardima.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

OSIM U SLUČAJEVIMA PREDVIĐENIM U OVOJ GARANCIJI, I U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, APPLE NEĆE ODGOVARATI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLEDIŠNU ŠTETU KOJA NASTANE KAO REZULTAT POVREDE GARANCIJE ILI BILO KOG USLOVA ILI PO BILO KAKVOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK NASTAO ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA; GUBITAK PRIHODA; GUBITAK STVARNOG ILI OČEKIVANOG PROFITA (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA PO UGOVORIMA); GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA NOVCA; GUBITAK OČEKIVANE UŠTEDE; GUBITAK POSLOVANJA; GUBITAK MOGUĆNOSTI; GUBITAK GOODWILL-A; GUBITAK REPUTACIJE; GUBITAK, ŠTETU, DOVOĐENJE U PITANJE ILI UNIŠTENJE PODATAKA; ILI BILO KAKAV INDIREKTNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU BEZ OBZIRA KAKO SU IZAZVANI, UKLJUČUJUĆI ZAMENU OPREME I IMOVINE, TROŠKOVE POVRAĆAJA, PROGRAMIRANJA ILI REPRODUKCIJE BILO KOG PROGRAMA ILI PODATAKA KOJI SE ČUVAJU ILI KORISTE SA APLLE PROIZVODOM ILI BILO KOJU NEMOGUĆNOST OČUVANJA POVERLJIVOSTI INFORMACIJA KOJE SE ČUVAJU NA APPLE PROIZVODU.

GORE NAVEDENO OGRANIČENJE SE NE PRIMJENJUJE NA ZAHTEVE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG SMRTNOG SLUČAJA ILI FIZIČKIH POVREDA, ILI BILO KAKVU ZAKONSKU ODGOVORNOST ZA NAMERNE POSTUPKE I/ILI PROPUSTE, KAO I ONE KOJI NASTANU KAO POSLEDICA KRAJNJEG NEMARA. APPLE NE DAJE BILO KAKVE GARANCIJE DA ĆE MOĆI DA POPRAVI BILO KOJI APPLE PROIZVOD PO OVOJ GARANCIJI, ILI DA ZAMENI APPLE PROIZVOD BEZ RIZIKA PO INFORMACIJE KOJE SE ČUVAJU NA APPLE PROIZVODU, ILI RIZIKA OD GUBITKA ISTIH.

NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJA SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GORE NAVEDENO OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE NE MOGU PRIMENITI NA VAS.

ČUVANJE PRIVATNOSTI

Apple će čuvati i koristiti informacije o korisnicima u skladu sa Pravilima privatnosti koja se primenjuju u kompaniji Apple, i koja se mogu naći na adresi www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

OPŠTI DEO

Nijedan preprodavac, agent ili zaposleni kompanije Apple nije ovlašćen da vrši bilo kakve izmene, produženja ili dodatke u vezi sa ovom garancijom. U slučaju da se ustanovi da je bilo koja odredba nezakonita ili neizvršiva, to neće umanjiti ili uticati na zakonitost ili izvršivost preostalih odredaba. Na ovu garanciju se primenjuje i ista se tumači u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je kupljen Apple proizvod. Apple je na kraju ovog dokumenta identifikovan u skladu sa zemljom ili regionom u kojem je kupljen Apple proizvod. Apple ili njegov naslednik u vlasništvu predstavljaju davaoca garancije u ovoj garanciji.

INFORMACIJE NA MREŽI

Više informacijama o navedenim temama može se naći na mreži:

SERVISI PO REGIONIMA ILI ZEMLJAMA GDE JE IZVRŠENA KUPOVINA

Region/zemlja gde je izvršena kupovina Apple Adresa
Severna i Južna Amerika
Brazik Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Meksiko Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Sjedinjene Države i druge zemlje Severne i Južne Amerike Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Evropa, Bliski Istok i Afrika
Sve zemlje Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Azija - Pacifik
Australija; Novi Zeland; Fidži, Papua Nova Gvineja; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Indija Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Koreja Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Avganistan, Bangladeš, Butan, Brunej, Kambodža, Guam, Indonezija, Laos, Singapur, Malazija, Nepal, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Vijetnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Narodna Republika Kina Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Tajland Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Tajvan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Druge azijsko-pacifičke zemlje Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Garancija za hardver

Apple Jednogodišnja (1) ograničena garancija
Samo za proizvode marke Apple

PRAVA I OGRANIČENJA ZA KORISNIKE

ZA KORISNIKE, KOJI SU OBUHVAĆENI ZAKONIMA ILI PROPISIMA O ZAŠTITI KORISNIKA U NJIHOVOJ ZEMLJI KUPOVINE ILI, AKO SE RAZLIKUJE, NJIHOVOJ ZEMLJI PREBIVALIŠTA, PREDNOSTI KOJE PRUŽA OVA GARANCIJA SU MIMO SVIH PRAVA I PRAVNIH LEKOVA KOJE PODRAZUMEVAJU ZAKONI I PROPISI O ZAŠTITI KORISNIKA. OVA GARANCIJA NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI OBUSTAVLJA BILO KOJA PRAVA KORISNIKA KOJA NASTANU IZ NEUSKLAĐENOSTI SA UGOVOROM O PRODAJI. MEĐUTIM, KAO ŠTO JE U NASTAVKU OPISANO, APPLE SE ODRIČE ZAKONSKIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA DO GRANICE DOZVOLJENE ZAKONOM, I DO TE MERE DA TAKVE GARANCIJE NE MOGU DA SE POREKNU, SVE TE GARANCIJE DO GRANICE DOZVOLJENE ZAKONOM BIĆE OGRANIČENE U TRAJANJU DO PERIODA TRAJANJA ISKAZANOG U GARANCIJI KAO ŠTO JE DOLE OPISANO I NA USLUGU POPRAVKE ILI ZAMENE KAKO UTVRDI APPLE PREMA SVOM NAHOĐENJU. NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA U VEZI TRAJANJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI ODREDBE, TAKO DA SE GORE OPISANO OGRANIČENJE MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS. OVA GARANCIJA VAM DAJE ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA, A MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE (ILI PREMA ZEMLJI ILI POKRAJINI).  OVA OGRANIČENA GARANCIJA JE REGULISANA I IZRAĐENA PREMA ZAKONIMA ZEMLJE U KOJOJ JE IZVRŠENA KUPOVINA. APPLE, IZDAVALAC GARANCIJE PREMA OVOJ OGRANIČENOJ GARANCIJI, IDENTIFIKUJE SE NA KRAJU OVOG DOKUMENTA U SKLADU SA ZEMLJOM ILI REGIONOM U KOJOJ JE IZVRŠENA KUPOVINA.

GARANCIJA.

Obaveze kompanije Apple prema garanciji za hardverski proizvod ograničene su ovde navedenim uslovima. Apple, kako je definisano u donjoj tabeli, garantuje da će hardverski proizvodi marke Apple biti bez defekata u materijalu i izradi pod normalnim uslovima korišćenja na period od JEDNE (1) GODINE od datuma kupovine koju obavi prvi krajni korisnik („Garantni period”). Ako se pojavi defekt u hardveru i validni zahtev se primi u roku Garantnog perioda, prema svom izboru i do granice dozvoljene zakonom, Apple će (1) popraviti defekt hardvera bez ikakve naknade, korišćenjem novih delova ili prefabrikovanih delova koji su ekvivalentni novim po performansi i pouzdanosti, (2) zameniti proizvod sa proizvodom koji je nov ili sa prefabrikovanim koji je ekvivalentan novom po performansi i pouzdanosti i ekvivalentan je makar po funkcionisanju originalnog proizvoda, ili (3) izvršiti refundiranje kupovne cene proizvoda. Apple može zahtevati da zamenite defektne delove novim ili prefabrikovanim delovima koje može da instalira korisnik, a koje će Apple obezbediti u skladu sa poštovanjem obaveza garancije. Zamenjen proizvod ili deo, uključujući deo koji može da instalira korisnik, a koji je postavljen u skladu sa uputstvima koja je obezbedio Apple, prihvata preostalu garanciju originalnog proizvoda ili devedeset (90) dana od datuma zamene ili popravke, šta god je duži period pokrivenosti garancijom. Kada se proizvod ili deo zameni, svaki zamenski artikal postaje vaše vlasništvo, a zamenjeni artikal postaje vlasništvo kompanije Apple.  Delove koje obezbedi Apple u skladu sa poštovanjem obaveza garancije moraju da se iskoriste u proizvodima na koje se polaže pravo na garantnu uslugu. Kada se izvrši povraćaj sredstava, proizvod za koji je izvršeno refundiranje mora da se vrati u Apple i on postaje vlasništvo kompanije Apple.

IZUZEĆA I OGRANIČENJA.

DO GRANICE DOZVOLJENE ZAKONOM, OVA GARANCIJA I PRAVNI LEKOVI PRETHODNO NAVEDENI SU ISKLJUČIVI I ZAMENJUJU SVE DRUGE GARANCIJE, PRAVNE LEKOVE I ODREDBE, BILO USMENE, PISMENE, ZAKONSKE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE. KAKO JE DOZVOLJENO PRIMENJIVIM ZAKONOM, APPLE SE POSEBNO ODRIČE BILO KOJE ILI SVIH ZAKONSKIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE O PODESNOSTI ZA PRODAJU I POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I GARANCIJE NA SKRIVENE ILI LATENTNE DEFEKTE. AKO APPLE NE MOŽE NA ZAKONIT NAČIN DA SE ODREKNE ZAKONSKIH I PODRAZUMEVANIH GARANCIJA DO GRANICE DOZVOLJENE ZAKONOM, SVE TE GARANCIJE BIĆE OGRANIČENE U TRAJANJU, NA TRAJANJE IZRIČITE GARANCIJE I NA USLUGU POPRAVKE ILI ZAMENE KAKO APPLE UTVRDI PREMA SVOM NAHOĐENJU. NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA U VEZI TRAJANJA PODRAZUMEVANE GARANCIJE ILI ODREDBE, TAKO DA SE GORE OPISANO OGRANIČENJE MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS. Nijedan prodavac, zastupnik ili zaposleni kompanije Apple nije ovlašćen da vrši bilo koje modifikacije, proširenja ili dodavanja na ovu garanciju. Ukoliko se bilo koji uslov smatra nelegalnim ili neprimenjivim, zakonitost ili primenjivost preostalih uslova neće biti pogođena ili oštećena.

Ova Ograničena garancija se odnosi samo na hardverski proizvod koji je proizveo Apple ili je proizveden za Apple, a koji se može identifikovati “Apple” robnom markom, robnim nazivom ili logotipom pričvršćenim na njega. Ograničena garancija se ne odnosi na bilo koji hardverski proizvod koji nije marke Apple ili bilo koji softver, čak i ako je upakovan ili prodat sa Apple hardverom. Proizvođači, dobavljači, ili izdavači, koji nisu Apple, mogu da pruže svoje garancije kupcu-krajnjem korisniku, ali Apple, do granice dozvoljene zakonom, obezbeđuje svoje proizvode „u viđenom stanju”. Softver koji distribuira Apple sa ili bez naziva marke Apple (uključujući, ali ne ograničavajući se na sistemski softver) nije obuhvaćen ovom ograničenom garancijom. Pogledajte ugovor o licenciranju koji prati softver za detalje o vašim pravima u odnosu na njegovu upotrebu. 

Apple ne garantuje da će rad proizvoda biti bez prekida ili bez grešaka. Apple nije odgovoran za štetu nastalu iz kvara zbog nepridržavanja uputstava koja se odnose na upotrebu proizvoda.

Ova garancija se ne odnosi na: (a) potrošne delove, kao što su baterije, zaštitne slojeve dizajnirane da slabe tokom vremena zbog defekta u materijalu ili izradi; (b) kozmetička oštećenja, uključujući ali ne ograničavajući se na ogrebotine, ulubljenja i slomljenu plastiku na portovima; (c) štetu izazvanu upotrebom proizvoda koje nije proizveo Apple; (d) štetu izazvanu slučajno, zloupotrebom, pogrešnom upotrebom, kontaktom sa tečnošću, požarom, zemljotresom ili drugim spoljnim uzrocima; (e) štetu izazvanu korišćenjem proizvoda koja je izvan dozvoljenih ili predviđenih upotreba kako je opisao Apple; (f) štetu izazvanu servisom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji je izvršio neko drugi, a ne predstavnik kompanije Apple ili Apple ovlašćeni dobavljač usluga (Authorized Service Provider) („AASP”); (g) proizvod ili deo koji je bio modifikovan tako da je izmenjena funkcionalnost ili sposobnost bez pismene dozvole kompanije Apple; (h) defekte izazvane normalnim habanjem i cepanjem ili na bilo koji drugi način zbog normalnog starenja proizvoda ili (i) ako je bilo koji Apple serijski broj uklonjen ili izbrisan.

Važno: Nemojte otvarati hardver proizvoda. Otvaranje hardvera proizvoda može da dovede do oštećenja koje nije pokriveno ovom garancijom. Servis ovog hardvera proizvoda treba da obavlja samo Apple ili AASP.

IZUZEV KAKO JE NAVEDENO U OVOJ GARANCIJI I DO MAKSIMALNO DOZVOLJENE GRANICE ZAKONOM, APPLE NIJE ODGOVORAN ZA DIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE NASTALE IZ BILO KOG KRŠENJA GARANCIJE ILI ODREDBE, ILI PREMA BILO KOJOJ DRUGOJ ZAKONSKOJ TEORIJI, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK UPOTREBE, GUBITAK DOBITI, GUBITAK REALNIH ILI OČEKIVANIH PROFITA (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA PO UGOVORIMA); GUBITAK UPOTREBE NOVCA, GUBITAK OČEKIVANIH UŠTEDA, GUBITAK POSLA; GUBITAK MOGUĆNOSTI; GUBITAK UGLEDA; GUBITAK REPUTACIJE; GUBITAK, ŠTETU, UGROŽAVANJE ILI OŠTEĆIVANJE PODATAKA; ILI BILO KOJI INDIREKTNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU IZAZVANU NA BILO KOJI NAČIN UKLJUČUJUĆI ZAMENU OPREME I IMOVINE, BILO KOJE TROŠKOVE OPORAVKA, PROGRAMIRANJA ILI UMNOŽAVANJA BILO KOG PROGRAMA ILI PODATAKA SAČUVANIH U ILI UPOTREBLJENIH SA APPLE PROIZVODOM I BILO KOJE NEPOŠTOVANJE ČUVANJA POVERLJIVOSTI U VEZI PODATAKA SAČUVANIH NA PROIZVODU. GORE NAVEDENO OGRANIČENJE NEĆE SE ODNOSITI NA ZAHTEVE ZA ODŠTETU U SLUČAJU SMRTI ILI LIČNE POVREDE ILI BILO KOJE ZAKONSKE ODGOVORNOSTI ZA NAMERNA I POSEBNO TEŠKA DELA NEMARNOSTI I/ILI PROPUSTA. APPLE SE ODRIČE STAVA DA ĆE MOĆI DA POPRAVI SVAKI PROIZVOD U SKLADU SA OVOM GARANCIJOM ILI DA ĆE ZAMENITI PROIZVOD BEZ RIZIKA DA IZGUBI ILI GUBITKA PROGRAMA ILI PODATAKA. NEKE DRŽAVE (ZEMLJE I POKRAJINE) NE DOZVOLJAVAJU IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GORE OPISANO IZUZEĆE ILI OGRANIČENJE MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.

DOBIJANJE GARANTNOG SERVISA.

Pristupite i pregledajte resurse za pomoć na Internetu kako je u nastavku opisano pre nego što se obratite za garantni servis. Ako proizvod i dalje ne funkcioniše pravilno nakon primene ovih resursa, obratite se predstavnicima kompanije Apple ili, ako je primenjivo, Apple prodavnici ("Apple maloprodaja" ili AASP pomoću informacija navedenih u nastavku. Kada se kompaniji Apple obratite putem telefona, zavisno od vaše lokacije mogu da se primene druge naknade. Kada zovete, predstavnik kompanije Apple ili AASP moći će da utvrdi da li je za vaš proizvod potreban servis i, ako jeste, obavestiće vas kako Apple može da vam ga pruži. Morate da pomognete u vezi dijagnostičkih pitanja o vašem proizvodu i da sledite garantne postupke kompanije Apple. 

Apple može da ograniči servis na zemlju gde je Apple ili njegovi ovlašćeni distributeri prvo prodali hardverski proizvod. Apple će obezbediti garantni servis (i) Apple maloprodaji ili AASP lokaciji, kada se servis obavlja na lokaciji, ili Apple maloprodaja ili AASP može da pošalje proizvod na Apple lokaciju za uslugu popravke na servis, (ii) slanjem tovarnih listova (i ako više ne poseduje originalno pakovanje, Apple može da vam pošalje materijal za pakovanje) da biste mogli da pošaljete proizvod na Apple lokaciju za uslugu popravke, ili (iii) slanjem novog ili prefabrikovanog zamenskog proizvoda ili delova koje može da instalira korisnik kako biste mogli vi da servisirate ili zamenite proizvod ("Usluga uradi sam"). Po prijemu zamenskog proizvoda ili dela, originalni proizvod ili deo postaje vlasništvo Apple i saglasni ste da ćete se pridržavati uputstava, uključujući, ako je potrebno, uređivanje povraćaja originalnog proizvoda ili dela kompaniji Apple na pravovremeni način. Kada se pruža “Usluga uradi sam” koja zahteva povraćaj originalnog proizvoda ili dela, Apple može da zahteva potvrdu kreditne kartice kao sigurnost za maloprodajnu cenu zamenskog proizvoda ili dela i odgovarajućih troškova otpremanja.  Ako sledite uputstva, Apple će otkazati potvrdu kreditne kartice, tako da vam neće biti naplaćeno za proizvod ili deo i troškove otpremanja. Ako zamenjeni proizvod ili deo ne vratite kako ste bili upućeni ili zamenjen proizvod ili deo nije podoban za garantni servis, Apple će odobreni iznos naplatiti sa kreditne kartice. 

Opcije servisa, dostupnost servisa i vreme odgovora može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje u kojoj se zahteva servis. Opcije servisa podležu promeni u svakom trenutku. Vi možete biti odgovorni za troškove otpremanja i manipulativne troškove ako proizvod ne može da se servisira u zemlji u kojoj se zahteva servis. Ukoliko zahtevate servis u zemlji koja nije zemlja originalne kupovine, vi ćete poštovati sve primenjive zakone i propise uvoza i izvoza i bićete odgovorni za sve carinske troškove, PDV i ostale odgovarajuće poreze i naknade. Kada je međunarodni servis dostupan, Apple će popraviti i zamenite defektne proizvode i delove sa sličnim proizvodima i delovima koji su u skladu sa lokalnim standardima. U skladu sa primenjivim zakonom, Apple može da zahteva od vas da podnesete dokaz o detaljima kupovine i/ili da budete u skladu sa zahtevima registracije pre prijema garantne usluge. U nastavku su priložene informacije dostupne na Internetu sa više podataka o dobijanju garantne usluge.

PRIVATNOST.

Apple će čuvati i koristiti korisničke informacije u skladu sa Apple Customer Privacy Policy (Politika kompanije Apple o privatnosti korisnika) koja je dostupna na adresi www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

REZERVNA KOPIJA PODATAKA.

Ako na vašem proizvodu mogu da se čuvaju softverski programi, programi i ostale informacije, potrebno je da zaštitite taj sadržaj od mogućih kvarova u radu. Pre nego što pošaljete vaš proizvod na garantni servis vaša odgovornost je da napravite posebnu rezervnu kopiju sadržaja, uklonite sve lične informacije i podatke koje želite da zaštitite i onemogućite sve sigurnosne lozinke. SADRŽAJ VAŠEG PROIZVODA BIĆE OBRISAN I MEDIJ ZA SKLADIŠTENJE BIĆE REFORMATIRAN U TOKU GARANTNOG SERVISA. Vaš proizvod ili zamenski proizvod biće vam vraćen onako kako je vaš proizvod bio konfigurisan prilikom originalne kupovine, s tim da je možda ažuriran. Apple može da instalira izmene sistemskog softvera kao deo garantne usluge koje će sprečiti vraćanje hardvera na prethodnu verziju sistemskog softvera. Aplikacije drugih proizvođača koje su instalirane na hardveru možda neće biti kompatibilne ili neće raditi sa hardverom zbog ažuriranja sistemskog softvera. Vi ćete biti odgovorni za ponovno instaliranje svih drugih softverskih programa, podataka i lozinki. Obnavljanje i ponovna instalacija softverskih programa i korisničkih podataka nije pokrivena ovom Ograničenom garancijom.

INFORMACIJE NA INTERNETU.

Više informacija možete pronaći na Internetu:

OBVEZNIK GARANCIJE ZA REGION ILI ZEMLJU U KOJOJ JE KUPOVINA IZVRŠENA

Region/zemlja gde je izvršena kupovina Apple Adresa
Severna i Južna Amerika
Brazik Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Meksiko Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Sjedinjene Države i druge zemlje Severne i Južne Amerike Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Evropa, Bliski Istok i Afrika
Sve zemlje Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Azija - Pacifik
Australija; Novi Zeland; Fidži, Papua Nova Gvineja; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Indija Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Koreja Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Avganistan, Bangladeš, Butan, Brunej, Kambodža, Guam, Indonezija, Laos, Singapur, Malazija, Nepal, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Vijetnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Narodna Republika Kina Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Tajland Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Tajvan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Druge azijsko-pacifičke zemlje Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Informacije o garanciji

Dodatna zakonska prava za potrošače

Za potrošače koji su pokriveni zakonima/propisima o zaštiti potrošača u zemlji u kojoj su kupili proizvod (ili zemlji boravka, ako je različita), pogodnosti koje pruža jednogodišnja ograničena garancija kompanije Apple dodaju se na sva prava i pravne lekove iz tih zakona i propisa za zaštitu potrošača, što, bez ograničenja, podrazumeva ta dodatna prava.

Prava koja pruža garancija proizvođača dodaju se na prava koja imate u skladu sa zakonom u vezi sa potrošačima. Detaljne informacije potražite tako što ćete kliknuti ovde.

Proizvodi bez oznake robne marke kompanije Apple/proizvodi trećih strana

Jednogodišnja ograničena garancija kompanije Apple ne odnosi se na proizvode bez oznake robne marke kompanije Apple, čak i ako se isporučuju u pakovanju ili prodaju sa proizvodima kompanije Apple. Proizvodi bez oznake robne marke kompanije Apple mogu da poseduju garanciju proizvođača koju pruža proizvođač – detaljne informacije potražite na pakovanju proizvoda ili u pripadajućoj dokumentaciji.

Dužnik u vezi sa garancijom za region/zemlju u kojoj je proizvod kupljen

Globalna lista kompanija koje obavezuje ograničena garancija kompanije Apple.