Jamstvo za strojno opremo

Enoletno (1) omejeno jamstvo podjetja Apple - (SLOVENIJA)
Samo za izdelke blagovne znamke Apple

Pravo varstva potrošnikov

Enoletno omejeno jamstvo podjetja Apple je prostovoljno jamstvo proizvajalca. Vključuje pravice, ki niso vključene v pravice iz prava varstva potrošnikov in v jamstvo prodajalca izdelkov Apple, ki bi ga morali prejeti ob nakupu izdelka Apple, vključno s pravicami glede neskladnosti izdelkov, vendar ne omejeno nanje. Jamstvo prodajalca lahko vključuje dodatne pravice oz. drugačne pravice od tistih iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple.

Tako so prednosti iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple dodanepravicam, ki jih določa pravo varstva potrošnikov, in jih ne nadomeščajo.

Potrošniki imajo pravico izbirati, ali želijo izkoristiti servis v skladu z enoletnim omejenim jamstvom podjetja Apple ali v skladu s pravicami prava varstva potrošnikov.

Pomembno: pogoji in določila iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple ne veljajo za zahtevke iz prava varstva potrošnikov.

Če želite prebrati več o pravu varstva potrošnikov, obiščite spletno mesto podjetja Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ali se obrnite na lokalno organizacijo za varstvo potrošnikov.

KAJ JE VKLJUČENO V TO JAMSTVO?

Podjetje Apple Distribution International s sedežem na naslovu Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republika Irska (ali njegov pravni naslednik) (»Apple«) jamči, da bosta strojna in dodatna oprema blagovne znamke Apple, vsebovani v originalni embalaži, (»izdelek Apple«) ENO (1) LETO od datuma prvotne prodaje končnemu uporabniku v maloprodaji (»obdobje trajanja jamstva«) brez napak v materialu in izdelavi, in sicer samo v primeru uporabe, skladne z uporabniškimi priročniki Apple, tehničnimi specifikacijami Apple in drugimi objavljenimi smernicami za uporabo izdelkov Apple. Tako boste za svoj izdelek Apple lahko izkoristili popravila, ki so na voljo v enoletnem omejenem jamstvu, in sicer prek lokalnega servisa Apple, ki so na voljo v večini delov sveta (glejte razdelek »Servis, ki izhaja iz jamstva«). V primeru napake v materialu ali izdelavi, boste lahko podjetju Apple posredovali zahtevke tudi v primeru, da ste izdelek Apple kupili od tretje osebe.

Upoštevajte: Za vse zahtevke, ki izhajajo iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple, veljajo pogoji, določeni v tem jamstvu.

Poleg tega vam podjetje Apple v devetdesetih (90) dneh od dostave izdelkov Apple omogoča dostop do tehnične podpore prek telefona.

KAJ NI VKLJUČENO V TO JAMSTVO?

To jamstvo ne velja za strojno in programsko opremo, ki ni blagovne znamke Apple, tudi če je priložena v embalaži ali se prodaja skupaj s strojno opremo Apple.

Za izdelke, ki niso blagovne znamke Apple, lahko velja jamstvo proizvajalca, ki vključuje ugodnosti poleg pravic iz prava varstva potrošnikov - podrobnosti poiščite v škatli izdelka in dokumentaciji.

Podrobnosti o vaših pravicah v zvezi z uporabo programske opreme najdete v licenčni pogodbi, priloženi programski opremi.

Če želite izkoristiti servis v državi, v kateri niste kupili izdelka Apple, so lahko možnosti servisa omejene. V primeru, da servis za izdelek Apple v takšni državi ni na voljo, vam bo podjetje Apple sporočilo morebitne dodatne stroške pošiljanja in obdelave, ki jih boste morda morali poravnati pred začetkom servisa.

Ko se boste na podjetje Apple obrnili prek telefona, boste morda morali plačati stroške klica, odvisno od vaše lokacije. Podrobnosti dobite pri svojem ponudniku telefonskih storitev.

To jamstvo ne velja: (a) za potrošne dele, kot so baterije ali zaščitne prevleke, ki so zasnovane tako, da se sčasoma obrabijo, razen v primeru, da je do okvare prišlo zaradi napake v materialu ali izdelavi; (b) za kozmetične poškodbe, vključno s praskami, vdrtinami in zlomljeno plastiko na vratih, vendar ne omejeno nanje; (c) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe z drugimi izdelki; (d) za poškodbe, ki nastanejo kot posledica nesreče, zlorabe, nepravilne uporabe, stika s tekočino, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (e) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka, ki ni v skladu z uporabniškim priročnikom, tehničnimi specifikacijami ali drugimi objavljenimi smernicami za Apple (f) za poškodbe, ki nastanejo zaradi servisa (vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki ga ni opravil predstavnik podjetja Apple ali pooblaščeni serviser podjetja Apple (»AASP«); (g) za izdelek Apple, ki je bil brez pisnega dovoljenja podjetja Apple predelan z namenom spremembe funkcionalnosti ali zmogljivosti; (h) za napake, ki nastanejo zaradi normalne obrabe ali normalnega staranja izdelka Apple; ali (i) če je bila odstranjena ali poškodovana katera koli serijska številka izdelka Apple, oz. (j) če je izdelek ukraden oz. Apple na podlagi podatkov organov pregona, upravičeno domneva, da je bil izdelek ukraden.

POMEMBNA OMEJITEV ZA SERVIS NAPRAV iPHONE IN iPAD.

Apple lahko omeji servis za iPad in iPhone v EGP in v Švici.. Servis naprav iPhone ali iPad lahko izvede samo podjetje Apple ali pooblaščeni serviser podjetja Apple.

VAŠE ODGOVORNOSTI

ČE VAŠ IZDELEK APPLE PODPIRA SHRANJEVANJE PROGRAMSKE OPREME, PODATKOV ALI DRUGIH INFORMACIJ, NA NOSILCU ZA SHRANJEVANJE PODATKOV V IZDELKU APPLE REDNO USTVARJAJTE VARNOSTNE KOPIJE PODATKOV Z NAMENOM ZAŠČITE VSEBINE IN KOT VARNOSTNI UKREP PRED MOREBITNIMI MOTNJAMI V DELOVANJU.

Pred servisom izdelka Apple v okviru jamstva ustvarite ločeno varnostno kopijo vsebine na nosilcu za shranjevanje, odstranite vse osebne podatke in onemogočite vsa varnostna gesla. Med servisom bo vsebina nosilca za shranjevanje v izdelku Apple morda izbrisana, zamenjana ali formatirana.

Po servisu v okviru jamstva boste svoj izdelek Apple ali nadomestni izdelek prejeli z nastavitvami, ki jih je imel vaš izdelek Apple ob prvotnem nakupu, vključno z razpoložljivimi posodobitvami. Apple lahko namesti posodobitve sistemske programske opreme kot del servisa v okviru jamstva, ki bo izdelku Apple preprečil povrnitev na starejšo različico sistemske programske opreme. Po posodobitvi sistemske programske opreme, programska oprema tretjih oseb, nameščena v izdelku Apple, morda ne bo združljiva ali ne bo delovala z izdelkom Apple. Za ponovno namestitev vse ostale programske opreme, podatkov in informacij ste odgovorni sami. To jamstvo ne vključuje obnove ali ponovne namestitve druge programske opreme, podatkov ali informacij.

Izdelek lahko daste na servis tudi v državi, ki se razlikuje od države nakupa; v tem primeru boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi uvoznimi in izvoznimi zakoni ter predpisi, poleg tega boste odgovorni tudi za carino, DDV ter druge povezane davke in stroške.

Pomembno: izdelka Apple ne odpirajte, razen če v uporabniškem priročniku piše, da ga lahko odprete. Pri odpiranju izdelka Apple lahko povzročite škodo, ki ni vključena v to jamstvo.

KAJ BO PODJETJE APPLE STORILO V PRIMERU ZAHTEVKA V OKVIRU TEGA JAMSTVA?

Če oddate veljavni zahtevek v okviru tega jamstva, bo podjetje Apple po lastni presoji:

(i) popravilo izdelek Apple z uporabo novih ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, ali

(ii) zamenjalo izdelek Apple z izdelkom, ki je funkcionalno najmanj enakovreden izdelku Apple in je sestavljen iz novih in/ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, ali

(iii) v zameno za izdelek Apple vrnilo kupnino.

Če je izdelek ali del zamenjan oz. je bila vrnjena kupnina, postane nadomestni predmet vaša last, zamenjan ali povrnjen predmet pa postane last podjetja Apple.

Za nadomestni del ali izdelek oz. popravljeni izdelek Apple bo veljalo preostalo jamstvo izdelka Apple ali devetdeset (90) dni od dneva zamenjave ali popravila, če je to za vas ugodneje.

Za servis izdelka Apple v državi, ki ni država nakupa, lahko podjetje Apple popravi ali zamenja izdelke oz. dele s primerljivimi izdelki ali deli, ki so skladni z lokalnimi standardi.

NAVODILA ZA UPORABO SERVISA V OKVIRU JAMSTVA

Pred servisom v okviru jamstva odprite naslednje spletne vire za pomoč in jih preberite:

Če nimate internetnega dostopa ali če izdelek Apple ne deluje pravilno, tudi ko uporabite te vire, se obrnite na predstavnika podjetja Apple ali na maloprodajno trgovino v lasti podjetja Apple (»trgovina Apple«) oz. pooblaščenega serviserja podjetja Apple, ti pa vam bodo pomagali preveriti, ali je za vaš izdelek Apple potreben servis, in vas, v primeru da je potreben, obvestili, katere od spodnjih možnosti servisa v okviru jamstva vam bo ponudilo podjetje Apple.

Pred servisom v okviru jamstva lahko podjetje Apple ali njegovi agenti zahtevajo, da predložite dokazilo o nakupu, odgovorite na vprašanja, povezana z ugotavljanjem možnih napak, in upoštevate postopke podjetja Apple za pridobitev servisa v okviru jamstva, npr. navodila za uporabljeno embalažo in pošiljanje izdelkov Apple na servis, kot je opisano spodaj.

Za servis in podporo iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple vam ne bo treba dokazovati, da je neskladnost iz zahtevka obstajala na dan dostave, razen v primeru, da bi bilo to nezdružljivo z vrsto neskladnosti.

MOŽNOSTI SERVISA V OKVIRU JAMSTVA

Podjetje Apple bo po lastni izbiri in odvisno od posameznih okoliščin (predvsem od vrste izdelka Apple) omogočilo servis v okviru jamstva na enega ali več od spodaj naštetih načinov:

(i) Osebni obisk servisa. Podjetje Apple lahko zahteva, da svoj izdelek Apple vrnete v trgovino Apple ali pooblaščenemu serviserju izdelkov Apple, ki omogočajo osebni obisk servisa. Vaš izdelek bo morda poslan v popravilo na lokacijo servisa podjetja Apple. Ko boste prejeli obvestilo o končanju servisa, boste lahko izdelek Apple hitro prevzeli v trgovini Apple ali pri pooblaščenem serviserju izdelkov Apple, ali pa vam ga bo servis podjetja Apple poslal neposredno.

(ii) Pošiljanje na servis. Če se podjetje Apple odloči, da vam bo omogočilo servis po pošti, vam bo podjetje Apple poslalo tovorni list s predhodno plačano poštnino in po potrebi embalažo, v kateri boste lahko v skladu z navodili poslali svoj izdelek Apple pooblaščenemu serviserju izdelkov Apple ali na lokacijo pooblaščenega serviserja podjetja Apple. Ko bo servis končan, vam bosta servis podjetja Apple ali pooblaščeni serviser podjetja Apple vrnila izdelek Apple. Če boste upoštevali vsa navodila, bo podjetje Apple krilo stroške pošiljanja na servis in z njega.

(iii) Servis delov, ki ga opraviš sam. Pri servisu delov, ki ga opraviš sam, vam bo podjetje Apple poslalo nadomestni izdelek ali del oz. dodatno opremo izdelka, ki ju je mogoče preprosto zamenjati, na primer miško ali tipkovnico, ki ju lahko zamenjate brez kakršnega koli orodja. Opomba: podjetje Apple ne odgovarja za kakršne koli stroške dela, ki nastanejo v zvezi s servisom delov, ki ga opraviš sam. Če boste pri zamenjavi potrebovali dodatno pomoč, pokličite Apple na spodnjo telefonsko številko ali pa obiščite trgovino Apple oziroma pooblaščenega serviserja podjetja Apple. Če se podjetje Apple odloči za servis delov, ki ga opraviš sam, velja naslednji postopek:

(a) Servis, pri katerem Apple zahteva vračilo zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme: Apple lahko zahteva avtorizacijo kreditne kartice za zavarovanje kupnine nadomestnega izdelka, dela ali dodatne opreme in veljavnih stroškov pošiljanja. Apple vam bo poslal nadomestni izdelek, del ali dodatno opremo z navodili za zamenjavo, če bo to potrebno, in z vsemi zahtevami za vračilo zamenjanega izdelka ali dela. Če boste upoštevali navodila, bo podjetje Apple preklicalo avtorizacijo kreditne kartice, tako da za izdelek ali del in stroške pošiljanja od vaše lokacije in do nje ne boste bremenjeni. Če zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme ne boste vrnili v skladu z navodili oz. če boste vrnili zamenjan izdelek, del ali dodatno opremo, ki niso upravičeni za servis, bo Apple bremenil vašo kreditno kartico za avtoriziran znesek. Če ne boste zagotovili avtorizacije kreditne kartice, vam servis delov, ki ga opraviš sam, morda ne bo omogočen, podjetje Apple pa vam bo ponudilo drugo vrsto servisa.

(b) Servis, ko Apple ne zahteva vračila zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme. Podjetje Apple vam bo brezplačno poslalo nadomestni izdelek, del ali dodatno opremo skupaj z navodili za namestitev, če bo to potrebno, in vse zahteve za odstranitev zamenjanega izdelka, dela ali dodatne opreme.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

(i) Celotna pogodba:

Razen pravic iz prava varstva potrošnikov, ki jih imate v skladu z določbami iz začetnega dela tega dokumenta, so iz enoletnega omejenega jamstva podjetja Apple izključena vsa jamstva, pogoji in druga določila, ki niso določena v tem jamstvu. Nekatere države ne dovoljujejo omejitev trajanja jamstev, pogojev in/ali psoredno vsebovanih določil, tako da zgornja omejitev morda ne velja za vas.

(ii) Zavrnitev odgovornosti v zvezi s podatki:

Podjetje Apple ne jamči, ne izjavlja in se ne zavezuje, da bo lahko popravilo ali v skladu s tem jamstvom zamenjalo kateri koli izdelek Apple brez tveganja v zvezi z informacijami in/ali podatki, shranjenimi v izdelku Apple, oz. njihovo izgubo.

(iii) Omejitev odgovornosti:

Podjetje Apple v nobenem primeru ne odgovarja:

  1. za kakršno koli izgubo, ki ni posledica našega kršenja jamstva, vsebovanega v tem dokumentu;
  2. za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je v času nakupa ni bilo mogoče napovedati kot posledico kršenja tega dokumenta s strani podjetja Apple; ali
  3. za kakršno koli izgubo v zvezi s poslovanjem oz. izgubo dobička, podatkov ali priložnosti.

Določila iz tega jamstva ne veljajo v primeru (i) smrti ali osebnih poškodb, (ii) goljufij ali hude malomarnosti; ali (iii) goljufivega zavajanja; ali (iv) kakršne koli druge odgovornosti, ki je v skladu z zakonom ni mogoče omejiti ali izključiti.

ZASEBNOST

Podjetje Apple bo vse podatke o strankah hranilo in uporabilo v skladu s pravilnikom o zasebnosti za stranke podjetja Apple, ki je na voljo na spletnem mestu www.apple.com/legal/warranty/privacy.

SPLOŠNO

Noben prodajalec izdelkov Apple oz. agent ali zaposleni podjetja Apple ni pooblaščen za spreminjanje, podaljševanje ali dopolnjevanje tega jamstva.

Če je katero določilo nezakonito ali neizvršljivo, bo izločeno iz jamstva, pri čemer ne bo vplivalo na veljavnost ali izvršljivost ostalih določil.

To omejeno jamstvo velja in se razlaga v skladu z zakoni države, v kateri je bil kupljen izdelek Apple.

Jamstvo za strojno opremo

Applovo enoletno (1) omejeno jamstvo – iOS
Samo za izdelke blagovne znamke Apple

V KAKŠNI ZVEZI STA PRAVO VARSTVA POTROŠNIKOV IN TO JAMSTVO

TO JAMSTVO VAM ZAGOTAVLJA POSEBNE PRAVICE, MORDA PA IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO V RAZLIČNIH DRŽAVAH (ALI V ZVEZNIH DRŽAVAH ALI PROVINCAH). ČE PRAVO TEGA NE DOVOLJUJE, APPLE NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE ALI PREKLICUJE DRUGIH PRAVIC, KI JIH LAHKO IMATE, VKLJUČNO S TISTIMI, KI LAHKO NASTANEJO ZARADI NESKLADNOSTI PRODAJNE POGODBE. ZA POPOLNO RAZUMEVANJE VAŠIH PRAVIC SE SEZNANITE S PRAVOM VAŠE DRŽAVE, PROVINCE ALI ZVEZNE DRŽAVE.

TO JAMSTVO JE PROSTOVOLJNO JAMSTVO PROIZVAJALCA, KI JE DODATNO IN LOČENO OD OBVEZNE GARANCIJE, KI STE JO MORALI PREJETI OB NAKUPU APPLE PROIZVODA. OBVEZNA GARANCIJA VAM LAHKO ZAGOTAVLJA DODATNE ALI DRUGAČE PRAVICE OD PRAVIC IZ NASLOVA TEGA JAMSTVA.

OMEJITVE JAMSTVA GLEDE NA PRAVO VARSTVA POTROŠNIKOV

TO JAMSTVO IN PRIZNANI ZAHTEVKI SO V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, IZKLJUČNI IN VELJAJO NAMESTO VSEH DRUGIH JAMSTEV, ZAHTEVKOV IN POGOJEV, NE GLEDE NA TO ALI SO USTNI, PISNI, PREDPISANI, IZRECNI ALI POSREDNO VSEBOVANI. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, APPLE ODKLANJA VSA PREDPISANA IN POSREDNO VSEBOVANA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN TER JAMSTVA ZA SKRITE ALI LATENTNE NAPAKE. ČE SE TEH JAMSTEV NE DA ODKLONITI, APPLE OMEJUJE TRAJANJE IN ZAHTEVKE IZ TEH JAMSTEV NA TRAJANJE TEGA IZRECNEGA JAMSTVA IN NA POPRAVILO ALI ZAMENJAVO PO APPLOVI LASTNI IZBIRI, KOT JE OPISANO SPODAJ. V NEKATERIH DRŽAVAH (ZVEZNIH DRŽAVAH IN PROVINCAH) NI DOVOLJENO OMEJITI TRAJANJA POSREDNO VSEBOVANA JAMSTVA (ALI POGOJA), ZATO NI NUJNO, DA ZGORAJ OPISANE OMEJITVE VELJAJO ZA VAS.

KAJ VKLJUČUJE TO JAMSTVO?

Apple jamči, da iPhone, iPad ali iPod strojna oprema in dodatki blagovne znamke Apple, vsebovani v originalni embalaži ("Apple proizvod"), pri normalni uporabi v skladu z objavljenimi Applovimi smernicami ne bodo imeli napak v materialu in v izdelavi ENO (1) LETO od dneva prodaje končnemu kupcu v maloprodaji ("doba jamstva"). Applove objavljene smernice vključujejo, a niso omejene na podatke vsebovane v tehničnih specifikacijah, navodilih za uporabo in komunikacijskih storitvah.

Prosimo upoštevajte: za vse zahtevke iz Applovega eno-letnega omejenega jamstva veljajo pogoji, določeni v tem jamstvu.

ČESA NE VKLJUČUJE TO JAMSTVO?

To jamstvo ne velja za vso strojno ali programsko opremo, ki ni blagovne znamke Apple, četudi je pakirana ali prodana skupaj s strojno opremo Apple. Proizvajalci, dobavitelji ali izdajatelji, ki niso Apple, vam lahko dajo lastna jamstva, prosimo kontaktirajte jih za dodatne informacije. To jamstvo ne velja za programsko opremo, ki je ali ni blagovne znamke Apple (vključno, vendar ne omejeno na sistemsko programsko opremo), ki jo distribuira Apple. Za podrobnosti o vaših pravicah v zvezi z uporabo programske opreme se seznanite z licenčno pogodbo, ki ji je priložena. Apple ne jamči, da bo uporaba Apple proizvoda neprekinjena ali brez napak. Apple ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo Apple proizvoda.

To jamstvo ne velja: (a) za potrošne dele, kot so baterije ali zaščitni premazi, ki so načrtovani tako, da se s časom obrabijo, razen če okvara nastane zaradi napake v materialu ali izdelavi; (b) za kozmetične poškodbe, vključno z, a ne omejeno na praske, vdrtine in zlomljeno plastiko na vratih; (c) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe z drugimi proizvodi; (d) za poškodbe, ki nastanejo kot posledica nesreče, zlorabe, nepravilne uporabe, stika s tekočino, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (e) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka v neskladju z objavljenimi Applovimi smernicami; (f) za poškodbe, ki nastanejo zaradi servisa (vključno z nadgradnjami in razširitvami) s strani kogar koli, ki ni predstavnik Appla ali pooblaščen ponudnik servisnih storitev Apple ("AASP"); (g) za Apple proizvod, ki je bil brez pisnega dovoljenja Appla predelan zaradi spremembe funkcionalnosti ali zmogljivosti; (h) za napake, ki nastanejo zaradi normalne obrabe ali normalnega staranja Apple proizvoda ali (i) če je bila odstranjena ali skažena katera koli serijska številka Apple proizvoda.

POMEMBNA OMEJITEV ZA iPHONE IN iPAD SERVIS

Apple lahko omeji servis iz naslova jamstva za iPhone in iPad na državo, kjer so Apple ali njegovi pooblaščeni distributerji prvotno prodali Apple proizvod.

VAŠE ODGOVORNOSTI

ZARADI ZAŠČITE VSEBINE IN KOT VARSTVENI UKREP PRED MOREBITNIMI MOTNJAMI V DELOVANJU MORATE V REDNIH ČASOVNIH PRESLEDKIH IZDELATI VARNOSTNE KOPIJE PODATKOV, KI SO SHRANJENI NA NOSILCIH ZA SHRANJEVANJE PODATKOV NA APPLE PROIZVODU.

Pred servisom iz naslova jamstva lahko Apple ali njegovi zastopniki zahtevajo, da predložite dokazilo o nakupu, odgovorite na vprašanja povezana z ugotavljanjem možnih napak in sledite Applovim postopkom za pridobitev servisa iz naslova jamstva. Pred oddajo Apple proizvoda v servis iz naslova jamstva morate ohraniti ločeno varnostno kopijo vsebine njegovih nosilcev za shranjevanje podatkov, odstraniti vse osebne podatke, ki jih želite zaščititi, in onemogočiti vsa varnostna gesla.

MED SERVISOM IZ NASLOVA JAMSTVA BO VSEBINA NOSILCA ZA SHRANJEVANJE PODATKOV IZBRISANA IN FORMATIRANA. APPLE IN NJEGOVI ZASTOPNIKI NISO ODGOVORNI ZA KATERO KOLI IZGUBO PROGRAMSKE OPREME, PODATKOV ALI DRUGIH INFORMACIJ, KI SO VSEBOVANE NA NOSILCIH ZA SHRANJEVANJE PODATKOV ALI NA VSAKEM DRUGEM DELU APPLE PROIZVODA, KI JE V SERVISU.

Po servisu iz naslova jamstva vam bo vaš Apple proizvod ali nadomestni proizvod vrnjen z nastavitvami, ki jih je imel vaš Apple proizvod, ko je bil prvotno kupljen, vključno z razpoložljivimi posodobitvami. Apple lahko namesti posodobitve sistemske programske opreme kot del servisa iz naslova jamstva, ki bo Applovemu proizvodu preprečil povrnitev na starejšo različico sistemske programske opreme. Aplikacije tretjih oseb, ki so bile nameščene na Apple proizvodu kot posledica posodobitve programske opreme, morda ne bodo združljive ali ne bodo delovale z Apple proizvodom. Za ponovno namestitev vse ostale programske opreme, podatkov in informacij ste odgovorni sami. To jamstvo ne vključuje obnove ali ponovne namestitve druge programske opreme, podatkov ali informacij.

Pomembno: Ne odpirajte Apple proizvoda. Z odpiranjem Apple proizvoda lahko povzročite škodo, ki ni krita s tem jamstvom. Le Apple ali AASP sme opraviti servis na tem Apple proizvodu.

KAKO BO APPLE RAVNAL V PRIMERU KRŠITVE JAMSTVA?

Če v dobi jamstva vložite veljaven zahtevek Applu ali AASP, bo Apple, po lastni izbiri (i) popravil Apple proizvod z uporabo novih ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, (ii) zamenjal Apple proizvod s proizvodom, ki je najmanj funkcionalno enak Apple proizvodu in je sestavljen iz novih in/ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, ali (iii) vam v zameno za Apple proizvod vrnil kupnino.

Apple lahko od vas zahteva, da zamenjate dele ali proizvode, ki so namenjeni za uporabniško namestitev. Za nadomestni proizvod ali del, vključno z uporabniško nameščenim delom, ki je bil nameščen v skladu z navodili Appla, bo veljalo preostalo jamstvo Apple proizvoda ali devetdeset (90) dni od dneva zamenjave ali popravila, če je to za vas ugodneje. Ko je proizvod ali del zamenjan ali kupnina vrnjena, postane nadomestni predmet vaša lastnina, zamenjan ali povrnjen predmet pa postane lastnina Appla.

KAKO PRIDOBITI SERVIS IZ NASLOVA JAMSTVA?

Preden zahtevate servis iz naslova jamstva prosimo dostopite do spodaj opisanih spletnih virov pomoči in jih preglejte. Če po uporabi teh virov Apple proizvod še vedno ne bo deloval pravilno, se s pomočjo spodaj navedenih informacij obrnite na Applovega predstavnika ali, če je mogoče, na maloprodajno trgovino Apple ("trgovina Apple") ali AASP-ja. Applov predstavnik ali AASP bo pomagal ugotoviti, ali vaš Apple proizvod potrebuje servis, in, če ga bo potreboval, vas bo obvestil, kako ga bo Apple zagotovil. Če kličete Apple po telefonu, vam lahko glede na vašo lokacijo nastanejo dodatni stroški.

Spletne informacije s podrobnostmi o pridobivanju servisa iz naslova jamstva so navedene spodaj.

MOŽNOSTI SERVISA IZ NASLOVA JAMSTVA

Apple bo zagotovil servis iz naslova jamstva na enega ali več od naslednjih načinov:

(i) Servis na mestu. Vaš Apple proizvod lahko vrnete v trgovini Apple ali na lokaciji AASP, kjer ponujajo servis na mestu. Servis bo opravljen na sami lokaciji ali pa bo trgovina Apple ali AASP poslala vaš Apple proizvod na lokacijo Apple popravila in servisa ("ARS") za servis. Potem, ko boste obveščeni, da je servis končan, boste lahko Apple proizvod nemudoma prevzeli v trgovini Apple ali na lokaciji AASP, ali pa vam bo Apple proizvod poslan neposredno na vaš naslov z lokacije ARS.

(ii) Servis po pošti. Če bo Apple ugotovil, da je vaš Apple proizvod primeren za servis po pošti, vam bo Apple poslal tovorni list s predhodno plačanim pošiljanjem in, če bo potrebno, material za pakiranje, da boste lahko poslali vaš Apple proizvod na ARS ali AASP lokacijo v skladu z navodili Appla. Ko bo servis končan, vam bosta ARS ali AASP lokacija vrnila Apple proizvod. Če boste upoštevali vsa navodila, bo Apple plačal pošiljanje od in do vaše lokacije.

(iii) Servis delov, ki ga opraviš sam (DIY). DIY servis delov vam omogoča, da sami servisirate svoj Apple proizvod. Če je DIY servis delov glede na okoliščine mogoč, velja sledeči postopek.

(a) Servis, ko Apple zahteva vračilo zamenjanega proizvoda ali dela. Apple lahko zahteva avtorizacijo kreditne kartice za zavarovanje kupnine nadomestnega proizvoda ali dela in ustreznih stroškov pošiljanja. Če ne boste zagotovili avtorizacije kreditne kartice, vam DIY servis delov lahko ne bo omogočen in vam bo Apple ponudil alternativno ureditev servisa. Apple vam bo poslal nadomestni proizvod ali del z navodili za namestitev, če bo to potrebno, in z vsemi zahtevami za vračilo zamenjanega proizvoda ali dela. Če boste upoštevali navodila, bo Apple preklical avtorizacijo kreditne kartice tako, da za proizvod ali del in stroške pošiljanja od in do vaše lokacije ne boste bremenjeni. Če zamenjanega proizvoda ali dela ne boste vrnili, kot vam je bilo naročeno, ali če boste vrnili zamenjan proizvod ali del, ki ni upravičen za servis, bo Apple bremenil vašo kreditno kartico za avtoriziran znesek.

(b) Servis, ko Apple ne zahteva vračila zamenjanega proizvoda ali dela. Apple vam bo brezplačno poslal nadomestni proizvod ali del, skupaj z navodili za namestitev, če bo to potrebno, in vse zahteve za zavrženje zamenjanega proizvoda ali dela.

(c) Apple ni odgovoren za stroške dela, ki bi vam nastali v zvezi s servisom delov, ki ga opraviš sam (DIY). Če potrebujete nadaljnjo pomoč, pokličite Apple na telefonsko številko, navedeno spodaj.

Apple si pridržuje pravico spremeniti način, na katerega vam Apple zagotavlja servis iz naslova jamstva, in primernost vašega Apple proizvoda za izvedbo določenega načina servisa. Servis bo omejen na načine, ki so na voljo v državi, kjer je servis zahtevan. Servisni načini, razpoložljivost delov in odzivni časi se lahko razlikujejo v različnih državah. Če Apple proizvoda ni mogoče servisirati v državi, kjer se nahaja, boste morda odgovorni za stroške pošiljanja in manipulacije. Če zahtevate servis v državi, ki ni država izvirnega nakupa, boste spoštovali vse veljavne zakone in predpise o uvozu in izvozu in boste nosili odgovornost za vse carinske dajatve, DDV in druge povezane davke in stroške. Kjer je na voljo mednarodni servis, lahko Apple popravi ali zamenja proizvode in dele s primerljivimi proizvodi in deli, ki ustrezajo lokalnim standardom.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

APPLE V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, RAZEN KOT JE DOLOČENO V TEM JAMSTVU, NE ODGOVARJA ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NENAMERNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI KATERE KOLI KRŠITVE JAMSTVA ALI POGOJA, ALI NA PODLAGI KATERE KOLI DRUGE PRAVNE TEORIJE, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA IZGUBO UPORABE; IZGUBO PRIHODKA; IZGUBO DEJANSKIH ALI PREDVIDENIH DOBIČKOV (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKOV IZ POSLOV); IZGUBO UPORABE DENARJA; IZGUBO PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV; IZGUBO POSLOV; IZGUBO PRILOŽNOSTI; IZGUBO DOBREGA IMENA; IZGUBO UGLEDA; IZGUBO, POŠKODOVANJE, OGROZITEV ALI OKVARO PODATKOV; ALI KATERO KOLI POSREDNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO ALI ŠKODO POVZROČENO NA KATERI KOLI NAČIN, VKLJUČNO Z ZAMENJAVO OPREME IN LASTNINE, VSE STROŠKE OBNOVE, PROGRAMIRANJA, ALI REPRODUKCIJE KATERIH KOLI PROGRAMOV ALI PODATKOV, KI SO SHRANJENI ALI UPORABLJENI Z APPLE PROIZVODOM, ALI KATERO KOLI OPUSTITEV OHRANITVE ZAUPNOSTI INFORMACIJ, KI SO SHRANJENE V APPLE PROIZVODU.

NAVEDENA OMEJITEV NE VELJA ZA ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE ZARADI SMRTI ALI OSEBNE POŠKODBE ALI ZA KATERO KOLI ZAKONSKO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST ZA NAMERNE IN HUDO MALOMARNE STORITVE IN/ALI OPUSTITVE. APPLE ODKLANJA VSAKO ZAGOTOVILO, DA BO LAHKO POPRAVIL KATERI KOLI APPLE PROIZVOD V SKLADU S TEM JAMSTVOM ALI ZAMENJAL APPLE PROIZVOD BREZ TVEGANJA ZA ALI IZGUBE INFORMACIJ, KI SO SHRANJENE V APPLE PROIZVODU.

V NEKATERIH DRŽAVAH (ZVEZNIH DRŽAVAH IN PROVINCAH) NI DOVOLJENO IZKLJUČITI ALI OMEJITI ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

ZASEBNOST

Apple bo hranil in uporabljal informacije o strankah v skladu s pravilnikom o varovanju zasebnosti strank Appla, ki je na voljo na www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

SPLOŠNO

Noben Applov prodajalec, agent ali zaposleni ni pooblaščen za spreminjanje, podaljševanje ali dopolnjevanje tega jamstva. Če je katero določilo neveljavno ali neizvršljivo, to ne prizadene ali vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalih določil. To omejeno jamstvo velja in se razlaga po pravu države, v kateri je bil Apple proizvod kupljen. Apple je določen na koncu tega dokumenta glede na državo ali regijo, v kateri je bil Apple proizvod kupljen. Izdajatelj tega jamstva je Apple ali njegov pravni naslednik.

Spletne informacije

ZAVEZANCI ZA JAMSTVO ZA REGIJE ALI DRŽAVE NAKUPA

Regija/država nakupa Apple Naslov
Evropa, Bližnji in Srednji Vzhod ter Afrika
Vse države Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irska

Jamstvo za strojno opremo

Applovo enoletno (1) omejeno jamstvo - iPhone
Samo za izdelke blagovne znamke Apple

V KAKŠNI ZVEZI STA PRAVO VARSTVA POTROŠNIKOV IN TO JAMSTVO

TO JAMSTVO VAM ZAGOTAVLJA POSEBNE PRAVICE, MORDA PA IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO V RAZLIČNIH DRŽAVAH (ALI V ZVEZNIH DRŽAVAH ALI PROVINCAH). ČE PRAVO TEGA NE DOVOLJUJE, APPLE NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE ALI PREKLICUJE DRUGIH PRAVIC, KI JIH LAHKO IMATE, VKLJUČNO S TISTIMI, KI LAHKO NASTANEJO ZARADI NESKLADNOSTI PRODAJNE POGODBE. ZA POPOLNO RAZUMEVANJE VAŠIH PRAVIC SE SEZNANITE S PRAVOM VAŠE DRŽAVE, PROVINCE ALI ZVEZNE DRŽAVE.

TO JAMSTVO JE PROSTOVOLJNO JAMSTVO PROIZVAJALCA, KI JE DODATNO IN LOČENO OD OBVEZNE GARANCIJE, KI STE JO MORALI PREJETI OB NAKUPU APPLE PROIZVODA. OBVEZNA GARANCIJA VAM LAHKO ZAGOTAVLJA DODATNE ALI DRUGAČE PRAVICE OD PRAVIC IZ NASLOVA TEGA JAMSTVA.

OMEJITVE JAMSTVA, KI LAHKO UČINKUJEJO NA PRAVO VARSTVA POTROŠNIKOV

TO JAMSTVO IN PRIZNANI ZAHTEVKI SO V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, IZKLJUČNI IN VELJAJO NAMESTO VSEH DRUGIH JAMSTEV, ZAHTEVKOV IN POGOJEV, NE GLEDE NA TO ALI SO USTNI, PISNI, PREDPISANI, IZRECNI ALI POSREDNO VSEBOVANI. V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, APPLE ODKLANJA VSA PREDPISANA IN POSREDNO VSEBOVANA JAMSTVA, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN TER JAMSTVA ZA SKRITE ALI LATENTNE NAPAKE. ČE SE TEH JAMSTEV NE DA ODKLONITI, APPLE OMEJUJE TRAJANJE IN ZAHTEVKE IZ TEH JAMSTEV NA TRAJANJE TEGA IZRECNEGA JAMSTVA IN NA POPRAVILO ALI ZAMENJAVO PO APPLOVI LASTNI IZBIRI, KOT JE OPISANO SPODAJ. V NEKATERIH DRŽAVAH (ZVEZNIH DRŽAVAH IN PROVINCAH) NI DOVOLJENO OMEJITI TRAJANJA POSREDNO VSEBOVANA JAMSTVA (ALI POGOJA), ZATO NI NUJNO, DA ZGORAJ OPISANE OMEJITVE VELJAJO ZA VAS.

KAJ VKLJUČUJE TO JAMSTVO?

Apple jamči, da strojna oprema in dodatki blagovne znamke Apple, vsebovani v originalni embalaži ("Apple proizvod"), pri normalni uporabi v skladu z objavljenimi Applovimi smernicami ne bodo imeli napak v materialu in v izdelavi ENO (1) LETO od dneva prodaje končnemu kupcu v maloprodaji ("doba jamstva"). Applove objavljene smernice vključujejo, a niso omejene na podatke vsebovane v tehničnih specifikacijah, navodilih za uporabo in komunikacijskih storitvah.

ČESA NE VKLJUČUJE TO JAMSTVO?

To jamstvo ne velja za vso strojno ali programsko opremo, ki ni blagovne znamke Apple, četudi je pakirana ali prodana skupaj s strojno opremo Apple. Proizvajalci, dobavitelji ali izdajatelji, ki niso Apple, vam lahko dajo lastna jamstva, vendar Apple, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, zagotavlja njihove izdelke "takšne, kot so". To jamstvo ne velja za programsko opremo, ki je ali ni blagovne znamke Apple (vključno, vendar ne omejeno na sistemsko programsko opremo), ki jo distribuira Apple. Za podrobnosti o vaših pravicah v zvezi z uporabo programske opreme se seznanite z licenčno pogodbo, ki ji je priložena. Apple ne jamči, da bo uporaba Apple proizvoda neprekinjena ali brez napak. Apple ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo Apple proizvoda.

To jamstvo ne velja: (a) za potrošne dele, kot so baterije ali zaščitni premazi, ki so načrtovani tako, da se s časom obrabijo, razen če okvara nastane zaradi napake v materialu ali izdelavi; (b) za kozmetične poškodbe, vključno z, a ne omejeno na praske, vdrtine in zlomljeno plastiko na vratih; (c) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe z drugimi proizvodi; (d) za poškodbe, ki nastanejo kot posledica nesreče, zlorabe, nepravilne uporabe, stika s tekočino, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (e) za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka v neskladju z objavljenimi Applovimi smernicami; (f) za poškodbe, ki nastanejo zaradi servisa (vključno z nadgradnjami in razširitvami) s strani kogar koli, ki ni predstavnik Appla ali pooblaščen ponudnik servisnih storitev Apple ("AASP"); (g) za Apple proizvod, ki je bil brez pisnega dovoljenja Appla predelan zaradi spremembe funkcionalnosti ali zmogljivosti; (h) za napake, ki nastanejo zaradi normalne obrabe ali normalnega staranja Apple proizvoda ali (i) če je bila odstranjena ali skažena katera koli serijska številka Apple proizvoda.

POMEMBNA OMEJITEV

Apple lahko omeji servis iz naslova jamstva na državo, kjer so Apple ali njegovi pooblaščeni distributerji prvotno prodali Apple proizvod.

VAŠE ODGOVORNOSTI

ZARADI ZAŠČITE VSEBINE IN KOT VARSTVENI UKREP PRED MOREBITNIMI MOTNJAMI V DELOVANJU MORATE V REDNIH ČASOVNIH PRESLEDKIH IZDELATI VARNOSTNE KOPIJE PODATKOV, KI SO SHRANJENI NA NOSILCIH ZA SHRANJEVANJE PODATKOV NA APPLE PROIZVODU.

Pred servisom iz naslova jamstva lahko Apple ali njegovi zastopniki zahtevajo, da predložite dokazilo o nakupu, odgovorite na vprašanja povezana z ugotavljanjem možnih napak in sledite Applovim postopkom za pridobitev servisa iz naslova jamstva. Pred oddajo Apple proizvoda v servis iz naslova jamstva morate ohraniti ločeno varnostno kopijo vsebine njegovih nosilcev za shranjevanje podatkov, odstraniti vse osebne podatke, ki jih želite zaščititi, in onemogočiti vsa varnostna gesla.

MED SERVISOM IZ NASLOVA JAMSTVA BO VSEBINA NOSILCA ZA SHRANJEVANJE PODATKOV IZBRISANA IN FORMATIRANA. APPLE IN NJEGOVI ZASTOPNIKI NISO ODGOVORNI ZA KATERO KOLI IZGUBO PROGRAMSKE OPREME, PODATKOV ALI DRUGIH INFORMACIJ, KI SO VSEBOVANE NA NOSILCIH ZA SHRANJEVANJE PODATKOV ALI NA VSAKEM DRUGEM DELU APPLE PROIZVODA, KI JE V SERVISU.

Po servisu iz naslova jamstva vam bo vaš Apple proizvod ali nadomestni proizvod vrnjen z nastavitvami, ki jih je imel vaš Apple proizvod, ko je bil prvotno kupljen, vključno z razpoložljivimi posodobitvami. Apple lahko namesti posodobitve sistemske programske opreme kot del servisa iz naslova jamstva, ki bo Applovemu proizvodu preprečil povrnitev na starejšo različico sistemske programske opreme. Aplikacije tretjih oseb, ki so bile nameščene na Apple proizvodu kot posledica posodobitve programske opreme, morda ne bodo združljive ali ne bodo delovale z Apple proizvodom. Za ponovno namestitev vse ostale programske opreme, podatkov in informacij ste odgovorni sami. To jamstvo ne vključuje obnove ali ponovne namestitve druge programske opreme, podatkov ali informacij.

Pomembno: Ne odpirajte Apple proizvoda. Z odpiranjem Apple proizvoda lahko povzročite škodo, ki ni krita s tem jamstvom. Le Apple ali AASP sme opraviti servis na tem Apple proizvodu.

KAKO BO APPLE RAVNAL V PRIMERU KRŠITVE JAMSTVA?

Če v dobi jamstva vložite veljaven zahtevek Applu ali AASP, bo Apple, po lastni izbiri (i) popravil Apple proizvod z uporabo novih ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, (ii) zamenjal Apple proizvod s proizvodom, ki je najmanj funkcionalno enak Apple proizvodu in je sestavljen iz novih in/ali rabljenih delov, katerih delovanje in zanesljivost sta enakovredna novim, ali (iii) vam v zameno za Apple proizvod vrnil kupnino.

Apple lahko od vas zahteva, da zamenjate dele ali proizvode, ki so namenjeni za uporabniško namestitev. Za nadomestni proizvod ali del, vključno z uporabniško nameščenim delom, ki je bil nameščen v skladu z navodili Appla, bo veljalo preostalo jamstvo Apple proizvoda ali devetdeset (90) dni od dneva zamenjave ali popravila, če je to za vas ugodneje. Ko je proizvod ali del zamenjan ali kupnina vrnjena, postane nadomestni predmet vaša lastnina, zamenjan ali povrnjen predmet pa postane lastnina Appla.

KAKO PRIDOBITI SERVIS IZ NASLOVA JAMSTVA?

Preden zahtevate servis iz naslova jamstva prosimo dostopite do spodaj opisanih spletnih virov pomoči in jih preglejte. Če po uporabi teh virov Apple proizvod še vedno ne bo deloval pravilno, se s pomočjo spodaj navedenih informacij obrnite na Applovega predstavnika ali, če je mogoče, na maloprodajno trgovino Apple ("trgovina Apple") ali AASP-ja. Applov predstavnik ali AASP bo pomagal ugotoviti, ali vaš Apple proizvod potrebuje servis, in, če ga bo potreboval, vas bo obvestil, kako ga bo Apple zagotovil. Če kličete Apple po telefonu, vam lahko glede na vašo lokacijo nastanejo dodatni stroški.

Spletne informacije s podrobnostmi o pridobivanju servisa iz naslova jamstva so navedene spodaj.

MOŽNOSTI SERVISA IZ NASLOVA JAMSTVA

Apple bo zagotovil servis iz naslova jamstva na enega ali več od naslednjih načinov:

(i) Servis na mestu. Vaš Apple proizvod lahko vrnete v trgovini Apple ali na lokaciji AASP, kjer ponujajo servis na mestu. Servis bo opravljen na sami lokaciji ali pa bo trgovina Apple ali AASP poslala vaš Apple proizvod na lokacijo Apple popravila in servisa ("ARS") za servis. Potem, ko boste obveščeni, da je servis končan, boste lahko Apple proizvod nemudoma prevzeli v trgovini Apple ali na lokaciji AASP, ali pa vam bo Apple proizvod poslan neposredno na vaš naslov z lokacije ARS.

(ii) Servis po pošti. Če bo Apple ugotovil, da je vaš Apple proizvod primeren za servis po pošti, vam bo Apple poslal tovorni list s predhodno plačanim pošiljanjem in, če bo potrebno, material za pakiranje, da boste lahko poslali vaš Apple proizvod na ARS ali AASP lokacijo v skladu z navodili Appla. Ko bo servis končan, vam bosta ARS ali AASP lokacija vrnila Apple proizvod. Če boste upoštevali vsa navodila, bo Apple plačal pošiljanje od in do vaše lokacije.

(iii) Servis delov, ki ga opraviš sam (DIY). DIY servis delov vam omogoča, da sami servisirate svoj Apple proizvod. Če je DIY servis delov glede na okoliščine mogoč, velja sledeči postopek.

(a) Servis, ko Apple zahteva vračilo zamenjanega proizvoda ali dela. Apple lahko zahteva avtorizacijo kreditne kartice za zavarovanje kupnine nadomestnega proizvoda ali dela in ustreznih stroškov pošiljanja. Če ne boste zagotovili avtorizacije kreditne kartice, vam DIY servis delov lahko ne bo omogočen in vam bo Apple ponudil alternativno ureditev servisa. Apple vam bo poslal nadomestni proizvod ali del z navodili za namestitev, če bo to potrebno, in z vsemi zahtevami za vračilo zamenjanega proizvoda ali dela. Če boste upoštevali navodila, bo Apple preklical avtorizacijo kreditne kartice tako, da za proizvod ali del in stroške pošiljanja od in do vaše lokacije ne boste bremenjeni. Če zamenjanega proizvoda ali dela ne boste vrnili, kot vam je bilo naročeno, ali če boste vrnili zamenjan proizvod ali del, ki ni upravičen za servis, bo Apple bremenil vašo kreditno kartico za avtoriziran znesek.

(b) Servis, ko Apple ne zahteva vračila zamenjanega proizvoda ali dela. Apple vam bo brezplačno poslal nadomestni proizvod ali del, skupaj z navodili za namestitev, če bo to potrebno, in vse zahteve za zavrženje zamenjanega proizvoda ali dela.

(c) Apple ni odgovoren za stroške dela, ki bi vam nastali v zvezi s servisom delov, ki ga opraviš sam (DIY). Če potrebujete nadaljnjo pomoč, pokličite Apple na telefonsko številko, navedeno spodaj.

Apple si pridržuje pravico spremeniti način, na katerega vam Apple zagotavlja servis iz naslova jamstva, in primernost vašega Apple proizvoda za izvedbo določenega načina servisa. Servis bo omejen na načine, ki so na voljo v državi, kjer je servis zahtevan. Servisni načini, razpoložljivost delov in odzivni časi se lahko razlikujejo v različnih državah. Če Apple proizvoda ni mogoče servisirati v državi, kjer se nahaja, boste morda odgovorni za stroške pošiljanja in manipulacije. Če zahtevate servis v državi, ki ni država izvirnega nakupa, boste spoštovali vse veljavne zakone in predpise o uvozu in izvozu in boste nosili odgovornost za vse carinske dajatve, DDV in druge povezane davke in stroške. Kjer je na voljo mednarodni servis, lahko Apple popravi ali zamenja proizvode in dele s primerljivimi proizvodi in deli, ki ustrezajo lokalnim standardom.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

APPLE V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, RAZEN KOT JE DOLOČENO V TEM JAMSTVU, NE ODGOVARJA ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NENAMERNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI KATERE KOLI KRŠITVE JAMSTVA ALI POGOJA, ALI NA PODLAGI KATERE KOLI DRUGE PRAVNE TEORIJE, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA IZGUBO UPORABE; IZGUBO PRIHODKA; IZGUBO DEJANSKIH ALI PREDVIDENIH DOBIČKOV (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKOV IZ POSLOV); IZGUBO UPORABE DENARJA; IZGUBO PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV; IZGUBO POSLOV; IZGUBO PRILOŽNOSTI; IZGUBO DOBREGA IMENA; IZGUBO UGLEDA; IZGUBO, POŠKODOVANJE, OGROZITEV ALI OKVARO PODATKOV; ALI KATERO KOLI POSREDNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO ALI ŠKODO POVZROČENO NA KATERI KOLI NAČIN, VKLJUČNO Z ZAMENJAVO OPREME IN LASTNINE, VSE STROŠKE OBNOVE, PROGRAMIRANJA, ALI REPRODUKCIJE KATERIH KOLI PROGRAMOV ALI PODATKOV, KI SO SHRANJENI ALI UPORABLJENI Z APPLE PROIZVODOM, ALI KATERO KOLI OPUSTITEV OHRANITVE ZAUPNOSTI INFORMACIJ, KI SO SHRANJENE V APPLE PROIZVODU.

NAVEDENA OMEJITEV NE VELJA ZA ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE ZARADI SMRTI ALI OSEBNE POŠKODBE ALI ZA KATERO KOLI ZAKONSKO ODŠKODNINSKO ODGOVORNOST ZA NAMERNE IN HUDO MALOMARNE STORITVE IN/ALI OPUSTITVE. APPLE ODKLANJA VSAKO ZAGOTOVILO, DA BO LAHKO POPRAVIL KATERI KOLI APPLE PROIZVOD V SKLADU S TEM JAMSTVOM ALI ZAMENJAL APPLE PROIZVOD BREZ TVEGANJA ZA ALI IZGUBE INFORMACIJ, KI SO SHRANJENE V APPLE PROIZVODU.

V NEKATERIH DRŽAVAH (ZVEZNIH DRŽAVAH IN PROVINCAH) NI DOVOLJENO IZKLJUČITI ALI OMEJITI ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

ZASEBNOST

Apple bo hranil in uporabljal informacije o strankah v skladu s pravilnikom o varovanju zasebnosti strank Appla, ki je na voljo na www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

SPLOŠNO

Noben Applov prodajalec, agent ali zaposleni ni pooblaščen za spreminjanje, podaljševanje ali dopolnjevanje tega jamstva. Če je katero določilo neveljavno ali neizvršljivo, to ne prizadene ali vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalih določil. To omejeno jamstvo velja in se razlaga po pravu države, v kateri je bil Apple proizvod kupljen. Apple je določen na koncu tega dokumenta glede na državo ali regijo, v kateri je bil Apple proizvod kupljen. Izdajatelj tega jamstva je Apple ali njegov pravni naslednik.

Spletne informacije

Na spletu je na voljo več informacij o naslednjem:

ZAVEZANCI ZA JAMSTVO ZA REGIJE ALI DRŽAVE NAKUPA

Regija/država nakupa Apple Naslov
Severna, Srednja in Južna Amerika
Brazilija Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Kanada; L3R 5G2 Kanada
Mehika Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mehika
Združene države Amerike in ostale ameriške države Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Evropa, Bližnji in Srednji Vzhod ter Afrika
Vse države Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irska
Azija - Pacifik
Avstralija; Nova Zelandija; Fidži, Papua Nova Gvineja; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Indija Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japonska Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japonska
Južna Koreja Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Južna Koreja
Afganistan, Bangladeš, Butan, Brunej, Kambodža, Guam, Indonezija, Laos, Singapur, Malezija, Nepal, Pakistan, Filipini, Šrilanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Kitajska Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Tajska Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Tajvan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Ostale države v azijsko-pacifiški regiji Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Your Hardware Warranty

Enoletna (1) omejena garancija družbe Apple
Samo za izdelke blagovne znamke Apple

POTROŠNIŠKE PRAVICE IN OMEJITVE.

ZA POTROŠNIKE, KI JIH ŠČITIJO ZAKONI ALI PRAVILNIKI ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV V DRŽAVI NAKUPA ALI DRŽAVI, V KATERI IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE (ČE SE RAZLIKUJE), SO UGODNOSTI IZ TE GARANCIJE DODANE VSEM PRAVICAM IN UKREPOM, KI JIM ZAGOTAVLJAJO TOVRSTNI ZAKONI OZIROMA PRAVILNIKI ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV. TA GARANCIJA NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE ALI PREKLICUJE KAKRŠNIH KOLI POTROŠNIŠKIH PRAVIC, KI NASTANEJO ZARADI NESKLADNOSTI S PRODAJNO POGODBO. VENDAR DRUŽBA APPLE, KOT JE OPISANO SPODAJ, ZANIKA PREDPISANE IN IMPLICIRANE GARANCIJE V OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA. ČE TEH GARANCIJ NI MOGOČE ZANIKATI, BO NJIHOVO TRAJANJE V OKVIRU ZAKONSKIH OMEJITEV OMEJENO NA TRAJANJE IZRECNE GARANCIJE, OPISANE SPODAJ, IN BODO OBSEGALE POPRAVILO OZIROMA ZAMENJAVO, KAR DOLOČI DRUŽBA APPLE PO LASTNI PRESOJI. V NEKATERIH DRŽAVAH (POKRAJINAH IN PROVINCAH) NI MOGOČE OMEJITI TRAJANJA ALI POGOJEV IMPLICITNE GARANCIJE, ZATO SE ZGORAJ OPISANE OMEJITVE MORDA NE NANAŠAJO NA VAS. TA GARANCIJA VAM ZAGOTAVLJA DOLOČENE ZAKONSKE PRAVICE, MORDA PA IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI SE RAZLIKUJEJO V RAZLIČNIH DRŽAVAH (OZIROMA POKRAJINAH). TA OMEJENA GARANCIJA SE RAVNA PO ZAKONIH V DRŽAVI NAKUPA IZDELKA IN JO JE TREBA RAZLAGATI GLEDE NA TE ZAKONE. DRUŽBA APPLE JE IZDAJATELJICA TE OMEJENE GARANCIJE IN JE DOLOČENA NA KONCU TEGA DOKUMENTA GLEDE NA DRŽAVO ALI REGIJO NAKUPA IZDELKA.

GARANCIJA.

Garancijske obveznosti družbe Apple za to strojno opremo so omejene na tukaj navedena določila. Kot je navedeno v spodnji tabeli, družba Apple jamči, da ta strojna oprema ne bo imela napak v materialu in izdelavi pri normalni uporabi ENO (1) LETO od datuma nakupa v maloprodaji s strani prvotnega končnega kupca ("garancijska doba"). Če pride do napake v strojni opremi in je veljaven zahtevek prejet znotraj garancijske dobe, bo družba Apple po lastni izbiri in glede na zakonska določila: (1) brezplačno popravila napako v strojni opremi, pri čemer bodo uporabljeni novi ali obnovljeni deli, katerih delovanje in zanesljivost sta enaka kot pri novih; (2) zamenjala izdelek z novim ali obnovljenim izdelkom, katerega delovanje in zanesljivost sta enaka kot pri izvirnem izdelku in ima vsaj enakovredno funkcionalnost; (3) vrnila nakupno vrednost izdelka. Družba Apple bo morda od vas zahtevala, da okvarjene dele zamenjate z novimi ali obnovljenimi deli, ki so namenjeni za uporabniško namestitev in vam jih družba Apple zagotovi za izpolnitev svojih garancijskih obveznosti. Za nadomestni izdelek ali nadomestni del, vključno z uporabniško nameščenim delom, ki je nameščen v skladu z navodili družbe Apple, bo veljala preostala garancija izvirnega izdelka ali devetdeset (90) dnevna garancija od datuma zamenjave oziroma nakupa, pri čemer velja daljše od obeh obdobij. Ko je izdelek ali del zamenjan, je nadomestni izdelek vaša lastnina, zamenjani izdelek pa postane lastnina družbe Apple. Dele, ki jih družba Apple zagotovi za izpolnitev garancijskih obveznosti, morate uporabiti v izdelkih, za katere ste uveljavljali garancijo. Če dobite vračilo denarja, morate z njim povezani izdelek vrniti družbi Apple, saj postane njena lastnina.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE.

TA GARANCIJA IN ZGORAJ NAŠTETI UKREPI SO V OBSEGU, KI GA DOPUŠČA ZAKONODAJA, ESKLUZIVNI IN VELJAJO NAMESTO VSEH DRUGIH GARANCIJ, UKREPOV IN POGOJEV, PA NAJ BODO TI IZREČENI, NAPISANI, PREDPISANI, EKSPLICITNI ALI IMPLICITNI. DRUŽBA APPLE V OKVIRU USTREZNIH ZAKONOV ŠE POSEBEJ ZANIKA VSE PREDPISANE ALI IMPLICITNE GARANCIJE, KI BREZ OMEJITEV VKLJUČUJEJO GARANCIJE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN TER GARANCIJE GLEDE SKRITIH ALI LATENTNIH OKVAR. ČE DRUŽBA APPLE NE MORE ZAKONITO ZANIKATI PREDPISANIH ALI IMPLICITNIH GARANCIJ, BODO TOVRSTNE GARANCIJE V OKVIRU DOVOLJENIH ZAKONSKIH OKVIROV OMEJENE NA TRAJANJE IZRECNE GARANCIJE IN POPRAVILO ALI ZAMENJAVO, KAR DOLOČI DRUŽBA APPLE PO LASTNI PRESOJI. V NEKATERIH DRŽAVAH (POKRAJINAH IN PROVINCAH) NI MOGOČE OMEJITI TRAJANJA ALI POGOJEV IMPLICITNE GARANCIJE, ZATO SE ZGORAJ OPISANE OMEJITVE MORDA NE NANAŠAJO NA VAS. Noben prodajalec, agent ali zaposleni v družbi Apple nima pooblastila za spreminjanje ali podaljšanje te garancije oziroma dodajanje pogojev vanjo. Če je kakršno koli določilo določeno za nelegalno ali neizvedljivo, to ne vpliva na legalnost ali izvedljivost preostalih določil.

Ta omejena garancija se nanaša samo na strojno opremo, ki jo je proizvedla družba Apple ali pa je bila proizvedena zanjo in jo je mogoče identificirati z blagovno znamko, blagovnim imenom ali logotipom "Apple". Omejena garancija se ne nanaša na strojno ali programsko opremo, ki ni izdelek družbe Apple, četudi je pakirana ali prodana skupaj s strojno opremo Apple. Proizvajalci, dobavitelji ali izdajatelji, ki niso Apple, lahko končnemu kupcu zagotovijo lastne garancije, vendar družba Apple v okviru zakonodaje zagotavlja izdelek "takega, kot je". Programska oprema, ki jo distribuira Apple družba ali nosi blagovno znamko Apple (vključno, vendar ne omejeno na sistemsko programsko opremo) ni krita s to omejeno garancijo. Za podrobnosti o vaših pravicah za uporabo si oglejte licenčno pogodbo, ki je priložena programski opremi.

Družba Apple ne jamči, da bo uporaba izdelka neprekinjena ali brez napak. Družba Apple ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo izdelka.

Garancija ne velja za: (a) potrošni material (na primer baterije) ali zaščitne premaze, ki so načrtovani tako, da se sčasoma obrabijo, če do okvare ne pride zaradi napake v materialu in izdelavi; (b) kozmetične poškodbe, vključno s praskami, vdrtinami, zlomljeno plastiko na vratih ipd.; (c) poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe z izdelki, ki jih ne proizvaja družba Apple; (d) poškodbe, ki nastanejo kot posledica nesreče, napačne uporabe, nepravilnega ravnanja, stika s tekočino, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (e) poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka zunaj dovoljene ali namenjene uporabe, ki jo opiše družba Apple; (f) poškodbe, nastale zaradi servisiranja (vključno z nadgradnjami in razširitvami) s strani oseb, ki niso predstavniki družbe Apple ali pooblaščeni ponudniki servisnih storitev Apple ("AASP"); (g) izdelke ali dele izdelkov, ki so spremenjeni z namenom spremembe funkcionalnosti ali zmožnosti brez pisnega dovoljenja družbe Apple; (h) napake zaradi normalne obrabe ali zaradi normalnega staranja izdelka ali (i) primere, ko je izbrisana katera koli serijska številka Apple.

Pomembno: Ne odpirajte izdelka. Če odprete izdelek, ga lahko poškodujete. Tovrstne poškodbe nimajo garancijskega kritja. Servisiranje tega izdelka lahko opravi samo družba Apple ali AASP.

DRUŽBA APPLE V NAJVEČJI MERI, KI JO DOPUŠČA ZAKON, POLEG DOLOČIL V TEJ GARANCIJI NE ODGOVARJA IN NE NOSI DRUGIH MOREBITNIH PRAVNIH POSLEDIC ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NENAMERNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI KRŠITVE GARANCIJE ALI POGOJEV IN MED DRUGIM VKLJUČUJE: IZPADE DELOVANJA; IZGUBO PROMETA; IZGUBO DEJANSKIH ALI PREDVIDENIH DOBIČKOV (VKLJUČNO Z IZGUBAMI DOBIČKOV V SKLENJENIH POGODBAH); IZGUBO DOSTOPA DO DENARJA; IZGUBO PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV; IZGUBO POSLA; IZGUBO PRILOŽNOSTI; IZGUBO DOBRE VOLJE; IZGUBO UGLEDA; IZGUBO, POŠKODOVANJE ALI OKVARO PODATKOV; POSREDNO ALI POSLEDIČNO IZGUBO ALI ŠKODO, KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN VKLJUČUJE ZAMENJAVO OPREME IN LASTNINE; MOREBITNE STROŠKE OBNOVE, PROGRAMIRANJA ALI KOPIRANJA PROGRAMOV ALI PODATKOV, KI SO SHRANJENI ALI UPORABLJENI Z IZDELKOM DRUŽBE APPLE. NAVEDENA OMEJITEV NE VELJA ZA ZAHTEVKE ZA OŠKODNINO ZARADI SMRTI ALI OSEBNE POŠKODBE ALI KAKRŠNO KOLI PREDPISANO OŠKODNINSKO ODGOVORNOST ZA ZAVESTNO IN HUDO MALOMARNOST IN/ALI OPUSTITEV DELOVANJA. DRUŽBA APPLE V CELOTI ZANIKA ODGOVORNOST ZA TVEGANJA ALI IZGUBO PROGRAMOV ALI PODATKOV PRI POPRAVILU ALI ZAMENJAVI VSEH IZDELKOV PO TEJ GARANCIJI.

V NEKATERIH DRŽAVAH (POKRAJINAH IN PROVINCAH) NI MOGOČE IZKLJUČITI ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ZATO SE ZGORAJ OPISANE OMEJITVE ALI IZLOČITVE MORDA NE NANAŠAJO NA VAS.

PRIDOBITEV GARANCIJSKEGA SERVISA.

Preden zahtevate garancijski servis, pojdite na spodaj opisane spletne vire pomoči in jih preglejte. Če po upoštevanju teh virov izdelek še vedno ne deluje pravilno, se s pomočjo spodaj navedenih informacij obrnite na predstavnike družbe Apple ali (če je mogoče) na maloprodajno trgovino družbe Apple ("trgovina Apple") ali AASP-ja. Če družbo Apple kličete prek telefona, lahko nastanejo dodatni stroški, odvisno od vaše lokacije. Med klicem vam bo predstavnik družbe Apple ali AASP pomagal ugotoviti, ali je treba vaš izdelek servisirati. Če ga je treba, vas bo obvestil, kako bo družba Apple poskrbela za to. Pomagati nam morate pri diagnostiki težav z vašim izdelkom in slediti garancijskim procesom družbe Apple.  

Družba Apple lahko omeji servisiranje na državo prvotne prodaje strojne opreme s strani družbe Apple ali pooblaščenih distributerjev. Družba Apple bo zagotovila garancijski servis: (i) v trgovini Apple ali lokaciji AASP, kjer servis opravijo na sami lokaciji ali pa trgovina Apple oziroma AASP pošlje izdelek na servisno lokacijo za popravilo izdelkov Apple; (ii) tako, da vam pošlje predhodno plačane tovorne liste (če ste zavrgli originalno embalažo, vam lahko družba Apple pošlje tudi njo), ki vam omogočajo pošiljanje izdelka na lokacijo za popravilo izdelkov Apple; (iii) tako, da vam pošlje nov ali obnovljen izdelek ali dele, ki so namenjeni za uporabniško namestite in vam omogočajo servisiranje oziroma zamenjavo vašega izdelka ("uporabniško servisiranje"). Ob prejemu nadomestnega izdelka oziroma dela, bo izvirni izdelek oziroma del postal lastnina družbe Apple, zato se strinjate, da boste upoštevali navodila, ki po potrebi vključujejo vrnitev izvirnega izdelka ali dela družbe Apple v doglednem času. Pri izvajanju uporabniškega servisiranja, ki zahteva vrnitev izvirnega izdelka ali dela, lahko družba Apple zahteva avtorizacijo kreditne kartice kot zavarovanje za prodajno ceno nadomestnega izdelka ali dela in povezane stroške pošiljanja. Če sledite navodilom, bo družba Apple preklicala avtorizacijo kreditne kartice in vam ne bo zaračunala izdelka oziroma dela in stroškov pošiljanja. Če zamenjanega izdelka ne vrnete po navodilih ali pa zamenjani izdelek oziroma del ni upravičen do garancijskega servisa, bo družba Apple obremenila vašo kreditno kartico za odobreni znesek. Servisne možnosti, razpoložljivost delov in odzivni časi se lahko razlikujejo v različnih državah, kjer zahtevate storitev. Servisne možnosti se lahko kadar koli spremenijo. Če izdelka ni mogoče servisirati v državi, kjer ste zahtevali servis, boste morda odgovorni za stroške pošiljanja in ravnanje z izdelkom. Če zahtevate servis v državi, ki ni država izvirnega nakupa, boste upoštevali vse veljavne zakone glede uvoza in izvoza in boste nosili odgovornost za vse carinske dajatve, DDV in druge povezane davke in stroške. Na lokacijah z mednarodnim servisom lahko Apple popravi ali zamenja okvarjene izdelke in dele s primerljivimi izdelki in deli, ki ustrezajo lokalnim standardom. V skladu z veljavnim zakonom lahko družba Apple od vas zahteva dokazilo o nakupu in/ali upoštevanje zahtev glede registracije, preden vam zagotovi garancijski servis. Spodaj so navedene spletne informacije z več podrobnostmi glede pridobivanja garancijskega servisa.

ZASEBNOST.

Družba Apple bo hranila in uporabljala strankine informacije v skladu s pravilnikom o varovanju zasebnosti strank družbe Apple, na voljo na www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

VARNOSTNO KOPIRANJE PODATKOV.

Če vaš izdelek omogoča shranjevanje programov, podatkov in drugih informacij, zaščitite njegovo vsebino pred možnimi napakami v delovanju. Odgovornost za hranjene ločene varnostne kopije vsebine, brisanje vseh osebnih informacij in podatkov, ki jih želite zaščititi, ter onemogočenje vseh varnostnih gesel nosite sami. Ta dejanja morate opraviti, preden dostavite izdelek za garancijski servis. MED GARANCIJSKIM SERVISOM BO VSEBINA V VAŠEM IZDELKU IZBRISANA, POMNILNIŠKI MEDIJ PA BO ZNOVA FORMATIRAN. Vaš izdelek ali nadomestni izdelek vam bo vrnjen s konfiguracijo, ki je bila veljavna ob prvotnem nakupu, pri čemer bodo dodane razpoložljive posodobitve. Družba Apple lahko namesti posodobitve sistemske programske opreme kot del garancijske storitve, ki preprečuje povrnitev strojne opreme na starejšo različico sistemske programske opreme. Aplikacije tretjih strank, ki so bile nameščene na strojni opremi, morda ne bodo združljive ali ne bodo delovale na strojni opremi kot posledica posodobitve programske opreme. Za ponovno namestitev vseh programov, podatkov in gesel ste odgovorni sami. Obnovitev in ponovna namestitev programov in uporabniških podatkov nista zajeta v tej omejeni garanciji.

SPLETNE INFORMACIJE.

Na spletu je na voljo več informacij o naslednjem:

GARANCIJSKI ZAVEZANEC ZA REGIJO ALI DRŽAVO NAKUPA

Regija/država nakupa Apple Naslov
Severna, Srednja in Južna Amerika
Brazilija Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Kanada; L3R 5G2 Kanada
Mehika Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mehika
Združene države Amerike in ostale ameriške države Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Evropa, Bližnji in Srednji Vzhod ter Afrika
Vse države Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irska
Azija - Pacifik
Avstralija; Nova Zelandija; Fidži, Papua Nova Gvineja; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Indija Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japonska Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japonska
Južna Koreja Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Južna Koreja
Afganistan, Bangladeš, Butan, Brunej, Kambodža, Guam, Indonezija, Laos, Singapur, Malezija, Nepal, Pakistan, Filipini, Šrilanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Kitajska Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Tajska Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Tajvan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Ostale države v azijsko-pacifiški regiji Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Warranty Information

Additional Legal Rights for Consumers 

For consumers, who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or, if different, their country of residence, the benefits conferred by Apple's Limited Warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations, including but not limited to these additional rights.

For further information on rights provided by consumer law, please click here.

Non-Apple Branded and Non-Beats Branded Products / Third Party Products

Apple's Limited Warranty does not apply to products that are not Apple-branded or Beats-branded, even if packaged or sold with Apple products. Non-Apple branded or Beats-branded products may have the benefit of a manufacturer's warranty provided by the product manufacturer.  Please see your product box and literature for details.

Warranty Obligor for Region or Country of Purchase

A worldwide list of companies obligated under Apple's Limited Warranty. Learn more