Sinu riistvaragarantii

Apple'i ühe (1) aasta pikkune piiratud garantii Apple'i kaubamärgiga toodetele

TARBIJAKAITSESEADUS

Apple'i 1-aastane piiratud garantii on vabatahtlik tootja garantii. See annab tarbijakaitseseadusest tulenevatest õigustest eraldi seisvad õigused, sh (muu hulgas) mittevastavate kaupade suhtes.

Sellisel kujul lisanduvad Apple'i 1-aastase piiratud garantii eelised tarbijakaitseseadusest tulenevatele õigustele, mitte ei asenda neid.

Tarbijatel on õigus valida, kas nad soovivad teenust Apple'i 1-aastase piiratud garantii või tarbijakaitseseadusest tulenevate õiguste alusel.

Tähtis: Apple'i 1-aastase piiratud garantii tingimused ei kehti tarbijakaitseseaduse alusel esitatud nõuetele.

Lisateavet tarbijakaitseseaduste kohta saate Apple'i veebisaidilt (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) või oma kohalikult tarbijaorganisatsioonilt.

MIDA SEE GARANTII HÕLMAB?

Apple Distribution International asukohaga Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Iiri Vabariik (või ettevõtte õigusjärglane) ("Apple") annab Apple'i kaubamärgiga originaalpakendis sisalduvatele riistvaratoodetele ja tarvikutele ("Apple'i toode") garantii materjali- ja valmistamisdefektide suhtes toote kasutamisel Apple'i kasutusjuhendite, tehnilistele andmete ja muude avaldatud Apple'i toodete juhiste järgi ÜHE (1) AASTA jooksul alates lõppkasutaja algse jaeostu kuupäevast ("garantiiperiood"). Teil on võimalik saada oma Apple'i tootega seoses 1-aastase piiratud garantii alusel abinõusid enamikus maailma piirkondades läbi kohalike Apple'i teeninduspunktide (vt jaotist "Garantiiteenuste kasutamine"). Materjali- või valmistamisdefektide korral saate edastada nõuded Apple'ile ka siis, kui ostsite Apple'i toote kolmandalt osapoolelt.

Pange tähele: kõigile Apple'i 1-aastase piiratud garantii alusel esitatud nõuetele kehtivad selles garantiidokumendis määratud tingimused.

Peale selle võimaldab Apple teile juurdepääsu tehnilise toe telefonile üheksakümne (90) päeva jooksul Apple'i toodete kohaletoimetamisest.

MIDA SEE GARANTII EI HÕLMA?

Garantii ei kehti ühelegi mitte-Apple'i kaubamärgiga riistvaratootele ega tarkvarale, isegi kui see oli pakendis või müüdi koos Apple'i riistvaraga.

Mitte-Apple'i kaubamärgiga toodetele võib kehtida tootjagarantii, mis tagab tarbijakaitseseadusest tulenevatele õigustele lisanduvad eelised - otsige täiendavat teavet toote karbist ja dokumentidest.

Vaadake tarkvara kasutamisega seotud õiguste üksikasju tarkvaraga kaasas olevast litsentsilepingust.

Teenusevõimalused võivad olla piiratud, kui teenust soovitakse riigis, kust Apple'i toode ostetud ei ole. Kui Apple'i tootele sellises riigis teenust ei pakuta, teavitab Apple teid mis tahes lisanduvatest transpordi- või käitlemistasudest, mis võivad kohalduda enne teenuse osutamist.

Apple'iga telefoni teel ühendust võttes võivad teile asukohast olenevalt rakenduda kõnetasud. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

See garantii ei kehti: (a) kulutarvikutele, nt patareid või kaitsekihid, mille kulumine aja jooksul on endastmõistetav, kui rike pole tekkinud materjali- või valmistamisdefektide tõttu; (b) kosmeetilistele kahjustustele, sh (muu hulgas) kriimustused, mõlgid ja portide purunenud plastosad; (c) kahjustustele, mille on põhjustanud kasutamine koos teise tootega; (d) kahjustustele, mille on põhjustanud õnnetus, väärkasutus, vale kasutus, kokkupuude vedelikuga, tulekahju, maavärin või muu väline põhjus; (e) kahjustustele, mille on põhjustanud Apple'i toote kasutamine kasutusjuhendis, tehnilistes andmetes või muudes Apple'i toote kohta avaldatud juhistes mitte ette nähtud viisil; (f) kahjustustele, mille on põhjustanud hooldamisel (sh versiooniuuendused ja laiendused) isik, kes pole Apple'i esindaja ega Apple'i volitatud teenusepakkuja ("AASP"); (g) Apple'i tootele, mille funktsiooni või võimekust on Apple'i kirjaliku loata muudetud; (h) defektidele, mis on põhjustatud tavapärasest kulumisest või mis tekivad Apple'i toote tavapärasel vananemisel; (i) kui Apple'i tootel olev mistahes seerianumber on eemaldatud või moonutatud; (j) kui toode on varastatud või Apple'il on täitevorganitelt saadud teabe põhjal mõistlik alus arvata, et toode on varastatud.

OLULISED PIIRANGUD iPHONE'I JA iPADI TEENUSELE.

Apple võib piirata hoolduse jaoks iPad ja iPhone Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) või Šveitsis. iPhone'i või iPadi toodete hooldust võib teostada ainult Apple või AASP.

TEIE KOHUSTUSED

KUI TEIE APPLE'I TOODE VÕIMALDAB SALVESTADA TARKVARAPROGRAMME, ANDMEID JA MUUD TEAVET, PEAKSITE SISU KAITSMISEKS JA VÕIMALIKKE RIKKEID SILMAS PIDADES TEGEMA OMA APPLE'I TOOTE SALVESTUSKANDJAL OLEVATEST ANDMETEST REGULAARSELT VARUKOOPIAID.

Enne Apple'i toote garantiiteenusesse edastamist tuleks teha selle salvestuskandja sisust eraldi varukoopia, eemaldada kogu isiklik teave ja maha võtta kõik paroolid. Apple'i toote salvestuskandja sisu võidakse hoolduse käigus kustutada, salvestuskandja asendada ja/või ümber vormindada.

Pärast garantiiteenuse osutamist tagastatakse teie Apple'i toode või asendustoode teile algselt ostetud konfiguratsioonis koos viimaste uuendustega. Apple võib osana garantiiteenusest installida süsteemi tarkvarauuendusi, mis ei võimalda Apple'i tootel naasta süsteemi tarkvara varasema versiooni juurde. Apple'i tootele installitud muu osapoole rakendused ei pruugi uuenduste tulemusena Apple'i tootega ühilduda ega töötada. Vastutate kõigi muude tarkvaraprogrammide, andmete ja teabe uuesti installimise eest. Muude tarkvaraprogrammide, andmete ja teabe taastamine ja uuesti installimine ei kuulu selle garantii alla.

Võite esitada taotluse teenuse saamiseks riigis, mis ei ole toote ostmise riik; sellisel juhul peate järgima kõiki kehtivaid impordi- ja ekspordiseadusi ning -eeskirju ja vastutama kõigi tollimaksude, käibemaksu ja muude seotud maksude ning tasude maksmise eest.

Tähtis: ärge võtke Apple'i toodet lahti, kui kasutusjuhendis pole kirjeldatud, kuidas seda lahti võtta. Apple'i toote lahtivõtmine võib tekitada kahjustusi, mida see garantii ei hõlma.

MIDA APPLE GARANTIINÕUDE PUHUL TEEB?

Kui esitate selle garantii alusel kehtiva nõude, teeb Apple oma äranägemisel järgmist:

(i) parandab Apple'i toote, kasutades uusi või varem kasutatud osi, mis on toimivuse ja töökindluse seisukohast uutega võrdväärsed, või

(ii) asendab Apple'i toote tootega, mis on vähemalt funktsioonide poolest Apple'i tootega võrdväärne ja koosneb uutest ja/või varem kasutatud osadest, mis on toimivuse ja töökindluse seisukohast uutega võrdväärsed, või

(iii) tagastab teile ostuhinna eeldusel, et tagastate oma Apple'i toote.

Kui toode või osa asendatakse või raha tagastatakse, saab mis tahes asenduskaubast teie vara ja asendatud kaubast või kaubast, mille eest raha on tagastatud, saab Apple'i vara.

Asendustootele või -osale või parandatud Apple'i tootele kehtib algse Apple'i toote järelejäänud garantii või üheksakümne (90) päeva pikkune garantii asendamise või parandamise kuupäevast, olenevalt sellest, kumb on pikema ulatusega.

Teenuse puhul, mida taotletakse teises riigis kui see, kust Apple'i toode on ostetud, võib Apple tooted ja osad asendada või parandada kohalikele normidele vastavate võrdväärsete toodete ning osadega.

KUIDAS GARANTIITEENUST KASUTADA?

Palun vaadake enne garantiiteenuse taotlemist järgmisi veebis asuvaid abiressursse:

Kui teil puudub juurdepääs Internetile või Apple'i toode ei tööta pärast nende ressursside kasutamist ikka korralikult, võtke ühendust Apple'i esindaja - või, kui see on asjakohane - Apple'ile kuuluva jaemüügipoe ("Apple'i jaemüük") või AASP-ga ning teil aidatakse otsustada, kas teie Apple'i toode vajab hooldust, ning kui see on vajalik, antakse teada, millise allesitatud garantiiteenuse võimaluse kaudu Apple teile seda osutab.

Enne garantiiteenuse osutamist võivad Apple või tema agendid nõuda teilt ostutõendi esitamist ja vastuseid küsimustele, mis aitavad võimalikke probleeme diagnoosida ning Apple'i garantiiteenuse protseduure järgida, nt Apple'i toodete pakendamise ja transportimise juhiste järgimine postiga saatmise teenuse kasutamisel, nagu on allpool kirjeldatud.

GARANTIITEENUSE VÕIMALUSED

Apple osutab garantiiteenust omal valikul, olenevalt konkreetsest olukorrast (eelkõige Apple'i toote tüübist), ühel või mitmel järgmisel viisil.

(i) Teenus kohaletoomisel. Apple võib nõuda teie Apple'i toote tagastamist Apple'i jaemüügi või AASP asukohta, mis osutab teenust kohaletoomisel. Teie Apple'i toode võidakse saata hoolduseks Apple'i remonditeenuse (ARS-i) asukohta. Kui teid hooldustöö valmimisest teavitatakse, saate Apple'i toote Apple'i jaemüügi või AASP asukohast kohe kätte või saadetakse Apple'i toode ARS-i asukohast otse teie aadressile.

(ii) Teenus postiga saatmisel. Kui Apple otsustab osutada teenust postiga saatmise kaudu, saadab Apple teile ettemakstud saatelehed ja vajaduse korral pakkematerjali, et saaksite saata oma Apple'i toote ARS-i või AASP asukohta Apple'i juhiste järgi. Kui hooldustöö on valmis, tagastab ARS või AASP teile teie Apple'i toote. Kõigi juhiste järgimisel tasub saatmise ja tagasisaatmise kulud Apple.

(iii) Iseteenindus (DIY). DIY teenuse alusel annab Apple teile asendustoote või toote jaoks kergesti asendatavad varuosad või tarvikud, nt hiire või klaviatuuri, mille saab tööriistu kasutamata asendada. Märkus: Apple ei vastuta DIY teenusega seotud tööjõukulu tasumise eest. Kui vajate asendamisega täiendavat abi, võtke Apple'iga allesitatud telefoninumbril ühendust või pöörduge Apple'i jaemüügi või AASP asukohta. Kui Apple otsustab osutada teenust DIY teenuse kaudu, kehtib järgmine protsess.

(a) Teenus, mille puhul Apple nõuab asendatava toote, osa või tarviku tagastamist. Apple võib nõuda asendatava toote, osa või tarviku jaehinna ja rakenduvate transpordikulude tagatiseks krediitkaardiga autoriseerimist. Apple saadab teile koos asendustoote, -osa või -tarvikuga asendamise juhised (vajaduse korral) ja mis tahes nõuded asendatava toote või osa tagastamise kohta. Kui te juhiseid järgite, tühistab Apple krediitkaardiga autoriseerimise, seega ei esitata teile arvet toote või osa ning saatmise ja tagasisaatmise kulude eest. Kui te asendatud toodet, osa või tarvikut juhiste kohaselt ei tagasta või tagastate asendatud toote, osa või tarviku, mille puhul õigust hoolduse saamiseks ei ole, debiteerib Apple autoriseeritud summa teie krediitkaardilt. Kui teil puudub võimalus krediitkaardiga autoriseerimiseks, ei pruugi selline teenus teile kättesaadav olla ja Apple pakub hoolduseks teisi võimalusi.

(b) Teenus, mille puhul Apple ei nõua asendatava toote, osa või tarviku tagastamist. Apple saadab teile tasuta asendustoote, -osa või -tarviku, millel on (vajaduse korral) kaasas paigaldusjuhised, ja mis tahes nõuded asendatavast tootest, osast või tarvikust vabanemise kohta.

VASTUTUSE PIIRANG

(i) Kogu garantii

See Apple'i 1-aastane piiratud garantii ei hõlma ühtegi garantiid, tingimust ega muud sätet, mida selles garantiidokumendis pole nimetatud (v.a selle dokumendi alguses nimetatud tarbijakaitseseaduse alusel kehtivad õigused). Teatud riikides pole lubatud piirangud selliste garantiide, tingimuste ja/või kaudsete sätete kestusele, seega ei pruugi ülalkirjeldatud piirang teie puhul kehtida.

(ii) Andmetega seotud lahtiütlemine.

Apple ei garanteeri, luba ega võta endale kohustust, et suudab selle garantii alusel parandada või asendada mis tahes Apple'i toote ilma sellesse salvestatud teavet ja/või andmeid ohustamata ja/või neid säilitades.

(iii) Vastutuse piirang.

Apple ei vastuta ühelgi juhul:

  1. kahjude eest, mida ei põhjustanud selle garantiidokumendi Aplle'i poolne rikkumine;
  2. kahjude eest, mida ei saanud Apple toote ostmise hetkel selle garantiidokumendi Apple'i poolse rikkumise eeldatava tagajärjena mõistlikult ette näha, või
  3. kahjude eest, mis on seotud teie äritegevuse, saamatajäänud tulu, andmete või võimaluste kaotsiminekuga.

Selle garantiidokumendi sätted ei kehti (i) surma või vigastuste, (ii) pettuse või raske hooletuse, (iii) valeandmete esitamise või (iv) mis tahes muu vastutuse kohta, mida seadusest tulenevalt ei saa piirata ega välistada.

PRIVAATSUS

Apple hoiab ja kasutab klientide andmeid Apple'i kliendi privaatsuse eeskirjade järgi, mis on kättesaadavad aadressil www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ÜLDSÄTTED

Ühelgi Apple'i edasimüüjal, agendil ega töötajal pole õigust seda garantiidokumenti muuta, pikendada ega täiendada.

Kui leitakse, et mõni säte on seadusega vastuolus või rakendamatu, eraldatakse see garantiist ja see ei mõjuta ülejäänud sätete seaduslikkust või rakendatavust.

See garantii allub Apple'i toote ostmise riigi seadusandlusele ja seda tõlgendatakse selle järgi.

Sinu riistvaragarantii

Apple'i üheaastane (1-aastane) piiratud garantii -iOS
Ainult Apple’i kaubamärki kandvatele toodetele

KUIDAS TARBIJAKAITSEALANE SEADUSANDLUS ON KÄESOLEVA GARANTIIGA SEOTUD

KÄESOLEV GARANTII ANNAB TEILE ERILISED JURIIDILISED ÕIGUSED JA TEIL VÕIB SÕLTUVALT OSARIIGIST (VÕI RIIGIST VÕI PIIRKONNAST) OLLA KA MUID ÕIGUSI. APPLE EI VÄLISTA, PIIRA VÕI LÕPETA TARBIJATE ÕIGUSI, MIS TEKIVAD MITTEVASTAVUSEST MÜÜGILEPINGULE, PEALE SELLISTE ÕIGUSTE, MILLE PIIRAMINE ON SEADUSEGA LUBATUD. OLEMAKS TÄIELIKULT TEADLIK OMA ÕIGUSTEST PEAKSITE TUTVUMA OMA RIIGI, PROVINTSI VÕI OSARIIGI SEADUSTEGA.

TARBIJAKAITSEALASEST SEADUSANDLUSEST TULENEVAD GARANTIIPIIRANGUD

VÄLISTUSED JA PIIRANGUD KÄESOLEVAD GARANTIITINGIMUSED JA ÜLALKIRJELDATUD ÕIGUSKAITSEVAHENDID VÄLISTAVAD JA ASENDAVAD SEADUSE POOLT LUBATUD PIIRIDES KÕIKI TEISI GARANTIISID, ÕIGUSKAITSEVAHENDEID JA TINGIMUSI OLENEMATA SELLEST, KAS NEED ON SUULISED, KIRJALIKUD, SEADUSEST TULENEVAD, OTSESED VÕI KAUDSED. SELLES ULATUSES, KUIVÕRD SEE ON LUBATUD, TULENEVALT KOHALDATAVAST SEADUSANDLUSEST, LOOBUB APPLE OTSESELT KÕIGI SEADUSEST TULENEVATE VÕI KAUDSETE GARANTIIDE, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT KAUBANDUSLIKE GARANTIIDE NING OTSTARBEKOHASUSE GARANTIIDE JA VARJATUD VÕI PEIDETUD PUUDUSTE GARANTIIDE RAKENDAMISEST. KUI SEADUS EI LUBA APPLE’IL LOOBUDA SEADUSEST TULENEVATE VÕI KAUDSETE GARANTIIDE RAKENDAMISEST, SIIS ON KÕIK SELLISED GARANTIID SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL PIIRATUD AJALISE KESTUSEGA VASTAVALT ALLPOOLKIRJELDATUD KIIRGARANTII NING PARANDUS- VÕI VAHETUSTEENUSE KESTUSELE, MIS MÄÄRATAKSE APPLE'i AINUKAALUTLUSEL. MÕNEDES OSARIIKIDES (RIIKIDES VÕI PIIRKONDADES) ON KEELATUD PIIRATA KAUDSE GARANTII VÕI TINGIMUSE KEHTIVUSAEGA, MISTÕTTU EI PRUUGI ALLPOOL KIRJELDATUD PIIRANGUD TEIE OSAS KOHALDUDA.

MIS KUULUB KÄESOLEVA GARANTII ALLA?

Apple annab käesolevale Apple’i iPhone, iPad või iPod riistvara tootele ja originaalpakendis sisalduvatele lisatarvikutele materjali- ja tootmisdefektide osas selle tavakasutuse korral kooskõlas Apple’i avaldatud juhistega garantii kestusega ÜKS (1) AASTA arvates esialgse lõppkasutajast ostja poolt nimetatud toote jaemüügist ostmise kuupäevast (“Garantiiperiood”). Apple’i avaldatud juhised hõlmavad muuhulgas informatsiooni, mis sisaldub tehnilistes kirjeldustes, kasutusjuhendites ja teenindusteadetes.

Palun pange tähele: kõikide Apple’i üheaastase piiratud garantii alusel esitavate nõuete suhtes kohaldatakse käesolevas garantiidokumendis sätestatud tingimusi.

MIS EI KUULU KÄESOLEVA GARANTII ALLA?

Piiratud garantii ei kehti nendele riistvara toodetele või tarkvarale, mis ei ole Apple’i poolt toodetud, isegi kui need tooted on Apple’i riistvaraga samas pakendis või on müüdud koos Apple'i riistvaraga. Muud tootjad, tarnijad või levitajad peale Apple’i võivad pakkuda lõppkasutajast ostjale oma garantiisid – palun võtke nendega täiendava informatsiooni saamiseks ühendust. Käesolev Piiratud garantii ei laiene Apple'i poolt levitatud tarkvarale olenemata sellest, kas seda levitatakse Apple’i brändinime all või mitte (kaasa arvatud, aga mitte ainult süsteemitarkvarale). Tarkvara kasutamisega seonduvate õiguste üksikasjad leiate tarkvaraga kaasasolevast litsentsilepingust. Apple ei garanteeri, et toote kasutamises ei esine häireid või vigasid. Apple ei vastuta kahjude eest, mis tekivad toote kasutusjuhiste eiramisest.

Käesolev garantii ei laiene: (a) kuluvatele osadele, nagu näiteks patareidele/akudele või kaitsekatetele, mis on kavandatud aja jooksul kuluma, välja arvatud juhul, kui viga on tekkinud materjali- või tootmisdefektide tõttu; (b) välimuse kahjustustele, kaasa arvatud, aga mitte ainult kriimustustele, mõlkidele ja portide katkisele plastikule; (c) kahjule, mis on põhjustatud toote kasutamisest koos muude toodetega; (d) õnnetuse, kuritarvituse, vale kasutuse, vedelikuga kokkupuutumise, tulekahju, maavärina või muude väliste tegurite tagajärjel tekkinud kahjule; (e) kahjule, mis on põhjustatud toote kasutamisest vastuolus Apple’i poolt kirjeldatud lubatud või ettenähtud kasutusviisidega; (f) kahjule, mis on põhjustatud hooldamisel (kaasa arvatud uuenduste ja täienduste tegemisel), kui seda on tehtud isiku poolt, kes pole Apple'i esindaja või Apple'i poolt volitatud teenusepakkuja (“AASP”); (g) tootele või osale, mida on muudetud selle funktsionaalsuse või töövõime muutmise eesmärgil ilma Apple’i kirjaliku loata; (h) defektidele, mis on tekkinud tavakasutuse ja -kulumise käigus või muul viisil seoses Apple’i toote vananemisega, või (i) kui Apple'i seerianumber on eemaldatud või loetamatuks muudetud.

OLULINE PIIRANG iPHONE’i JA iPAD’i HOOLDUSTEENUSE OSAS

Apple võib piirata iPhone’i ja iPad’i osas hoolduse osutamist riigiga, kus Apple või selle volitatud edasimüüjad Apple’i toote algselt müüsid.

TEIE VASTUTUS

TE PEAKSITE PERIOODILISELT TEGEMA VARUKOOPIAID APPLE’I TOODETE ANDMEKANDATEL SISALDUVAST INFORMATSIOONIST, ET KAITSTA SISU NING OLLA VALMIS VÕIMALIKEKS OPERATSIOONILISTEKS RIKETEKS.

Enne garantiiteenuse saamist võib Apple või selle esindajad nõuda, et esitate ostu tõendavad dokumendid, vastate küsimustele, mille eesmärk on toetada potentsiaalsete probleemide diagnoosimist ning järgite Apple’i garantiiteenuse saamise korda. Enne oma Apple’i toote garantiiteenindusse toomist peaksite tegema selle andmekandjast endale varukoopia, eemaldama kogu isikliku informatsiooni, mida soovite kaitsta ning eemaldama kõik turvaparoolid.

GARANTIITEENUSE KÄIGUS ANDMEKANDJA SISU KUSTUTATAKSE JA SEE VORMINDATAKSE ALGOLEKUSSE. APPLE EGA SELLE ESINDAJAD EI VASTUTA MISTAHES TARKVARAPROGRAMMIDE, ANDMETE VÕI MUUL ANDMEKANDJAL VÕI TEENINDATAVA APPLE TOOTE MUUL OSAL OLEVA INFORMATSIOONI KADUMISE EEST.

Teie toode või asendustoode tagastatakse Teile esialgsel ostuhetkel olnud konfiguratsiooniga, milles võib olla tehtud vajalikke uuendusi. Apple’il on õigus garantiiteeninduse käigus installida süsteemitarkvara uuendusi, mis takistavad vanema süsteemitarkvara tagasiinstallimist. Süsteemitarkvara uuendamise tulemusel ei pruugi riistvarasse installitud kolmandate osapoolte rakendused olla ühilduvad või enam mitte toimida. Te vastutate kõigi muude tarkvaraprogrammide, andmete ja paroolide uuesti installeerimise eest. Tarkvaraprogrammide ja kasutajaandmete taastamine ja uuesti installeerimine ei ole käesoleva Piiratud garantiiga hõlmatud.

Tähelepanu: Ärge avage Apple’i toodet. Apple’i toote avamine võib põhjustada kahju, mis ei kuulu käesoleva garantii alla. Seda Apple’i toodet tohib hooldada ainult Apple või AASP.

MIDA TEEB APPLE GARANTIIJUHTUMI PUHUL?

Kui põhjendatud nõue esitatakse Garantiiperioodi ajal, siis Apple, omal valikul (i) parandab Apple’i toote, kasutades uusi osasid või töövõimelt ja usaldusväärsuselt võrdväärseid varuosi, (ii) vahetab toote sellise toote vastu, mis on funktsioonide osas Apple’i tootega võrdväärne ning on kokku pandud uutest ja/või varemkasutatud osadest, mis on töövõimelt ja usaldusväärsuselt uuega võrdväärsed (iii) hüvitab toote ostuhinna.

Apple võib paluda Teil asendada teatud osad või tooted, mida kasutajal endal on võimalik paigaldada. Asendustootele või –osale, kaasa arvatud osadele, mida kasutajal endal on võimalik paigaldada, ning mis on paigaldatud vastavalt Apple'i poolt antud juhistele, laieneb kas originaaltoote garantii või garantii kestusega üheksakümmend (90) päeva arvates asendamisest või parandamisest vastavalt sellele, kumb garantii on Teie jaoks pikema kestusega. Kui toode või osa vahetatakse välja või hüvitatakse selle ostuhind, siis saab mistahes asenduselement Teie omandiks ja asendatud või hüvitatud ese saab Apple'i omandiks.

KUIDAS GARANTIITEENUST KASUTADA?

Enne toote garantiiteenindusse toomist, palun külastage ja tutvuge allpool kirjeldatud onlain-nõuannete allikatega. Kui Apple’i toode pärast nendes allikates toodud nõuannete kasutamist ikka korralikult ei tööta, siis võtke palun ühendust Apple'i esindajatega või vastavalt olukorrale Apple'i jaemüügi kauplusega ("Apple’i Jaemüük") või AASP-ga, keda on võimalik leida kasutades allolevat informatsiooni. Apple'i esindaja või AASP aitab Teil kindlaks määrata, kas Teie toode vajab teenindust ja kui vajab, siis informeeritakse Teid, kuidas Apple hooldusteenuseid võimaldab. Kui võtate Apple'iga ühendust telefoni teel, siis võivad sõltuvalt Teie asukohast rakenduda muud kõnetasud.

Online informatsioon garantiiteenuse kasutamise kohta on esitatud allpool.

GARANTIITEENUSE VARIANDID

Apple pakub garantiiteenust ühel järgnevatest viisidest:

(i) Teenindus kohaletoomisel. Te võite tagastada oma Apple’i toote Apple’i Jaemüügi või AASP asukohta, mis teostab kohaletoomisel teenindust. Teenindus teostatakse vastavas asukohas või Apple’i Jaemüük või AASP võib saata Teie Apple’i toote teeninduseks Apple’i Remonditeenindusse („ARS“). Kui Teid teavitatakse teeninduse lõpuleviimisest saate Te viivitamatult oma Apple’i toote Apple’i Jaemüügi või AASP asukohast kätte või saadetakse Apple’i Toode otse ARS asukohast Teie asukohta.

(ii) Teenindus postiga saatmisel. Kui Apple otsustab, et Teie Apple tootele kohaldub postiga saatmise teenindus, saadab Apple Teile ettemaksuga saatelehed ning kui see on asjakohane, siis ka pakkematerjali, et saaksite saata oma Apple’i toote ARS või AASP asukohta kooskõlas Apple’i juhistega. Kui teenindus on lõpule viidud, tagastab ARS või AASP asukoht Teile Apple’i toote. Apple maksab saatmiskulud Teie asukohast ja asukohta, kui järgite kõiki juhiseid.

(iii) Iseteenindus (DIY) varuosadega. Iseteenindus varuosadega võimaldab Teil oma Apple’i toodet ise korda teha. Kui vastavalt tingimustele on iseteenindus varuosadega võimalik, kohaldatakse alljärgnevat protsessi.

(a) Iseteeninduse puhul, mille jaoks on vajalik asendatud toote või osa tagastamine. Apple võib nõuda tagatiseks krediitkaardi autoriseerimist asendustoote või -osa jaemüügihinna ja transpordikulude ulatuses. Kui Te ei autoriseeri krediitkaardi kasutamist, ei pruugi Teil olla võimalik kasutada iseteeninduse võimalust ning Apple pakub Teile alternatiivseid lahendusi teeninduse korraldamiseks. Apple saadab teile asendustoote või –osa koos paigaldamisjuhistega, kui neid on ning koos mis tahes tingimustega, mille alusel asendatav toode või osa tagastada. Kui Te järgite juhiseid, siis tühistab Apple krediitkaardi abil tehtud autoriseerimise ja Teilt ei võeta toote või osa ja transpordikulude eest raha. Kui Te jätate asendatava toote või osa vastavalt juhistele tagastamata või kui vahetatav osa või toode pole garantiikõlbulik, siis võtab Apple krediitkaardilt autoriseeritud summa

(b) Teenindus, mille puhul Apple ei nõua asendatud toote või osa tagastamist. Apple saadab teile tasuta asendustoote või –osa koos paigaldamisjuhistega, kui neid on, ning mistahes tingimused asendatud toote või osa käitlemiseks.

(c) Apple ei vastuta mistahes tööjõukulude eest, mida Te kannate seoses iseteenindusega. Juhul, kui vajate täiendavat abi, võtke Apple’ga ühendust allpool esitatud telefoninumbril.

Apple jätab enda õiguse muuta viisi, kuidas Apple Teile garantiiteenust võib pakkuda ning Apple’i tootega seotud õigust kasutada teatud teenindusvarianti. Teenindusvõimalused on piiratud vastavalt selles riigis saadaolevatele teenindusvariantidele, milles teenindust taotletakse. Teenindusvõimalused, osade kättesaadavus ja reageerimisajad võivad riigiti erineda. Te võite olla vastutav transpordi- ja käsitsemiskulude tasumise eest, kui Apple’i toodet ei ole võimalik hooldada selles riigis, kus toode asub. Kui soovite hooldust riigis, mis ei ole algne osturiik, siis Te kohustuste järgima kõiki kehtivaid impordi- ja ekspordiseaduseid ja -määruseid ning olete vastutav tollimaksude, käibemaksu ja muude seonduvate maksude ja tasude maksmise eest. Rahvusvahelise garantiiteenuse puhul võib Apple parandada või vahetada defektsed tooted ja osad kohalikele standarditele vastavate võrdväärsete toodete ja osade vastu.

VASTUTUSE PIIRAMINE

VÄLJA ARVATUD KÄESOLEVATES GARANTIITINGIMUSTES TOODUD JUHTUDEL JA SEADUSE POOLT LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES, EI OLE APPLE VASTUTAV OTSESE, ERILISE VÕI ETTENÄGEMATU KAHJU EEST, MIS TEKIB GARANTII VÕI TINGIMUSE RIKKUMISESE TAGAJÄRJEL VÕI MUU ÕIGUSTEOORIA ALUSEL, KAASA ARVATUD, AGA MITTE AINULT KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUMISE; TULUKAOTUSE; TEGELIKU VÕI LOODETUD KASUMI KAOTUSE (KAASA ARVATUD LEPINGUTE ALUSEL SAADAVA KASUMI KAOTUSE); RAHA KASUTAMISE VÕIMALUSE KAOTUSE; LOODETUD SÄÄSTUDE KAOTUSE; ÄRITEGEVUSE KAOTUSE; ÄRIVÕIMALUSE KAOTUSE; FIRMAVÄÄRTUSE KAOTUSE; MAINE KAOTUSE; ANDMETE KAOTUSE, KAHJUSTAMISE, VIGASTAMISE VÕI RIKKUMISE; VÕI ÜKSKÕIK MILLISE KAUDSE VÕI ETTENÄGEMATU MISTAHES VIISIL PÕHJUSTATUD KAOTUSE VÕI KAHJU EEST, KAASA ARVATUD SEADMETE JA VARA ASENDAMISE, APPLE'I TOOTESSE SALVESTATUD VÕI SELLEGA KOOS KASUTATUD PROGRAMMI VÕI ANDMETE TAASTAMISE, PROGRAMMEERIMISE VÕI REPRODUTSEERIMISE KULUDE EEST JA TOOTESSE SALVESTATUD ANDMETE KONFIDENTSIAALSUSE TAGAMATAJÄTMISE EEST.

EELTOODUD PIIRANG EI KEHTI SURMA PÕHJUSTAMISEST VÕI KEHAVIGASTUSTEST TULENEVATE NÕUETE OSAS EGA SEADUSEST TULENEVALE VASTUTUSELE TAHTLIKULT VÕI RASKE ETTEVAATAMTUSE TÕTTU TOIMEPANDUD TEGUDE VÕI TEGEVUSETUSE EEST. APPLE LOOBUB MISTAHES KINNITUSTEST SELLE OSAS, ET KÄESOLEVA GARANTIIGA HÕLMATUD MISTAHES TOOTE PARANDAMINE VÕI TOOTE ASENDAMINE EI TOO KAASA PROGRAMMIDE VÕI ANDMETE KAOTUST VÕI TAOLISE KAOTUSE OHTU.

MÕNEDES OSARIIKIDES (RIIKIDES VÕI PIIRKONDADES) ON KEELATUD PIIRATA VÕI VÄLISTADA ETTENÄGEMATUID VÕI TEGEVUSTEST TULENEVAID KAHJUSID, MISTÕTTU EI PRUUGI ALLPOOL KIRJELDATUD PIIRANGUD VÕI VÄLISTUSED TEIE OSAS KOHALDUDA.

PRIVAATSUS

Apple säilitab ja kasutab kliendiinformatsiooni vastavalt Apple’i kliendiandmete privaatsuseeskirjadele, mis on kättesaadavad aadressilt www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ÜLDSÄTTED

Ükski Apple'i edasimüüja, agent või töötaja ei ole volitatud käesolevaid garantiitingimusi muutma, laiendama või täiendama. Kui mõni tingimus loetakse seadusevastaseks või jõustamatuks, siis see ei mõjuta ülejäänud tingimuste seaduslikkust või jõustatavust. Käesolev garantii allub ning seda tõlgendatakse vastavalt selle riigi seadustele, milles Apple’i toode osteti. Apple määratletakse käesoleva dokumendi lõpus vastavalt riigile või piirkonnale, milles Apple’i toode osteti. Apple või selle õigusjärglane on käesoleva garantii alusel garantiipakkuja.

ONLAIN-TEAVE

Veebis on saadaval järgmiste teemade kohta lisateavet:

REGIOONI VÕI OSTURIIGI GARANTIITEENUSE PAKKUJA

Regioon / osturiik Apple Aadress
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika
Kõik riigid Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Sinu riistvaragarantii

Apple One (1) Year Limited Warranty - iPod
For Apple Branded Products Only

HOW CONSUMER LAW RELATES TO THIS WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, APPLE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

WARRANTY LIMITATIONS THAT MAY AFFECT CONSUMER LAW

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. APPLE DISCLAIMS ALL STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. IN SO FAR AS SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, APPLE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY AND, AT APPLE'S OPTION, THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES DESCRIBED BELOW. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION) MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY?

Apple warrants the Apple-branded hardware product and accessories contained in the original packaging ("Apple Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Apple's published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Apple’s published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, user manuals and service communications.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY?

This warranty does not apply to any non-Apple branded hardware products or any software, even if packaged or sold with Apple hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than Apple, may provide their own warranties to you but Apple, in so far as permitted by law, provides their products "AS IS". Software distributed by Apple with or without the Apple brand (including, but not limited to system software) is not covered by this warranty. Please refer to the licensing agreement accompanying the software for details of your rights with respect to its use. Apple does not warrant that the operation of the Apple Product will be uninterrupted or error-free. Apple is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Apple Product’s use.

This warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries or protective coatings that are designed to diminish over time, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) to damage caused by use with another product; (d) to damage caused by accident, abuse, misuse, liquid contact, fire, earthquake or other external cause; (e) to damage caused by operating the Apple Product outside Apple’s published guidelines; (f) to damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Apple or an Apple Authorized Service Provider (“AASP”); (g) to an Apple Product that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of Apple; (h) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Apple Product, or (i) if any serial number has been removed or defaced from the Apple Product.

YOUR RESPONSIBILITIES

YOU SHOULD MAKE PERIODIC BACKUP COPIES OF THE INFORMATION CONTAINED ON THE APPLE PRODUCT’S STORAGE MEDIA TO PROTECT THE CONTENTS AND AS A PRECAUTION AGAINST POSSIBLE OPERATIONAL FAILURES.

Before receiving warranty service, Apple or its agents may require that you furnish proof of purchase details, respond to questions designed to assist with diagnosing potential issues and follow Apple's procedures for obtaining warranty service. Before submitting your Apple Product for warranty service you should maintain a separate backup copy of the contents of its storage media, remove all personal information that you want to protect and disable all security passwords.

DURING WARRANTY SERVICE THE CONTENTS OF THE STORAGE MEDIA WILL BE DELETED AND REFORMATTED. APPLE AND ITS AGENTS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF SOFTWARE PROGRAMS, DATA OR OTHER INFORMATION CONTAINED ON THE STORAGE MEDIA OR ANY OTHER PART OF THE APPLE PRODUCT SERVICED.

Following warranty service your Apple Product or a replacement product will be returned to you as your Apple Product was configured when originally purchased, subject to applicable updates. Apple may install system software updates as part of warranty service that will prevent the Apple Product from reverting to an earlier version of the system software. Third party applications installed on the Apple Product may not be compatible or work with the Apple Product as a result of the system software update. You will be responsible for reinstalling all other software programs, data and information. Recovery and reinstallation of other software programs, data and information are not covered under this warranty.

Important: Do not open the Apple Product. Opening the Apple Product may cause damage that is not covered by this warranty. Only Apple or an AASP should perform service on this Apple Product.

WHAT WILL APPLE DO IN THE EVENT THE WARRANTY IS BREACHED?

If during the Warranty Period you submit a valid claim to Apple or an AASP, Apple will, at its option, (i) repair the Apple Product using new or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability, (ii) replace the Apple Product with a product that is at least functionally equivalent to the Apple Product and is formed from new and/or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability, or (iii) exchange the Apple Product for a refund of your purchase price.

Apple may request that you replace certain user-installable parts or products. A replacement part or product, including a user-installable part that has been installed in accordance with instructions provided by Apple, assumes the remaining warranty of the Apple Product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is replaced or a refund provided, any replacement item becomes your property and the replaced or refunded item becomes Apple's property.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?

Please access and review the online help resources described below before seeking warranty service. If the Apple Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact an Apple representative or, if applicable, an Apple owned retail store ("Apple Retail") or AASP, using the information provided below. An Apple representative or AASP will help determine whether your Apple Product requires service and, if it does, will inform you how Apple will provide it. When contacting Apple via telephone, other charges may apply depending on your location.

Online information with details on obtaining warranty service is provided below.

WARRANTY SERVICE OPTIONS

Apple will provide warranty service through one or more of the following options:

(i) Carry-in service. You may return your Apple Product to an Apple Retail or AASP location offering carry-in service. Service will be performed at the location, or Apple Retail or an AASP may send your Apple Product to an Apple Repair Service (“ARS”) location to be serviced. Once you are notified that service is complete, you will promptly retrieve the Apple Product from the Apple Retail or AASP location, or the Apple Product will be sent directly to your location from the ARS location.

(ii) Mail-in service. If Apple determines that your Apple Product is eligible for mail-in service, Apple will send you prepaid waybills and if applicable, packaging material, so that you may ship your Apple Product to an ARS or AASP location in accordance with Apple’s instructions. Once service is complete, the ARS or AASP location will return the Apple Product to you. Apple will pay for shipping to and from your location if all instructions are followed.

(iii) Do-it-yourself (DIY) parts service. DIY parts service allows you to service your own Apple Product. If DIY parts service is available in the circumstances, the following process will apply.

(a) Service where Apple requires return of the replaced product or part. Apple may require a credit card authorization as security for the retail price of the replacement product or part and applicable shipping costs. If you are unable to provide credit card authorization, DIY parts service may not be available to you and Apple will offer alternative arrangements for service. Apple will ship a replacement product or part to you with installation instructions, if applicable, and any requirements for the return of the replaced product or part. If you follow the instructions, Apple will cancel the credit card authorization, so you will not be charged for the product or part and shipping to and from your location. If you fail to return the replaced product or part as instructed or return a replaced product or part that is ineligible for service, Apple will charge your credit card for the authorized amount.

(b) Service where Apple does not require return of the replaced product or part. Apple will ship you free of charge a replacement product or part accompanied by instructions on installation, if applicable, and any requirements for the disposal of the replaced product or part.

(c) Apple is not responsible for any labor costs you incur relating to DIY parts service. Should you require further assistance, contact Apple at the telephone number listed below.

Apple reserves the right to change the method by which Apple may provide warranty service to you, and your Apple Product's eligibility to receive a particular method of service. Service will be limited to the options available in the country where service is requested. Service options, parts availability and response times may vary according to country. You may be responsible for shipping and handling charges if the Apple Product cannot be serviced in the country it is in. If you seek service in a country that is not the country of purchase, you will comply with all applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T. and other associated taxes and charges. For international service, Apple may repair or replace products and parts with comparable products and parts that comply with local standards.

LIMITATION OF LIABILITY

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, APPLE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH THE APPLE PRODUCT OR ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF INFORMATION STORED ON THE APPLE PRODUCT.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. APPLE DISCLAIMS ANY REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY APPLE PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR REPLACE THE APPLE PRODUCT WITHOUT RISK TO OR LOSS OF INFORMATION STORED IN THE APPLE PRODUCT.

SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

PRIVACY

Apple will maintain and use customer information in accordance with the Apple Customer Privacy Policy available at www.apple.com/legal/internet-services/privacy/.

GENERAL

No Apple reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired. This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the Apple Product purchase took place. Apple is identified at the end of this document according to the country or region in which the Apple Product purchase took place. Apple or its successor in title is the warrantor under this warranty.

Online Information

More information of the following is available online:

Warranty Obligor For Region Or Country of Purchase

Region/Country of Purchase Apple Address
Americas
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
United States and Other Americas Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
People's Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Other Asian Pacific Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Sinu riistvaragarantii

Apple One (1) Year Limited Warranty
For Apple Branded Products Only

CONSUMER RIGHTS AND RESTRICTIONS

FOR CONSUMERS, WHO ARE COVERED BY CONSUMER PROTECTION LAWS OR REGULATIONS IN THEIR COUNTRY OF PURCHASE OR, IF DIFFERENT, THEIR COUNTRY OF RESIDENCE, THE BENEFITS CONFERRED BY THIS WARRANTY ARE IN ADDITION TO ALL RIGHTS AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. THIS WARRANTY DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND ANY RIGHTS OF CONSUMERS ARISING OUT OF NONCONFORMITY WITH A SALES CONTRACT. HOWEVER, AS DESCRIBED BELOW, APPLE DISCLAIMS STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, AND IN SO FAR AS SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, ALL SUCH WARRANTIES SHALL TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY DESCRIBED BELOW AND TO THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE AS DETERMINED BY APPLE IN ITS SOLE DISCRETION. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATIONS DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). THIS LIMITED WARRANTY IS GOVERNED BY AND CONSTRUED UNDER THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH THE PRODUCT PURCHASE TOOK PLACE. APPLE, THE WARRANTOR UNDER THIS LIMITED WARRANTY, IS IDENTIFIED AT THE END OF THIS DOCUMENT ACCORDING TO THE COUNTRY OR REGION IN WHICH THE PRODUCT PURCHASE TOOK PLACE.

WARRANTY

Apple’s warranty obligations for this hardware product are limited to the terms set forth herein: Apple, as defined in the table below, warrants this hardware product against defects in materials and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser (“Warranty Period”). If a hardware defect arises and a valid claim is received by Apple within the Warranty Period, at its option and to the extent permitted by law, Apple will either (1) repair the product at no charge, using new parts or refurbished parts that are equivalent to new in performance and reliability, (2) exchange the product with a product that is new or refurbished that is equivalent to new in performance and reliability and is at least functionally equivalent to the original product, or (3) refund the purchase price of the product. Apple may request that you replace defective parts with user-installable new or refurbished parts that Apple provides in fulfillment of its warranty obligation. A replacement product or part, including a user-installable part that has been installed in accordance with instructions provided by Apple, assumes the remaining warranty of the original product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes Apple’s property. Parts provided by Apple in fulfillment of its warranty obligation must be used in products for which warranty service is claimed. When a refund is given, the product for which the refund is provided must be returned to Apple and becomes Apple’s property.

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. AS PERMITTED BY APPLICABLE LAW, APPLE SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF APPLE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY AND TO THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE AS DETERMINED BY APPLE IN ITS SOLE DISCRETION. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATIONS DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU. No Apple reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

This Limited Warranty applies only to the hardware product manufactured by or for Apple that can be identified by the “Apple” trademark, trade name, or logo annexed to it. The Limited Warranty does not apply to any non-Apple hardware product or any software, even if packaged or sold with the Apple hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than Apple, may provide their own warranties to the end user purchaser, but Apple, in so far as permitted by law, provides their products “as is”. Software distributed by Apple with or without the Apple brand name (including, but not limited to system software) is not covered under this Limited Warranty. Refer to the licensing agreement accompanying the software for details of your rights with respect to its use. Apple does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. Apple is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product’s use.

This warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries, unless damage has occurred due to a defect in materials and workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) to damage caused by use with non-Apple products; (d) to damage caused by accident, abuse, misuse, liquid contact, fire, earthquake or other external causes; (e) to damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by Apple; (f) to damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Apple or an Apple Authorized Service Provider (“AASP”); (g) to a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of Apple; or (h ) if any Apple serial number has been removed or defaced.

Important: Do not open the hardware product. Opening the hardware product may cause damage that is not covered by this warranty. Only Apple or an AASP should perform service on this hardware product.

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, APPLE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH THE APPLE PRODUCT, AND ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF DATA STORED ON THE PRODUCT. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. APPLE DISCLAIMS ANY REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR MAKE A PRODUCT EXCHANGE WITHOUT RISK TO OR LOSS OF PROGRAMS OR DATA. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

Please access and review the online help resources described below before seeking warranty service. If the product is still not functioning properly after making use of these resources, access Apple’s online support website, described below, for instructions on how to obtain warranty service. You must follow Apple’s warranty processes. Apple may provide warranty service either (i) at an Apple owned retail store (“Apple Retail”) or AASP location, where service is performed at the location, or the Apple Retail or AASP may send the product to an Apple repair service location for service, or (ii) by sending you prepaid way bills (and if you no longer have the original packaging, Apple may send you packaging material) to enable you to ship the product to Apple’s repair service location for service, or (iii) by sending you user-installable new or refurbished replacement product or parts to enable you to service or exchange your own product (“DIY Service”). Upon receipt of the replacement product or part, the original product or part becomes the property of Apple and you agree to follow instructions, including, if required, arranging the return of original product or part to Apple in a timely manner. When providing DIY Service requiring the return of the original product or part, Apple may require a credit card authorization as security for the retail price of the replacement product or part and applicable shipping costs. If you follow instructions, Apple will cancel the credit card authorization, so you will not be charged for the product or part and shipping costs. If you fail to return the replaced product or part as instructed or the replaced product or part is not eligible for warranty service, Apple will charge the credit card for the authorized amount. Service options, parts availability and response times may vary according to the country in which service is requested. Service options are subject to change at any time. You may be responsible for shipping and handling charges if the product cannot be serviced in the country in which service is requested. If you seek service in a country that is not the country of purchase, you will comply with all applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T. and other associated taxes and charges. For international service, Apple may repair or exchange defective products and parts with comparable products and parts that comply with local standards. In accordance with applicable law, Apple may require that you furnish proof of purchase details and/or comply with registration requirements before receiving warranty service. Online information with more details on obtaining warranty service is provided below.

PRIVACY

Apple will maintain and use customer information in accordance with the Apple Customer Privacy Policy available at www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

DATA BACKUP

If your product is capable of storing software programs, data and other information, you should make periodic backup copies of the information contained on the product’s hard drive or other storage media to protect the contents and as a precaution against possible operational failures. Before you deliver your product for warranty service it is your responsibility to keep a separate backup copy of the contents, remove all personal information and data that you want to protect and disable any security passwords. IT IS POSSIBLE THAT THE CONTENTS OF YOUR STORAGE MEDIA WILL BE LOST OR REFORMATTED IN THE COURSE OF WARRANTY SERVICE, AND APPLE AND ITS AGENTS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO OR LOSS OF PROGRAMS, DATA OR OTHER INFORMATION CONTAINED ON THE MEDIA OR ANY PART OF THE PRODUCT SERVICED. Your product or a replacement product will be returned to you as your product was configured when originally purchased, subject to applicable updates. If applicable to your model, Apple may install system software updates as part of warranty service that will prevent the product from reverting to an earlier version of the system software, and as a result third party applications previously installed may not be compatible or work with the product. You will be responsible for reinstalling all other software programs, data and passwords. Recovery and reinstallation of software programs and user data are not covered under this Limited Warranty.

Online Information

More information of the following is available online:

Warranty Obligor For Region Or Country of Purchase

Region/Country of Purchase Apple Address
Americas
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
United States and Other Americas Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
People's Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Other Asian Pacific Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Garantiiteave

Tarbijate täiendavad seaduslikud õigused

Tarbijatele, kelle jaoks kehtivad tarbijakaitseseadused või -eeskirjad kas riigis, kus toode osteti, või tarbija elukohariigis (kui see erineb toote ostukohast), täiendavad Apple'i üheaastase piiratud garantiiga antud õigused selliste tarbijakaitseõiguste ja -eeskirjadega tagatud õigusi ja hüvitisi, sh kuid mitte ainult neid täiendavaid õigusi.

Tootja garantiiga saadud õigused lisanduvad tarbijaõigusega antud õigustele. Lisateabe saamiseks klõpsa siin.

Mitte-Apple'i kaubamärgiga tooted / muude tootjate tooted

Apple'i üheaastane piiratud garantii ei kehti toodetele, mis ei kanna Apple'i kaubamärki - ka siis, kui need on pakendatud või müüdud koos Apple'i toodetega. Mitte-Apple'i kaubamärgiga toodetel võib olla vastava tootja antud tootegarantii. Täpsemat teavet leiad toote pakendilt ja dokumentatsioonist.

Ostukoha riigi või regiooni garantii täitja

Ülemaailmne loend ettevõtetest, kellel on Apple'i piiratud garantii alusel kohustused Lisateave