Laitetakuu

Applen yhden (1) vuoden rajoitettu takuu - (SUOMI)
Vain Applen brändituotteille

Kuluttajansuojalaki

Applen yhden vuoden rajoitettu takuu on vapaaehtoinen valmistajan takuu. Se tarjoaa käyttäjälle kuluttajansuojalain piiriin kuulumattomia oikeuksia, kuten esimerkiksi tuotteiden puutteisiin liittyviä oikeuksia.

Applen yhden vuoden rajoitetun takuun edut siis täydentävät kuluttajansuojalain suomia oikeuksia, eivät korvaa niitä.

Kuluttajat voivat valita, vaativatko he oikeuksiaan Applen yhden vuoden rajoitetun takuun vai kuluttajansuojalakien nojalla.

Tärkeää: Applen yhden vuoden rajoitetun takuun ehdot eivät ole voimassa vaateissa, jotka tehdään kuluttajansuojalain nojalla.

Jos haluat lisätietoja kuluttajansuojalaista, käy Applen verkkosivustossa (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttaja-asiamieheen.

MITÄ TÄMÄ TAKUU KATTAA?

Apple Distribution International (jonka osoite on Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irlanti) tai sen oikeudenomistajat (näihin viitataan tässä asiakirjassa yleisnimityksellä Apple) myöntävät alkuperäiseen tuotepakettiin kuuluvalle Applen brändituotteelle ja sen lisävarusteille (näitä kutsutaan tässä asiakirjassa yleisnimityksellä Apple-tuote) takuun materiaali- ja valmistusvikojen suhteen, kun tuotetta käytetään Applen käyttöohjeiden, teknisten ohjeiden ja muiden Apple-tuotteelle julkaistujen ohjeiden mukaisesti. Tämä takuu myönnetään YHDEKSI (1) VUODEKSI, joka katsotaan alkavaksi siitä, kun käyttäjä ostaa tuotteen sen ensimmäisenä käyttäjänä jälleenmyyjältä (tästä ajanjaksosta käytetään tässä asiakirjassa nimitystä takuuaika). Apple-tuotteesi yhden vuoden rajoitetun takuun nojalla olet oikeutettu hyödyntämään takuupalveluita ja takuun oikeuttamia muutoksenhakukeinoja paikallisten Apple-palvelupisteiden kautta useimmissa eri maissa (saat lisätietoja Takuupalveluiden hankkiminen -kohdasta). Jos tuotteessa ilmenee valmistus- tai materiaalivika, voit osoittaa vaateesi Applelle, vaikka olisitkin ostanut Apple-tuotteesi ulkopuoliselta taholta. Huomautus: kaikkia Applen yhden vuoden rajoitetun takuun perusteella tehtyjä vaateita koskevat tässä takuuasiakirjassa määritettävät ehdot.

Lisäksi Apple-tarjoaa Apple-tuotteille teknistä tukea puhelimitse 90 päivän ajan tuotteen toimituksesta alkaen.

MITÄ TÄMÄ TAKUU EI KATA?

Tämä takuu ei koske mitään laitteita tai ohjelmistoja, jotka eivät ole Applen valmistamia. Tämä rajoitus koskee myös tällaisia laitteita ja ohjelmistoja, jotka myydään tai tarjotaan yhdessä Apple-laitteiden kanssa.

Muiden kuin Applen valmistamilla tuotteilla voi olla omat valmistajatakuunsa, jotka tarjoavat kuluttajille tiettyjä oikeuksia paikallisen kuluttajansuojalain lisäksi. Saat lisätietoja tällaisista takuista kunkin tuotteen pakkauksesta tai sen mukana toimitetuista ohjeista.

Ohjelmistojen käyttöoikeuksien tiedot määritetään ohjelmiston mukana toimitettavassa käyttöoikeussopimuksessa.

Huoltovaihtoehdot saattavat olla rajoitettuja, jos pyydät palvelua eri maassa kuin siinä, josta ostit kyseisen Apple-tuotteen. Jos Apple-tuotteelle ei ole saatavilla palvelua tällaisessa maassa, Apple ilmoittaa sinulle, mitä lisäkuluja tuotteen käsittelystä ja toimituksesta sinulle koituu. Näistä kuluista ilmoitetaan ennen palvelun tarjoamista.

Jos otat yhteyttä Appleen puhelimitse, puhelusta saattaa aiheutua sinulle kuluja. Tämä kuitenkin riippuu omasta sijainnistasi. Saat lisätietoja omalta verkko-operaattoriltasi.

Tämä takuu ei koske (a) kuluvia osia, kuten akkuja tai suojapinnoitteita, jotka on suunniteltu ajan mittaan kuluviksi, ellei vika johdu materiaali- tai valmistusvirheestä; (b) kosmeettisia vaurioita, esimerkiksi naarmuja, lommoja tai porttien rikkinäisiä muoviosia; (c) vaurioita, jotka ovat aiheutuneet käytöstä muiden tuotteiden kanssa; (d) vaurioita, jotka johtuvat vahingoista, väärinkäytöstä, nesteelle altistumisesta, tulipalosta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä; (e) vaurioita, jotka aiheutuvat Apple-tuotteen käytöstä käyttöohjeiden, teknisten ohjeiden tai Apple-tuotteen muiden julkaistujen ohjeiden vastaisesti; (f) vaurioita, jotka aiheutuvat siitä, että tuotetta on huoltanut (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset) kuka tahansa muu kuin Applen tai Applen valtuuttaman huoltoliikkeen (josta käytetään myös nimitystä AASP) edustaja; (g) Apple-tuotetta, jota tai jonka toimintoja on muokattu ilman Applen kirjallista lupaa; (h) vikoja, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta tai Apple-tuotteen normaalista ikääntymisestä (i) mitään Apple-tuotetta, jonka sarjanumero on poistettu tai muokattu tunnistamattomaksi tai (j) varastettua tuotetta tai Applen perustellusti lainvalvontaviranomaisilta saamiensa tietojen perusteella varastetuksi olettamaa tuotetta.

iPHONE- ja iPAD-LAITTEIDEN HUOLTOA JA PALVELUITA KOSKEVA TÄRKEÄ RAJOITUS

Apple voi rajoittaa iPhone- ja iPad-laitteen takuupalvelut vain siihen maahan, joissa Apple tai sen valtuuttama jälleenmyyjä alun perin kyseisen tuotteen myi. iPhone- ja iPad-laitteiden huoltoja saavat tehdä vain Apple ja Applen valtuuttamat huoltoliikkeet (AASP).

KÄYTTÄJÄN VASTUUT

JOS APPLE-TUOTTEESI VOI TALLENTAA OHJELMISTOJA, OHJELMIA, TIETOJA JA MUUTA VASTAAVAA, SINUN TULEE VARMUUSKOPIOIDA APPLE-TUOTTEESI TALLENNUSVÄLINEELLE TALLENNETTU SISÄLTÖ SÄÄNNÖLLISESTI. NÄIN VOIT SUOJAUTUA TUOTTEEN MAHDOLLISILTA TOIMINTAHÄIRIÖILTÄ.

Ennen kuin lähetät Apple-tuotteesi takuuhuoltoon, ota kaikesta sen tallennusvälineelle tallennetusta sisällöstä itsellesi varmuuskopio, poista kaikki henkilökohtaiset tiedot ja poista kaikki salasanat käytöstä. Apple-tuotteesi tallennusvälineen sisältö voidaan poistaa tai korvata ja/tai tallennusväline saatetaan alustaa uudelleen huollon yhteydessä.

Apple-tuotteesi tai sen tilalle annettu korvaava tuote toimitetaan sinulle takuuhuollon jälkeen siten, että se on määritetty samalla tavalla kuin alkuperäisen oston yhteydessä tai soveltuvien päivitysten mukaisesti. Apple voi asentaa Apple-tuotteeseen takuuhuollon aikana ohjelmistopäivityksiä, jotka estävät Apple-tuotetta käyttämästä järjestelmäohjelmiston aiempaa versiota. Järjestelmäohjelmiston päivityksen johdosta Apple-tuotteeseen asennetut muiden valmistajien ohjelmistot eivät ehkä ole yhteensopivia Apple-tuotteen kanssa tai toimi siinä. Olet itse vastuussa kaikkien ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja muiden sisältöjen uudelleenasennuksesta. Tämä takuu ei kata ohjelmistojen, ohjelmien, tietojen ja muiden sisältöjen palautus- ja uudelleenasennuspalveluita.

Jos haet palvelua eri maassa, josta ostit tuotteesi alun perin, sinun täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientilakeja sekä -säädöksiä ja maksaa kaikki tarvittavat tullimaksut, arvonlisäverot sekä muut maksut ja verot.

Tärkeää: Älä avaa Apple-tuotetta, ellei sen käyttöoppaassa ole ohjeita avaamiseen. Apple-tuotteen avaaminen saattaa aiheuttaa vahinkoja, joita tämä takuu ei kata.

MITEN APPLE KÄSITTELEE TAKUUVAATIMUKSIA?

Jos lähetät tähän takuuseen perustuvan perustellun vaateen, Apple voi oman harkintansa mukaan

(i) korjata Apple-tuotteen uusilla tai käytetyillä osilla, jotka ovat suorituskyvyltään tai luotettavuudeltaan uutta vastaavia

(ii) korvata Apple-tuotteen tuotteella, joka vastaa ainakin toiminnaltaan omaa tuotettasi ja joka on koottu suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan uutta vastaavista uusista ja/tai käytetyistä osista

(iii) hyvittää sinulle Apple-tuotteen ostohinnan, jos tuote jää Applen haltuun.

Kun osa tai tuote korvataan tai siitä annetaan hyvitys, korvaava tuote tai osa siirtyy sinun omistukseesi ja korvattu osa tai tuote tai hyvitetty tuote siirtyy Applen omistukseen.

Korvaavalle osalle tai tuotteelle tai korjatulle Apple-tuotteelle myönnetään joko alkuperäisen Apple-tuotteen jäljellä olevan takuuajan mukainen takuuaika tai 90 päivän takuu korvaamisesta tai korjaamisesta lähtien. Näistä sovelletaan sitä vaihtoehtoa, joka tarjoaa pidemmän takuuajan.

Jos pyydät Apple-tuotteen takuuhuoltoa eri maassa kuin tuotteen ostomaassa, Apple voi korjata tai korvata tuotteet ja osat vastaavilla tuotteilla tai osilla, jotka ovat paikallisten vaatimusten mukaisia.

KUINKA TAKUUHUOLTOA PYYDETÄÄN?

Jos olet lähettämässä tuotettasi takuuhuoltoon, tutustu ensin seuraaviin verkon ohjeresursseihin:

Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä tai jos Apple-tuotteesi ei toimi oikein sen jälkeenkään, kun olet hyödyntänyt näitä resursseja, ota yhteyttä Applen edustajaan tai tarvittaessa Applen omistamaan jälleenmyyntiliikkeeseen (jota kutsutaan tässä asiakirjassa nimellä Apple-jälleenmyyntiliike) tai Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen (AASP). Nämä tahot auttavat sinua määrittämään, edellyttääkö Apple-tuotteesi huoltoa. Jos se edellyttää huoltoa, ne myös kertovat, mitä alla mainittuja takuuhuoltopalveluita Apple tuotteellesi tarjoaa.

Apple tai sen edustajat saattavat ennen takuuhuollon aloittamista edellyttää, että toimitat todisteita ostotapahtuman yksityiskohdista, vastaat kysymyksiin, joilla mahdollisia ongelmia yritetään tunnistaa, ja noudatat Applen ohjeita takuuhuollon suorittamiseksi. Tällaisia ohjeita ovat esimerkiksi Apple-tuotteen pakkaus- ja toimitusohjeet, kun huolto suoritetaan postitse (kuten alla kuvataan).

Applen yhden vuoden rajoitetun takuun piiriin kuuluvan huollon tai muun palvelun hyödyntäminen ei edellytä, että osoitat valittamasi vian tai ongelman esiintyneen tuotteessa jo silloin, kun sait tuotteen käyttöösi, ellei tämä vika tai ongelma erityisesti tätä edellytä.

TAKUUHUOLTOVAIHTOEHDOT

Apple tarjoaa oman harkintansa, olosuhteiden ja Apple-tuotteen tyypin mukaan takuuhuoltopalveluita yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

(i) Sisäänkantohuolto: Apple voi edellyttää, että palautat Apple-tuotteesi Apple-jälleenmyyntiliikkeeseen tai sisäänkantohuoltopalveluita tarjoavaan Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen (AASP). Apple-tuotteesi voidaan lähettää huollettavaksi Apple-korjauspalveluun. Kun saat ilmoituksen, että huolto on valmis, sinun on noudettava Apple-tuotteesi Apple-jälleenmyyntiliikkeestä tai Applen valtuuttamasta huoltoliikkeestä viipymättä. Muussa tapauksessa Apple-tuotteesi lähetetään Apple-korjauspalvelusta suoraan sinulle.

(ii) Huolto postitse: Jos Apple päättää tarjota huoltopalvelun postitse, Apple lähettää sinulle valmiiksi maksetun kuljetustodistuksen ja mahdollisesti tarvittavat pakkausmateriaalit. Niiden avulla voit lähettää Apple-tuotteesi Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai Apple-korjauspalvelun toimipisteeseen Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on tehty, Apple-korjauspalvelu tai Applen valtuuttama korjausliike palauttaa Apple-tuotteen sinulle. Apple maksaa lähetyskulut molempiin suuntiin, kunhan noudatat kaikkia ohjeita.

(iii) Tee-se-itse-osahuolto: Tee-se-itse-osahuollossa Apple toimittaa sinulle korvaavan tuotteen tai tuotteen helposti vaihdettavat korvaavat osat tai lisävarusteet, esimerkiksi hiiren tai näppäimistön, jotka voit ottaa käyttöön ilman mitään työkaluja. Huomautus: Apple ei ole vastuussa mistään työvoimakustannuksista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu tee-se-itse-osahuollosta. Jos tarvitset lisäohjeita tai apua tee-se-itse-osahuollon yhteydessä, ota yhteyttä Appleen soittamalla alla mainittuun numeroon tai käymällä Applen jälleenmyyntiliikkeessä tai Applen valtuuttamassa huoltoliikkeessä (AASP). Jos Apple päättää tarjota takuuhuollon tee-se-itse-osahuoltona, sitä koskevat seuraavat ehdot:

(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple voi edellyttää, että luottokortiltasi tehdään katevaraus summalle, joka vastaa korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen jälleenmyyntihintaa ja toimituskustannuksia. Apple lähettää sinulle korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi - sekä tarvittaessa ohjeet ja vaatimukset korvatun tuotteen tai osan palauttamiseksi. Kun toimit saamiesi ohjeiden mukaan, Apple ei veloita katevarausta luottokortiltasi, joten sinulta ei veloiteta mitään tuotteesta tai osasta ja sen toimituskuluista. Jos et palauta korvattua osaa, tuotetta tai lisälaitetta ohjeiden mukaisesti tai jos palautat korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen, joka ei ole oikeutettu takuuhuoltoon, Apple veloittaa luottokortiltasi katevarauksen summan. Jos luottokortiltasi ei voida tehdä katevarausta, et voi hyödyntää takuuhuoltopalvelua. Tässä tapauksessa Apple pyrkii järjestelmään huollon muulla tavoin.

(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen palautusta: Apple lähettää sinulle maksutta korvaavan tuotteen, osan tai lisälaitteen sekä ohjeet sen asentamiseen. Tarvittaessa Apple lähettää sinulle myös ohjeet korvatun tuotteen, osan tai lisälaitteen hävittämiseksi.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

(i) Koko sopimus:

Applen rajoitettu yhden vuoden takuu ei sisällä mitään muita takuita, ehtoja tai määräyksiä kuin näissä takuuehdoissa mainitut sekä takuuehtojen alussa mainittujen kuluttajansuojalakien sinulle suomat oikeudet. Joissain maissa ei sallita rajoituksia sille, kuinka kauan tällaiset takuut, ehdot tai oletetut takuut voivat olla voimassa, joten yllä mainittu rajoitus ei välttämättä koske kaikkia käyttäjiä.

(ii) Tietoihin liittyvä vastuuvapauslauseke:

Apple ei takaa, väitä tai lupaa, että se voi korjata tai korvata minkä tahansa Apple-tuotteen tämän takuun nojalla ilman Apple-tuotteeseen tallennettuihin tietoihin liittyviä riskejä ja/tai tietojen katoamista.

(iii) Vastuuvapauslauseke:

Apple ei missään tapauksessa ole vastuussa:

  1. mistään vahingoista, jotka aiheutuvat muusta kuin näiden takuuehtojen rikkomisestamme;
  2. mistään menetyksistä tai vahingoista, joiden ei tuotteen ostohetkellä ole voitu kohtuullisesti katsoa olevan ennakoitavissa oleva seuraus siitä, että Apple olisi rikkonut näitä takuuehtoja; tai
  3. mistään liiketoimintaan tai muuhun toimintaan liittyvistä tappioista tai menetyksistä, menetetyistä tuloista tai voitoista, tietojen menetyksistä tai mahdollisuuksien menetyksistä.

Nämä takuuehdot eivät koske (i) kuolemantapauksiin tai henkilövahinkoihin liittyviä vaateita, (ii) petoksiin tai törkeään huolimattomuuteen liittyviä vaateita, (iii) vilpillisiä vaateita tai (iv) mitään muita vastuita, joita ei voida lain mukaan poissulkea tai rajoittaa.

TIETOSUOJA

Apple säilyttää ja käyttää asiakkaiden tietoja Applen asiakkaita koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa www.apple.com/legal/warranty/privacy.

YLEISTÄ

Kenelläkään Applen jälleenmyyjällä, edustajalla tai työntekijällä ei ole oikeuksia tehdä muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän takuuseen.

Jos mikä tahansa tämän takuun ehto katsotaan lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto suljetaan tämän takuun ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vaikuta muiden takuuehtojen lainvoimaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Tätä takuuta tulkitaan ja sovelletaan sen maan lakien mukaisesti, josta käyttäjän Apple-tuote on ostettu.

Laitetakuu

Applen rajoitettu yhden (1) vuoden takuu - MAC
Ainoastaan Apple-merkkisille tuotteille

MITEN KULUTTAJANSUOJALAKI LIITTYY TÄHÄN TAKUUSEEN

TÄMÄ TAKUU ANTAA KULUTTAJALLE MÄÄRÄTTYJÄ OIKEUKSIA, JOIDEN LISÄKSI KULUTTAJALLA VOI OLLA MYÖS MUITA MAAKOHTAISIA (TAI OSAVALTIO- TAI PROVINSSIKOHTAISIA) OIKEUKSIA. APPLE EI POISSULJE, RAJOITA TAI EVÄÄ, MUUTOIN KUIN LAIN SALLIMALLA TAVALLA, KULUTTAJAN MUITA MAHDOLLISIA OIKEUKSIA, MUKAAN LUKIEN NE OIKEUDET, JOTKA PERUSTUVAT SIIHEN, ETTÄ MYYNTISOPIMUSTA EI OLE NOUDATETTU. SAADAKSEEN TÄYDEN KÄSITYKSEN OIKEUKSISTAAN, KULUTTAJAA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN OMAN MAANSA, PROVINSSINSA TAI OSAVALTIONSA LAINSÄÄDÄNTÖÖN.

TAKUURAJOITUKSET, JOILLA VOI OLLA VAIKUTUSTA KULUTTAJANSUOJALAKIIN

SIKÄLI KUN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA EDELLÄ ESITETYT KORVAUKSET OVAT AINOAT, JOTKA MYÖNNETÄÄN, JA NE SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET, JA LAKIIN PERUSTUVAT, NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, KORVAUKSET TAI EHDOT. SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, APPLE VAPAUTTAA ITSENSÄ VASTUUSTA KOSKIEN KAIKKIA LAKIIN PERUSTUVIA JA OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT TUOTTEEN MYYTÄVYYDESTÄ JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ TAKUUT SIITÄ, ETTEI TUOTTEESSA ESIINNY PIILEVIÄ VIKOJA. SILTÄ OSIN KUIN APPLE EI VOI VAPAUTTAA ITSEÄÄN VASTUUSTA KOSKIEN KYSEISIÄ TAKUITA, RAJATAAN TAKUUT KESTOLTAAN JA KORVAUKSILTAAN TAKUUN KESTON MITTAISIKSI JA APPLEN HARKINNAN MUKAAN ALLA KUVATTUIHIN KORJAUS- TAI KORVAUSPALVELUIHIN. JOTKIN MAAT (VALTIOT JA PROVINSSIT) EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA OLETETTUJEN TAKUIDEN (TAI EHTOJEN) KESTOON, JOTEN YLLÄ ESITETYT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA.

MITÄ TÄMÄ TAKUU KATTAA?

Apple myöntää tälle Apple-tuotemerkillä varustetulle laitteistotuotteelle sekä sen alkuperäisessä pakkauksessa olleille lisävarusteille (”Apple-tuote”) materiaali- ja valmistusvirheiden osalta takuun, joka on tavanomaisessa käytössä voimassa YHDEN (1) VUODEN ajan siitä päivästä, jolloin ensimmäinen loppukäyttäjä on ostanut tuotteen (”Takuuaika”). Applen julkaisemat ohjeet sisältävät muun muassa teknisissä määrityksissä, käyttöohjeissa ja palvelutiedonannoissa olevat tiedot.

MITÄ TÄMÄ TAKUU EI KATA?

Takuu ei koske muiden valmistajien laitteistotuotteita tai mitään ohjelmistoja, vaikka tällaisia laitteistotuotteita tai ohjelmistoja olisikin pakattu tai myyty yhdessä Applen laitteen kanssa. Muut valmistajat, toimittajat tai julkaisijat saattavat myöntää omia takuitaan asiakkaille, mutta Apple tarjoaa tuotteensa, ellei laki toisin edellytä, "sellaisena kuin se on". Tämä Takuu ei kata Applen jakelemia Apple-tuotemerkillä varustettuja tai ilman Apple-tuotemerkkiä olevia ohjelmistoja (mukaan lukien järjestelmäohjelmistot). Asiakasta kehotetaan tutustumaan tällaisen ohjelmiston mukana toimitetussa lisenssisopimuksessa oleviin tarkempiin tietoihin kuluttajan oikeuksista koskien kyseisen ohjelmiston käyttöä. Apple ei takaa, että Apple-tuotteen toiminta on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Apple ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Apple-tuotteen käyttöohjeita ei ole noudatettu.

Tämä takuu ei koske: (a) kuluvia osia, kuten akkuja, ellei vika ole aiheutunut materiaaliviasta tai puutteellisesta työn laadusta; (b) kosmeettista haittaa, mukaan lukien rajoituksetta naarmut, lommot ja porttien muoviosien murtumat; (c) vahinkoa, joka on aiheutunut käytöstä muun kuin Applen valmistaman tuotteen kanssa; (d) vahinkoa, joka on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, joutumisesta kosketuksiin nesteen kanssa, tulipalosta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä; (e) vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että Apple-tuotetta on käytetty muulla kuin Applen tarkoittamalla tavalla; (f) vahinkoa, joka on aiheutunut muun kuin Applen edustajan tai valtuutetun Apple-huollon (”Valtuutettu Apple-huolto”) tekemästä huoltotoimenpiteestä (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset); (g) Apple-tuotetta tai osaa, jota on muokattu toiminnallisuuden tai kapasiteetin muuttamiseksi ilman Applen kirjallista suostumusta; (h) vikoja, jotka ovat seurausta normaalista kulumisesta tai Apple-tuotteen normaalista vanhenemisesta, tai (i) jos Apple-tuotteen sarjanumero on poistettu tai turmeltu.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

MIKÄLI ASIAKKAAN APPLE-TUOTTEELLA VOI TALLENTAA OHJELMISTOTUOTTEITA, DATAA TAI MUITA TIETOJA, ASIKASTA KEHOTETAAN OTTAMAAN VARMUUSKOPIOITA MÄÄRÄAJOIN APPLE-TUOTTEEN KIINTOLEVYASEMAN SISÄLTÄMISTÄ TIEDOISTA SISÄLLÖN TURVAAMISEKSI JA VAROTOIMENA MAHDOLLISTEN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN VARALTA.

Ennen takuupalvelun saamista, Apple voi edellyttää, että asiakas toimittaa tositteet ostotiedoista, vastaa kysymyksiin, joiden tarkoituksena on määrittää mahdolliset ongelmakohdat, sekä noudattaa Applen takuupalvelumenettelyä. Asiakkaan vastuulla on ennen Apple-tuotteensa toimittamista takuupalveluun ottaa talteen erillinen varmuuskopio sen kiintolevyaseman sisällöstä, poistaa kaikki henkilötiedot, joita asiakas haluaa suojella, sekä poistaa mahdolliset salasanat.

ON MAHDOLLISTA, ETTÄ ASIAKKAAN APPLE-TUOTTEEN KIINTOLEVYASEMAN SISÄLTÖ HÄVIÄÄ TAI MUUTTUU TAKUUPALVELUN AIKANA. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA APPLE JA SEN EDUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN TALLENNUSMEDIAN TAI MUUN HUOLLETTAVAN APPLE-TUOTTEEN OSAN SISÄLTÄMIEN OHJELMIEN, DATAN TAI MUUN TIEDON KATOAMISESTA.

Takuupalvelun jälkeen asiakkaan Apple-tuote palautetaan asiakkaalle määriteltynä niin kuin Apple-tuote oli silloin, kun se alun perin hankittiin, kuitenkin soveltuvat päivitykset huomioon ottaen. Asiakas vastaa kaikkien muiden ohjelmistojen, datan ja salasanojen uudelleen asennuksesta. Tämä takuu ei koske ohjelmistojen ja käyttäjän datan ja tietojen palauttamista ja uudelleen asennusta.

MITEN APPLE TOIMII, JOS TAKUUEHTOJA RIKOTAAN?

Mikäli asiakas toimittaa Takuuaikana pätevän reklamaation Applelle tai Valtuutetulle Apple-huollolle, Apple voi harkintansa mukaan joko (i) korjata Apple-tuotteen käyttäen uusia osia tai käytettyjä, suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan uuden veroisia osia, (ii) vaihtaa Apple-tuotteen tuotteeseen, joka on toiminnallisesti vähintään Apple-tuotetta vastaava ja joka koostuu uusista ja/tai käytetyistä osista, jotka ovat toiminnallisesti ja luotettavuudeltaan uudenveroisia, tai (iii) palauttaa Apple-tuotteen ostohinta.

Apple voi vaatia asiakasta itse vaihtamaan sellaiset osat tai tuotteet, jotka ovat käyttäjän asennettavissa. Korvaavaa tuotetta tai osaa, mukaan lukien käyttäjän asennettavissa oleva osa, joka on asennettu Applen antamien ohjeiden mukaisesti, koskee takuu, joka on voimassa alkuperäisen Apple-tuotteen jäljellä olevan takuuajan tai yhdeksänkymmentä (90) päivää tuotteen korjaamisesta tai korvaamisesta toisella riippuen siitä, kumpi antaa pidemmän takuuajan asiakkaalle. Kun tuote tai sen osa vaihdetaan tai ostohinta hyvitetään, korvaavasta tuotteesta tai osasta tulee asiakkaan omaisuutta ja korvatusta tai hyvitetystä osasta tulee Applen omaisuutta.

TAKUUPALVELUN SAAMINEN

Ennen takuupalvelun pyytämistä asiakasta kehotetaan tutustumaan jäljempänä esitettyihin verkossa tarjottaviin ongelmanratkaisuresursseihin. Mikäli Apple-tuote ei vieläkään toimi asianmukaisesti ongelmanratkaisuresursseissa neuvottujen toimien jälkeen, asiakasta kehotetaan ottamaan yhteys Applen edustajiin tai, soveltuvin osin, Applen omistamaan vähittäismyyntipisteeseen ("Apple-vähittäismyynti") tai Valtuutettuun Apple-huoltoon, alla olevien tietojen mukaisesti. Applen edustaja tai Valtuutettu Apple-huolto määrittää, tarvitseeko asiakkaan Apple-tuote huoltoa, ja jos tarvitsee, neuvoo, miten Apple kyseisen huollon tarjoaa. Jos Appleen ollaan yhteydessä puhelimitse, voidaan tästä periä ylimääräisiä maksuja asiakkaan sijaintipaikasta riippuen.

Lisätietoja takuupalvelun saamisesta on jäljempänä mainituissa verkko-osoitteissa.

TAKUUPALVELUVAIHTOEHDOT

Apple voi tarjota takuupalvelua käyttämällä yhtä tai useampaa seuraavista vaihtoehdoista:

(i) Paikan päällä suoritettava huolto. Asiakas voi palauttaa Apple-tuotteensa Apple-vähittäismyyntiin tai Valtuutettuun Apple-huoltoon, joka tarjoaa huoltopalveluita paikan päällä. Palvelu tapahtuu joko paikan päällä tai Apple-vähittäismyynti tai Valtuutettu Apple-huolto voi lähettää Apple-tuotteen Apple-korjauspalvelupisteeseen huoltoa varten. Kun asiakas saa tiedon, että huolto on suoritettu, hänen tulee noutaa viipymättä Apple-tuote Apple-vähittäismyynnistä tai Valtuutetusta Apple-huollosta tai Apple-tuote lähetetään suoraan asiakkaalle Apple-korjauspalvelupisteestä.

(ii) Postitushuolto. Jos Apple näkee, että asiakkaan Apple-tuote soveltuu postitushuoltoon, Apple lähettää asiakkaalle etukäteen maksetut lähetyslomakkeet ja tarvittaessa pakkausmateriaalia, Apple-tuotteen lähettämistä varten Apple-korjauspalvelupisteeseen tai Valtuutettuun Apple-huoltoon Applen ohjeiden mukaisesti. Kun huolto on suoritettu, Apple-korjauspalvelupiste tai Valtuutettu Apple-huolto palauttaa Apple-tuotteen asiakkaalle. Apple maksaa lähetyskulut asiakkaan sijaintipaikkaan sekä sijaintipaikasta, jos kaikkia ohjeita noudatetaan.

(iii) Tee-se-itse-huolto. Tee-se-itse-huolto mahdollistaa Apple-tuotteen huollon asiakkaan itsensä toimesta. Mikäli Tee-se-itse-huolto on saatavana kyseisissä olosuhteissa, noudatetaan seuraavaa menettelyä.

(a) Huolto, jossa Apple edellyttää korvatun tuotteen tai osan palauttamista. Apple saattaa edellyttää luottokorttivaltuutusta vakuutena korvaavan tuotteen tai sen osan vähittäismyyntihinnasta ja soveltuvista lähetyskuluista. Mikäli asiakas ei voi antaa luottokorttivaltuutusta, Tee-se-itse-huolto ei välttämättä ole asiakkaan käytettävissä, ja Apple tarjoaa vaihtoehtoisia järjestelyjä palvelun toimittamiseksi. Apple lähettää asiakkaalle korvaavan tuotteen tai osan, tarvittaessa yhdessä asennusohjeiden kanssa, sekä mahdolliset vaatimukset koskien korvatun tuotteen tai osan palauttamista. Mikäli asiakas noudattaa ohjeita, Apple peruuttaa luottokorttivaltuutuksen, jolloin tuotetta tai osaa ja lähetyskuluja ei veloiteta asiakkaalta. Mikäli asiakas jättää palauttamatta korvatun tuotteen tai osan vastoin ohjeita, tai palauttaa tuotteen tai osan, joka on palveluun kelpaamaton, Apple veloittaa asiakkaan luottokorttia valtuutetun summan edestä.

(b) Huolto, jossa Apple ei edellytä korvatun tuotteen tai osan palauttamista. Apple lähettää maksutta asiakkaalle korvaavan tuotteen tai osan, tarvittaessa yhdessä asennusohjeiden kanssa, sekä mahdolliset vaatimukset koskien korvatun tuotteen tai osan hävittämistä.

(c) Apple ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista työvoimakustannuksista, jotka liittyvät Tee-se-itse-huoltoon. Mikäli asiakas tarvitsee lisäopastusta, hänen tulee ottaa yhteyttä Appleen soittamalla jäljempänä ilmoitettuun puhelinnumeroon.

Apple pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa käyttämäänsä takuupalvelumenetelmäänsä sekä asiakkaan Apple-tuotteen soveltuvuutta tiettyyn palvelumuotoon. Palvelu rajoittuu siinä maassa saatavana oleviin vaihtoehtoihin, jossa palvelua pyydetään. Palveluvaihtoehdot, osien saatavuus ja vastausajat saattavat vaihdella maakohtaisesti. Asiakas voi joutua vastaamaan lähetys- ja käsittelymaksuista, jos Apple-tuotetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa se sijaitsee. Mikäli asiakas pyytää palvelua muussa kuin Apple-tuotteen hankintamaassa, asiakkaan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia tuonti- ja vientilakeja ja -säännöksiä ja vastata kaikista tullimaksuista, arvonlisäveroista ja muista veroluontoisista seuraamuksista ja maksuista. Kansainvälisen palvelun osalta Apple voi korjata vialliset tuotteet ja osat tai vaihtaa ne toisiin vastaaviin tuotteisiin ja osiin, jotka vastaavat paikallisia laatuvaatimuksia.

VASTUUNRAJOITUS

PAITSI MITÄ TÄSSÄ TAKUUSSA TODETAAN JA ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAKUUEHDON TAI MUUN EHDON RIKKOMISESTA, EIKÄ APPLELLE KUULU MIHINKÄÄN MUUHUN OIKEUSTEORIAAN PERUSTUVIA VASTUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN MENETYKSESTÄ; TULOJEN MENETYKSESTÄ; TODELLISTEN TAI ENNAKOITUJEN VOITTOJEN MENETYKSESTÄ (MUKAAN LUKIEN SOPIMUSPERUSTEISTEN VOITTOJEN MENETYKSET); RAHAN HYÖDYNTÄMISEN MENETYKSESTÄ; ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ; LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ; MAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSESTÄ; LIIKEARVON MENETYKSESTÄ; MAINEEN MENETYKSESTÄ; DATAN MENETYKSESTÄ, VAARANTUMISESTA, VAHINGOSTA TAI VIOITTUMISESTA, TAIKKA MISTÄ TAHANSA MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA MUKAAN LUKIEN LAITTEIDEN JA OMAISUUDEN KORVAAMINEN TOISELLA, JONKIN APPLEN TUOTTEESEEN TALLENNETUN TAI SEN KANSSA KÄYTETYN OHJELMAN TAI DATAN PALAUTTAMISESTA, OHJELMOINNISTA TAI TOISINTAMISESTA AIHEUTUNEET KULUT SEKÄ TUOTTEESEEN TALLENNETUN TIEDON LUOTTAMUKSELLISENA SÄILYTTÄMISEN EPÄONNISTUMISESTA.

EDELLÄ TODETTUA RAJOITUSTA EI SOVELLETA KUOLINTAPAUKSEEN TAI HENKILÖVAHINKOON PERUSTUVIIN VAATIMUKSIIN TAI LAKISÄÄTEISEEN VASTUUSEEN TAHALLISISTA JA TÖRKEÄN TUOTTAMUKSELLISISTA TEOISTA JA/TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ. APPLE EI TAKAA, ETTÄ SE KYKENEE KORJAAMAAN JONKIN TÄMÄN TAKUUN MUKAISEN TUOTTEEN TAI VAIHTAMAAN JONKIN TUOTTEEN TOISEEN TUOTTEESEEN VAARANTAMATTA OHJELMIA TAI DATAA TAI ILMAN RISKIÄ NIIDEN HÄVIÄMISESTÄ.

JOTKIN VALTIOT (OSAVALTIOT JA PROVINSSIT) EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITUKSIA TAI POISSULKEMISIA, JOTEN YLLÄ ESITETYT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT KOSKE KAIKKIA KULUTTAJIA.

TIETOSUOJA

Apple säilyttää ja käyttää asiakasta koskevia tietoja Applen asiakkaiden yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti. Periaatteisiin voi tutustua osoitteessa www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

YLEISTÄ

Applen jälleenmyyjillä, edustajilla tai työntekijöillä ei ole oikeutta tehdä mitään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän takuuseen. Mikäli jokin ehto katsotaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta jäljellä olevien ehtojen lainmukaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen tai heikennä niitä. Tähän takuuseen ja sen tulkintaan sovelletaan sen maan lakeja, jossa asianomainen Apple-tuote on hankittu. Tämän takuun myöntäjänä oleva Applen yksikkö yksilöidään tämän asiakirjan lopussa sen maan tai alueen mukaisesti, jossa asianomainen tuote on hankittu. Apple tai sen oikeusseuraaja toimii tämän takuun antajana.

TIETOLÄHTEET VERKOSSA

Seuraavista aiheista on lisätietoja verkossa:

TAKUUSTA VASTAAVA TAHO HANKINTAMAASSA TAI -ALUEELLA

Tuotteen hankintamaa/-alue Apple Osoite
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka
Kaikki maat Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Laitetakuu

Applen rajoitettu yhden (1) vuoden takuu
Ainoastaan Apple-merkkisille tuotteille

KULUTTAJAN OIKEUDET JA RAJOITUKSET

TÄMÄ TAKUU ANTAA KULUTTAJALLE MÄÄRÄTTYJÄ OIKEUKSIA, JOIDEN LISÄKSI KULUTTAJALLA VOI OLLA MYÖS MUITA MAAKOHTAISIA (TAI OSAVALTIO- TAI PROVINSSIKOHTAISIA) OIKEUKSIA. APPLE EI POISSULJE, RAJOITA TAI EVÄÄ, MUUTOIN KUIN LAIN SALLIMALLA TAVALLA, KULUTTAJAN MUITA MAHDOLLISIA OIKEUKSIA, MUKAAN LUKIEN NE OIKEUDET, JOTKA PERUSTUVAT SIIHEN, ETTÄ MYYNTISOPIMUSTA EI OLE NOUDATETTU. SAADAKSEEN TÄYDEN KÄSITYKSEN OIKEUKSISTAAN, KULUTTAJAA KEHOTETAAN TUTUSTUMAAN OMAN MAANSA, PROVINSSINSA TAI OSAVALTIONSA LAINSÄÄDÄNTÖÖN.

TAKUU

Applen tätä laitteistotuotetta koskevat takuuvelvoitteet on rajoitettu tässä dokumentissa olevien ehtojen mukaisesti:

Apple, jota edustava takuun myöntäjä on määritelty taulukossa jäljempänä, myöntää tälle Apple-merkkiselle laitteistotuotteelle työ- ja materiaalivirheiden osalta takuun, joka on tavanomaisessa käytössä voimassa YHDEN (1) VUODEN tuotteen ensimmäisen loppukäyttäjän vähittäishankintapäivästä lukien (”Takuuaika”). Mikäli laitteessa ilmenee virhe ja Apple on vastaanottanut pätevän vaatimuksen Takuuaikana, Apple voi valintansa mukaan ja lain sallimaan määrään asti joko (1) korjata laitevian veloituksetta käyttäen uusia osia tai kunnostettuja, suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan uuden veroisia osia, (2) vaihtaa tuotteen uuteen tuotteeseen tai kunnostettuun, suorituskyvyltään ja luotettavuudeltaan uuden veroiseen tuotteeseen, joka vähintään vastaa toiminnallisesti alkuperäistä tuotetta, tai (3) hyvittää tuotteen ostohinnan. Apple saattaa kehottaa asiakasta asentamaan itse viallisten osien tilalle käyttäjän asennettavissa olevat uudet tai kunnostetut osat, jotka Apple antaa takuuvelvoitteidensa täyttämiseksi. Korvaavat tuotteet tai -osat, mukaan lukien käyttäjän asennettavissa oleva osa, joka on asennettu Applen antamien ohjeiden mukaisesti, saavat hyväkseen takuun, joka on voimassa alkuperäisen tuotteen jäljellä olevan takuuajan tai yhdeksänkymmentä (90) päivää tuotteen korjaamisesta tai korvaamisesta toisella riippuen siitä, kumpi antaa pidemmän takuuajan asiakkaalle. Vaihdettaessa tuote tai sen osa, korvaavasta tuotteesta tai osasta tulee asiakkaan omaisuutta ja korvatusta tuotteesta tai osasta tulee Applen omaisuutta. Osia, jotka Apple toimittaa asiakkaalle takuuvelvoitteidensa täyttämiseksi, on käytettävä niissä tuotteissa, joihin takuupalvelua on vaadittu. Milloin tuotteesta maksetaan hyvitys, hyvitystä koskeva tuote on palautettava Applelle ja siitä tulee Applen omaisuutta.

POISSULKEMISET JA RAJOITUKSET

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA EDELLÄ ESITETYT RATKAISUT OVAT AINOAT, JOTKA MYÖNNETÄÄN, JA NE SYRJÄYTTÄVÄT KAIKKI MUUT SUULLISET, KIRJALLISET JA LAKIIN PERUSTUVAT, NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, RATKAISUT JA EHDOT. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, APPLE NIMENOMAISESTI VAPAUTTAA ITSENSÄ VASTUUSTA KOSKIEN KAIKKIA LAKIIN PERUSTUVIA JA OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ TAKUUT PIILEVIÄ VIKOJA VASTAAN. JOS APPLE EI LAIN MUKAAN VOI VAPAUTTAA ITSEÄÄN VASTUUSTA KOSKIEN LAKIIN PERUSTUVIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, SIINÄ TAPAUKSESSA KAIKKI KYSEISET TAKUUT RAJOITTUVAT, SIKÄLI KUIN LAKI SEN SALLII, KESTOLTAAN TÄMÄN NIMENOMAISEN TAKUUN KESTON MITTAISIKSI JA SISÄLLÖLTÄÄN KORJAUS- TAI KORVAUSPALVELUUN APPLEN YKSINOMAISEN HARKINNAN MUKAAN. JOTKIN VALTIOT, OSAVALTIOT JA MUUT HALLINNOLLISET ALUEET EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA OLETETTUJEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN KESTOON, JOTEN YLLÄ ESITETYT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA Applen jälleenmyyjillä, edustajilla tai työntekijöillä ei ole oikeutta tehdä mitään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän takuuseen. Mikäli jokin ehto katsotaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta jäljellä olevien ehtojen lainmukaisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen tai heikennä niitä.

Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan Applen valmistamia tai sille valmistettuja laitteistotuotteita, jotka voidaan tunnistaa niihin kiinnitetystä ”Apple”-tavaramerkistä, tuotenimestä tai logosta. Rajoitettu takuu ei koske muiden valmistajien laitteistotuotteita tai ohjelmistoja, vaikka tällaisia laitteistotuotteita tai ohjelmistoja olisikin pakattu tai myyty yhdessä Applen laitteiden kanssa. Muut valmistajat, toimittajat tai julkaisijat saattavat myöntää omia takuitaan loppukäyttäjälle, mutta Apple tarjoaa tuotteensa, ellei laista muuta johdu, "sellaisena kuin se on". Tämä rajoitettu takuu ei kata Applen jakelemia Apple-tuotemerkillä varustettuja tai ilman sellaisella merkinnällä varustettuja ohjelmistoja (mukaan lukien järjestelmäohjelmistot). Asiakasta kehotetaan tutustumaan tällaisen ohjelmiston mukana toimitetussa käyttöoikeussopimuksessa kuvattuihin tarkempiin tietoihin asiakkaan oikeuksista kyseisen ohjelmiston käyttöä koskevilta osin. Apple ei takaa, että tuotteen toiminta on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Apple ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että tuotteen käyttöohjeita ei ole noudatettu.

Tämä takuu ei koske: (a) kuluvia osia, kuten akkuja, ellei vika johdu materiaaliviasta tai puutteellisesta työ laadusta; (b) kosmeettista haittaa, mukaan lukien rajoituksetta naarmut, tahrat ja porttien istokekohtien muovinkohtien murtumat; (c) vahinkoa, joka on aiheutunut käytöstä muun kuin Applen valmistaman tuotteen kanssa; (d) vahinkoa, joka on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä, joutumisesta kosketuksiin nesteen kanssa, tulipalosta, maanjäristyksestä tai muusta ulkoisesta syystä; (e) vahinkoa, joka on aiheutunut siitä, että tuotetta on käytetty muulla kuin Applen sallimalla tai aikomalla tavalla; (f) vahinkoa, joka on aiheutunut muun kuin Applen edustajan tai valtuutetun Apple-huollon (”Apple-huolto”) tekemästä huoltotoimenpiteestä; (g) tuotetta tai osaa, jota on ilman Applen kirjallista suostumusta muutettu toiminnallisuudeltaan tai kyvyiltään; (h) normaalista kulumisesta tai muusta normaalista tuotteen ikääntymisestä aiheutuvia vikoja; tai (i) mitään tuotetta, jonka Apple-sarjanumero on poistettu tai turmeltu.

PAITSI MITÄ TÄSSÄ TAKUUSSA TODETAAN JA ELLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, APPLE EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAKUURIKKOMUKSESTA TAI MUUSTA EHDOSTA TAIKKA MISTÄ TAHANSA MUUSTA OIKEUSTEORIASTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTÖN MENETYKSESTÄ; TULOJEN MENETYKSESTÄ; TODELLISTEN TAI ENNAKOITUJEN VOITTOJEN MENETYKSESTÄ (MUKAAN LUKIEN SOPIMUSPERUSTEISTEN VOITTOJEN MENETYKSET); RAHAN HYÖDYNTÄMISEN MENETYKSESTÄ; SÄÄSTÖODOTUSTEN MENETYKSESTÄ; LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ; MAHDOLLISUUKSIEN MENETYKSESTÄ; LIIKEARVON MENETYKSESTÄ; MAINEEN MENETYKSESTÄ; TIEDON MENETYKSESTÄ, VAARANTUMISESTA, VAHINGOSTA TAI VIOITTUMISESTA, TAIKKA MISTÄ TAHANSA MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA EPÄSUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA MUKAAN LUKIEN LAITTEIDEN JA OMAISUUDEN KORVAAMINEN TOISELLA, APPLEN TUOTTEISIIN TALLENNETUN TAI NIIDEN KANSSA KÄYTETYN OHJELMAN TAI TIEDON PALAUTTAMISESTA, OHJELMOINNISTA TAI TOISINTAMISESTA AIHEUTUNEET KULUT SEKÄ TUOTTEESEEN TALLENNETUN TIEDON LUOTTAMUKSELLISENA SÄILYTTÄMISEN LAIMINLYÖNTI. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITUSTA EI SOVELLETA KUOLINTAPAUKSEEN TAI HENKILÖVAHINKOON PERUSTUVIIN VAATIMUKSIIN TAI LAKISÄÄTEISEEN VASTUUSEEN TAHALLISISTA JA TÖRKEÄN TUOTTAMUKSELLISISTA TEOISTA JA/TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ. APPLE KIISTÄÄ KAIKKI VAKUUTUKSET SIITÄ, ETTÄ SE KYKENEE KORJAAMAAN JONKIN TÄMÄN TAKUUN MUKAISEN TUOTTEEN TAI VAIHTAMAAN JONKIN TUOTTEEN TOISEEN TUOTTEESEEN VAARANTAMATTA OHJELMIA TAI TIETOJA TAI ILMAN RISKIÄ NIIDEN HÄVIÄMISESTÄ. JOTKIN VALTIOT, OSAVALTIOT JA MUUT HALLINNOLLISET ALUEET EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN RAJOITUKSIA TAI POISSULKEMISIA, JOTEN YLLÄ ESITETYT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT KOSKE KAIKKIA ASIAKKAITA.

TAKUUPALVELUN SAAMINEN

Ennen takuupalvelun pyytämistä asiakasta kehotetaan tutustumaan jäljempänä esiteltyihin online-ongelmanratkaisuresursseihin. Mikäli tuote ei vieläkään toimi asianmukaisesti ongelmanratkaisuissa neuvottujen toimien jälkeen, asiakasta kehotetaan ottamaan yhteys Applen edustajiin tai, mikäli mahdollista, Applen omistamaan vähittäismyyntipisteeseen ("Apple-vähittäismyyntipiste") tai Apple-huoltoon jäljempänä olevia tietoja käyttäen. Mikäli asiakas on puhelimitse yhteydessä Appleen, siitä saattaa koitua muita maksuja asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti. Puhelun aikana Applen edustaja tai Apple-huolto auttaa ratkaisemaan, tarvitseeko asiakkaan tuote huoltoa, ja jos tarvitsee, miten Apple kyseisen huollon tarjoaa. Asiakkaan tulee avustaa tuotettaan koskevien ongelmien määrittämisessä ja noudatettava Applen takuumenettelyä.

Apple tarjoaa takuupalvelua joko (i) Apple-vähittäismyyntipisteessä tai Apple-huollossa, milloin palvelu suoritetaan paikan päällä, tai siten että Apple-vähittäismyyntipiste tai Apple-huolto lähettää tuotteen Applen korjauspalveluun huoltoa varten, (ii) toimittamalla asiakkaalle etukäteen maksetut lähetyslomakkeet (ja jos asiakkaalla ei enää ole alkuperäispakkausta, Apple voi lähettää asiakkaalle pakkausmateriaalia), jotta asiakas voi lähettää tuotteen Applen korjauspalvelun sijaintipaikkaan huoltoa varten, tai (iii) lähettämällä asiakkaalle uuden tai kunnostetun asiakkaan asennettavissa olevan korvaavan tuotteen tai osia, jotta asiakas voi itse huoltaa tuotteensa tai vaihtaa sen toiseen ("Tee-se-itse-palvelu" tai "DIY-palvelu"). Kun asiakas vastaanottaa korvaavan tuotteen tai osan, alkuperäisestä tuotteesta tai osasta tulee Applen omaisuutta ja asiakas sitoutuu noudattamaan ohjeita, mukaan lukien järjestämään vaadittaessa alkuperäisen tuotteen tai osan palautuksen Applelle ilman tarpeetonta viivytystä. Tarjotessaan DIY-palvelua, joka edellyttää alkuperäisen tuotteen tai osan palauttamisen, Apple voi edellyttää luottokorttivaltuutusta korvaavan tuotteen tai osan vähittäishinnan ja soveltuvien lähetyskulujen vakuudeksi. Mikäli asiakas noudattaa ohjeita, Apple peruuttaa luottokorttivaltuutuksen, jolloin tuotetta tai osaa ja lähetyskuluja ei veloiteta asiakkaalta. Mikäli asiakas jättää palauttamatta korvatun tuotteen tai osan vastoin ohjeita tai mikäli korvattu tuote tai osa ei ole oikeutettu takuupalveluun, Apple veloittaa luottokorttia valtuutetun summan edestä.

Palveluvaihtoehdot, osien saatavuus ja vastausajat saattavat vaihdella riippuen siitä, missä maassa palvelua pyydetään. Palveluvaihtoehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa. Asiakas voi joutua vastaamaan lähetys- ja käsittelymaksuista, jos tuotetta ei voida huoltaa siinä maassa, jossa palvelua pyydetään. Mikäli asiakas pyytää palvelua muussa kuin tuotteen hankintamaassa, asiakkaan tulee noudattaa kaikkia sovellettavia tuonti- ja vientilakeja ja säännöksiä ja vastata kaikista tullimaksuista, arvonlisäveroista ja muista veroluontoisista seuraamuksista ja maksuista. Ulkomailla tapahtuvan palvelun osalta Apple voi korjata vialliset tuotteet ja osat tai vaihtaa ne toisiin vastaaviin tuotteisiin ja osiin, jotka vastaavat paikallisia laatuvaatimuksia. Ennen takuupalvelun suorittamista Apple voi sovellettavien lakien mukaisesti edellyttää, että asiakas toimittaa tositteet ostotiedoista ja/tai noudattaa rekisteröintivaatimuksia. Lisätietoja takuupalvelun saamisesta on jäljempänä kerrotuissa verkko-osoitteissa.

TIETOSUOJA

Apple säilyttää ja käyttää asiakasta koskevia tietoja Apple Customer Privacy Policy -tietosuojakäytännön mukaisesti. Käytäntöön voi tutustua osoitteessa www.apple.com/legal/internet-services/privacy

TIETOJEN VARMUUSKOPIOIMINEN

Mikäli asiakkaan tuotteella voi tallentaa ohjelmistotuotteita, tietoa ja muuta informaatiota, asiakasta kehotetaan ottamaan varmuuskopioita määräajoin tuotteen kiintolevyaseman tai muun tallennusvälineen sisältämistä tiedoista sisällön turvaamiseksi ja varotoimena mahdollisten toimintahäiriöiden varalta. Ennen tuotteen toimittamista takuupalveluun asiakkaan vastuulla on säilyttää asiakkaan tuotteen sisällöstä ottama erillinen varmuuskopio, poistaa kaikki henkilötiedot ja tiedot, jotka asiakas haluaa suojella, ja poistaa mahdolliset salasanat. ON MAHDOLLISTA, ETTÄ ASIAKKAAN KIINTOLEVYASEMAN SISÄLTÖ HÄVIÄÄ TAI MUUTTUU TAKUUPALVELUN AIKANA. APPLE JA SEN EDUSTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN TALLENNUSVÄLINEEN TAI JONKIN HUOLLETUN TUOTTEEN OSAN SISÄLTÄMIÄ OHJELMIA, TIETOA TAI MUUTA INFORMAATIOTA KOSKEVISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ. Asiakkaan tuote tai korvaava tuote palautetaan asiakkaalle konfiguroituna samanlaiseksi kuin asiakkaan tuote alun perin oli, kuitenkin soveltuvat päivitykset huomioon ottaen. Asiakas vastaa kaikkien muiden ohjelmistojen, tietojen ja salasanojen uudelleen asennuksesta. Tämä rajoitettu takuu ei koske ohjelmistojen ja käyttäjätietojen palauttamista ja uudelleen asennusta.

TIETOLÄHTEET VERKOSSA

Seuraavista aiheista on lisätietoja verkossa:

TAKUUSTA VASTAAVA TAHO HANKINTAMAASSA TAI -ALUEELLA

Tuotteen hankintamaa/-alue Apple Osoite
Amerikat
Brasilia Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Kanada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Meksiko Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
Yhdysvallat ja muut Amerikan maat Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka
Kaikki maat Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Aasia ja Tyynenmeren maat
Australia; Uusi-Seelanti; Fiji, Papua Uusi Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hongkong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
Intia Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japani Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodža, Guam, Indonesia, Laos, Singapore; Malesia, Nepali, Pakistan, Filippiinit, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Kiinan kansantasavalta Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thaimaa Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Muut Aasian ja Tyynenmeren maat Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Takuutiedot

Kuluttajien lailliset lisäoikeudet

Mikäli asiakasta suojaavat ostomaan tai asuinmaan (jos eri kuin ostomaa) kuluttajansuojalait tai -määräykset, Applen yhden vuoden rajoitetun takuun antamat oikeudet täydentävät kyseisten kuluttajansuojalakien ja -määräysten takaamia oikeuksia ja korvauksia, mukaan lukien nämä lisäoikeudet mutta ei niihin rajoittuen.

Takuusta vastaava taho ostomaassa tai -alueella

Maailmanlaajuinen luettelo yrityksistä, jotka vastaavat Applen rajoitetusta takuusta. Lisätietoja

Muiden valmistajien tuotteet

Applen yhden vuoden rajoitettu takuu ei koske tuotteita, jotka eivät ole Apple-merkkisiä, vaikka ne olisivat samassa pakkauksessa Applen tuotteiden kanssa tai myytäisiin niiden kanssa. Muilla kuin Apple-merkkisillä tuotteilla on ehkä tuotteen valmistajan myöntämä valmistajan takuu - katso lisätietoja tuotteen pakkauksesta ja dokumentaatiosta.

Valmistajan takuun edut täydentävät kuluttajalainsäädännön takaamia oikeuksia. Katso lisätietoja osoittamalla tähän.