Din maskinvaregaranti

Apples ett (1) års garanti - (NORGE)
Gjelder bare Apple-originalprodukter

FORBRUKERLOVGIVNING

Ettårsgarantien fra Apple er en frivillig produsentgaranti. Denne garantien gir rettigheter utover rettighetene i forbrukerlovgivningen, herunder, men ikke begrenset til, rettigheter knyttet til mangelfulle produkter.

Fordelene ved Apples ettårsgaranti kommer dermed i tillegg til, og ikke i stedet for, rettighetene i forbrukerlovgivningen.

For kjøp som er foretatt av forbrukere i Norge, er kravperioden for mangler som utgjør avvik fra salgskontrakten, 2 år (5 år for produkter som er ment å vare vesentlig lenger) fra leveringsdato i henhold til lov om forbrukerkjøp fra 2002. Slike krav er underlagt forutsetninger og krav i lokal lovgivning.

Forbrukere har rett til å velge om de vil be om service underlagt Apples ettårsgaranti eller underlagt rettighetene i forbrukerlovgivningen.

Viktig: Vilkårene i Apples ettårsgaranti gjelder ikke for krav som er underlagt forbrukerlovgivningen.

Du får mer informasjon om forbrukerlovgivning ved å besøke Apples nettsted (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakte en lokal forbrukerorganisasjon.

HVA DEKKES AV DENNE GARANTIEN?

Apple Distribution International, med adresse Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork i Irland (eller en etterfølger som har overtatt eierrettighetene) («Apple») gir garanti for Apple-maskinvareproduktet og Apple-tilbehøret i originalemballasjen («Apple-produktet») mot mangler ved materialer og håndverk ved bruk i samsvar med Apples brukerhåndbøker, tekniske spesifikasjoner og andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet i ETT (1) ÅR fra datoen da sluttbrukeren gjennomførte det opprinnelige kjøpet («Garantiperiode»). Du vil kunne nyte godt av rettsmidlene som er tilgjengelige i henhold til ettårsgarantien for Apple-produktet via Apples lokale fasiliteter for service i de fleste deler av verden (les delen «Slik får du tilgang til garantiservice»). Ved mangler eller defekter ved materialer og håndverk kan du fremsette krav til Apple selv i tilfeller der Apple-produktet er kjøpt gjennom en tredjepart.

Obs! Alle krav knyttet til Apples ettårsgaranti er underlagt vilkårene i dette garantidokumentet.

I tillegg gir Apple deg tilgang til teknisk støtte per telefon i nitti (90) dager fra leveringstidspunktet for et Apple-produkt.

HVA DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for maskinvareprodukter og programvare fra andre selskaper enn Apple, selv om disse er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvare.

Produkter fra andre produsenter enn Apple kan leveres med en produsentgaranti som gir fordeler ut over rettighetene i forbrukerlovgivningen. Se produktemballasjen og medfølgende skriftlig materiell hvis du ønsker mer informasjon.

Les lisensavtalen som følger med programvaren, hvis du ønsker mer informasjon om rettighetene dine for bruk av programvaren.

Ved forespørsler om service i et annet land enn landet der Apple-produktet ble kjøpt, kan servicemulighetene være begrenset. Hvis service ikke er tilgjengelig for Apple-produktet i et slikt land, vil Apple varsle deg om eventuelle ekstrakostnader for frakt og administrasjon som du kan pålegges, før servicearbeidet starter.

Hvis du tar kontakt med Apple per telefon, kan det påløpe samtalekostnader avhengig av hvor du befinner deg. Ta kontakt med nettverksoperatøren hvis du ønsker mer informasjon.

Denne garantien dekker ikke: (a) forbrukskomponenter, som for eksempel batterier og beskyttende belegg som må påregnes å svekkes med tiden, med mindre det er oppstått feil som skyldes mangler ved materialer eller håndverk; (b) kosmetiske skader, herunder, men ikke begrenset til, riper, hakk og ødelagt plast på porter; (c) skader som skyldes bruk sammen med et annet produkt; (d) skader som er forårsaket av uhell, uriktig bruk, misbruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre ytre krefter; (e) skader som skyldes bruk av Apple-produktet som ikke samsvarer med brukerhåndboken, de tekniske spesifikasjonene eller andre publiserte retningslinjer for Apple-produktet; (f) skader som skyldes service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av personer som ikke representerer Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør; (g) Apple-produkter der det er utført endringer for å endre funksjonalitet eller kapasitet uten skriftlig tillatelse fra Apple; (h) mangler som skyldes normal slitasje på Apple-produktet eller Apple-produktets alder; (i) hvis ett eller flere serienumre er fjernet fra eller gjort uleselig på Apple-produktet; eller (j) hvis produktet er stjålet eller Apple har rimelig grunn til å anta at det er stjålet, basert på informasjon fra utøvende myndigheter.

VIKTIGE BEGRENSNINGER FOR SERVICE PÅ iPHONE OG iPAD.

Apple kan begrense tjenester for iPad og iPhone til EØS og Sveits. Bare Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør kan utføre service på iPhone- og iPad-produkter.

DITT ANSVAR

HVIS APPLE-PRODUKTET KAN LAGRE PROGRAMVARE, DATA OG ANNEN INFORMASJON, BØR DU REGELMESSIG TA SIKKERHETSKOPIER AV INFORMASJONEN PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIER FOR Å BESKYTTE INNHOLDET OG SOM ET FOREBYGGENDE TILTAK MED TANKE PÅ MULIG OPERASJONSSVIKT.

Før du sender Apple-produktet inn til garantiservice, bør du ta en separat sikkerhetskopi av innholdet på produktets lagringsmedier, fjerne all personlig informasjon og deaktivere samtlige sikkerhetspassord. Innholdet på Apple-produktets lagringsmedier vil kunne slettes, erstattes og/eller formateres på nytt under servicearbeidet.

Etter at garantiservice er utført, får du tilsendt Apple-produktet eller et erstatningsprodukt med samme konfigurasjon som det opprinnelige produktet, med eventuelle aktuelle oppdateringer. I forbindelse med service kan Apple installere oppdateringer av systemprogramvare som forhindrer at Apple-produktet går tilbake til en tidligere versjon av systemprogramvaren. Tredjepartsprogrammer som er installert på Apple-produktet, vil kanskje ikke være kompatibel med Apple-produktet etter en slik oppdatering av systemprogramvaren. Du står selv ansvarlig for å laste inn annen programvare, informasjon og andre data på nytt. Gjenoppretting og ny installasjon av annen programvare, informasjon og andre data dekkes ikke av denne garantien.

Du kan be om service i et annet land enn kjøpslandet, og i slike tilfeller skal du overholde all gjeldende lovgivning og alle bestemmelser for import og eksport og står selv ansvarlig for alle tollavgifter, merverdiavgift og alle andre tilknyttede skatter og avgifter.

Viktig: Du skal ikke åpne Apple-produktet med mindre Brukerhåndboken beskriver fremgangsmåten for dette. Hvis du åpner Apple-produktet, kan dette forårsake skader som ikke dekkes av denne garantien.

HVA GJØR APPLE HVIS DET FREMSETTES ET GARANTIKRAV?

Hvis du fremsetter et krav som er gyldig i henhold til denne garantien, vil Apple, etter eget skjønn:

(i) reparere Apple-produktet ved hjelp av nye deler, eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller

(ii) erstatte Apple-produktet med et produkt der funksjonaliteten minst tilsvarer Apple-produktet, og består av nye deler og/eller brukte deler som har tilsvarende ytelse og pålitelighet som nye deler, eller

(iii) refundere kjøpesummen i bytte mot at Apple-produktet returneres.

Når et produkt eller en del erstattes, eller det blir gitt refusjon, tilhører erstatningsproduktet deg, og produktet som er byttet ut eller det er gitt refusjon for, tilhører Apple.

En erstatningsdel eller et reparert Apple-produkt overtar den gjenværende garantien for det opprinnelige Apple-produktet eller en garantiperiode på nitti (90) dager fra tidspunktet for erstatningen eller reparasjonen, avhengig av hva som gir den lengste dekningsperioden.

For serviceforespørsler i et annet land enn kjøpslandet for Apple-produktet kan Apple reparere eller erstatte produkter og deler med sammenlignbare produkter og deler som samsvarer med lokale standarder.

FORESPØRSLER OM GARANTISERVICE

Besøk og gå gjennom de følgende hjelperessursene på internett før du ber om garantiservice:

Hvis du ikke har tilgang til internett, eller hvis Apple-produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, etter at du har benyttet deg av disse ressursene, tar du kontakt med en Apple-representant eller, hvis dette er aktuelt, en detaljhandel eid av Apple («Apple-butikk») eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Disse vil deretter hjelpe deg med å fastslå om Apple-produktet trenger service, og eventuelt informere deg om hvilke av alternativene for garantiservice som er oppgitt nedenfor, som er aktuelle.

Før du får utført garantiservice, vil Apple eller Apples representanter kunne kreve at du fremviser kjøpsbevisinformasjon, svarer på spørsmål knyttet til diagnostisering av potensielle problemer og følger Apples prosedyrer for garantiservice, som for eksempel instruksjoner for pakking og forsendelse av Apple-produkter ved bruk av innsendingstjenesten som beskrevet nedenfor.

Du behøver ikke å bevise at avviket som kravet gjelder, eksisterte på leveringsdatoen for å bli innvilget service og kundestøtte i henhold til Apples ettårsgaranti, med mindre dette er uforenlig med avviket.

ALTERNATIVER FOR GARANTISERVICE

Apple vil etter eget skjønn og avhengig av individuelle omstendigheter, spesielt hvilken type Apple-produkt kravet gjelder, tilby garantiservice gjennom ett eller flere av følgende alternativer:

(i) Innleveringstjeneste. Apple kan be deg levere inn Apple-produktet til en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør som tilbyr innleveringstjenesten. Apple-produktet vil kanskje sendes til reparasjon til en lokasjon for Apples reparasjonstjeneste. Når du har fått beskjed om at servicearbeidet er fullført, skal du raskt hente Apple-produktet i Apple-butikken eller hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør, med mindre Apple-produktet sendes direkte til deg fra lokasjonen til Apples reparasjonstjenester.

(ii) Postforsendelse. Hvis Apple velger å tilby service gjennom alternativet for postforsendelse, sender Apple deg forhåndsbetalte fraktbrev og, hvis det er aktuelt, emballasje, slik at du kan sende Apple-produktet til Apples reparasjonstjeneste eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør i samsvar med Apples instruksjoner. Når servicearbeidet er fullført, vil Apples reparasjonstjeneste eller den Apple-autoriserte tjenesteleverandøren returnere Apple-produktet til deg. Apple betaler for forsendelsen til og fra adressen din så fremt du har fulgt samtlige instruksjoner.

(iii) Gjør det selv-reparasjon. Ved bruk av gjør det selv-reparasjon gir Apple deg et erstatningsprodukt eller deler eller tilbehør, som for eksempel mus eller tastatur, som enkelt kan byttes uten bruk av verktøy. Obs! Apple står ikke ansvarlig for eventuelle arbeidskostnader du måtte pådra deg i forbindelse med gjør det selv-reparasjon. Hvis du trenger hjelp med erstatningsproduktet, kontakter du Apple på telefonnummeret som er oppført nedenfor, eller besøker en Apple-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Hvis Apple velger å tilby service gjennom gjør det selv-reparasjon, benyttes følgende prosess:

(a) Service der Apple krever at produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, returneres: Apple kan kreve kredittkortautorisasjon som sikkerhet for kjøpesummen til produktet, delen eller tilbehøret som tilbys som erstatning, samt gjeldende fraktkostnader. Apple sender erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret med instruksjoner for hvordan det skal byttes, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til retur av produktet eller delen som erstattes. Hvis du følger instruksjonene, annullerer Apple kredittkortautorisasjonen, slik at du ikke belastes for produktet eller delen og heller ikke forsendelse til og fra adressen din. Hvis du ikke følger instruksjonene for retur av produktet, delen eller tilbehøret som erstattes, eller du sender tilbake et produkt, en del eller tilbehør som ikke er kvalifisert for service, vil Apple belaste autorisasjonsbeløpet på kredittkortkontoen din. Hvis du ikke kan skaffe en kredittkortautorisasjon, er det ikke sikkert at denne tjenesten er tilgjengelig for deg, og Apple vil i så fall tilby en alternativ serviceløsning.

(b) Service der Apple ikke krever at produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, returneres: Apple sender deg kostnadsfritt et produkt, en del eller tilbehør som erstatning samt instruksjoner for installasjon, hvis dette er aktuelt, og eventuelle krav til hvordan produktet, delen eller tilbehøret som skal erstattes, skal kastes.

ANSVARSBEGRENSNING

(i) Hele avtalen:

Med unntak av rettigheter du har krav på i henhold til forbrukerlovgivningen, slik dette er beskrevet i begynnelsen av dette dokumentet, er alle garantier, betingelser og andre vilkår som ikke er fastsatt i dette garantidokumentet, ekskludert fra Apples ettårsgaranti. Enkelte land tillater ikke begrensninger for gyldighetsperioden for slike garantier, betingelser og/eller underforståtte vilkår, og begrensningen som er beskrevet ovenfor, gjelder derfor kanskje ikke deg.

(ii) Fraskrivningsklausul knyttet til data:

Apple verken garanterer eller forplikter seg til at selskapet vil kunne reparere eller erstatte noe Apple-produkt i henhold til denne garantien uten risiko for og/eller tap av informasjon og/eller data som er lagret på Apple-produktet.

(iii) Ansvarsbegrensning:

Apple skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for:

  1. tap som ikke skyldes Apples brudd på dette garantidokumentet,
  2. tap eller skade som på tidspunktet du kjøpte produktet, ikke ikke med rimelighet kunne forutses som en følge av Apples brudd på dette garantidokumentet, eller
  3. tap i virksomhetene dine, av inntekter, data eller muligheter.

Bestemmelsene i dette garantidokumentet gjelder ikke for (i) død eller personskade, (ii) svindel eller grov uaktsomhet, (iii) bevisst uriktig fremstilling eller (iv) annet ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes rettslig.

PERSONVERN

Apple vil oppbevare og bruke kundeopplysninger i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på www.apple.com/legal/warranty/privacy.

GENERELT

Ingen av Apples forhandlere, representanter eller ansatte har rett til å foreta endringer i, utvidelser av eller tilføyelser til denne garantien.

Hvis et vilkår er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal det utelates fra denne garantien, og dette har ingen innvirkning på lovligheten og rettskraften til gjenværende vilkår.

Denne garantien er underlagt og fortolkes med utgangspunkt i lovgivningen i landet der kjøpet av Apple-produktet fant sted.

Din maskinvaregaranti

Apple ettårig (1-årig) begrenset garanti – MAC
Kun for Apple-merkede produkter

HVORDAN FORBRUKERLOVGIVNINGEN FORHOLDER SEG TIL DENNE GARANTIEN

DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND (ELLER STAT ELLER OMRÅDE). BORTSETT FRA SOM TILLATT VED LOV, EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER BETINGER IKKE APPLE ANDRE RETTIGHER DU MÅTTE HA, INKLUDERT DE SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV MISLIGHOLD AV EN SALGSKONTRAKT. FOR EN FULLSTENDIG FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER BØR DU SLÅ OPP I LOVENE I DITT LAND, OMRÅDE ELLER STAT.

FOR NORSKE FORBRUKERE KOMMER RETTIGHETENE ETTER DENNE GARANTIEN I TILLEGG TIL DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER ETTER LOV OM FORBRUKERKJØP, HERUNDER DIN RETT TIL Å BENYTTE LENGSTEFRISTEN FOR REKLAMASJON, SOM ER INNEN TO ÅR FRA KJØPSDATO.

GARANTIBEGRENSNINGER SOM KAN PÅVIRKE FORBRUKERLOVGIVNINGEN

SÅ LANGT SOM LOVEN TILLATER ER DENNE GARANTEN OG DE RETTSMIDLENE DET ER VIST TIL, EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, RETTSMILDER OG BETINGELSER, HVA ENTEN MUNTLIG, SKRIFTLIG, LOVBESTEMT, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT. APPLE FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR ALLE LOVBESTEMTE OG FORUTSATTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM ALMINNELIG GOD VARE OG BRUKBARHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG GARANTIER MOT SKJULTE OG LATENTE FEIL, SÅ LANGT SOM LOVEN TILLATER. SÅFREMT SLIKE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES, BEGRENSER APPLE VARIGHETEN AV OG RETTSMIDLENE TIL DISSE GARANTIENE TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTI, OG, ETTER APPLES VALG, TIL RETTINGS- OG OMLEVERINGSSERVICENE SOM BESKREVET NEDENFOR. NOEN STATER (LAND ELLER OMRÅDER) TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I HVOR LENGE EN FORUTSATT GARANTI (ELLER BETINGELSE) KAN VARE, SÅ DET KAN VÆRE AT BEGRENSNINGENE BESKREVET OVENFOR IKKE GJELDER OVERFOR DEG.

HVA OMFATTES AV DENNE GARANTIEN?

Apple garanterer for at det Apple-merkede maskinvareproduktet og ekstrautstyret lagt ved i originalemballasjen (”Apple-produktet”) skal være fri for feil i materialer og arbeidsutførelse, når det blir brukt normalt i overensstemmelse med Apples utgitte retningslinjer, for en periode av ETT (1) ÅR fra kjøpsdatoen (”Garantiperioden”). Apples utgitte retningslinjer inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon i tekniske spesifikasjoner, brukermanualer og kommunikasjon i forbindelse med service.

HVA ER IKKE OMFATTET AV DENNE GARANTIEN?

Denne garantien gjelder ikke for maskin- eller programvare som ikke er Apple-merkede, selv om de er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvare. Andre produsenter, leverandører eller utgivere enn Apple kan gi egne garantier til deg, men Apple leverer produktene sine ”SOM DE ER”, så langt som det er tillatt ved lov. Programvare distribuert av Apple med eller uten Apple-merket (inkludert, men ikke begrenset til, systemprogramvare) er ikke omfattet av denne garantien. Vennligst slå opp i lisensavtalen for programvaren for detaljer om dine rettigheter med hensyn til dets bruk. Apple garanterer ikke for at driften av Apple-produktet vil være uten brudd eller feil. Apple er ikke ansvarlig for skade som følge av forsømmelser av å følge instruksjonene relatert til Apple-produktets bruk.

Denne garantien gjelder ikke: (a) for forbruksmaterialer, som batterier eller beskyttelsesbelegg som er beregnet på å reduseres over tid, bortsett fra om feilen skyldes feil i materialer eller arbeidsutførelse; (b) for kosmetisk skade, inkludert men ikke begrenset til skraper, bulker og ødelagt plast på porter; (c) for skade forårsaket av bruk sammen med et annet produkt; (d) for skade forårsaket av ulykke, misbruk, feilbruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller en annen ytre årsak; (e) for skade forårsaket av at Apple-produktet ble brukt utenfor Apples utgitte retningslinjer; (f) for skade forårsaket av service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av enhver som ikke er en Apple-representant eller en Apple Authorized Service Provider (“AASP”); (g) for et Apple-produkt som har vært modifisert for å endre funksjonalitet eller evne uten Apples skriftlige tillatelse; (h) for feil forårsaket av normal bruk og slitasje eller ellers som følge av normal aldring av Apple-produktet; eller (i) dersom et serienummer på Apple-produktet har blitt fjernet eller gjort uleselig.

DITT ANSVAR

DERSOM DITT APPLE-PRODUKT KAN LAGRE PROGRAMVARE, DATA OG ANNEN INFORMASJON, BØR DU PERIODEVIS TA SIKKERHETSKOPIER AV INFORMASJONEN PÅ LAGRINGSMEDIET FOR Å BESKYTTE INNHOLDET OG SOM EN FORHOLDSREGEL MOT MULIGE DRIFTSFEIL.

Før du mottar garantiservice kan Apple, eller en Apple-representant, kreve at du fremlegger bevis på kjøpsdetaljer, svarer på spørsmål, utformet for å hjelpe med å diagnostisere mulige problemer, og følger Apples fremgangsmåte for å få garantiservice. Før du sender ditt Apple-produkt til garantiservice bør du beholde en separat sikkerhetskopi av innholdet på dets lagringsmedia, fjerne all personlig informasjon som du vil beskytte og koble ut alle sikkerhetspassord.

UNDER GARANTISERVICEN ER DET MULIG AT INNHOLDET PÅ APPLE-PRODUKTETS LAGRINGSMEDIA VIL BLI TAPT, BYTTET UT ELLER REFORMATERT. I EN SLIK SITUASJON ER VERKEN APPLE ELLER REPRESENTANTENE TIL APPLE ANSVARLIG FOR NOE TAP AV PROGRAMVARE, DATA ELLER ANNEN INFORMASJON PÅ LAGRINGSMEDIA ELLER NOEN ANNEN DEL AV APPLE-PRODUKTET SOM ER TIL SERVICE.

Etter garantiservicen vil ditt Apple-produkt, eller et erstatningsprodukt, bli returnert til deg slik det var konfigurert da ditt Apple-produkt opprinnelig ble kjøpt, underkastet gjeldende oppdateringer. Du vil selv være ansvarlig for å reinstallere all annen programvare, data og informasjon. Gjenvinning og reinstallasjon av slik annen programvare, data og informasjon er ikke dekket under denne garantien.

HVA VIL APPLE GJØRE DERSOM GARANTIEN ER BRUTT?

Dersom du i løpet av Garantiperioden sender et gyldig krav til Apple eller en AASP vil Apple, etter eget skjønn, (i) reparere Apple-produktet ved å bruke nye deler, eller brukte deler som tilsvarer nye deler i ytelse og pålitelighet, (ii) bytte ut Apple-produktet med et nytt produkt som funksjonelt minimum tilsvarer Apple-produktet og som er laget av nye deler og/eller tidligere brukte deler som tilsvarer nye deler i ytelse og pålitelighet, eller (iii) bytte ut Apple-produktet mot en refusjon av kjøpesummen.

Apple kan kreve at du bytter ut enkelte brukerinstallerbare deler eller produkter. En erstatningsdel eller et erstatningsprodukt, inkludert brukerinstallerbare deler som har blitt installert i samsvar med instruksjoner gitt av Apple, overtar det som innebærer lengst dekning for deg av den gjenstående garantien på Apple-produktet eller nitti (90) dager fra datoen for utskiftningen eller rettingen. Når et produkt eller en del er byttet ut, eller en refusjon er foretatt, blir erstatningsgjenstanden din eiendom og den utbyttede eller refunderte gjenstanden blir Apples eiendom.

HVORDAN FÅ GARANTISERVICE?

Før du anmoder om service under garantien, vær vennlig å få tilgang til og gjennomgå den hjelp som er tilgjengelig online, som er beskrevet nedenfor. Dersom Apple-produktet fortsatt ikke fungerer som det skal etter at du har forsøkt å rette problemet ved hjelp av den informasjonen som finnes der, vennligst kontakt en Apple-representant eller, dersom egnet, en Apple-eiet detaljhandel (”Apple Retail”) eller en AASP, som du kan finne ved å bruke informasjonen gitt nedenfor. En Apple-representant eller AASP vil hjelpe med å avgjøre om Apple-produktet ditt trenger service og, dersom produktet trenger service, informere deg om hvordan Apple vil yte slik service. Dersom du kontakter Apple via telefon kan det påløpe andre omkostninger avhengig av din lokasjon.

Informasjon online om hvordan du skal få garantiservice er gitt nedenfor.

GARANTISERVICE – ALTERNATIVER

Apple vil yte garantiservice ved en eller flere av de følgende alternativene:

(i) Innleveringsservice. Du kan returnere ditt Apple-produkt til en Apple Retail eller en AASP-lokasjon som tilbyr innleveringsservice. Service vil bli ytt på stedet, eller Apple Retail eller en AASP kan sende ditt Apple-produkt til en av Apples reparasjonsservicer for service der. Når du har fått beskjed om at servicen er ferdig vil du raskt gjenfinne Apple-produktet hos Apple Retail eller hos AASP-en, eller Apple-produktet vil bli sendt direkte til deg fra Apples reparasjonsservice.

(ii) Innsendingsservice. Dersom Apple avgjør at ditt Apple-produkt kvalifiserer for innsendingsservice, vil Apple sende deg forhåndsbetalte fraktbrev og, dersom egnet, forpakningsmateriale, slik at du kan sende ditt Apple-produkt til en av Apples reparasjonsservicer eller en AASP-lokasjon i samsvar med Apples instruksjoner. Når servicen er fullført, vil Apples reparasjonsservice eller AASP-en returnere Apple-produktet til deg. Apple vil betale for frakt til og fra din lokasjon dersom alle instruksjonene er fulgt.

(iii) Gjør-det-selv-service. Gjør-det-selv-service lar deg yte service på ditt eget Apple-produkt. Dersom gjør-det-selv-service er tilgjengelig vil den følgende prosessen gjelde:

(a) Service hvor Apple krever at det erstattede produktet eller den erstattede delen blir returnert. Apple kan kreve en kredittkortautorisasjon som sikkerhet for salgsprisen av erstatningsproduktet eller erstatningsdelen og gjeldende fraktkostnader. Dersom du ikke kan fremskaffe en kredittkortautorisasjon, kan gjør-det-selv-service ikke være tilgjengelig for deg og Apple vil tilby alternativer for service. Apple vil sende deg et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel sammen med installasjonsinstruksjoner, dersom egnet, og mulige krav til returnering av det erstattede produktet eller den erstattede delen. Dersom du følger instruksjonene vil Apple kansellere kredittkortautorisasjonen slik at du ikke blir belastet for produktet eller delen og frakt til og fra din lokasjon. Dersom du ikke returnerer det erstattede produktet eller den erstattede delen i samsvar med instruksjonene, eller returnerer et erstattet produkt eller en erstattet del som ikke kvalifiserer for garantiservice, vil Apple belaste ditt kredittkort med den autoriserte summen.

(b) Service hvor Apple ikke krever at det erstattede produktet eller den erstattede delen blir returnert. Apple vil uten kostnad for deg sende deg et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel, sammen med instruksjoner om installasjon, dersom egnet, og mulige krav til avhendelse av det erstattede produktet eller den erstattede delen.

(c) Apple er ikke ansvarlig for arbeidskostnader relatert til gjør-det-selv-service. Kontakt Apple på telefonnummeret i listen nedenfor dersom du skulle behøve ytterligere assistanse.

Apple forbeholder seg retten til å endre metodene for hvordan Apple tilbyr deg garantiservice, samt hvordan ditt Apple-produkt kvalifiserer til en spesifikk metode av service. Servicen er begrenset til de mulighetene som finnes i det landet hvor servicen blir forespurt. Hvilken type garantiservice som ytes, tilgjengelighet av deler og responstid kan variere fra land til land. Du kan være ansvarlig for frakt og ekspedisjon dersom det ikke kan bli ytt garantiservice på Apple-produktet i det landet produktet befinner seg i. Dersom du anmoder om service i et land som ikke er det landet hvor produktet opprinnelig ble kjøpt, er du ansvarlig for å overholde gjeldende import- og eksportregler og du vil være ansvarlig for all tollavgifter, mva og andre skatter og gebyrer. Hvor internasjonal service er tilgjengelig kan Apple rette eller bytte ut produkter og deler med lignende produkter og deler som tilfredsstiller lokale standarder.

ANSVARSBEGRENSNING

MED UNNTAK AV DET SOM FREMGÅR AV DENNE GARANTIEN OG I DEN UTSTREKNING DET TILLATES AV GJELDENDE RETT, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE TAP SOM SKYLDES BRUDD PÅ GARANTI ELLER KJØPSRETTSLIG ANSVAR, ELLER ANSVAR SOM BYGGER PÅ ØVRIGE RETTSLIGE GRUNNLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, TAP AV OMSETNING, TAP AV FAKTISK ELLER FORVENTET FORTJENESTE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE PÅ KONTRAKTER), TAP AV BRUK AV PENGER, TAP AV FORVENTEDE INNSPARINGER, TAPT FORRETNINGSVIRKSOMHET, TAP AV MULIGHETER, TAP AV GOODWILL, TAP AV RYKTE, TAP AV, SKADE PÅ, KOMPROMITTERING ELLER FORVRENGNING AV DATA, ELLER ET HVILKET SOM HELST INDIREKTE TAP ELLER KONSEKVENSTAP, UANSETT HVA SOM FORÅRSAKER TAPET, INKLUDERT TAP SOM FØLGE AV AT UTSTYR ELLER ANNEN EIENDOM MÅ ERSTATTES, ENHVER KOSTNAD TIL GJENOPPRETTING, PROGRAMMERING ELLER REPRODUKSJON AV ET HVILKET SOM HELST PROGRAM ELLER DATA, SOM ER LAGRET PÅ ELLER BRUKT SAMMEN MED APPLE-PRODUKTET, OG ENHVER FORSØMMELSE AV Å BEVARE TAUSHET MHT. DATA SOM ER LAGRET I APPLE-PRODUKTET.

DETTE GJELDER IMIDLERTID IKKE FOR KRAV SOM FØLGE AV DØD ELLER PERSONSKADE, ELLER LOVFESTET ANSVAR FOR FORSETTLIGE ELLER GROVT UAKTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UNNLATELSER. APPLE GARANTERER IKKE AT APPLE VIL VÆRE I STAND TIL Å REPARERE NOE PRODUKT UNDER DENNE GARANTIEN, ELLER BYTTE UT ET PRODUKT UTEN AT DETTE SKAL MEDFØRE RISIKO FOR, ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER DATA LAGRET I APPLE-PRODUKTET.

NOEN LAND (STATER OG OMRÅDER) TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG DET ER MULIG AT FRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

PERSONVERN

Apple vil bevare og bruke kundeinformasjon i samsvar med Apples Retningslinjer for personvern som er tilgjengelig på www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

GENERELT

Ingen videreselger, representant eller ansatt i Apple er autorisert til å gjøre noen modifikasjoner, utvidelser eller tillegg til denne garantien. Dersom et vilkår blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig, skal gyldigheten og gjennomføringen av de øvrige vilkårene ikke bli påvirket eller svekket. Denne garantien reguleres av og skal tolkes i samsvar med lovene i det landet hvor kjøpet av Apple-produktet fant sted. Apple er identifisert på slutten av dette dokumentet etter hvilket land eller område kjøpet av Apple-produktet fant sted. Apple eller dets etterfølger i tittel er garantisten under denne garantien.

INFORMASJON ONLINE

Mer informasjon om det følgende er tilgjengelig online:

GARANTIST FOR KJØPSOMRÅDE ELLER -LAND

Kjøpsområde eller - land Apple Adresse
Europa, Midtøsten og Afrika
Alle land Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Din maskinvaregaranti

Ett (1) års begrenset garanti
Kun for Apple-merkede produkter

RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER FOR FORBRUKERE

FOR FORBRUKERE SOM ER DEKKET AV FORBRUKERLOVGIVNING OG FORSKRIFTER I DET LANDET DER PRODUKTET BLE KJØPT, ELLER, DERSOM DETTE ER ET ANNET, DET LANDET DER FORBRUKEREN BOR, KOMMER DE RETTIGHETER SOM FØLGER AV DENNE GARANTIEN I TILLEGG TIL DE RETTIGHETER OG VIRKEMIDLER SOM FØLGER AV SLIK FORBRUKERLOVGIVNING OG FORSKRIFTER. DENNE GARANTI VIL IKKE EKSKLUDERE, BEGRENSE ELLER AVSLUTTE NOEN RETTIGHETER FOR KONSUMENTER SOM HAR MANGEL VED EN SALGSKONTRAKT. SOM BESKREVET NEDENFOR FRASKRIVER IMIDLERTID APPLE SEG ALLE LOVMESSIGE OG FORUTSATTE GARANTIER I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, OG I DEN GRAD SLIKE GARANTIER IKKE KAN FRASKRIVES, SKAL ALLE SLIKE GARANTIER I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET VÆRE BEGRENSET TIL TIDSPERIODEN DER DEN UTTRYKTE GARANTIEN SOM ER BESKREVET NEDENFOR GJELDER, OG TIL REPARASJON- OG ERSTATNINGSSERVICE SOM FASTSATT AV APPLE ETTER EGET SKJØNN. ENKELTE STATER (LAND OG OMRÅDER) TILLATER IKKE TIDSBEGRENSNINGER PÅ FORUTSATTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, OG DET ER MULIG AT BEGRENSNINGENE SOM ER BESKREVET OVENFOR IKKE GJELDER DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER. DU KAN OGSÅ VÆRE TILSAGT ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE AVHENGIG AV DELSTAT (ELLER LAND ELLER PROVINS). DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER UNDERLAGT LOVREGLENE I DET LAND KJØPET AV PRODUKTET FANT STED. APPLE, SOM ER GARANTISTEN UNDER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, ER IDENTIFISERT TIL SLUTT I DETTE DOKUMENTET, AVHENGIG AV I HVILKET LAND ELLER REGION PRODUKTET ER KJØPT.

FOR NORSKE FORBRUKERE KOMMER RETTIGHETENE ETTER DENNE GARANTIEN I TILLEGG TIL DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER ETTER LOV OM FORBRUKERKJØP, HERUNDER DIN RETT TIL Å BENYTTE LENGSTEFRISTEN FOR REKLAMASJON, SOM ER INNEN TO ÅR FRA KJØPSDATO.

GARANTI

Apples forpliktelser i henhold til garantien for denne maskinvaren er begrenset til det som er angitt i denne avtalen.

Apple, som definert i tabellen nedenfor, garanterer at dette Apple-merkede maskinvareproduktet vil være fri for feil i materialer og arbeid, forutsatt normal bruk, i en periode på ETT (1) ÅR fra den dato da produktet ble kjøpt fra forhandler av den opprinnelige sluttbruker (”Garantiperioden”). Dersom det skulle oppstå en feil i maskinvaren, og et gyldig krav mottas innen utløpet av Garantiperioden, vil Apple, i henhold til eget valg og i den utstrekning dette er i samsvar med gjeldende rett, enten (1) reparere feilen i maskinvaren uten godtgjørelse, ved bruk av nye eller fornyede erstatningsdeler med samme ytelse og pålitelighet, eller (2) erstatte produktet med et nytt eller fornyet produkt som har samme ytelse og pålitelighet som et nytt produkt, og som funksjonelt er minst på nivå med det originale produktet, eller (3) refundere kjøpesummen for produktet. Apple kan kreve at du selv foretar utskifting av deler som kan skiftes ut av brukeren, med nye eller fornyede erstatningsdeler som Apple leverer for å oppfylle sine garantiforpliktelser. Et erstatningsprodukt eller en erstatningsdel, herunder en del som kan skiftes ut av brukeren og som har blitt installert i samsvar med instrukser fra Apple, dekkes av garantien inntil utløpet av den opprinnelige Garantiperioden, eller i nitti (90) dager fra den datoen da utskiftingen ble foretatt, dersom dette gir deg en lengre dekningsperiode. Når et produkt eller en del blir byttet ut, blir erstatningsproduktet eller erstatningsdelen din eiendom, mens det produkt eller den del som blir byttet ut, blir Apples eiendom. Deler som blir levert av Apple som et ledd i oppfyllelsen av garantiforpliktelsene, må brukes i de produkter hvor garantien gjøres gjeldende. Når du mottar refusjon av kjøpesummen, må det produktet som refusjonen gjelder, returneres til Apple og blir Apples eiendom.

UNNTAK OG BEGRENSNINGER

I DEN GRAD DET TILLATES AV LOVEN ER DENNE GARANTIEN OG VIRKEMIDLENE SOM ER BESKREVET OVER, EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, VIRKEMIDLER OG BETINGELSER, ENTEN DISSE ER MUNTLIGE, SKRIFTLIGE, LOVMESSIGE ELLER FORUTSATTE. I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOV TILLATER DET, FRASKRIVER APPLE SEG SPESIFIKT ALLE LOVMESSIGE OG FORUTSATTE GARANTIER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL OG GARANTIER MOT SKJULTE ELLER LATENTE DEFEKTER. HVIS APPLE IFØLGE LOVEN IKKE KAN FRASKRIVE SEG LOVMESSIGE OG FORUTSATTE GARANTIER SKAL ALLE SLIKE GARANTIER, I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, VÆRE BEGRENSET TIL TIDSPERIODEN DER DEN UTTRYKTE GARANTIEN GJELDER, OG TIL REPARASJON- OG ERSTATNINGSSERVICE SOM FASTSATT AV APPLE ETTER EGET SKJØNN. ENKELTE STATER (LAND OG OMRÅDER) TILLATER IKKE TIDSBEGRENSNINGER PÅ FORUTSATTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, OG DET ER MULIG AT BEGRENSNINGENE SOM ER BESKREVET OVENFOR IKKE GJELDER DEG. Ingen Apple-forhandlere, -agenter eller -ansatte er autorisert til å gjøre endringer i, utvide eller legge noe til i denne garantien. Hvis et vilkår blir funnet å være ulovlig eller ikke mulig å håndheve, vil ikke dette påvirke eller svekke lovgyldigheten til eller muligheten for å håndheve de øvrige vilkårene.

Denne begrensede garantien gjelder kun maskinvare som er produsert av eller for Apple, og som identifiseres ved at ”Apple”-varemerket eller logoen finnes på produktet. Garantien gjelder ikke for ikke-Apple maskinvare, eller for programvare, uansett om denne er pakket eller solgt sammen med Apple-maskinvaren. Andre produsenter, leverandører eller forhandlere enn Apple, kan tenkes å gi egne garantier til sluttbruker på egen maskinvare, men Apple selger alle slike tredjepartsprodukter ”som de er”, i den utstrekning dette tillates av gjeldende rett. Programvare som distribueres av Apple, uansett om denne er merket med ”Apple”-varemerket (inkludert, men ikke begrenset til, systemprogramvare), er ikke dekket under denne garanti. For dette refereres til lisensavtalen som følger med programvaren, som angir dine rettigheter i sammenheng med bruken av denne. Apple garanterer ikke at maskinvaren vil fungere uavbrutt eller uten feil. Apple er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved bruk som ikke er i overensstemmelse med instrukser for bruken.

Denne garantien gjelder ikke: (a) for slitedeler, så som batterier, med mindre skaden har forekommet på grunn av en feil i materialer eller arbeid; (b) for kosmetiske skader eller skader på overflaten, herunder men ikke begrenset til skraper, hakk og brukken plastikk ved utganger/porter; (c) for skader forårsaket ved bruk sammen med ikke-Apple produkter; (d) for skader forårsaket av uhell, misbruk, feilaktig bruk, kontakt med væske, brann, jordskjelv eller andre eksterne årsaker; (e) for skader forårsaket av annen bruk av produktet enn den som er tillatt eller forutsatt i følge Apples beskrivelser; (f) for skader forårsaket av service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av noen som ikke er en representant for Apple eller er en Apple Autorisert Service Provider; (g) for et produkt eller en del hvis funksjonalitet eller kapasitet har blitt modifisert, uten Apples skriftlige tillatelse; (h) for defekter som forårsakes av normal slitasje eller av at produktet på annen måte eldes eller (i) dersom et Apple serienummer har blitt fjernet eller ødelagt.

MED UNNTAK AV DET SOM ER BESKREVET I DENNE GARANTIEN, OG I DEN UTSTREKNING DETTE TILLATES AV GJELDENDE RETT, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE TAP SOM FØLGER AV NOE BRUDD PÅ DENNE GARANTIEN ELLER MISLIGHOLD, ELLER PÅ NOE ANNET RETTSLIG GRUNNLAG, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL AVSAVN; TAPT UTBYTTE; TAP AV FAKTISK ELLER FORVENTET FORTJENESTE (INKLUDERT TAPT FORTJENESTE PÅ KONTRAKTER); TAPT LIKVIDITET; TAP AV FORVENTEDE INNSPARINGER; TAPT OMSETNING; TAPTE MULIGHETER; TAP AV GOODWILL; TAP AV ENS GODE NAVN OG RYKTE; TAP AV, SKADE PÅ, KOMPROMITTERING ELLER FORVRENGNING AV DATA; ELLER ET HVILKET SOM HELST INDIREKTE TAP ELLER FØLGETAP, UANSETT HVEM DETTE ER PÅFØRT, INKLUDERT ERSTATNING AV UTSTYR OG EIENDOM, KOSTNADER VED Å GJENOPPRETTE, FORETA NY PROGRAMMERING AV ELLER REPRODUKSJON AV ETHVERT PROGRAM ELLER DATA LAGRET I ELLER BRUKT SAMMEN MED APPLE-PRODUKTENE OG ENHVER FEIL ELLER FORSØMMELSE MHT. Å BEVARE KONFIDENSIALITET TIL DE DATAENE SOM ER LAGRET I PRODUKTET. OVENSTÅENDE BEGRENSNING GJELDER IKKE VED ERSTATNINGSKRAV FORÅRSAKET AV DØDSFALL ELLER PERSONSKADE, ELLER LOVFESTET ANSVAR FOR FORSETTLIGE ELLER GROVT UAKTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UNNLATELSER.. APPLE GIR INGEN LØFTER OM AT APPLE VIL VÆRE I STAND TIL Å REPARERE NOE PRODUKT SOM LEDD I DENNE GARANTIEN, ELLER AT APPLE VIL KUNNE BYTTE UT ET PRODUKT UTEN RISIKO FOR ELLER SKADE PÅ PROGRAMMER ELLER DATA. NOEN STATER (LAND OG PROVINSER) TILLATER IKKE FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG DET ER MULIG AT FRASKRIVELSENE ELLER BRGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.

ANMODNING OM GARANTISERVICE

Før du anmoder om service under denne garantien, går du gjennom den hjelpdokumentasjonen som er beskrevet nedenfor. Dersom produktet fortsatt ikke fungerer som det skal, etter at du har gjennomgått denne hjelpen, kontakter du Apples representant, en Apple-eiet butikk, eller eventuelt en Apple Autorisert Service Partner, ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. I den utstrekning det er i samsvar med preseptorisk lovgivning vil det, avhengig av hvor du befinner deg, kunne påløpe andre kostnader når du kontakter Apple via telefon. Når du ringer vil en Apple representant eller en Apple Autorisert Service Partner hjelpe deg med å bringe på det rene hvorvidt ditt produkt trenger service, og hvis dette er tilfelle, informere deg om hvordan Apple vil levere slik service. Du må medvirke til å diagnostisere feil ved ditt produkt, og følge Apples rutiner for garantiservice. Apple vil sørge for garantiservice enten (i) hos en Apple-forhandler eller en Apple Autorisert Service Partner, hvor service vil foregå på stedet, eller ved at Apple-forhandleren eller Apple Autorisert Service Partner sender produktet til Apple reparasjonsservice, (ii) ved å sende deg dokumentasjon på forhåndsbetalte transportkostnader (og hvis du ikke lenger har originalemballasjen vil Apple sende deg forpakningsmateriale) slik at du kan sende produktet til Apples reparasjonsservice, eller (iii) ved å sende deg nye eller fornyede erstatningsprodukter eller deler, slik at du selv kan reparere produktet (Gjør-det-selv-service). Ved mottak av produkt eller del som er byttet ut, blir originalproduktet eller -delen Apples eiendom og du samtykker i, hvis nødvendig, å sørge for retur av originalproduktet eller -delen innen rimelig tid. Når Apple tilbyr Gjør-det-selv-service, som forutsetter retur av originalprodukt eller -del, kan Apple kreve at du oppgir nødvendige kredittkortopplysninger og autoriserer trekk fra ditt kredittkort, som sikkerhet for utsalgsprisen til erstatningsproduktet eller -delen, samt fraktkostnader. Når du følger angitte instrukser vil Apple slette kredittkortopplysningene, og du vil ikke bli belastet for verken produkt, del eller fraktkostnader. Dersom du ikke returnerer erstatningsproduktet eller -delen som instruert, eller hvis den erstattede delen ikke er kvalifisert for garantireparasjon, vil Apple belaste ditt kredittkort for autorisert beløp. Garantiservice, tilgjengelighet av deler og reparasjonstid kan variere avhengig av i hvilket land det er anmodet om service, og Apple kan til enhver tid endre tilgjengelige måter å motta garantiservice på. Dersom produktet ikke kan motta garantiservice i det landet det er anmodet om slik service, kan du bli ansvarlig for ekspedisjonsgebyr og fraktkostnader, i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende preseptorisk rett. Dersom du ber om garantiservice i et annet land enn det land hvor produktet er kjøpt, er du ansvarlig for å overholde relevant eksport- og importlovgivning samt forskrifter, samt at du vil være ansvarlig for alle tollavgifter, merverdiavgift og andre skatter og avgifter som måtte påløpe. Ved internasjonal garantiservice kan Apple reparere eller bytte mangelfulle produkter og deler ved å benytte sammenlignbare produkter og deler overensstemmende med lokal standard

I den utstrekning dette tillates av gjeldende rett, kan Apple velge å kreve at du fremlegger bevis for når og hvor kjøpet fant sted, og/eller oppgi visse opplysninger, før du mottar garantiservice. Nedenfor finner du informasjon om hvor på Internett du finner flere opplysninger om hvordan du ber om garantiservice.

PERSONVERN

Apple oppbevarer og bruker kundeinformasjon i samsvar med Apples retningslinjer angående personvern, som er tilgjengelig på www.apple.com/legal/internet-services/privacy. SIKKERHTESKOPIERING

Dersom ditt produkt kan lagre programvare, data eller annen informasjon, bør du for å beskytte deg mot mulige fremtidige driftsavbrudd, ta backup-kopier av dataene og programvaren som er innlest på produktets harddisk eller på andre lagringsmedia med jevne mellomrom. Før du innleverer ditt produkt til garantiservice, er det ditt ansvar å oppbevare en separat backup-kopi av innholdet, og oppheve ethvert passord. DET ER MULIG AT INNHOLDET PÅ DIN HARDDISK VIL BLI BORTE ELLER BLI REFORMATERT I FORBINDELSE MED GARANTISERVICE, OG APPLE OG APPLES REPRESENTANTER ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADE PÅ ELLER TAP AV PROGRAMVARE, DATA ELLER ANNEN INFORMASJON SOM ER LAGRET PÅ NOE MEDIA, ELLER NOEN DEL AV PRODUKTET SOM ER INNLEVERT TIL GARANTISERVICE. Produktet eller et erstatningsprodukt vil bli returnert til deg konfigurert på samme måte som originalproduktet var på kjøpstidspunktet, i henhold til tilgjengelige oppdateringer. Du vil være ansvarlig for å reinstallere all annen programvare, data og passord. Gjenoppretting og re-installasjon av systemprogramvare, applikasjoner og brukerdata er ikke dekket under denne begrensede garantien.

INFORMASJON PÅ INTERNETT

Her finner du mer informasjon om følgende på Internett:

GARANTIST FOR KJØPSOMRÅDE ELLER -LAND

Kjøpsområde eller - land Apple Adresse
Amerika
Brasil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
USA og andre land I Amerika Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europa, Midtøsten og Afrika
Alle land Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Stillehavsområdet
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hongkong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodsja, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filippinene, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Kina Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Andre asiatiske stillehavsland Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

Garantiinformasjon

Ekstra juridiske rettigheter for forbrukere

For forbrukere, som dekkes av forbrukerlovgivningen i landet der produktet kjøpes, eller i hjemlandet hvis dette er forskjellig fra kjøpslandet, kommer fordelene som gis av Apples ett års begrensede garanti i tillegg til alle rettigheter og rettsmidler som gis av slik forbrukerlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til disse ekstra rettighetene.

Fordeler som gis av produsentens garanti, kommer i tillegg til rettigheter du har i henhold til forbrukerlovgivningen. Klikk her for detaljer.

Produkter uten Apple-merke / produkter fra tredjeparter

Apples ett års begrensede garanti gjelder ikke for produkter som ikke er Apple-merket, selv om de pakkes eller selges sammen med Apple-produkter. Produkter uten Apple-merke kan være dekket av en garanti som gis av produsenten av produktet. Se produktesken og dokumentasjonen som følger med for mer informasjon.

Garantiskyldner for kjøpsregion eller kjøpsland

En verdensomspennende liste over selskaper som er skyldnere i henhold til Apples begrensede garanti Mer informasjon