iPhone 5 miega režīma/aktivizēšanas pogas nomaiņas programma

Uzņēmums Apple ir atklājis, ka neliels skaits iPhone 5 modeļu miega režīma/aktivizēšanas pogas mehānismu var pārtraukt darboties vai darboties ar pārtraukumiem. Šī problēma var skart iPhone 5 modeļus, kas izgatavoti līdz 2013. gada martam (ieskaitot).

Uzņēmums Apple aizvietos miega režīma/aktivizēšanas pogas mehānismu bez maksas visos iPhone 5 modeļos, kuriem ir konstatēta šī problēma un kuriem ir derīgs sērijas numurs.

Miega režīma/aktivizēšanas poga atrodas jūsu iPhone 5 augšpusē: detalizēta informācija par iPhone 5 miega režīma/aktivizēšanas pogu

Atbilstība

Ja jūsu ierīces miega režīma/aktivizēšanas poga nedarbojas pareizi, zemāk norādiet sava iPhone 5 sērijas numuru, lai pārbaudītu, vai tas atbilst šai programmai.

Tālākās darbības skatiet sadaļā Nomaiņas process.

  Noskaidrot jūsu iPhone sērijas numuru var vienkārši. Uzziniet, kā to paveikt.
Ievadītais iPhone 5 sērijas numurs neatbilst šai programmai. Pašlaik jums nav jāveic citas darbības.
Ievadītais iPhone 5 sērijas numurs atbilst šai programmai. Lai nomainītu miega režīma/aktivizēšanas pogu, lūdzu, rīkojieties saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.
Lūdzu, ievadiet sērijas numuru.
Šis Apple produkta sērijas numurs nav derīgs. Lūdzu, ievadiet sērijas numuru vēlreiz. Ja problēmas joprojām pastāv, sazinieties ar mums.
Diemžēl pieprasījuma apstrādes laikā radās problēma. Lūdzu, pēc dažām minūtēm mēģiniet vēlreiz.

Piezīme. Ja jūsu iPhone 5 miega režīma/aktivizēšanas pogas darbībā nav manāmas šīs problēmas pazīmes un/vai jums nav atbilstoša sērijas numura, pašlaik jums nav jāveic citas darbības.


Nomaiņas process

Miega režīma/aktivizēšanas pogas nomaiņa tiek veikta Apple remonta centrā. Papildinformāciju skatiet tālāk. Nomaiņas process no iPhone saņemšanas remonta centrā līdz tā atgriešanai aizņem aptuveni 4–6 dienas. Pirms jebkādas apkopes veikšanas jūsu iPhone tiks pārbaudīts, lai pārliecinātos, ka tas atbilst šai programmai un ka pārējās tā funkcijas ir darba kārtībā. Pirms iPhone nosūtīšanas uzņēmumam Apple apkopes veikšanai dublējiet visus savus datus un dzēsiet visu saturu un iestatījumus.

Piezīme. Ja jūsu iPhone 5 ierīcei ir jebkādi bojājumi, piemēram, ieplaisājis ekrāns, kuru dēļ nav iespējams veikt miega režīma/aktivizēšanas pogas nomaiņu, vispirms ir jānovērš šīs problēmas, un tikai tad var veikt nomaiņu. Dažos gadījumos par remontu var tikt noteikta maksa.

iPhone 5 nosūtīšana Apple remonta centram

  • Nogādājiet savu iPhone 5 iesaistītam Apple pilnvarotajam apkopes pakalpojumu sniedzējam.
  • Jūsu iPhone tiks pārbaudīts, lai pārliecinātos par tā atbilstību, un nosūtīts vietējam Apple remonta centram.
  • Kad iPhone būs sagatavots saņemšanai, jūs tiksiet informēts.


Piezīme. Lai izmantotu pašpiegādes opciju, apmeklējiet iesaistītu Apple pilnvaroto apkopes pakalpojumu sniedzēju, nevis bezvadu pakalpojumu sniedzēja partneri.

iPhone 5 sagatavošana apkopei

Pārliecinieties, ka iPhone ir sagatavots apkopes veikšanai, veicot tālāk norādītās darbības.

  • Dublējiet savus datus pakalpojumā iTunes vai iCloud.
  • Izslēdziet funkciju Atrast manu iPhone.
  • Dzēsiet datus un iestatījumus šeit: Settings (Iestatījumi) > General (Vispārīgi) > Reset (Atiestatīt) > Erase all Content and Settings (Dzēst visu saturu un iestatījumus).
  • Noņemiet visus ietvarus vai pārsegus.

Piezīme. Ja ierīcē darbojas operētājsistēma iOS 6 vai iOS 7, pēc miega režīma/aktivizēšanas pogas mehānisma nomaiņas iPhone operētājsistēma būs jājaunina uz iOS 8.


Papildinformācija

Uzņēmums Apple var sniegt pakalpojumus tikai sākotnējā iegādes valstī. iPhone 5 ierīcēm, kas iegādātas kādā no EEZ dalībvalstīm, apkopes pakalpojumi ir pieejami arī citās EEZ dalībvalstīs.

Jūsu iPhone 5 ir jābūt darba kārtībā, lai tas atbilstu šai programmai.

Ja, jūsuprāt, šīs problēmas dēļ esat par maksu veicis nomaiņu, sazinieties ar uzņēmumu Apple, lai vienotos par līdzekļu atmaksu.

Šī Apple programma, kas darbojas visā pasaulē, nepagarina iPhone standarta garantijas darbības termiņu.

Šīs programmas ietvaros ietekmētajiem iPhone 5 modeļiem var veikt nomaiņu 3 gadu laikā pēc to nonākšanas mazumtirdzniecībā.

Informācijas sniegšanas datums: 2015. gada 5. marts