Even toegankelijk als persoonlijk.

Het meest persoonlijke device ter wereld is ontworpen voor iedereen. Dus iemand die blind is, kan groeps­selfies maken. Iemand die doof is, kan vanuit het buitenland zijn moeder bellen. En iemand die een hoge dwarslaesie heeft, kan sms’en met zijn vrienden.

Verbeterd Leesondersteuning

‘Spreek scherm uit’ op iPhone

Leer je beter als je hoort wat je leest of schrijft? Dan kunnen features als ‘Spreek scherm uit’, ‘Spreek selectie uit’, ‘Feedback bij typen’ en ‘Tekstvoorspelling’ je helpen. Schakel ‘Spreek scherm uit’ in en swipe van bovenaf omlaag met twee vingers, of geef Siri de opdracht alle informatie op het scherm voor te lezen. Of gebruik ‘Spreek selectie uit’ om het stukje tekst dat je wilt horen, te markeren met een kleur die je zelf kunt kiezen. Vervolgens kun je meelezen terwijl gemarkeerde woorden, zinnen, of woorden binnen elke zin hardop worden voorgelezen. Als je de optie ‘Feedback bij typen’ inschakelt, wordt ook elke letter die je intypt hardop voorgelezen. Daarnaast kun je de feature ‘Tekstvoorspelling’ gebruiken, zodat er suggesties voor woorden worden gegeven waarnaar je kunt luisteren en waaruit je kunt kiezen. Zo krijg je nog meer hulp bij het spellen.1

Woordenboek

Stel, je bent een artikel over astronomie aan het lezen, maar struikelt over bepaalde termen. Die kun je dan meteen opzoeken, want woordenboek­definities zijn in iOS geïntegreerd. Je krijgt definities en veelgebruikte uitdrukkingen te zien, en de juiste spelling, aanwijzingen voor de uitspraak en grammaticale informatie.

‘Spreek scherm uit’ op iPhone

Spraakhulp­middelen

Via FaceTime kun je visueel communiceren, met gebarentaal of lichaamstaal.2 In iMessage kun je met anderen chatten. En door ‘Spreek selectie uit’ in te schakelen, worden de woorden die je leest ook uitgesproken. Dat kan je spraak­ontwikkeling ten goede komen. Of je stelt zelf een tekst op en laat die door je iPhone uitspreken. Verder zijn er meer dan honderd spraakapps van andere ontwikkelaars beschikbaar, die van je iPhone een krachtig device maken voor augmentatieve communicatie.

Safari Reader

Sommige leerlingen doen bij het surfen op het web veel te veel indrukken op. In Safari Reader worden alle storende elementen op een webpagina weggelaten. Denk aan advertenties, knoppen en navigatiebalken. Zo kun jij je concentreren op de inhoud. Safari Reader werkt ook in combinatie met ‘Spreek selectie uit’ en VoiceOver, zodat je de visuele informatie auditief kunt versterken.

Begeleide toegang

Begeleide toegang is bedoeld om mensen met autisme, concentratie­problemen of een zintuiglijke stoornis te helpen zich te concentreren op één taak (of app). Een ouder, docent of therapeut kan de toegang beperken tot één app, door de thuisknop uit te schakelen en aan te geven hoeveel tijd in een app mag worden besteed. En je kunt zelfs het toetsen­bord uitschakelen of de invoer beperken tot een bepaald deel van het scherm. Een leerling die overal tikt en bewegingen uitvoert, is dus niet steeds afgeleid.

Verbeterd Siri

Siri op iPhone

Siri kan je helpen bij de dagelijkse dingen.3 Je hoeft het alleen maar te vragen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen “Vertel Lidy dat ik wat later ben” of “Herinner me eraan dat ik moet reserveren voor zaterdag”. Als je liever typt, is er nu een nieuwe toegankelijkheids­optie waarmee je de modus ‘Typ vragen aan Siri’ kunt instellen. Vervolgens kun je vragen typen aan Siri om bijvoorbeeld een zoekopdracht op het internet te starten, berichten te versturen, documenten op te sporen, herinneringen in te stellen of zelfs je toegankelijkheids­instellingen in te schakelen.

Siri op iPhone

Informatiebronnen

Support

Handleidingen

iPhone-handleiding (tagged html)

Meer informatie in de iPhone‑handleiding

Toegankelijk­heids­features inschakelen op iPhone.

    1. Tik in het beginscherm op Instellingen en kies Algemeen.
    2. Selecteer Toegankelijk­heid.
    3. Schakel vervolgens de features in die je wilt gebruiken.

Ontdek de ingebouwde toegankelijkheids­features voor lezen, schrijven en leren.