Eenvoudige implementatie. Op elke schaal.

Of je nu tien of tienduizend devices hebt, je kunt je Apple devices eenvoudiger dan ooit integreren, beheren, beschikbaar stellen en beveiligen. Met Apple Business Manager distribueer je devices rechtstreeks naar alle werknemers, die er meteen mee aan de slag kunnen. Eén voor één handmatig configureren is voorgoed verleden tijd.

Gemak voor elke stap in de levenscyclus van devices.

iPhone, iPad, Mac en Apple TV sluiten naadloos aan op de bestaande infrastructuur van je bedrijf. Apple maakt het makkelijk voor IT-teams om devices te beheren en configureren, apps en content te distribueren en bedrijfsgegevens te beveiligen. En dankzij flexibele implementatie­modellen hebben IT’ers werknemers nog sneller aan het werk met de tools die het beste bij hun werkzaamheden passen.

Aan de slag met Apple Business Manager.

Apple Business Manager is een webportal dat IT-teams helpt bij de implementatie van iPhone, iPad, Mac en Apple TV. IT’ers kunnen werknemers eenvoudig toegang geven tot Apple diensten, devices aanmelden en apps, boeken en maatwerkapps distribueren – allemaal vanaf één plek.

Devices

Meld devices aan voor automatische configuratie via MDM. Stroomlijn het configuratieproces voor werknemers en pas het aan.

Content

Koop eenvoudig apps en boeken voor werknemers. En distribueer nu ook apps op maat binnen je organisatie.

Gebruikers

Maak beheerde Apple ID’s aan voor werknemers en wijs rechten toe aan gebruikers binnen het IT‑team.

Integratie in elke omgeving.

Flexibele implementatieopties voor elk scenario.

Met Apple kies je eenvoudig de implementatieoptie die optimaal is afgestemd op de behoeften van je organisatie. Met Gebruikersinschrijving bescherm je niet alleen je bedrijfsgegevens, maar ook de privacy van werknemers die hun eigen device gebruiken op het werk. Supervisie en device-aanmelding bieden IT-teams meer controle over devices die eigendom zijn van de organisatie.

Nieuw

Gebruikersinschrijving

Privacy en beveiliging voor BYOD-programma’s.

Nieuwe aanmeldingsmethode.

Gebruikersinschrijving beschermt de privacy van werknemers en stelt IT-teams in staat om bedrijfsgegevens te beveiligen. Beheerde gegevens worden hierbij achter de schermen cryptografisch gescheiden op een apart volume.

Beheer alleen wat nodig is.

IT-teams kunnen een deelverzameling van configuraties en beleidsrichtlijnen beheren en tegelijkertijd bepaalde beheertaken beperken, zoals het op afstand wissen van het volledige device of het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Twee Apple ID’s, één device.

Werknemers kunnen hun eigen device meenemen naar hun werk, maar ook hun bestaande Apple ID. Daarnaast wordt gewerkt met een beheerde Apple ID voor bedrijfsgegevens. Alle gegevens blijven van elkaar gescheiden en privé.

Gebruikersinschrijving

Wanneer een persoonlijk device wordt aangemeld via Gebruikersinschrijving, wordt MDM beperkt tot bepaalde beheerfuncties.

IT-teams kunnen

Accounts configureren

App-gebonden VPN configureren

Apps installeren en configureren

Toegangscode vereisen

Bepaalde beperkingen afdwingen

Overzicht opvragen van zakelijke apps

Alleen zakelijke gegevens verwijderen

IT-teams kunnen niet

Toegang krijgen tot persoonlijke gegevens

Overzicht opvragen van persoonlijke apps

Persoonlijke gegevens verwijderen

Logbestanden verzamelen op het device

Controle krijgen over persoonlijke apps

Complexe toegangs­code vereisen

Volledig device op afstand wissen

Locatie van device opvragen

Device-inschrijving

Voor devices in eigendom van het bedrijf.

Automatische aanmelding.

IT-teams kunnen zorgen dat devices tijdens de configuratie automatisch worden aangemeld bij MDM, direct na het uitpakken van het device. Ook de procedure om het device gebruiksklaar te maken kan worden aangepast om werknemers een gestroomlijnde ervaring te bieden.

Meer controle.

Met behulp van supervisie kunnen IT-teams configuraties gebruiken die niet beschikbaar zijn bij andere implementatiemodellen, zoals extra beveiligingsconfiguraties, niet-verwijderbare MDM-voorzieningen en het beheer van software-updates.

Flexibele modellen.

Verstrek devices voor dagelijks gebruik, bied toegang tot gedeelde devices om veel­voorkomende taken uit te voeren of configureer devices om vergrendeld in één app een specifieke taak uit te voeren.

Device-inschrijving

Wanneer een Apple device onder supervisie staat, hebben IT’ers meer mogelijk­heden om de configuratie te beheren en beperkingen in te stellen.

IT-teams kunnen

Accounts configureren

Algemene proxyservers configureren

Apps installeren, configureren
en verwijderen

Complexe toegangs­code vereisen

Alle beperkingen afdwingen

Overzicht opvragen van alle apps

Volledig device op afstand wissen

Software-updates beheren

Systeemapps verwijderen

Achtergrond aanpassen

Device vergrendelen in één app

Activeringsslot negeren

Wifi gedwongen inschakelen

Verloren-modus activeren

Makkelijk te managen.

Alle Apple devices zijn standaard voorzien van een veilig beheerframework. Zo kunnen IT-teams devices configureren en beheren en draadloos veiligheidsfeatures instellen. IT’ers kunnen eenvoudig profielen aanmaken om werknemers alles te bieden wat nodig is voor optimale veiligheid en productiviteit. Apple devices minimaliseren beheer en zorgen dat bedrijfsgegevens beschermd zijn zonder dat IT’ers de functionaliteit hoeven te beperken.

Eén simpele tool.

Met het veilige beheerframework in iOS, iPadOS, macOS en tvOS kunnen IT’ers instellingen configureren en bijwerken, apps implementeren, controleren of aan het beleid wordt voldaan, gegevens opvragen bij devices en bedrijfsgegevens op afstand wissen. Het framework ondersteunt devices in eigendom van de organisatie en eigen devices van werknemers.

Configureer en beheer.

Met MDM kun je per device apps, accounts, gegevens en zelfs geïntegreerde features configureren, zoals het afdwingen van een wacht­woord of beleid. Instellingen blijven inzichtelijk voor medewerkers en hun persoonlijke gegevens blijven privé. Zo houden IT-medewerkers de nodige controle, zonder dat ze werknemers storen tijdens een productieve werkdag.

Breed aanbod aan MDM-oplossingen.

Of je bedrijf nu een server in de cloud of op locatie heeft, er is een groot aanbod aan MDM-oplossingen van verschillende aanbieders. Dankzij de verschillen in features en prijzen biedt dit ultieme flexibiliteit. En elke oplossing maakt gebruik van het Apple beheerframework voor iOS, iPadOS, tvOS en macOS om de features en instellingen per platform te beheren.

Beheer je software-updates.

IT-teams kunnen draad­loze updates uitstellen op iOS-, iPadOS-, macOS- en tvOS-devices die onder supervisie staan. Dit biedt voldoende tijd en flexibiliteit voor een uitgebreide certificering. Nadat een versie van een release is gecertificeerd, bepaalt het IT-team welke versie gebruikers moeten downloaden en installeren. IT-teams kunnen de update direct naar alle werknemers pushen en hebben zo de garantie dat op alle devices de nieuwste beveiligings­features worden gebruikt.

Persoonlijke gegevens blijven altijd privé. Ongeacht de aanmeldingsmethode.

Bij de ontwikkeling van elk Apple product staat de privacy voorop. Waar mogelijk worden gegevens op het device zelf verwerkt, het verzamelen en gebruiken van gegevens is beperkt en alles is ontwikkeld om gebruikers transparantie en controle over de eigen gegevens te bieden.

Het MDM-protocol ondersteunt de interactie van IT-teams met Apple devices, maar beperkt de toegankelijkheid van bepaalde gegevens en instellingen. Het MDM-framework krijgt nooit toegang tot persoonlijke gegevens zoals e-mails, berichten, de browsergeschiedenis en de locatie van het device, welk implementatiemodel ook wordt gebruikt.

Eenvoudig toegang tot zakelijke gegevens en diensten.

Je kunt iOS, iPadOS en macOS eenvoudiger dan ooit integreren met de adreslijst- of identiteitsvoorziening van je organisatie in de cloud. Apple Business Manager kan nu worden gekoppeld aan Microsoft Azure Active Directory om werknemers naadloos toegang te bieden tot Apple diensten op basis van een beheerde Apple ID.

Nieuw

Beheerde Apple ID’s voor werknemers.

Beheerde Apple ID’s worden aangemaakt en beheerd door de organisatie en blijven ook eigendom van de organisatie. Ze zijn ontwikkeld voor BYOD-programma’s en devices die de organisatie in bezit heeft. Organisaties kunnen met Apple Business Manager automatisch beheerde Apple ID’s aanmaken voor hun werknemers. Zo kunnen werknemers samen­werken met apps en voorzieningen van Apple en toegang krijgen tot werkgegevens in beheerde apps die gebruikmaken van iCloud Drive. Wanneer de organisatie kiest voor Gebruikersinschrijving, kunnen beheerde Apple ID’s naast persoonlijke Apple ID’s worden gebruikt op eigen devices van werknemers.

Nieuw

Eén keer inloggen.

De nieuwste versies van iOS, iPadOS en macOS maken gebruik van een nieuw systeembreed extensieframework voor Single Sign-On (SSO). Hiermee kunnen werknemers gemakkelijker inloggen bij bedrijfsapps en websites. Het nieuwe extensieframework, dat door de identiteitsvoorziening in de cloud moet worden ondersteund, kan via MDM worden geconfigureerd. Organisaties die Kerberos gebruiken, kunnen gebruikmaken van een first-party extensie voor wacht­woordbeheer en de synchronisatie van lokale wacht­woorden voor interne apps.

Nieuw

AD-identiteitscontrole via Microsoft Azure.

Met gebundelde authenticatie kunnen IT-teams Apple Business Manager koppelen met Microsoft Azure Active Directory, zodat werknemers hun bestaande gebruikers­naam en wacht­woord kunnen gebruiken als beheerde Apple ID. Werknemers krijgen zo toegang tot Apple diensten als iCloud Drive, Notities en Herinner­ingen en kunnen samen­werken op basis van hun bestaande inloggegevens. De beheerde Apple ID wordt automatisch aangemaakt wanneer een gebruiker voor het eerst op een Apple device inlogt met de gebruikers­naam en het wacht­woord voor Azure AD.

Controleer of je bedrijf Microsoft Azure Active Directory gebruikt

Bepaal welke bedrijfsdomeinen je wilt koppelen aan Apple Business Manager

Configureer de verbinding met Microsoft Azure Active Directory in Apple Business Manager

Contentdistributie supermakkelijk gemaakt.

Apple Business Manager maakt het makkelijker om apps en boeken te vinden die in specifieke behoeften van je bedrijf voorzien. Je kunt deze vervolgens in bulk inkopen en distribueren. Je kunt elke willekeurige app uit de App Store kopen of gebruikmaken van apps op maat, die intern of door een externe ontwikkelaar worden gemaakt voor jouw bedrijf. Wanneer apps via MDM worden gedistribueerd, hebben IT’ers geen inwisselcodes of Apple ID’s nodig om materiaal op elk device te zetten.

Apps en boeken groot inkopen.

Apps voor iOS, iPadOS en macOS koop je nog gemakkelijker in bulk via Apple Business Manager. App-licenties die niet langer nodig zijn, kun je toewijzen aan een ander device of andere werknemer. Je kunt ook licenties beheren voor apps op maat, die intern of door een externe ontwikkelaar zijn gemaakt voor jouw bedrijf. Daarnaast kun je volumekrediet aanschaffen om op basis van inkoop­orders content te kopen bij een reseller.

Gestroomlijnde distributie.

Apps die zijn aangeschaft via Apple Business Manager, distribueer je via MDM eenvoudig naar gebruikers of devices in elk land waarin de app beschikbaar is. Met Apple Business Manager kun je materiaal op een vertrouwelijke en veilige manier distribueren naar specifieke partners, klanten en franchisenemers. En nu kun je ook maatwerkapps distribueren naar interne werknemers.

Devices beveiligd. Bedrijfsgegevens beschermd.

Na de configuratie kunnen IT-teams de bedrijfsgegevens op een device beheren en beschermen met behulp van de ingebouwde beveiligings­features en extra MDM-voorzieningen. Algemene frameworks in apps ondersteunen de configuratie en het continue beheer van de instellingen.

Bescherm zakelijke gegevens.

IT-teams kunnen een beveiligingsbeleid afdwingen en controleren via MDM. Wanneer bijvoorbeeld het gebruik van een toegangs­code op iOS- en iPadOS-devices wordt afgedwongen via MDM, wordt automatisch Gegevensbescherming ingeschakeld en bestandsversleuteling geactiveerd op het device. Via een MDM-beleidsinstelling kan ook FileVault-versleuteling worden ingeschakeld op een Mac om alle gegevens op het device te beveiligen. Daarnaast kan via MDM het gebruik van wifi en VPN worden geconfigureerd en kunnen certificaten worden ingeschakeld voor extra beveiliging.

Vergrendel. Zoek. Wis.

Wanneer een device zoekraakt, ben je niet per se je zakelijke gegevens kwijt. IT-teams kunnen iOS-, iPadOS- en macOS-devices op afstand vergrendelen en alle gevoelige gegevens wissen, zodat de bedrijfsgegevens veilig zijn. Op iOS- en iPadOS-devices die onder supervisie staan, kun je ook de Verloren-modus inschakelen om de locatie van het device te bepalen. IT’ers hebben ook de tools om bedrijfsapps te beheren. Deze kunnen direct van een device worden verwijderd zonder persoonlijke gegevens te wissen.

Gescheiden, gestroomlijnd en veilig.

Via MDM-oplossingen kun je devices op detailniveau beheren zonder containers te gebruiken. Zo zijn je bedrijfsgegevens goed beveiligd. Met de ‘open in’-functie kunnen IT’ers beperkingen instellen, zodat bijlagen of documenten niet kunnen worden geopend op niet-beheerde bestemmingen, en andersom. Met de ingebouwde beveiligings­features in macOS kunnen IT-teams gegevens versleutelen, devices beschermen tegen malware en het gebruik van beveiligingsinstellingen afdwingen zonder tools van derden te gebruiken.

Apps waar je op kunt rekenen.

Dankzij een algemeen framework en een gecontroleerd ecosysteem zijn de apps op Apple platforms op alle fronten veilig. Bij onze programma’s voor ontwikkelaars wordt de identiteit van elke ontwikkelaar gecontroleerd. Daarnaast worden apps door het systeem gecontroleerd voordat ze via de App Store beschikbaar worden gesteld. Apple biedt ontwikkelaars frameworks voor features als ondertekening, appextensies, rechten en sandboxing, wat de veiligheid nog verder vergroot.

AppleSeed for IT

Test bètasoftware, krijg toegang tot testplannen en geef feedback.

Download de programmagids van AppleSeed for IT (pdf, Engels)

AppleCare Professional Support

Flexibele opties voor hardware- en softwareondersteuning.

Lees meer over AppleCare Professional Support