Apple Distinguished Schools

Apple Distinguished Schools zijn centra van leiderschap en kwaliteitsonderwijs die vorm geven aan de visie van Apple op leren met technologie. En naar onze mening behoren deze scholen tot de meest innovatieve ter wereld.

Continue innovatie

Leiders, medewerkers en andere belanghebbenden van Apple Distinguished Schools hebben een duidelijke visie op hoe hun technologisch geavanceerde omgeving ondersteuning biedt bij het bereiken van leerdoelen. Schoolleiders hebben bouwstenen voor continue innovatie aangebracht die te maken hebben met cultuur, samenwerking, capaciteit, gemeenschap, financiën en meetbaarheid. De ondersteuning van de visie voor hun school is een voortdurend proces waar weloverwogen planning en praktische uitvoering voor nodig zijn, met de mogelijkheid om deze bij te sturen waar dat nodig is. Ze gebruiken iPads en Macs om creativiteit, samenwerking en kritisch nadenken bij de leerlingen te stimuleren. En ze ontwikkelen een omgeving waarin de leerlingen nieuwsgierig zijn en plezier hebben in de lessen.

Bekijk Apple Distinguished Schools overal ter wereld.

Apple Distinguished Schools delen hun ervaringen graag door samen met Apple teams hun school open te stellen voor bezoekers van andere onderwijsinstellingen. Bij deze gelegenheden demonstreren schoolleiders hun visie op leren met Apple technologie, en laten leerkrachten best practices zien voor het gebruik van iPad, Mac, apps, Multi-Touch-boeken en andere digitale materialen waarmee ze hun lessen op een indrukwekkende manier vormgeven. Als je graag meer wilt weten over Apple Distinguished Schools, kun je hieronder hun verhalen lezen. Gebruik de vervolgkeuzelijsten om een school bij jou in de buurt te selecteren.

470 scholen
34 landen

Een Apple Distinguished School worden.

Het programma voor Apple Distinguished Schools werkt alleen op uitnodiging voor scholen die voldoen aan de huidige programmakwalificaties. De erkenning wordt toegekend voor drie jaar, telkens met de mogelijkheid om deze periode te verlengen. Het uitnodigingsproces begint wanneer leidinggevenden van een openbare of bijzondere basis- of middelbare school een verzoek indienen om erkenning als Apple Distinguished School aan te vragen. Apple bekijkt het verzoek en beoordeelt of de school aan de vereisten voldoet. Is het oordeel positief, dan krijgt de school een uitnodiging om het aanvraagproces te doorlopen. Neem via registrations@apple.com contact op met je plaatselijke Apple vertegenwoordiger voor meer informatie over het programma, de vereisten, de landen waarin het programma loopt, en de deadlines.

Vereisten

  • Ervaring met één-op-één-programma
  • Innovatief gebruik van het Apple platform
  • Leerkrachten die overweg kunnen met iPad of Mac
  • Gedocumenteerde resultaten

Meer informatie (pdf)

Mogelijkheden voor schoolleiders

Het programma voor Apple Distinguished Schools ondersteunt leidinggevenden op scholen door middel van speciale evenementen, gelegenheden om met experts in contact te komen en samenwerking met andere schoolleiders die ook belangstelling hebben voor innovatief onderwijs.

Apple Teacher

Apple Teacher is een gratis professioneel onderwijsprogramma dat ontwikkeld is om leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik van Apple producten voor lesgeven en leren.

Meer informatie