Ecologie

Verspreiding van wildpopulaties

De aarde is de woonplaats van al het leven dat we kennen. Het is daarom belangrijker dan ooit dat we inzien dat we moeten delen. Bepaal welke dier- of plantensoort in jouw omgeving een populatieverandering ondergaat en deel je ideeën over manieren om wereldwijd in balans samen te leven.

Ontdek de oorzaken van populatieveranderingen.

Lees hoofdstuk 39, paragraaf 3 van Life on Earth van E.O. Wilson om te ontdekken hoe menselijk handelen het leefgebied van diersoorten kan verkleinen, doordat de dieren een kleiner oppervlak ter beschikking hebben, of doordat er een natuurlijke vijand verdwijnt.

Life on Earth, deel 7

Download gratis in iBooks

Bevolkingsgroei: een uitdaging voor de hele planeet

De wereldbevolking is de afgelopen vijftig jaar meer dan verdubbeld. Op dit moment zijn er 7 miljard mensen op aarde en dat aantal groeit nog steeds. En naarmate de wereldbevolking groeit, komt de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen steeds meer onder druk te staan.

7.1miljard
  • Natuurlijke hulpbronnen
  • Mensen
1956
2016

Onderzoek doen naar bedreigde diersoorten.

Sommige diersoorten hebben te maken met overpopulatie, terwijl bij andere het aantal dieren juist sterk terugloopt. Gebruik de WWF Together-app van het Wereld Natuur Fonds om meer te weten te komen over bedreigde diersoorten zoals de reuzenpanda, tijger, monarchvlinder, zeeschildpad en ijsbeer. Onderzoek vervolgens met de iNaturalist-app waarom de populatie van een dier- of plantensoort bij jou in de buurt verandert.

Leg uit hoe jouw gemeenschap kan helpen.

Gebruik iMovie om een korte boodschap te maken over een dier- of plantensoort die wordt bedreigd of te kampen heeft met overpopulatie. Leg uit welke factoren invloed hebben op de populatiedichtheid, waarom dit een probleem is en hoe de gemeenschap kan helpen.

De locatie van verschillende organismen in een leefgebied zegt veel over de behoeften, ecosystemen en interactie met andere soorten.

E.O. Wilson’s Life on Earth

Vier de Dag van de Aarde.

Lesmateriaal

Ga naar iTunes voor apps, boeken en meer voor de Dag van de Aarde.

De lessen aanpassen
Apple en het milieu

Ontdek wat Apple doet om van de wereld een betere plek te maken.

Meer informatie

Volgende

Apple en het onderwijs