Hoe Amy Heimerl lesgeeft met iPad.

“Met de juiste onderwijsaanpak, de juiste apps en de juiste balans in het gebruik van iPad met traditionele lesmethoden, kunnen onze leerlingen meer bereiken dan vroeger.”

Amy Heimerl, leerkracht groep 1, Park Avenue Elementary School, Auburn, Maine (VS)

Apps in de les.

Toen het schooldistrict van Amy Heimerl besloot iPad op school te introduceren, begon het allemaal met een opdracht. Een team van vijf leerkrachten kreeg de opdracht aanbevelingen te doen over het gebruik van het apparaat. Het team heeft twee dagen gewerkt aan het opstellen van een lijst met goede iPad-apps voor gebruik tijdens het schooljaar. Heimerl maakte deel uit van het eerste team, en daardoor begon ze al snel de waarde in te zien van lesgeven met iPad.

De leiding had al een referentiekader ontwikkeld om apps te beoordelen: sluit de app aan op de leerdoelen? Biedt hij directe feedback? Is het de beste app van alle mogelijke opties? Kan de app worden aangepast? Heimerl heeft deze criteria strikt toegepast om de beste apps te kiezen voor groep 1.

Eigen mappen voor individueel onderwijs.

Heimerl heeft 22 kinderen in de klas, en het was soms lastig om in te spelen op alle niveaus. Dus toen alle leerlingen een iPad in handen kregen van de leiding, besloot ze voor elke leerling een apart leerplan te maken. Dat bleek een kwestie te zijn van mappen maken. Heimerl zette op alle iPads dezelfde apps. Vervolgens sleepte ze de apps die bij het niveau van de leerling pasten in de daarvoor bestemde map. In de map voor rekenen zette ze bijvoorbeeld een app om cijfers te herkennen. Maar voor leerlingen die al toe waren aan optellen en aftrekken, koos ze voor een andere app in de rekenmap.

Het lijkt erg vanzelfsprekend om apps in mappen te zetten, maar het maakt een wereld van verschil. Als leerlingen hun iPad pakken om aan het werk te gaan, hoeven ze alleen de juiste map aan te tikken. Doordat de leerlingen toegang kregen tot leermateriaal op maat, konden ze veel sneller leren. “Bij alles wat ze op hun iPad doen, zien ze meteen of het goed is. Zo krijgen ze direct bevestiging en kunnen ze verder zonder dat ik er steeds bij hoef te staan”, zegt Heimerl. “De kinderen zijn vrij om in hun eigen tempo door te werken.”

Een lesje in delen.

De kinderen in de klas bij Heimerl hebben de natuurlijke aandrang om hun klasgenoten te laten zien wat ze doen op hun iPad. “Ze vinden het leuk om te laten zien wat ze hebben geleerd, wat ze kunnen of wat ze hebben gevonden”, zegt Heimerl. “Ze kunnen hun vriendjes laten zien wat ze weten en die kennis overbrengen.”

Ze vindt het geweldig dat iPad de kinderen stimuleert zelfstandig te denken. “Mijn leerlingen zoeken zelf creatieve manieren om iets te doen of iets te bereiken”, zegt Heimerl. En als ze ziet dat een leerling iets interessants op zijn iPad doet, kan ze het werk voor de hele klas projecteren. “En opeens willen alle kinderen dan iets nieuws proberen.”

“Elke leerling heeft een andere leerstijl. Maar aangezien ze enthousiaster en betrokkener zijn met hun iPad, concentreren ze zich over het algemeen ook beter.”