Philadelphia Performing Arts ontwerpt nieuw leerplan.

Docenten maken materiaal op maat en geven het onderwijs opnieuw vorm.

Bij scheikunde maken de leerlingen papieren blokjes met daarop de namen van de elementen. Als ze de blokjes door de iPad-camera bekijken, zorgt de app Elements 4D ervoor dat ze veranderen in 3D-modellen van de elementen. De app maakt gebruik van augmented reality waardoor het eendimensionale periodieke systeem ineens tot leven komt. Door blokjes samen te voegen kunnen de leerlingen chemische reacties simuleren, waardoor ze het proces leren begrijpen. Deze unieke les is onderdeel van het leerplan dat de docent heeft bedacht om exacte vakken leuk en aantrekkelijk te maken.

Dit soort verrassende lessen is nu de norm op Philadelphia Performing Arts (onderdeel van String Theory Schools). Het is de grootste gesubsidieerde school voor niet-regulier lager en middelbaar onderwijs. Deze school biedt het STEAM-lesprogramma (Science, Technology, Engineering, Arts en Math) met exacte vakken, technologie, techniek, kunstvakken en wiskunde – waarin evenveel nadruk ligt op kennis als op de creatieve kant. En met de Apple technologie aan de basis van het onderwijs, kunnen de docenten hun eigen lesprogramma samenstellen, en kunnen leerlingen multimediaprojecten maken waarmee ze hun eigen creativiteit en kennis kunnen uitdragen. Op deze manier leidt Philadelphia Performing Arts een generatie op die problemen op een creatieve manier benadert en oplost.

Unieke lesplannen, unieke leerkrachten.

Bij het opstellen en uitvoeren van een nieuw lesprogramma voor het voortgezet onderwijs besloot Philadelphia Performing Arts afscheid te nemen van conventionele studieboeken. In plaats daarvan zorgen docenten ervoor dat het cursus- en lesmateriaal via iTunes U rechtstreeks op de iPads van de leerlingen terechtkomt. Docenten zijn vrij om hun eigen lesprogramma zodanig samen te stellen dat dit aansluit op hun manier van lesgeven en de manier waarop de leerlingen het best leren. De docenten gebruiken iBooks Author, Pages, Keynote en andere apps van Apple voor iPad en Mac om lesplannen en materialen te maken volgens de Amerikaanse nationale onderwijsnormen (Common Core) en richtlijnen van de staat.

Dankzij iPad kunnen docenten bovendien snel en flexibel inspelen op veranderingen. Als ze een nieuw idee hebben of als de actualiteit erom vraagt, kunnen ze hun iTunes U-cursussen en materialen meteen aanpassen. De leerlingen zijn via een pushmelding direct op de hoogte. Zo leren leerlingen van het nieuws, zijn de lesplannen actueel en zit iedereen op één lijn. “Met iPad en iTunes U bieden we docenten de mogelijkheid zelf iets te maken en hun eigen werk verder te verfijnen door goed onderwijs te geven en zinvol lesmateriaal en projecten voor leerlingen te ontwerpen”, vertelt Jason Corosanite, Chief Innovation Officer en medeoprichter van String Theory Schools.

Onze docenten bouwen samen aan een lesprogramma. Dan zie je dat het geheel meer is dan de som der delen.

Christine DiPaulo, directeur innovatie en onderwijstechnologie

De leerkrachten op school leren van elkaar, ontwikkelen samen lesmateriaal en wisselen zo ideeën uit. Samen beoordelen ze apps en bespreken ze beproefde methoden. “Sommige leerkrachten komen uit sterk geïsoleerde instellingen en lokalen en zien hier een hoge mate van samenwerking”, vertelt Christine DiPaulo, directeur innovatie en onderwijstechnologie. “Je ziet dat ze ineens gaan denken vanuit een nieuw perspectief. Ik heb ze wel eens horen zeggen dat ze nog nooit professionele ontwikkeling op zo’n hoog niveau hadden meegemaakt.”

Onderwijs op maat voor elke leerling.

“Doordat de leerlingen op Philadelphia Performing Arts een iPad kunnen gebruiken, ontdekken ze zelf wat voor type leerling ze zijn”, legt Corosanite uit. Leerkrachten kunnen via iTunes U-cursussen verschillende opties aanbieden voor taken. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een video opnemen, een liedje schrijven, een tekening maken of een Keynote-presentatie maken. De leerlingen maken hun opdracht vervolgens met behulp van de apps, films en boeken die ze het liefst gebruiken. Zo maken ze voor wiskunde in GarageBand een rapnummer in eigen woorden, om zo kwadratische vergelijkingen beter te begrijpen. En voor Frans helpt het maken van een dialoog en verhaaltjes voor een iMovie-filmpje hen om meer inzicht te krijgen in de Franse taal en cultuur. De leerlingen krijgen dus de mogelijkheid hun nieuw verworven kennis op de door hun gewenste manier over te brengen. iPad helpt ze daarbij zelfstandiger te werken.

Een toets zul je je later niet meer herinneren, maar iets dat je zelf hebt gemaakt wel. En je onthoudt ook dat de leerkracht tegen je zei dat je iets geweldigs had gemaakt. Dat zijn de dingen die de leerlingen meekrijgen.

Christine DiPaulo, directeur innovatie en onderwijstechnologie

Leerlingen hebben dankzij de creativiteitsapps op iPad de vrijheid om zowel binnen als buiten het klaslokaal te leren. Ze kunnen hun iPad bijvoorbeeld mee naar buiten nemen om foto’s te maken van monumenten in het centrum van Philadelphia. Bij dit gezamenlijke project voor Engels en maatschappijleer gebruiken de leerlingen hun opgedane kennis om hun eigen monumenten te creëren, over een zelf gekozen onderwerp. Ze gebruiken een 3D-app op iPad om nieuwe monumenten te ontwerpen, en passen die vervolgens in in de echte wereld. Zo leren de kinderen wat er komt kijken bij het maken van dit soort kunstwerken en het verhaal dat ermee wordt verteld. “Het creatieve proces helpt het leren veel aantrekkelijker te maken”, vertelt DiPaulo.

Resultaten motiveren leerlingen en inspireren leerkrachten.

Dankzij iPad heeft Philadelphia Performing Arts niet alleen de flexibiliteit gekregen om een eigen leerprogramma op te zetten, maar heeft de school ook een besparing op studieboeken kunnen realiseren van meer dan 100.000 dollar per jaar. Dat is een indrukwekkend bedrag, vooral omdat de boeken na een aantal jaar zouden worden afgeschreven. Gia Angelo, een van de leerlingen, merkt op: “Studieboeken verouderen uiteindelijk, want dingen veranderen.” Met iTunes U wordt iPad een leermiddel dat altijd actueel blijft.

Voor de leerkrachten op school is het duidelijk dat iPad heeft gezorgd voor meer gemotiveerde leerlingen. “De kinderen stralen, en de lesstof gaat voor ze leven als ze een project mogen doen waarin ze geïnteresseerd zijn. Ze zijn op en top gemotiveerd”, vertelt Corosanite. “Ook de resultaten zijn met sprongen vooruitgegaan. Leerlingen die afkomstig zijn van lokale scholen, halen nu veel hogere cijfers.”

Als je leerlingen dit soort vaardigheden kunt meegeven, dan hebben ze een enorm voordeel bij een vervolgopleiding of toekomstige werkgever. Wij geloven dat we de voorhoede van een creatieve maatschappij opleiden.

Jason Corosanite, Chief Innovation Officer

Ook de persoonlijke groei van de leerlingen schrijft Corosanite toe aan iPad. “Het zelfvertrouwen dat ze uitstralen is opmerkelijk, net als hun vermogen om creatief met problemen om te gaan”, zegt hij. Gia stemt hiermee in: “Doordat ik iPad kan gebruiken op school, kan ik beter leren. Je wordt erop voorbereid om het te gaan maken in de wereld.”

Leerlingen gebruiken hun creativiteit.

Bekijk de film

Meer onderwijsprofielen.

String Theory Schools

Docenten aan Philadelphia Performing Arts ontwikkelen een leerplan om leerlingen op nieuwe manieren te inspireren.

Prince George’s County Public Schools

Op vier Title I-scholen zorgt iPad voor indrukwekkende, meetbare resultaten.

Bekijk de video en lees het hele verhaal

Speciaal onderwijs

Voor docenten in het speciaal onderwijs over heel de wereld biedt iPad een zee aan mogelijkheden.

Bekijk de video en lees het hele verhaal

Flitch Green Academy

Een onconventionele benadering van het onderwijs.

Bekijk de video en lees het hele verhaal

Punahou School

Flexibel leren met de Mac.

Bekijk de video en lees het hele verhaal

Greene County Schools

Betere prestaties dankzij de Mac.

Bekijk de video en lees het hele verhaal