Inhoud van de service

Om je producten in te ruilen of te recyclen voer je de onderstaande stappen uit

  • Stap 1 – Vraag je verkoopvertegenwoordiger om een aanvraagformulier voor het ophalen van je apparatuur en om de voorwaarden van deze service.
  • Stap 2 – Vul het formulier in en geef het aan je verkoopvertegenwoordiger. Op het formulier noteer je onder andere de inzamelingslocatie(s), de contactgegevens en een lijst met apparatuur die je wilt inruilen en/of recyclen. Op basis hiervan bepalen we welke apparatuur nog een restwaarde heeft en voor verkoop in aanmerking komt, en welke apparatuur meteen kan worden gerecycled.
  • Stap 3 – Binnen 2 tot 4 dagen ontvang je een offerte op basis van je aanvraagformulier. Neem de offerte door en lees de voorwaarden van de inruil- en recyclingservice. Als je akkoord gaat met de offerte en de voorwaarden, onderteken je de offerte en stuur je die per fax of per e-mail naar de door Apple geselecteerde serviceaanbieder.
  • Stap 4 – De door Apple geselecteerde serviceaanbieder neemt contact met je op om de aflevering van het benodigde verpakkingsmateriaal te regelen en een datum te prikken voor het ophalen van de apparatuur. Je ontvangt van hen bovendien een bevestigingsmail.
  • Stap 5 – Je apparatuur wordt getest en gecontroleerd door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder om de staat en de eventuele restwaarde ervan te bepalen.
  • Stap 6 – De door Apple geselecteerde serviceaanbieder neemt contact met je op over de uitkomst van de uitgevoerde tests en controles.
  • Stap 7 – Het te ontvangen bedrag aan restwaarde, indien van toepassing, wordt door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder uitbetaald per bankoverschrijving of via een cheque.

Ophalen

De door Apple geselecteerde serviceaanbieder neemt contact met je op om een datum en tijd te prikken voor het ophalen van je apparatuur; apparatuur wordt alleen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur opgehaald. Het inplannen van een ophaaldatum moet minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de gevraagde ophaaldatum geschieden. Eventuele wijzigingen in reeds geplande ophaaldata moeten minimaal 48 uur voor de oorspronkelijke ophaaldatum worden doorgegeven.

In het kader van de recyclingservice haalt de door Apple geselecteerde serviceaanbieder alleen reeds beladen pallets op. Op verzoek verzorgt de door Apple geselecteerde serviceaanbieder de belading van de pallets op de ophaallocatie. Aan deze extra service zijn kosten verbonden, die aan jou worden gefactureerd. Neem voor meer informatie over deze service contact op met de door Apple geselecteerde serviceaanbieder.

In het kader van de inruilservice wordt de verpakking van de apparatuur verzorgd door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder. Deze verpakkingsservice is onderdeel van de inruilservice en is geheel gratis. De apparatuur moet hiervoor op één centrale plek worden verzameld, en bij de keuze van de locatie moet rekening worden gehouden met de aan- en afvoer van pallets.

Recycling

De recyclingservice wordt verleend door een door Apple geselecteerde serviceaanbieder, die in alle gevallen een onafhankelijk bedrijf is. De recyclingoptie is gratis beschikbaar voor klanten in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Zweden, België, Luxemburg, Nederland, Italië en Spanje.

Neem voor meer informatie contact op met de verkoopvertegenwoordiger van Apple. Apple is niet betrokken bij transacties tussen de door Apple geselecteerde serviceaanbieder en de klanten van Apple. Apple neemt alleen de betaling van de recyclingkosten aan de door Apple geselecteerde serviceaanbieder voor zijn rekening. Wanneer je gebruikmaakt van deze service, vrijwaar je Apple en zijn management, medewerkers en vertegenwoordigers van alle geschillen, vorderingen, eisen en/of alle soorten schade (directe schade of gevolgschade), al dan niet bekend, voortvloeiend uit of verband houdend met je gebruikmaking van de diensten van de door Apple geselecteerde serviceaanbieder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onvoltooide of voltooide transacties, en van alle vorderingen of geschillen tussen jou en de door Apple geselecteerde serviceaanbieder.

Inruil

De inruilservice wordt verleend door een door Apple geselecteerde serviceaanbieder, die in alle gevallen een onafhankelijk bedrijf is. Apple is niet betrokken bij transacties tussen de door Apple geselecteerde serviceaanbieder en de klanten van Apple. Alle uitgevoerde inruiltransacties vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de door Apple geselecteerde serviceaanbieder en de desbetreffende klanten. Wanneer je gebruikmaakt van deze service, vrijwaar je Apple en zijn management, medewerkers en vertegenwoordigers van alle geschillen, vorderingen, eisen en/of alle soorten schade (directe schade of gevolgschade), al dan niet bekend, voortvloeiend uit of verband houdend met je gebruikmaking van de diensten van de door Apple geselecteerde serviceaanbieder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot onvoltooide of voltooide transacties, en van alle vorderingen of geschillen tussen jou en de door Apple geselecteerde serviceaanbieder.

De inruilservice is momenteel alleen beschikbaar voor klanten in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, België, Luxemburg, Nederland en Spanje.

In aanmerking komende producten. Voor inruil en recycling accepteert Apple computers, beeldschermen en randapparaten van elk merk, met uitzondering van producten die, al dan niet vermoedelijk, zijn verontreinigd door chemicaliën, biologische agentia of andere stoffen die geen integraal onderdeel waren van de oorspronkelijke nieuwe apparatuur of op enige andere manier geen verband houden met normaal gebruik in een kantooromgeving of in huis.

Hoeveelheid apparatuur voor inruil of recycling. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van het aantal goederen dat door in aanmerking komende klanten kan worden ingeruild of gerecycled.

Annulering van de service. Je kunt de service binnen twee werkdagen na het indienen van je aanvraag annuleren. Hierna is annulering niet meer mogelijk. Om de service te annuleren, neem je contact op met de door Apple geselecteerde serviceaanbieder.

OPMERKING MET BETREKKING TOT KLANTGEGEVENS. Apple is niet verantwoordelijk voor verlies of vertrouwelijkheid van klantgegevens op de gerecyclede apparatuur. Voordat de apparatuur wordt aangeboden voor recycling, moet de klant (a) alle gegevens op de harde schijven en eventuele andere opslagapparatuur in het product wissen; (b) voorafgaand aan het wissen een back-up maken van belangrijke gegevens of deze gegevens overzetten op een ander medium; en (c) alle verwijderbare media, zoals diskettes, cd's en PC Cards, uit de computer verwijderen.

Als de hardware eenmaal is ingeleverd, kan deze noch door Apple noch door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder worden teruggegeven. Gebruik van deze service houdt automatisch in dat wordt afgezien van alle rechten op de hardware en eventuele bijbehorende apparatuur die door de door Apple geselecteerde serviceaanbieder is opgehaald of ontvangen.

Beperking van aansprakelijkheid. Apple biedt deze externe dienst als een extra service aan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens personen voor de diensten die in het kader van de inruil- of recyclingservice worden aangeboden. Apple wijst met name alle aansprakelijkheid af voor verlies van omzet, misgelopen opdrachten of enige andere gevolgschade, bijzondere schade of indirecte schade, zelfs als Apple is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor type- of drukfouten. Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden te wijzigen of de actie te wijzigen of te beëindigen.