GRI-index

Apple hecht veel belang aan openheid in het beleid en de programma’s met betrekking tot milieu, maatschappij en toezicht. We delen informatie over onze voortgang via diverse openbare rapporten, onder andere op www.apple.com. Deze rapporten bevatten standaardpublicaties uit de richtlijnen voor duurzaamheidrapportage (G4) van het GRI (Global Reporting Initiative). De onderstaande lijst met GRI-standaardpublicaties heeft betrekking op onderwerpen als economie (EC), milieu (EN), mensenrechten (HR), maatschappij (SO), arbeid (LA) en productverantwoordelijkheid (PR).*