Veiligere materialen

Veiliger om te maken. En om te gebruiken.

Ontwerpen, assembleren, testen. En opnieuw.

Om mens en planeet te helpen beschermen, stellen we strikte eisen aan de materialen die we in onze devices gebruiken. In veel gevallen gaan onze eigen eisen nog veel verder dan wat de wet voorschrijft. We denken hier al vroeg in het ontwerp- en productie­proces over na. Als er geen alternatief voorhanden is voor een gevaarlijke stof, proberen we in samen­werking met onze toeleveranciers een andere vervangende stof te vinden. Of we proberen de toepassing van zo’n stof helemaal uit te bannen. Bij het testen van alternatieven gaan we op zoek naar formules die aan onze milieunormen voldoen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Uiteraard moet het eindproduct voldoen aan de hoge verwachtingen die gebruikers hebben van Apple design.

We hebben ons eigen ecologische onderzoekslab.

We hebben zelf een milieu­test­­laboratorium opgezet, waar chemici en toxicologen onderzoek doen naar de aanwezigheid van mogelijk schadelijke stoffen. Het lab dateert uit 2006, maar is inmiddels uitgebreid tot 30 keer de oorspronkelijke omvang. Daarnaast hebben we ons test­arsenaal geregeld aangevuld met de allernieuwste apparatuur, zoals een inductief gekoppelde plasma-massa­spectrometer, een LC-MS (massa­spectrometer op basis van vloeistof­chromatografie) en een LIBS (laser-induced breakdown spectrometer) van een soortgelijk type als door de Mars Rover werd gebruikt. We hebben zelfs kunstmatig zweet gemaakt om de gevolgen van huidcontact te kunnen nabootsen en om de veiligheid te evalueren van die materialen die direct in aanraking komen met de huid.

Om een goed totaalbeeld van de veiligheid van onze materialen te krijgen, identificeren we alle stoffen in alle onderdelen die we gebruiken. Van alle 50.000 losse onderdelen in onze producten hebben we tot nu toe van ruim 25.000 de samenstelling achterhaald. Onze database met deze gegevens breidt elke dag verder uit. Vervolgens brengen we met gevaren- en risico­analyse­tools alle chemische stoffen in onze materialen in kaart, zodat we kunnen doorgronden welke effecten ze hebben op onze gezondheid en op het milieu.

Apple Environmental Testing Lab, Cupertino, Californië

Hoge veiligheids­standaarden voor de mensen die onze producten maken.

We streven ook naar een optimale veiligheid en gezondheid van de mensen die in onze toeleverings­keten werken. De eisen die we aan onze leveranciers stellen gaan veel verder dan de wettelijke voorschriften. Zo werken we met een specificatie voor gereglementeerde stoffen waarin is vastgelegd welke giftige chemicaliën slechts beperkt of helemaal niet in onze productie­processen en producten aanwezig mogen zijn. We houden ook audits ter controle van de inkoop van chemische stoffen en brengen de toepassing van chemicaliën in onze toeleverings­keten nauwgezet in kaart. We hebben de giftige stoffen benzeen, n‑hexaan, tolueen en chloor­houdende organische oplosmiddelen uit al onze eindassemblage­fabrieken gebannen. Intussen blijven we met onze leveranciers samen­werken voor een veiligere verwerking van chemicaliën die bij het productie­proces worden gebruikt.

Eindassemblagefabriek, Shanghai (China)

De ergste gifstoffen en wat we eraan gedaan hebben.

We zijn constant bezig met het analyseren van de materialen die we in onze producten gebruiken. Wanneer we giftige stoffen hebben gevonden, verminderen of verwijderen we ze of ontwikkelen we nieuwe materialen die veiliger zijn. Zo verwijderen we ook giftige stoffen uit onze fabricage- en recycling­processen, zodat degenen die onze producten maken en uit elkaar halen veiliger kunnen werken, en deze stoffen niet de grond, de lucht of het water kunnen vervuilen.

Beryllium

Geweerd uit al onze nieuwe producten. Beryllium is aanwezig in koper­legeringen die worden gebruikt in connectors en veren.

Kwik

Geweerd sinds 2009. We gebruiken in al onze displays energiezuinige, kwikvrije leds en oleds in plaats van kwik­houdende fluorescerende lampen.

Lood

Het gebruik van lood in beeldscherm­glas en soldeer hebben we in 2006 uitgefaseerd.1

Arseen

Geweerd uit displayglas sinds 2008.2

Pvc en ftalaten

Vervangen door veiligere thermo­plastische elastomeren. Pvc en ftalaten worden allebei nog door andere bedrijven gebruikt voor netsnoeren en snoeren van koptelefoons.3

Broomhoudende vlam­vertragers (bfr’s)

Sinds 2008 geweerd uit duizenden onderdelen, zoals behuizingen, printplaten en connectors.4

We kunnen veel bereiken.
Maar we kunnen het niet alleen.

We horen graag meer over inzichten en ideeën van anderen die onze denkbeelden over het uitbannen van giftige stoffen delen. Daarom hebben we onze eigen Green Chemistry Advisory Board geformeerd, een adviesraad die bestaat uit gezaghebbende toxicologen, onderzoekers en academici. Deze adviesraad helpt ons bij het bepalen van innovatieve methoden voor het minimaliseren of bannen van giftige stoffen uit onze toeleverings­keten. We nodigen ook deskundigen van over de hele wereld uit voor gesprekken met leiding­gevenden bij Apple. Samen richten we ons op het bannen van giftige stoffen uit elke fase van ons proces. Onze bevindingen delen we via het Clean Electronics Production Network (CEPN) van Green America. En we verzamelen de beste ideeën en inzichten van toon­aangevende ngo’s om onze producten en processen nog veiliger te maken.

Meer vragen? Meer antwoorden.

Lees de veelgestelde vragen

Apple GiveBack

Goed voor jou.
Goed voor de planeet.

Ruil je in aanmerking komende device in voor een Apple Store-cadeaubon of laat het anders gratis recyclen.

Lees hoe dit werkt