Veiligere materialen Hoe zorgen we ervoor dat onze producten veilig blijven voor mensen en de planeet?

We hebben ons eigen ecologische onderzoekslab.

Om mens en planeet te beschermen, stellen we strikte eisen aan de materialen die we in onze devices gebruiken. Deze eisen gaan vaak nog veel verder dan de wet voorschrijft. We hebben ook een eigen milieutest­laboratorium opgezet, waar chemici en toxicologen onderzoek doen naar de aanwezigheid van mogelijk schadelijke stoffen. We wachten dus niet af tot een externe partij de aanwezigheid van dergelijke stoffen voor ons aan het licht brengt. We maken gebruik van laserinstrumenten (zoals ook door de Mars Rover gebruikt voor de analyse van bodemmonsters) om te waarborgen dat onze producten beryllium-vrij zijn. Het laboratorium maakt ook gebruik van inductief gekoppelde plasma-massaspectrometrie (ICP-MS), röntgenfluorescentiespectroscopie (XRF) en ion-, vloeistof- of gaschromatografie.

Onze wetenschappers hebben meer dan 20.000 individuele onderdelen geanalyseerd en gecatalogiseerd.

We hebben ons ‘Full Material Disclosure’-programma opgezet om zicht te krijgen op alle stoffen in alle onderdelen die we gebruiken. We hebben al meer dan 20.000 van de 40.000 afzonderlijke onderdelen in al onze producten geanalyseerd en dit aantal neemt dagelijks verder toe. We beoordelen de verschillende chemische stoffen in die onderdelen op basis van achttien verschillende criteria. Zo krijgen we een beter beeld van het effect ervan op gezondheid en milieu.

Om te garanderen dat Apple Watch veilig is, maken we ons eigen zweet.

We testen zorgvuldig alle productmaterialen die in aanraking komen met de huid. Veel mensen zijn bijvoorbeeld allergisch voor nikkel, dat veel wordt gebruikt in bijvoorbeeld roestvrijstalen legeringen. We doen dus nikkeltests met Apple Watch om te meten hoe snel nikkel uit metaaldeeltjes met zweet in aanraking kan komen. We maken voor deze tests zelfs kunstmatig zweet. Door verschillende onderdelen in potjes met kunstzweet te doen, kunnen we nagaan of stoffen als nikkel blijven zitten waar ze horen.

We hanteren hoge standaarden voor de veiligheid van onze producten. En voor de veiligheid van de mensen die helpen met het maken ervan.

We streven ook naar een optimale veiligheid en gezondheid van de mensen die in onze toeleveringsketen werken. De eisen die we aan onze leveranciers stellen gaan veel verder dan de wettelijke voorschriften. Zo werken we met een RSS-lijst (Regulated Substances Specification) waarin is vastgelegd welke giftige chemicaliën slechts beperkt of helemaal niet in onze productieprocessen en producten aanwezig mogen zijn. We houden ook audits ter controle van de inkoop van chemische stoffen en brengen de toepassing van chemicaliën in onze toeleveringsketen nauwgezet in kaart. We hebben de giftige stoffen benzeen, n-hexaan, tolueen en chloorhoudende organische oplosmiddelen uitgebannen in al onze eindassemblagefabrieken. Intussen blijven we met onze leveranciers samenwerken voor een veiligere verwerking van chemicaliën die bij het productieproces worden gebruikt. Onze toxicologen analyseren de veiligheid van de materialen die onze leveranciers gebruiken aan de hand van gegevens van ons milieutest­laboratorium.

De ergste gifstoffen en wat we eraan gedaan hebben.

Nadat we giftige stoffen in onze producten hebben gevonden, verwijderen we ze of ontwikkelen we nieuwe materialen die veiliger zijn. Zo verwijderen we ook giftige stoffen uit onze fabricage- en recyclingprocessen, kunnen werknemers veiliger werken, en blijven aarde, lucht en water vrij van vervuilende stoffen.

Beryllium

Geweerd uit al onze nieuwe producten. Beryllium is aanwezig in koperlegeringen die worden gebruikt in connectors en veren.

Kwik

Geweerd sinds 2009. We gebruiken energiezuinige, kwikvrije leds en oleds in plaats van kwikhoudende fluorescerende lampen in al onze displays.

Lood

Het gebruik van lood in beeldschermglas en soldeer hebben we in 2006 uitgefaseerd.

Arseen

Geweerd uit displayglas sinds 2008. Arseen wordt van oudsher in glas gebruikt.

Pvc en ftalaten

Vervangen door veiligere thermoplastische elastomeren.* Worden allebei nog door andere bedrijven gebruikt voor netsnoeren en snoeren van koptelefoons.

Broomhoudende vlamvertragers (bfr’s)

Geweerd uit duizenden onderdelen, zoals behuizingen, printplaten en connectors sinds 2008. In plaats daarvan gebruiken we metaal­hydroxiden en fosforverbindingen, die veiliger zijn.

We kunnen veel doen. Maar we kunnen het niet alleen.

We horen graag meer over inzichten en ideeën van anderen die onze denkbeelden over het uitbannen van giftige stoffen delen. Daarom hebben we de Green Chemistry Advisory Board geformeerd, een adviesraad die bestaat uit gezaghebbende toxicologen, onderzoekers en academici. Deze adviesraad helpt ons bij het bepalen van innovatieve methoden voor het minimaliseren of bannen van giftige stoffen uit onze toeleveringsketen. We nodigen ook deskundigen van over de hele wereld uit voor gesprekken met leidinggevenden bij Apple. Samen richten we ons op het bannen van giftige stoffen uit elke fase van ons proces. Onze bevindingen delen we via het Clean Electronics Production Network (CEPN) van Green America. En we verzamelen de beste ideeën en inzichten van toonaangevende ngo’s om onze producten en processen nog veiliger te maken.