Verkoopbeleid en bestelinformatie

Voorwaarden

VERKOOPBELEID EN BESTELINFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

1-Click ®

1-Click is een gedeponeerd dienstmerk van Amazon.com, Inc., dat in licentie wordt gebruikt. Met 1-Click kunt u alle producten bij Apple bestellen met slechts één muisklik. Om de mogelijkheden van 1-Click te activeren, hebt u een geldige Apple account nodig. Zodra u bent aangemeld met uw Apple account, kunt u de 1-Click-functies activeren. Nadat u de 1-Click-functies hebt geactiveerd, selecteert u de producten die u wilt kopen en klikt u op de knop 'Koop via 1-Click'. Door 1-Click te activeren, verklaart u zich akkoord met de verkoopvoorwaarden van Apple.

BEVESTIGINGEN PER E-MAIL

Nadat u een bestelling hebt geplaatst, stuurt Apple u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze bevestiging worden de productprijzen, de van toepassing zijnde belastingen en de verzendkosten vermeld die op het scherm werden weergegeven voordat u uw bestelling naar Apple verzond. Zodra uw bestelling door Apple wordt verzonden, ontvangt u per e-mail een verzendbevestiging. Deze dient tevens als factuur. Wij raden u aan deze verzendbevestiging/factuur te printen of te bewaren voor uw eigen administratie.

VERZENDING

Apple doet al het mogelijke om uw product te leveren binnen de geschatte levertijd die wordt aangegeven op het moment dat u uw bestelling plaatst. Tijdens drukke perioden, bijvoorbeeld rond de feestdagen, zijn voor de verwerking van uw bestelling mogelijk drie tot vijf dagen extra nodig in verband met het grote aantal bestellingen. Mocht de levering van uw bestelling langer gaan duren dan aanvankelijk geschat, dan ontvangt u daarvan per e-mail bericht. Wij doen er in dat geval alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. Zodra uw bestelling is verzonden, ontvangt u per e-mail een verzendbevestiging/factuur. Wij raden u aan deze verzendbevestiging af te drukken of op te slaan zodra u deze ontvangt.

Levertijden worden aangegeven in werkdagen (maandag tot en met vrijdag) en zijn exclusief nationale feestdagen. U kunt de status van uw bestelling bekijken op de volgende website: https://www.apple.com/internetservices/yourorderstatus.

ANNULERINGEN

Controleer de bestelling nauwkeurig alvorens deze te verzenden. Als de bestelling eenmaal is verzonden, begint na 90 minuten het automatische verwerkingsproces en vanaf dat moment kunnen wij geen wijzigingen meer maken en de bestelling niet meer annuleren. Binnen deze periode van 90 minuten kunt u de bestelling annuleren door het hulpmiddel voor de bestelstatus te raadplegen op: https://www.apple.com/internetservices/yourorderstatus/

OVERIGE VOORWAARDEN

  • Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- of typefouten.
  • Apple behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.
  • Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Apple is gerechtigd om bij enige bestelling af te wijken van het verkoopbeleid of de verkoopvoorwaarden van Apple.

NOORD-AMERIKA

VERKOOP EN LEVERING

Apple verkoopt en levert producten uitsluitend binnen de vijftig Verenigde Staten en Canada. Er worden geen leveringen gedaan aan postbusadressen of aan de Amerikaanse Overzeese Gebiedsdelen.

PRIJZEN

Alle getoonde en gefactureerde prijzen zijn in Amerikaanse dollars voor bestellingen die in de Verenigde Staten zijn geplaatst en in Canadese dollars voor bestellingen die in Canada zijn geplaatst. Het totaalbedrag van de factuur is opgebouwd uit de verkoopprijs van het bestelde product/de bestelde producten plus eventueel van toepassing zijnde verkoopbelasting en verzendkosten. Controleer je bestelling zorgvuldig voordat je deze verzendt. Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten op elk gewenst moment te wijzigen.

VERKOOPBELASTING

Over alle verkopen wordt verkoopbelasting in rekening gebracht op basis van de op het moment van bestelling geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het belastingpercentage voor het land waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat het product door Apple wordt verzonden, wordt het tarief berekend dat van toepassing was op het moment dat de bestelling in ons verkoopsysteem werd geregistreerd.

KWALITEITSGARANTIE

Om verzekerd te zijn van een optimale afdrukkwaliteit, raden wij je aan de aanbevolen instellingen te gebruiken bij de verzending van de foto's. Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de kwaliteit van het ontvangen product, dan kun je contact opnemen met Apple via https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Indien Apple vaststelt dat er zich een fout heeft voorgedaan bij de verwerking van je foto's of bestelling, wordt het door jou betaalde bedrag terugbetaald of worden de desbetreffende artikelen vervangen, zulks ter beoordeling van Apple.

PRIVACY

De persoonlijke gegevens ("Persoonlijke gegevens") die wij van je vragen, worden gebruikt om je bestelling uit te voeren of om producten, diensten en daaraan gerelateerde informatie aan je te leveren.

De door jou verstrekte Persoonlijke gegevens worden bewaard in een database op het hoofdkantoor van Apple Inc. in Cupertino, Californië (Verenigde Staten). Wij kunnen je Persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan partnerbedrijven en externe dienstverleners voor zover toegang tot deze gegevens nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden, zulks in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten, dat te vinden is op https://www.apple.com/legal/privacy/. Wij zullen je Persoonlijke gegevens beschermen zoals is vastgelegd in ons privacybeleid voor klanten, en zullen daarbij alle technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen die nodig zijn om je Persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van je Persoonlijke gegevens. Mocht je vragen, opmerkingen of bezwaren hebben met betrekking tot de bescherming van je Persoonlijke gegevens, of mocht je je Persoonlijke gegevens willen bekijken, aanpassen of wissen, dan kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: https://www.apple.com/privacy/contact/.

OVERIGE VOORWAARDEN

Alle verkooptransacties in de Verenigde Staten zijn onderworpen aan de wetten van de staat Californië. Alle verkooptransacties in Canada zijn onderworpen aan de wetten van de provincie Ontario, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen. Mogelijk heb je echter nog andere rechten, afhankelijk van het rechtsgebied. Inwoners van Québec zijn onderworpen aan de wet- en regelgeving ter bescherming van de consument van die provincie.

EUROPA

VERKOOP EN DISTRIBUTIE

Apple verkoopt en verzendt haar producten uitsluitend binnen België, Denemarken (exclusief de Faeröer), Duitsland, Finland (exclusief de Aland-eilanden), Frankrijk (exclusief Frans Guyana, Reunion, Martinique en Guadaloupe), Ierland, Italië (exclusief Livigno, San Marino en Vaticaanstad), Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje (exclusief de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla), Zweden, Zwitzerland en het Verenigd Koninkrijk (exclusief de Kanaaleilanden, Isle of Wight, Gibraltar en overig Brits Kroonbezit of overzeese gebiedsdelen van het Verenigd Koninkrijk).

PRIJZEN

Alle prijzen zijn in de valuta van het land dat bij het adres van de kaarthouder staat aangegeven (“Factuuradres land”). De facturering voor uw bestelling vindt tevens plaats in de valuta van het land dat bij het factuuradres hoort. Het totaalbedrag van de factuur is opgebouwd uit de verkoopprijs van het bestelde product/de bestelde producten plus eventueel van toepassing zijnde BTW en verzendkosten. Controleer uw bestelling zorgvuldig voordat u deze verzendt.

Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten op elk gewenst moment te wijzigen.

BTW

Over alle verkopen wordt BTW in rekening gebracht op basis van de op het moment van bestelling geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het BTW-percentage voor het land waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat de bestelling door Apple wordt verzonden, wordt het BTW-tarief berekend dat van toepassing is op het moment van verzending.

KWALITEITSGARANTIE

Om verzekerd te zijn van een optimale afdrukkwaliteit, raden wij u aan de aanbevolen instellingen te gebruiken bij de verzending van uw foto's. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de kwaliteit van het ontvangen product, dan kunt u contact opnemen met Apple via https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Indien Apple vaststelt dat er zich een fout heeft voorgedaan bij de verwerking van uw foto's of bestelling, wordt het door u betaalde bedrag terugbetaald of worden de betreffende artikelen vervangen, zulks ter beoordeling van Apple.

PRIVACY

De persoonlijke gegevens (“Persoonlijke gegevens”) die wij van u vragen, worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren of om producten, diensten en daaraan gerelateerde informatie aan u te leveren.

De door u verstrekte Persoonlijke gegevens worden bewaard in een database op het hoofdkantoor van in Cupertino, Californië (Verenigde Staten). Alle handelingen die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling worden gezamenlijk gecontroleerd door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland en Apple Uk Limited, Stockley Park East, Uxbridge, Middlesex, Verenigd Koninkrijk. Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan partnerbedrijven en externe dienstverleners voor zover toegang tot deze gegevens nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden, zulks in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten, dat te vinden is op https://www.apple.com/nl/legal/privacy/. Wij zullen uw Persoonlijke gegevens beschermen zoals is vastgelegd in ons privacybeleid voor klanten, en zullen daarbij alle technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen die nodig zijn om uw Persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Mocht u vragen, opmerkingen of bezwaren hebben met betrekking tot de bescherming van uw Persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacyeurope@apple.com. Mocht u uw persoonlijke gegevens willen bekijken, aanpassen of wissen, dan kunt u dat doen op de volgende website: https://www.apple.com/contact/myinfo.

OVERIGE VOORWAARDEN

Op alle verkopen is de Ierse wet van toepassing, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen.

JAPAN

VERKOOP EN LEVERING

Apple verkoopt en levert producten uitsluitend in Japan.

PRIJZEN

Alle prijzen worden weergegeven in Japanse yen. Het factuurbedrag wordt eveneens afgerekend in Japanse yen. Het totaalbedrag van de factuur is opgebouwd uit de verkoopprijs van het bestelde product/de bestelde producten plus eventueel van toepassing zijnde toeslagen en verzendkosten. Controleer uw bestelling zorgvuldig voordat u deze verzendt.

Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten op elk gewenst moment te wijzigen.

BTW

Over alle verkopen wordt BTW in rekening gebracht op basis van de op het moment van bestelling geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het BTW-percentage voor het land waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat de bestelling door Apple wordt verzonden, wordt het BTW-tarief berekend dat van toepassing is op het moment van verzending.

KWALITEITSGARANTIE

Om verzekerd te zijn van een optimale afdrukkwaliteit, raden wij u aan de aanbevolen instellingen te gebruiken bij de verzending van uw foto's. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de kwaliteit van het ontvangen product, dan kunt u contact opnemen met Apple via https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Indien Apple vaststelt dat er zich een fout heeft voorgedaan bij de verwerking van uw foto's of bestelling, wordt het door u betaalde bedrag terugbetaald of worden de betreffende artikelen vervangen, zulks ter beoordeling van Apple.

PRIVACY

De persoonlijke gegevens (“Persoonlijke gegevens”) die wij van u vragen, worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren of om producten, diensten en daaraan gerelateerde informatie aan u te leveren.

De dochteronderneming van Apple in Japan verzamelt uw Persoonlijke gegevens en Apple bewaart deze Persoonlijke gegevens in een database op ons hoofdkantoor in Cupertino, Californië (Verenigde Staten). Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan partnerbedrijven en externe dienstverleners voor zover toegang tot deze gegevens nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden, zulks in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten, dat te vinden is op https://www.apple.com/jp/legal/privacy/. Wij zullen uw Persoonlijke gegevens beschermen zoals is vastgelegd in ons privacybeleid voor klanten, en zullen daarbij alle technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen die nodig zijn om uw Persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Mocht u vragen, opmerkingen of bezwaren hebben met betrekking tot de bescherming van uw Persoonlijke gegevens, of mocht u uw Persoonlijke gegevens willen bekijken, aanpassen of wissen, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy-japan@apple.com.

OVERIGE VOORWAARDEN

Op alle verkopen is de Japanse wet van toepassing, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen. Tevens zijn de overige voorwaarden van toepassing die worden beschreven op http://store.apple.com/Catalog/Japan/Images/salespolicies.html. Bij verschillen tussen de hier beschreven voorwaarden en de voorwaarden op bovengenoemde website zijn de hier beschreven voorwaarden van toepassing.

AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND

VERKOOP EN LEVERING

Apple verkoopt en levert producten uitsluitend in Australië en Nieuw-Zeeland.

PRIJZEN

Alle prijzen worden weergegeven in de valuta van het land waarin de kaarthouder volgens zijn of haar adresgegevens gevestigd is (“Land van facturering”). Het factuurbedrag wordt eveneens afgerekend in de valuta van het Land van facturering. Het totaalbedrag van de factuur is opgebouwd uit de verkoopprijs van het bestelde product/de bestelde producten plus eventueel van toepassing zijnde GST (Goods and Services Tax, belasting op goederen en diensten) en verzendkosten. Controleer uw bestelling zorgvuldig voordat u deze verzendt.

Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten op elk gewenst moment te wijzigen.

GST

Over alle verkopen wordt GST (Goods and Services Tax, belasting op goederen en diensten) in rekening gebracht op basis van de op het moment van bestelling geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het GST-percentage voor het land waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat de bestelling door Apple wordt verzonden, wordt het GST-tarief berekend dat van toepassing is op het moment van verzending.

KWALITEITSGARANTIE

Om verzekerd te zijn van een optimale afdrukkwaliteit, raden wij u aan de aanbevolen instellingen te gebruiken bij de verzending van uw foto's. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de kwaliteit van het ontvangen product, dan kunt u contact opnemen met Apple via https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Indien Apple vaststelt dat er zich een fout heeft voorgedaan bij de verwerking van uw foto's of bestelling, wordt het door u betaalde bedrag terugbetaald of worden de betreffende artikelen vervangen, zulks ter beoordeling van Apple.

PRIVACY

De persoonlijke gegevens (“Persoonlijke gegevens”) die wij van u vragen, worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren of om producten, diensten en daaraan gerelateerde informatie aan u te leveren.

De door u verstrekte Persoonlijke gegevens worden bewaard in een database op het hoofdkantoor van Apple Inc. in Cupertino, Californië (Verenigde Staten). Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan partnerbedrijven en externe dienstverleners voor zover toegang tot deze gegevens nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden, zulks in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten, dat te vinden is op https://www.apple.com/legal/privacy/. Wij zullen uw Persoonlijke gegevens beschermen zoals is vastgelegd in ons privacybeleid voor klanten en de geldende wetgeving, en zullen daarbij alle technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen die nodig zijn om uw Persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Mocht u vragen, opmerkingen of bezwaren hebben met betrekking tot de bescherming van uw Persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@apple.com.au. Mocht u uw persoonlijke gegevens willen bekijken, aanpassen of wissen, dan kunt u dat doen op de volgende website: www.apple.com/contact/myinfo.

OVERIGE VOORWAARDEN

Op alle verkopen zijn de wetten van New South Wales van toepassing, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen. Tevens zijn de overige voorwaarden van toepassing die worden beschreven op http://store.apple.com/Catalog/Australia/Images/salespolicies.html (voor verkopen in Australië) en http://store.apple.com/Catalog/NZ/Images/salespolicies.html (voor verkopen in Nieuw-Zeeland). Bij verschillen tussen de hier beschreven voorwaarden en de voorwaarden op bovengenoemde website zijn de hier beschreven voorwaarden van toepassing.

HONGKONG

VERKOOP EN LEVERING

Apple verkoopt en levert producten uitsluitend in Hongkong.

PRIJZEN

Alle prijzen worden weergegeven in Hongkong dollars. Het factuurbedrag wordt eveneens afgerekend in Hongkong dollars. Het totaalbedrag van de factuur is opgebouwd uit de verkoopprijs van het bestelde product/de bestelde producten plus eventueel van toepassing zijnde verkoopbelasting en verzendkosten. Controleer uw bestelling zorgvuldig voordat u deze verzendt.

Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten op elk gewenst moment te wijzigen.

VERKOOPBELASTING/BTW

Over alle verkopen wordt verkoopbelasting en/of BTW in rekening gebracht op basis van de op het moment van bestelling geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het belastingpercentage voor het land waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat het product door Apple wordt verzonden, wordt het tarief berekend dat van toepassing was op het moment dat de bestelling in ons verkoopsysteem werd geregistreerd. Op de verzendbevestiging/factuur die Apple u per e-mail stuurt, staat de van toepassing zijnde verkoopbelasting en/of BTW vermeld.

KWALITEITSGARANTIE

Om verzekerd te zijn van een optimale afdrukkwaliteit, raden wij u aan de aanbevolen instellingen te gebruiken bij de verzending van uw foto's. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de kwaliteit van het ontvangen product, dan kunt u contact opnemen met Apple via https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Indien Apple vaststelt dat er zich een fout heeft voorgedaan bij de verwerking van uw foto's of bestelling, wordt het door u betaalde bedrag terugbetaald of worden de betreffende artikelen vervangen, zulks ter beoordeling van Apple.

PRIVACY

De persoonlijke gegevens (“Persoonlijke gegevens”) die wij van u vragen, worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren of om producten, diensten en daaraan gerelateerde informatie aan u te leveren.

De door u verstrekte Persoonlijke gegevens worden bewaard in een database op het hoofdkantoor van Apple Inc. in Cupertino, Californië (Verenigde Staten). Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan partnerbedrijven en externe dienstverleners voor zover toegang tot deze gegevens nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden, zulks in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten, dat te vinden is op https://www.apple.com/legal/privacy/. Wij zullen uw Persoonlijke gegevens beschermen zoals is vastgelegd in ons privacybeleid voor klanten en de geldende wetgeving, en zullen daarbij alle technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen die nodig zijn om uw Persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Mocht u vragen, opmerkingen of bezwaren hebben met betrekking tot de bescherming van uw Persoonlijke gegevens, of mocht u uw Persoonlijke gegevens willen bekijken, aanpassen of wissen, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@apple.com.

OVERIGE VOORWAARDEN

Op alle verkopen zijn de wetten van Hongkong, Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China, van toepassing, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen. Tevens zijn de overige voorwaarden van toepassing die worden beschreven op http://store.apple.com/Catalog/HongKong/Images/hk-salespoliciescon.html. Bij verschillen tussen de hier beschreven voorwaarden en de voorwaarden op bovengenoemde website zijn de hier beschreven voorwaarden van toepassing.

SINGAPORE

VERKOOP EN LEVERING

Apple verkoopt en levert producten uitsluitend in Singapore.

PRIJZEN

Alle prijzen worden weergegeven in Singaporese dollars. Het factuurbedrag wordt eveneens afgerekend in Singaporese dollars. Het totaalbedrag van de factuur is opgebouwd uit de verkoopprijs van het bestelde product/de bestelde producten plus eventueel van toepassing zijnde GST (Goods and Services Tax, belasting op goederen en diensten) en verzendkosten. Controleer uw bestelling zorgvuldig voordat u deze verzendt.

Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten op elk gewenst moment te wijzigen.

GST

Over alle verkopen wordt GST (Goods and Services Tax, belasting op goederen en diensten) in rekening gebracht op basis van de op het moment van bestelling geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het belastingpercentage voor het land waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat het product door Apple wordt verzonden, wordt het tarief berekend dat van toepassing was op het moment dat de bestelling in ons verkoopsysteem werd geregistreerd. Op de verzendbevestiging/factuur die Apple u per e-mail stuurt, staat de van toepassing zijnde GST vermeld.

KWALITEITSGARANTIE

Om verzekerd te zijn van een optimale afdrukkwaliteit, raden wij u aan de aanbevolen instellingen te gebruiken bij de verzending van uw foto's. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn over de kwaliteit van het ontvangen product, dan kunt u contact opnemen met Apple via https://www.apple.com/support/photoservices/ww/. Indien Apple vaststelt dat er zich een fout heeft voorgedaan bij de verwerking van uw foto's of bestelling, wordt het door u betaalde bedrag terugbetaald of worden de betreffende artikelen vervangen, zulks ter beoordeling van Apple.

PRIVACY

De persoonlijke gegevens (“Persoonlijke gegevens”) die wij van u vragen, worden gebruikt om uw bestelling uit te voeren of om producten, diensten en daaraan gerelateerde informatie aan u te leveren.

De door u verstrekte Persoonlijke gegevens worden bewaard in een database op het hoofdkantoor van Apple Inc. in Cupertino, Californië (Verenigde Staten). Wij kunnen uw Persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan partnerbedrijven en externe dienstverleners voor zover toegang tot deze gegevens nodig is voor de uitvoering van werkzaamheden, zulks in overeenstemming met ons privacybeleid voor klanten, dat te vinden is op https://www.apple.com/legal/privacy/. Wij zullen uw Persoonlijke gegevens beschermen zoals is vastgelegd in ons privacybeleid voor klanten en de geldende wetgeving, en zullen daarbij alle technische, organisatorische en juridische maatregelen nemen die nodig zijn om uw Persoonlijke gegevens te beschermen.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw Persoonlijke gegevens. Mocht u vragen, opmerkingen of bezwaren hebben met betrekking tot de bescherming van uw Persoonlijke gegevens, of mocht u uw Persoonlijke gegevens willen bekijken, aanpassen of wissen, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@apple.com.

OVERIGE VOORWAARDEN

Op alle verkopen zijn de wetten van Singapore van toepassing, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen. Tevens zijn de overige voorwaarden van toepassing die worden beschreven op http://store.apple.com/Catalog/Singapore/Images/sg-salespoliciescon.html. Bij verschillen tussen de hier beschreven voorwaarden en de voorwaarden op bovengenoemde website zijn de hier beschreven voorwaarden van toepassing.


Voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2012
© Copyright 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.