ClassKit en privacy

Bij het ontwerp van ClassKit is rekening gehouden met de privacy van leerlingen.

Als je school of onderwijs­instelling ('onderwijs­instelling') de voort­gangs­functie voor leer­lingen inschakelt, kunnen apps voor voortgangs­rapportage gegevens melden over je voortgang bij toegewezen activiteiten, zoals het lezen van een hoofd­stuk in een boek, het voltooien van een reeks wiskundige vergelijkingen of het invullen van een toets. Tot gemelde voort­gangs­gegevens behoren mogelijk de bestede tijd op basis van de begin- en eindtijd van toegewezen activiteiten; het voltooiings­percentage; een binaire waarde, zoals ja/nee, waar/onwaar en voltooid/onvoltooid; een numerieke waarde, zoals het aantal woorden en behaalde punten; en een score, zoals een toets­score. Elke activiteit die voortgangs­rapportage ondersteunt, verstuurt ten minste gegevens over bestede tijd. Deze gegevens worden door apps voor voortgangs­rapportage naar Apple verstuurd en gedeeld met je onderwijs­instelling, zodat je leer­krachten je voort­gang bij toegewezen activiteiten beter kunnen begrijpen.

Voort­gangs­gegevens van leerlingen worden alleen gemeld volgens instructies van je onderwijs­instelling, voor activiteiten die je leer­kracht expliciet aan je toewijst in apps voor voort­gangs­rapportage en wanneer je bent ingelogd bij je beheerde Apple ID, die door je onderwijs­instelling wordt aangemaakt en toegewezen. Wanneer je een app voor voortgangs­rapportage voor het eerst gebruikt terwijl je bent ingelogd bij je beheerde Apple ID op een iPad (dit kan ook een gedeelde iPad zijn of een iPad die je thuis hebt), wordt er een melding op het scherm weer­gegeven over het melden van de voort­gang van leerlingen. Als je vervolgens aan toegewezen activiteiten in apps voor voort­gangs­rapportage begint te werken, wordt er tijdelijk een meldings­strook op het scherm weer­gegeven over het melden van de voort­gang van leerlingen.

Schoolwerk verbeteren

Je onderwijs­instelling kan Apple toestaan om je gebruiks­gegevens voor School­werk te verwerken, inclusief je voortgangs­gegevens, via technieken als machinaal leren, om School­werk te verbeteren. Voordat gegevens worden verwerkt, zijn ze onder­hevig aan technieken voor privacy­behoud, zoals differentiële privacy, zodat ze niet aan jou kunnen worden gekoppeld. Apple kan bijvoorbeeld je niet-persoonlijke of samengevoegde Schoolwerk-gegevens verwerken om gebruiks­trends te begrijpen, je gebruikers­ervaring op je af te stemmen en nieuwe onderwijs­functies voor Schoolwerk te ontwikkelen. Wanneer je School­werk voor het eerst gebruikt terwijl je bent ingelogd bij je beheerde Apple ID, wordt er een melding op het scherm weergegeven nadat je instelling deze functie heeft ingeschakeld. Je onderwijs­instelling kan afzonderlijke leerlingen en leer­krachten afmelden voor deze functie. Neem contact op met je onderwijs­instelling als je je wilt afmelden.

Transparantie en controle

Je kunt zien welke voortgangs­gegevens door apps voor voort­gangs­rapportage naar Apple worden verstuurd en met je onderwijs­instelling worden gedeeld door in Instellingen op 'Lesvoortgang' te tikken. Je kunt ook in Schoolwerk een volledig overzicht zien van je voortgangs­gegevens, als deze app op je apparaat is geïnstalleerd.

Je onderwijs­instelling is verantwoor­delijk voor je voortgangs­gegevens onder de Apple School Manager-overeenkomst. Je onderwijs­instelling bepaalt zelf of deze de voortgangs­functie voor leerlingen wilt inschakelen en kan het delen van de voortgang op aanvraag van een leerling stopzetten. Neem contact op met je onderwijs­instelling als je je voortgang niet meer met je onderwijs­instelling wilt delen of als je voortgangs­gegevens wilt verwijderen.

Wanneer je voortgangs­gegevens door Apple worden bewaard, zijn deze gegevens versleuteld tijdens het versturen en ontvangen. Ga voor meer informatie over hoe je gegevens worden bewaard naar het iCloud-beveiligings­overzicht op support.apple.com/kb/HT202303.

Bewaar­periode

Apple bewaart voortgangs­gegevens op basis van instructies van je onderwijs­instelling. Als je je onderwijs­instelling vraagt om je gegevens of je beheerde Apple ID te verwijderen, en je onderwijs­instelling geeft Apple instructies om dit te doen, verwijdert Apple de gegevens binnen 30 dagen van Apple servers.

Als je onderwijs­instelling je verwijdert uit een klas in Apple School Manager, worden je voortgangs­gegevens voor die klas verwijderd. Wanneer een klas wordt verwijderd in Apple School Manager door je onder­wijs­instelling, worden ook alle gekoppelde gegevens verwijderd.

Ontwikkelaars

We hebben extra verplichtingen opgelegd aan alle ontwikkelaars die ClassKit gebruiken. Ontwikkelaars die ClassKit gebruiken, moeten behalve dat ze voldoen aan onze standaard­vereisten voor het publiceren van een app in de App Store, ervoor zorgen dat hun gebruik van ClassKit bedoeld is voor het bieden van onderwijs­voorzieningen. Ze moeten ook een passend en uitgebreid privacy­beleid bieden omtrent het gebruik van gegevens.

De door Apple verzamelde gegevens in verband met het aanbieden van voorzieningen waarvoor een beheerde Apple ID is vereist volgens de Apple School Manager-overeen­komst, worden behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy, en in Artikel 3 en Bijlage A van de Apple School Manager-overeen­komst, die je kunt vinden op school.apple.com. Als er een conflict is tussen het privacy­beleid van Apple en Artikel 3 en Bijlage A van de Apple School Manager-overeen­komst, hebben Artikel 3 en Bijlage A van de Apple School Manager-overeen­komst voorrang.

Publicatiedatum: 15 februari 2022