Identiteit en privacy

Identiteits­kaarten in Wallet zijn ontworpen om op een gemakkelijke, snelle en veiligere manier je rij­bewijs of identiteits­kaart te tonen.

Privacy Icon

  • Apple en de verstrekkende instantie van je staat weten niet wanneer of aan wie je je rij­bewijs of identiteits­kaart toont.
  • Apple ziet en bewaart geen afbeeldingen van je identiteits­bewijs. Apple gebruikt alleen beperkte informatie van je rij­bewijs of identiteits­kaart om fraude tijdens de configuratie te voorkomen en om je rij­bewijs of identiteits­kaart weer te geven in Wallet.
  • Wanneer je je identiteits­bewijs toont, laat je apparaat je de specifieke gevraagde informatie zien en wordt die informatie niet zonder je toestemming getoond.
  • Wanneer je je rij­bewijs of identiteits­kaart toevoegt, worden je identiteits­gegevens en gegevens over je Apple ID, evenals gebruikspatronen en instellingen van je apparaat, door Apple en de verstrekkende instantie van je staat gebruikt ter verificatie van je identiteit en ter voorkoming van fraude.
  • Aanvullende verificatie­gegevens die je verzendt wanneer je je identiteits­kaart toevoegt, zoals je foto en opgenomen gezichts- en hoofd­bewegingen, worden door Apple gebruikt ter voorkoming van fraude en alleen bewaard totdat de verstrekkende instantie van je staat het toevoegen van je rij­bewijs of identiteits­kaart aan Wallet goedkeurt of afkeurt.

Identiteits­kaarten in Wallet bieden een gemakkelijke, snelle en veiligere manier om je rij­bewijs of identiteits­kaart te tonen.

Je identiteits­kaart toevoegen

Om een identiteits­kaart toe te voegen, wordt je gevraagd om een foto te maken van de voor- en achter­zijde van je rij­bewijs of identiteits­kaart. Je apparaat evalueert de kwaliteit van de afbeeldingen en het afbeeldings­type om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen die je verzendt, worden geaccepteerd door de verstrekkende instantie van je staat. De afbeeldingen van je identiteits­kaart worden versleuteld op je apparaat en verstuurd naar de verstrekkende instantie van je staat, die deze kan delen met een externe service­provider voor identiteits­verificatie; Apple ziet en bewaart de afbeeldingen van je identiteits­kaart niet. Je apparaat leest de streepjes­code van je identiteits­kaart en deelt de naam, het adres en de geboorte­datum met Apple om je identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen. Apple kan mogelijk informatie over het resultaat van de verificatie blijven bewaren, bijvoor­beeld of informatie over de identiteit is geverifieerd, om zo de functie beter te onder­steunen en om fraude te voor­komen op onder­liggende Apple platforms. Apple bewaart geen informatie over de onder­liggende identiteit (bijvoorbeeld de geboorte­datum die via je streepjes­code kan worden gelezen).

Om ervoor te zorgen dat de persoon die de identiteits­kaart toevoegt aan Wallet dezelfde persoon is van wie de identiteits­kaart is, wordt je gevraagd om een foto van jezelf te maken. Net zoals bij de afbeeldingen van de voor- en achterzijde van je identiteits­bewijs, evalueert je apparaat de kwaliteit van de foto die je verzendt, om ervoor te zorgen dat de foto die je verzendt, wordt geaccepteerd door de verstrekkende instantie van je staat. Je foto wordt versleuteld op het apparaat en verzonden naar de verstrekkende instantie van je staat, zodat deze kan worden vergeleken met de afbeelding die voor het identiteits­bewijs bij de instantie is geregistreerd. De verstrekkende instantie van je staat verwerkt deze foto conform het privacy­beleid van de instantie, waardoor ze mogelijk technologie voor gezichts­herkenning kunnen gebruiken. Apple bewaart je foto niet. Ter voor­koming van fraude wordt je, voordat je foto wordt verzonden naar de verstrekkende instantie van je staat, gevraagd om een aantal gezichts- en hoofd­bewegingen te maken. Deze bewegingen worden door je apparaat en Apple geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de foto die wordt verzonden van een bestaande persoon is en dat dezelfde bestaande persoon zijn eigen foto verzendt als onder­deel van het toevoegen van het rij­bewijs of de identiteits­kaart aan Wallet. Er wordt informatie over de bewegingen, maar niet de opname of video van de bewegingen zelf, op een dusdanige manier bewaard dat deze met jou wordt geassocieerd terwijl je je identiteits­bewijs toevoegt.

Er wordt informatie over je Apple account, gebruiks­patronen en instellingen van je apparaat, en informatie over je foto en gezichts- en hoofd­bewegingen, gedeeld met Apple ter voorkoming van fraude. Op basis van deze informatie deelt Apple indicatoren van fraude met de verstrekkende instantie van je staat om fraude te voorkomen. De verstrekkende instantie van je staat, niet Apple, beslist of je geautoriseerd bent om je rij­bewijs of identiteits­kaart toe te voegen aan Wallet. In sommige gevallen kan de verstrekkende instantie van je staat om meer informatie of een persoonlijk bezoek vragen. Apple kan mogelijk informatie ontvangen over het feit dat de verstrekkende instantie van je staat aanvullende verificatie heeft vereist en het soort verificatie (bijvoorbeeld een persoon­lijk bezoek); Apple bewaart deze informatie zodanig dat deze alleen aan jou is gekoppeld terwijl de verstrekkende instantie van de staat een beslissing maakt over of je geautoriseerd bent om je identiteits­bewijs toe te voegen aan Wallet om zo de functie te beheren en te verbeteren. In sommige gevallen kan de verstrekkende instantie van de staat je een verificatie­code geven nadat je aanvullende gegevens zijn gecontroleerd. Deze verificatie­code wordt versleuteld op het apparaat en verzonden naar de verstrekkende instantie van de staat; Apple ziet of bewaart de verificatie­code niet. De verstrekkende instantie van je staat kan Apple mogelijk informatie geven over de status van de autorisatie (bijvoorbeeld 'Wordt beoordeeld' of 'Geaccepteerd'), zodat Apple updates naar je apparaat kan sturen en je rij­bewijs of identiteits­kaart in Wallet beter kan beheren.

Zodra de verstrekkende instantie van je staat het toevoegen van je rij­bewijs of identiteits­kaart aan Wallet autoriseert, wordt de informatie die op je rij­bewijs of identiteits­kaart wordt weergegeven, versleuteld bewaard en kan deze alleen worden ontsleuteld via de Secure Enclave op je apparaat. Je kunt deze informatie op elk gewenst moment bekijken door naar Wallet te gaan, de achter­zijde van je identiteits­kaart te bekijken, te tikken op 'Rij­bewijs­gegevens' of 'Info identiteits­kaart' en je te authenticeren om de details te bekijken. Apple kan deze informatie niet zien. Ga voor meer informatie over de Secure Enclave naar support.apple.com/nl-nl/guide/security/secure-enclave-sec59b0b31ff/web.

Om je identiteits­kaart te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of voorlegging, wordt je gevraagd om je identiteits­kaart te koppelen aan een Face ID-uiterlijk of een biometrische ID die wordt gebruikt voor Touch ID. Om je identiteits­bewijs of informatie op je identiteits­bewijs te tonen, moet je je authenticeren met de specifieke methode en biometrische ID die je tijdens de configuratie aan je identiteits­bewijs hebt gekoppeld. Afhankelijk van je apparaat­instellingen kunnen er alternatieve authenticatie-opties beschik­baar zijn. Je apparaat, niet Apple, bewaart je authenticatie­methode. Als je je hebt geauthenticeerd met Touch ID, kun je je gekoppelde authenticatie op elk moment wijzigen door naar Wallet te gaan, de achter­zijde van je identiteits­kaart te bekijken en te tikken op 'Vervang vinger­afdruk'. Als je je hebt geauthenticeerd met Face ID en je je authenticatie wilt wijzigen, moet je je identiteits­kaart verwijderen en deze opnieuw toevoegen aan Wallet met de nieuwe authenticatie.

Je identiteits­kaart tonen

Om je identiteits­kaart persoon­lijk te tonen, houd je je iPhone of Apple Watch bij de identiteits­lezer om informatie te ontvangen over wie om je identiteit vraagt en de specifieke informatie die van je identiteits­kaart wordt gevraagd. Na autorisatie brengt je apparaat een rechtstreeks kanaal (dat met end-to-end-encryptie is versleuteld) met de identiteits­lezer tot stand en verstuurt het de geautoriseerde informatie.

Je kunt eerdere voorleggingen bekijken, inclusief wanneer, waar en aan wie je je identiteits­kaart hebt getoond, en de specifieke informatie die is getoond, door te tikken op je identiteits­kaart in Wallet. Deze informatie wordt door je apparaat gegenereerd; Apple noch de verstrekkende instantie van je staat weet of houdt bij wanneer, waar of aan wie je je identiteits­kaart toont.

Je identiteits­kaart beheren

Je kunt je identiteits­kaart op elk moment beheren door in Wallet te tikken op je identiteits­kaart of rijbewijs. Om je privacy te beschermen en de informatie op je identiteits­kaart veilig te houden, wordt je gevraagd om je te authenticeren voordat je je identiteits­details kunt bekijken. Om de informatie op je identiteits­kaart bij te werken of te wijzigen, moet je contact opnemen met de verstrekkende instantie van je staat. Om je rij­bewijs of identiteits­kaart in Wallet beter te beheren, laat de verstrekkende instantie van je staat Apple regel­matig weten of je rijbewijs of identiteits­kaart nog geldig is. Apple ontvangt ook informatie van de verstrekkende instantie van je staat over updates aan de identiteits­kaart, bijvoorbeeld of je adres is bijgewerkt en of de status van je identiteits­kaart is gewijzigd (bijvoorbeeld van actief naar inactief). Apple ontvangt geen details over de update, zoals je bijgewerkte adres. Terwijl je een identiteits­kaart in Wallet hebt, bewaart Apple informatie over updates aan je identiteits­kaart, bijvoor­beeld of de status van je identiteits­kaart is gewijzigd; deze informatie wordt alleen gebruikt ter voor­koming van fraude en voor beveiligings­doeleinden.

Je kunt je identiteits­kaart op elk gewenst moment uit Wallet verwijderen door in Wallet naar de achter­zijde van je identiteits­kaart te gaan en te tikken op 'Verwijder dit rijbewijs' of 'Verwijder deze identiteits­kaart'. Als je je identiteits­kaart verwijdert, wordt de hele voorleggings­geschiedenis van je apparaat verwijderd.

Identiteits­kaarten verbeteren

Apple gebruikt geen informatie die op je identiteits­kaart zelf wordt weergegeven, zoals je naam of geboorte­datum, om rijbewijzen of identiteits­kaarten in Wallet te verbeteren. Gegevens op je identiteits­kaart die niet aan jou zijn gekoppeld, kunnen worden bewaard om de functie en andere producten en diensten van Apple te verbeteren. Apple kan bijvoorbeeld anonieme en verzamelde informatie bewaren over waar gebruikers moeilijk­heden hebben bij het toevoegen van een identiteits­kaart aan Wallet, om zo de ervaring te verbeteren. Apple kan mogelijk ook informatie anoniem maken die van jou wordt verzameld of die in verband met deze functie wordt ontvangen van de verstrekkende instantie van de staat om zo identiteits­kaarten in Wallet te verbeteren. Apple ontvangt bijvoor­beeld informatie over de kwaliteit van afbeel­dingen die worden verzonden wanneer je je identiteits­kaart toevoegt aan Wallet en of de afbeel­dingen zijn geaccepteerd door de verstrekkende instantie van je staat. Apple kan deze informatie bijvoorbeeld anoniem maken en gebruiken, zodat je apparaat de te verzenden afbeeldingen beter kan evalueren of om gebruikers betere instructies te bieden voor afbeeldingen die worden geaccepteerd door de verstrekkende instanties van je staat.

Overige informatie

Apple deelt mogelijk informatie met onze service­providers, die verplicht zijn om deze informatie te verwerken volgens deze privacy­bepalingen en aanwijzingen van Apple. Tevens dienen zij redelijke veiligheids­maat­regelen te nemen om alle ontvangen persoon­lijke informatie te beschermen. De persoon­lijke informatie moet worden verwijderd zodra de diensten zijn geleverd, tenzij bewaring wettelijk is verplicht of door jou wordt goed­gekeurd.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Publicatiedatum: 15 februari 2022