iTunes Store en privacy

iTunes Store is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

Privacy Icon

  • We verzamelen je persoonlijke gegevens, zodat we je het materiaal kunnen bieden dat je aanschaft, downloadt of wilt bijwerken in de iTunes Store en andere online Stores van Apple, waaronder de App Store en Apple Books.
  • We gebruiken ook informatie over je account, aankopen en downloads in de Stores om reclame aan je te richten en om ervoor te zorgen dat reclame in de App Store, Apple News en Aandelen, indien beschikbaar, relevant voor je is. Jij bepaalt welke reclame je wilt zien, zoals hieronder wordt beschreven.
  • We gebruiken informatie over je aan­kopen, down­loads en andere activiteiten in de Stores om functies op je af te stemmen, geperso­naliseerde aanbeve­lingen te doen en je mel­dingen te sturen, waaronder mel­dingen voor marketing van Apple. Je kunt het gebruik van deze gegevens voor dit doel­einde stop­zetten zoals hier­onder beschreven.
  • Om fraude op te sporen en te voorkomen, wordt informatie over je gebruik van het apparaat, waaronder het geschatte aantal telefoongesprekken dat je hebt gevoerd of het geschatte aantal e‑mails dat je hebt verzonden en ontvangen, gebruikt om een vertrouwensscore voor je apparaat te berekenen wanneer je probeert om iets te kopen. Deze berekening is zo ontworpen dat Apple de werkelijke waarden op je apparaat niet kan achterhalen. De scores worden gedurende een vaste tijdsduur op onze servers bewaard.
  • Om manieren te vinden om de Stores te verbeteren, gebruiken we informatie over je surfgedrag, aankopen, zoekopdrachten en downloads. Deze bestanden worden bewaard met je IP-adres, een unieke willekeurige ID (indien beschikbaar) en Apple ID wanneer je bij de App Store of andere online Apple winkels bent ingelogd.

Het aanbod in de Stores

We gebruiken je persoonlijke gegevens om de voorzieningen en functies in de iTunes Store en andere online Stores van Apple aan te bieden. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je account- en betalingsgegevens, die je in Instellingen kunt terugvinden en wijzigen, en je aankoopgeschiedenis.

Wanneer je materiaal downloadt uit de iTunes Store, worden aanduidingen zoals de hardware-ID en het IP-adres van je apparaat, samen met je Apple ID door Apple gelogd.

Apple maakt het iTunes-materiaal dat je downloadt, automatisch beschikbaar op het tabblad 'Bibliotheek' in de app Muziek, Apple TV of Boeken, afhankelijk van het type materiaal dat je hebt gedownload.

De Stores verbeteren

Om je ervaring in de iTunes Store en andere online Stores van Apple te verbeteren, wordt informatie over je gebruik van de iTunes Store verzameld, waaronder wanneer je de Store opent of sluit, naar welk materiaal je zoekt, welk materiaal je bekijkt en downloadt en je omgang met meldingen. We verzamelen ook informatie over je apparaat, zoals het type apparaat, de versie van je besturingssysteem en de hoeveelheid vrije ruimte op je apparaat. We kunnen deze gegevens gebruiken om te beoordelen of het gevraagde materiaal kan worden gedownload, om algemene trends in het gebruik van apparaatopslag te begrijpen en om te zien of je apparaat verbinding maakt via wifi of een mobiel netwerk. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld op de volgende manieren gebruiken:

• Aan de hand van je zoekcriteria kunnen wij populaire zoekopdrachten bieden.

• Als we weten welk materiaal je hebt bekeken of downloadt, kunnen wij gepersonaliseerde functies aanbieden.

• Door kennis over de beschikbare ruimte op je apparaat konden wij een functie ontwerpen waarmee je films op je iPhone kunt kopen zonder deze direct te downloaden.

De Stores personaliseren

Informatie over de manier waarop je de iTunes Store gebruikt, wordt door ons benut om je het materiaal te laten ontdekken dat voor jou het meest relevant is. We kunnen bijvoor­beeld materiaal aanbevelen dat je volgens ons wel­licht interessant vindt op basis van het materiaal dat je eerder hebt gezocht, bekeken, gedown­load, bijgewerkt of beoor­deeld in de iTunes Store. We gebruiken ook je aankoop­geschiedenis en betaal­methoden in combinatie met account­gegevens die zijn afgeleid van je Apple ID. Je kunt personalisatie­functies uitschakelen in de App Store, Book Store, iTunes Store en Podcasts door 'Persoonlijke aanbevelingen' voor je Apple ID uit te schakelen. Ga in iOS en iPadOS in Instellingen naar '[je naam]', tik op 'Media en aankopen', tik op 'Toon account' en tik om 'Gepersonaliseerde aanbevelingen' uit te schakelen.

Communicatie met jou

Apple gebruikt mogelijk informatie over je account, zoals de Apple producten die je bezit en je abonne­menten op diensten van Apple, om je kennis­gevingen te sturen over de iTunes Store en andere Apple producten, diensten en aanbiedingen die voor jou interessant kunnen zijn. Apple gebruikt mogelijk ook informatie over je activiteit in de iTunes Store om je kennisgevingen te sturen over nieuwe functies, materiaal en aanbiedingen die beschikbaar zijn in de iTunes Store. De apps Muziek, Apple TV en Boeken kunnen je kennisgevingen sturen over je iTunes-materiaal dat Apple beschikbaar maakt in die apps.

E‑mail­marketingJe kunt deze kennis­gevingen ontvangen via e‑mail, als je ermee instemt om e‑mail­marketing te ontvangen. Je kunt je e‑mail­voorkeuren wijzigen en je afmelden voor het ontvangen van dergelijke e‑mails door naar appleid.apple.com te gaan of door in iOS of iPadOS in Instellingen naar '[je naam]' > 'Naam, telefoon­nummers, e‑mail' te gaan.

Push­meldingenJe kunt deze kennis­gevingen ook ontvangen via push­meldingen. Als je je bericht­gevings­voorkeuren in iOS en iPadOS wilt bijwerken of als je je wilt afmelden voor bericht­geving, ga je in Instellingen naar 'Berichtgeving' > 'iTunes Store'.

Reclame

Door Apple geleverde reclame helpt mensen bij het ontdekken van apps, producten en diensten in de App Store, in Apple News en in Aandelen. We gebruiken informatie over je apparaat, account, aankopen, abonnementen en downloads om ervoor te zorgen dat reclame relevant is. Wanneer je een zoekopdracht uitvoert in de App Store, gebruiken we ook je zoektermen. We stellen zogenoemde segmenten samen, groepen personen met overeenkomende kenmerken. We gebruiken deze groepen voor gerichte reclame. Je informatie wordt gebruikt om te bepalen tot welke groepen je behoort en zodoende, welke reclame je ontvangt. Om je privacy te beschermen, ontvang je alleen gerichte reclame als er meer dan 5000 personen aan de personalisatie­criteria voldoen. De informatie die wordt gebruikt om te bepalen welke reclame relevant voor je is, is gekoppeld aan willekeurige ID's, niet aan je Apple ID.

Als gepersonaliseerde reclame is ingeschakeld, kan het reclameplatform van Apple je gegevens gebruiken om advertenties weer te geven die relevanter voor je zijn. Als je van het reclame­platform van Apple geen reclame wilt ontvangen die zijn gericht op je interesses, kun je geperso­naliseerde reclame uitschakelen. Als je gepersonaliseerde reclame uitschakelt, kan Apple je informatie niet gebruiken voor gerichte reclame. De hoeveel­heid reclame die je ontvangt, wordt mogelijk niet vermin­derd, maar de reclame is mogelijk minder rele­vant voor je.

Meer informatie over Apple reclame en privacy vind je op www.apple.com/nl/legal/privacy/data/nl/apple-advertising.

Meer informatie over hoe je je kunt afmelden voor gepersonaliseerde reclame in de App Store, in Apple News en Aandelen vind je op support.apple.com/kb/HT202074.

Delen met derden

Wij zijn verplicht om bepaalde niet-persoonlijke informatie te verstrekken aan strategische partners die met Apple samen­werken om onze producten en diensten te leveren, onze producten op de markt te brengen en namens Apple reclame te verkopen die wordt weer­gegeven in de App Store en Apple News en Aandelen. We kunnen bijvoorbeeld niet-persoonlijke informatie over het materiaal dat je hebt gekocht delen met eigenaren van materiaal zodat zij het rendement van hun creatieve werk kunnen meten, kunnen voldoen aan royalty- en boekhoudkundige vereisten en hun producten en diensten kunnen verbeteren.

Bewaar­periode

We bewaren persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan je aankopen en downloads in de iTunes Store gedurende perioden die door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot financiële rapportage worden vastgesteld en die per regio kunnen verschillen. Voor de meeste klanten is een bewaar­periode van ten minste 10 jaar vereist, maar in regio's zoals China kan die periode 30 jaar zijn. We bewaren ook een record van je aankopen en down­loads van materiaal zolang je een account bij ons hebt, zodat je dat materiaal opnieuw kunt down­loaden in overeen­stemming met onze toepasselijke voor­waarden. We bewaren andere gegevens, zoals surf­gedrag en zoek­opdrachten, gedurende een kortere periode. De gekozen periode houdt rekening met toe­passe­lijke wette­lijke vereisten voor het bewaren van gegevens en specifieke use cases. Bepaalde gegevens, zoals aankopen, maar niet je bewaarde kaart­gegevens, kunnen echter als bedrijfs­records worden bewaard, ook nadat je je account hebt gesloten of de iTunes Store en andere online winkels niet meer gebruikt.

Als je een betaal­kaart gebruikt, kan Apple je kaart­nummer en factuur­gegevens bewaren en deze auto­matisch bijwerken voor latere aankopen, terug­kerende trans­acties of andere doel­einden die je autoriseert. Apple kan deze gegevens verkrijgen via je financiële instelling of je betalings­netwerk en kan deze ook gebruiken ter verificatie en ter voor­koming van fraude.

Fraude en andere kwaad­aardige activiteiten voor­komen

We verzamelen ook persoon­lijke gegevens om fraude en andere kwaad­aardige activiteiten in de iTunes Store en andere online Apple winkels, en in andere apps en voor­zieningen van Apple te voorkomen. Deze gegevens bevatten informatie over het apparaat, zoals het type apparaat en de software­versie, informatie over de locatie (indien beschik­baar), de down­load- en aankoop­geschiedenis en hoe je de Stores verder gebruikt. Wanneer je een aan­koop initieert, gebruikt Apple mogelijk informatie over je histo­rische zakelijke relatie met Apple om het verzoek te verwerken en te bepalen of het product of de dienst moet worden geleverd voordat de betalings­partner toestemming geeft.

Wanneer je iets probeert te kopen, wordt informatie over je gebruik van het apparaat, waaronder het geschatte aantal telefoon­gesprekken dat je hebt gevoerd of het geschatte aantal e‑mails dat je hebt verzonden en ontvangen, gebruikt om een vertrouwens­score voor je apparaat te berekenen. De berekening is zo ontworpen dat Apple de onder­liggende waarden op je apparaat niet kan achter­halen. De score wordt gedurende een vaste tijds­duur op onze servers bewaard.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Publicatiedatum: 15 juni 2022