'Meld een probleem' in Kaarten en privacy

Apple Kaarten is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

Privacy Icon

 • Met 'Meld een probleem' in Kaarten worden gegevens verzameld om gemelde problemen beter op te lossen. Deze informatie wordt met je Apple ID bewaard.
 • Je kunt aan­vullende infor­matie met je melding mee­sturen om het probleem effectiever op te lossen.
 • Apple kan aan jou gekoppelde informatie maximaal twee jaar bewaren om rapportage­trends beter te begrijpen en maximaal vijf jaar voor bepaalde rapporten.

Kaarten is zodanig ontworpen dat als je een probleem meldt, de persoonlijke gegevens worden verzameld die minimaal noodzakelijk zijn, zodat we je melding kunnen beoordelen en Kaarten kunnen verbeteren.

Apple verzamelt de volgende gegevens:

 • Je Apple ID, zodat we je op de hoogte kunnen stellen van een oplossing voor een gemeld probleem
 • Het model van het apparaat, de versie van het besturings­systeem, de regio en taal, de tijd en tijd­zone, Kaarten-instellingen en of je verbonden was met de Apple Watch of CarPlay, zodat we een beter inzicht krijgen in de functio­naliteit en status van Kaarten tijdens de melding
 • Een scherm­afbeelding van wat je ziet in de Kaarten-app voordat het probleem werd gemeld, het zoom­niveau en de laatste zoek­term die je hebt gebruikt, zodat we een beter begrip hebben van de context tijdens de melding
 • Je locatie en een manier om contact met je op te nemen wanneer het gemelde probleem is opgelost
 • De informatie die je in de mel­ding verstrekt, zoals suggesties voor nieuwe adressen, URL's, openings­tijden met commen­taar en even­tuele geüp­loade foto's

In sommige gevallen verzamelt Apple ook het volgende:

 • Je e‑mail­adres, als je ons toestemming geeft om met je te communiceren om het probleem te verhel­deren of om je op de hoogte te stellen van een oplossing. Bij bepaalde mel­dingen kun je ervoor kiezen om je e‑mail­adres niet meer te delen op je iOS- of iPadOS-apparaat door in Instellingen naar 'Kaarten' te gaan en te tikken om 'Vervolg­vragen via e‑mail' uit te schakelen. Op je Mac ga je in de voor­keuren voor Kaarten naar 'Algemeen' en deselecteer je 'Vervolg­vragen via e‑mail'.
 • Je route, inclusief het begin- en eindpunt van je rit, voor problemen met de navigatie
 • Je huis-, werk- of school­adres, voor correcties in de locatie van je huis, werk of school
 • De resultaten van je meest recente zoek­opdrachten, inclusief de gebruikte zoek­termen voor die resultaten, voor problemen met betrekking tot zoeken
 • De richting en hoek van je weergave in 'Kijk rond' voor problemen met de weergave
 • Andere informatie die je in je melding opneemt, waaronder commentaar of foto's

Wanneer het probleem betrekking heeft op een derde partij, kan Apple de derde partij informatie verstrekken uit je gemelde probleem om het probleem beter te kunnen oplossen. Apple deelt informatie met dergelijke externe partijen alleen wanneer dit noodzakelijk is om een probleem op te lossen en zorgt er eerst voor dat informatie wordt verwijderd waaruit je identiteit kan worden afgeleid.

Gegevens die door Apple worden verzameld, worden mogelijk verwerkt en bewaard door erkende externe service­providers. De gemelde gegevens, die aan jou worden gekoppeld, worden mogelijk bewaard voor een periode van maximaal twee jaar, voor bepaalde copyright­gerelateerde rapporten maximaal vijf jaar en vanwege wet- en regel­geving gedurende een bepaalde andere periode, om de inte­griteit van de dienst te behouden, rapportage­trends te begrijpen en aan de toepasse­lijke wet­geving te voldoen. De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Publicatiedatum: 12 mei 2022