'Beoordelingen en foto's' en privacy

Met 'Beoordelingen en foto's' kun je afbeeldingen, beoordelingen of ander materiaal ("Inzendingen") plaatsen bij nuttige plaatsen van jouw keus.

Privacy Icon

  • Beoordelingen en foto's die je deelt, worden gekoppeld aan je Apple ID en gewijzigde of verwijderde beoordelingen kunnen maximaal twee jaar worden bewaard om de integriteit van de dienst te waarborgen.
  • Je andere activiteiten binnen Kaarten buiten 'Beoordelingen en foto's' en 'Meld een probleem' worden niet aan je Apple ID gekoppeld en blijven geassocieerd met willekeurige ID's die opnieuw worden ingesteld terwijl je de app gebruikt.
  • Afbeel­dingen zonder persoon­lijk identificeer­bare informatie kunnen worden gebruikt om het product en de dienst te verbeteren, en het is mogelijk dat afbeel­dingen die niet voldoen aan onze voor­waarden worden gebruikt om onze functie voor het weg­filteren van derge­lijk materiaal te verbeteren.

'Beoordelingen en foto's' en alle voorzieningen van Apple zijn volledig ontworpen om je privacy te beschermen. We werken er hard aan om alleen die gegevens te verzamelen die we nodig hebben om je ervaring te verbeteren. Als we gegevens verzamelen, vinden we het belangrijk dat je weet wat we verzamelen en waarom, zodat je een bewuste keuze kunt maken.

Beoordelingen en foto's

Als je een inzending wilt uploaden naar een nuttige plaats van jouw keus, moet je een Apple ID hebben. Je geschatte locatie en locatie­gegevens die aan je afbeel­ding zijn gekoppeld, worden ook naar Apple verzonden en gebruikt om de authen­ticiteit van de inzending te bevestigen. Je inzendingen worden gekoppeld aan je Apple ID. We verzamelen ook bepaalde informatie, zoals een gebruiks­analyse van je inzendingen. Uit deze informatie kan je identiteit niet worden afgeleid.

Wanneer je 'Beoordelingen en foto's' gebruikt, worden afbeel­dingen die je persoon­lijke informatie of persoon­lijke informatie over anderen weergeven (zoals foto's waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd) mogelijk niet geaccepteerd.

De Kaarten-app kan voor­stellen dat je een beoor­deling of foto verzendt als je recent een nuttige plaats hebt bezocht of er een foto van hebt gemaakt. Deze suggesties worden gedaan via verwerking op het apparaat en kunnen niet worden gelezen door Apple. Je kunt ervoor kiezen om deze suggesties niet te ontvangen op je iOS- of iPadOS-apparaat door in Instellingen naar 'Kaarten' te gaan en te tikken om 'Toon suggesties voor 'Beoordelingen en foto's' uit te schakelen. Op je Mac ga je in de voorkeuren voor Kaarten naar 'Algemeen' en deselecteer je 'Toon suggesties voor 'Beoordelingen en foto's''.

'Beoordelingen en foto's' verbeteren

In 'Beoordelingen en foto's' streven we ernaar om de meest relevante en gevarieerde foto's weer te geven en te rang­schikken bij de nuttige plaats. Afbeel­dingen die je inzendt, worden mogelijk gebruikt om het product en de dienst te verbeteren. Voordat we een afbeelding voor een dergelijk doel gebruiken, verwijderen we echter alle informatie waaruit iemands identiteit kan worden afgeleid en koppelen we je Apple ID los van de inzending.

We streven er ook naar om inzendingen weg te filteren die onze voorwaarden schenden (www.apple.com/nl/legal/internet-services/maps/ratings-photos/nl/terms.html). Als je dergelijk materiaal inzendt, is het onze bedoeling dat dit niet wordt gepost of dat het vervaagd wordt weer­gegeven. In bepaalde gevallen is het boven­dien mogelijk dat we contact met je opnemen via het e‑mailadres dat aan je Apple ID is gekoppeld. Om de inte­griteit van de dienst te behouden, is het mogelijk dat afbeel­dingen die niet voldoen aan onze voor­waarden worden gebruikt om onze functie voor het weg­filteren van derge­lijk materiaal te verbeteren.

Delen met derden

Gegevens die naar Apple worden verstuurd, worden mogelijk verwerkt en bewaard door erkende externe service­providers.

Bewaarperiode

We bewaren het materiaal dat je post in 'Beoordelingen en foto's' en slaan dit op met je Apple ID, tenzij je dit materiaal verwijdert of een verzoek tot verwijdering van je account indient via het privacy­portaal van Apple op privacy.apple.com of vanwege wet- en regelgeving. Je kunt je foto-inzendingen verwijderen en je beoordelingen verwijderen of wijzigen met de Kaarten-app. We bewaren je verwijderde of gewijzigde beoordelingen maximaal twee jaar om de integriteit van de dienst te waarborgen. Als je vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop je persoon­lijke informatie wordt gebruikt in verband met 'Beoordelingen en foto's' of als je onze afdeling voor gegevens­bescherming wilt bereiken, kun je contact met ons opnemen via www.apple.com/nl/privacy/contact.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy

Publicatiedatum: 12 mei 2022